• Urbinner

5 ลักษณะของทีมที่ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน (Five Dysfunctions of a Team)

อัปเดตเมื่อ ต.ค. 16

Highlights

 • ทีมที่ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานจะมีลักษณะร่วมเหมือนกัน 5 อย่าง โดยเริ่มต้นจากการไม่มีความไว้วางใจ กลัวความขัดแย้ง ขาดข้อตกลงร่วมกัน หลีกเลี่ยงการมีหน้าที่ ความรับผิดชอบ และไม่ให้ความใส่ใจกับผลลัพธ์

 • การทำให้ทีมมีประสิทธิภาพต้องเริ่มจากการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานก่อนที่จะแก้ไขปัญหาในลำดับถัดไป

 • การทำให้ทีมมีความปลอดภัยทางใจในที่ทำงาน (psychological safety) เป็นการเริ่มต้นสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาของทีมที่ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานได้

หลายครั้งที่เรารู้สึกว่ามีปัญหาจากการทำงานระหว่างกันในทีม แต่ก็ไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาเหล่านั้นว่าคืออะไร เราอาจสัมผัสได้ว่าแต่ละคนในทีมเริ่มเกิดความขัดแย้งกันในเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ หรือบางคนเริ่มรู้สึกอยากมีส่วนร่วมในงานน้อยลง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสัญญาณที่บอกว่าการทำงานร่วมกันเริ่มจะไม่มีประสิทธิภาพแล้ว


การมีเพื่อนร่วมงานหรือทีมที่เข้าใจกันและมีทักษะการทำงานร่วมกัน สามารถทำให้งานประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น เพราะทุกคนช่วยเหลือและเติมเต็มกันได้ แต่การมีทีมที่ไม่ดีอาจจะทำให้เรารู้สึกหงุดหงิด เกิดการเมืองภายใน จนถึงขั้นอาจรู้สึกหมดไฟจากการทำงานเลยก็ได้ทีมที่ไม่ดีหรือทีมที่ไร้ประสิทธิภาพนั้นจะมีลักษณะบางอย่างร่วมกัน โดยที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการชื่อ Patrick Lencioni ได้ค้นหาและพบว่าทีมที่ไม่ดีจะมีลักษณะร่วมกันอยู่ 5 อย่าง ซึ่งจะต้องบรรลุเงื่อนไขที่พื้นฐานมากกว่าให้ได้ก่อนที่จะบรรลุเงื่อนไขเพื่อที่จะให้ทีมมีประสิทธิภาพในขั้นถัดไป ซึ่งลักษณะโครงสร้างนี้คล้ายคลึงกันกับทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์


เนื้อหาในบทความ

 1. คำถาเมพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการทำงานของทีม

 2. 5 ลักษณะของทีมที่ไม่มีประสิทธิภาพ

 3. ไม่มีความไว้วางใจกัน

 4. กลัวความขัดแย้ง

 5. ขาดข้อตกลงร่วมกัน

 6. หลีกเลี่ยงการมีหน้าที่ ความรับผิดชอบ

 7. ไม่ให้ความใส่ใจกับผลลัพธ์

 8. การเริ่มทำให้การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพตั้งแต่ตอนนี้


การร่วมงานของคุณกำลังไร้ประสิทธิภาพอยู่หรือไม่?

หากคุณไม่แน่ใจว่าการทำงานร่วมกันในทีมกับเพื่อนร่วมงานของคุณ มีประสิทธิภาพอยู่หรือไม่ คุณอาจลองสำรวจทีมในองค์กรของคุณด้วยคำถามเหล่านี้

 1. สมาชิกภายในทีมสามารถบอกความคิดเห็นที่พวกเขามีอย่างเปิดเผยได้หรือไม่?

 2. ในแต่ละครั้งที่พบกันหรือประชุมกัน การพบกันเหล่านั้นมีประสิทธิภาพหรือไม่?

 3. ทีมของคุณมีการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว และหลีกเลี่ยงการตัดสินใจแบบที่เห็นพ้องต้องกันหรือไม่?

 4. เมื่อเกิดปัญหาขึ้น สมาชิกภายในทีมจะรู้สึกท้าทายที่จะแก้ไขปัญหาหรือไม่?

 5. เพื่อนร่วมงานของคุณยอมเสียสละบางอย่างที่พวกเขาสนใจ เพื่อให้ทีมเป็นประโยชน์หรือไม่?

หากคำตอบคือ "ใช่" ทั้งหมด นั่นแสดงว่าทีมงานของคุณค่อนข้างมีประสิทธิภาพดีทีเดียว ในขณะที่หากคุณตอบ "ไม่" ในทุกคำถาม นั่นอาจถึงเวลาที่คุณจะต้องจริงจังกับการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในทีมก่อนที่มันจะสายเกินไป


5 ลักษณะของทีมที่ไม่มีประสิทธิภาพ

แม้ว่าทีมที่ทำงานร่วมกันอย่างขาดประสิทธิภาพ อาจมีคุณลักษณะหลายอย่างร่วมกัน