top of page

Inner Self Listening

ฟังเสียงโลกภายใน

ฟังเสียงโลกภายใน (Inner Self Listening) เป็น workshop ที่ออกแบบมาให้คุณได้กลับมาค้นพบเสียงของความรู้สึก ความต้องการของตัวคุณ โดยอาศัยความตระหนักรู้ภายในตัวเอง (self-awareness) และการสะท้อน (reflection) ความคิด ความเชื่อและการแสดงออก เพื่อให้คุณได้ค้นพบเบื้องหลังของกรอบความเชื่อ พฤติกรรมของตนเอง และดูแลจัดการสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวเอง และอนุญาตให้ความต้องการลึกๆ หรือเสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินปรากฏออกมา

 

เพราะก่อนที่คุณจะสามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง ทำตามเป้าหมาย หรือมีความสุขตามแบบที่ตัวเองต้องการ สิ่งแรกที่คุณจะต้องเข้าใจคือความคิด ความเชื่อ อารมณ์ความรู้สึกของตัวเอง และเมื่อเข้าใจสิ่งเหล่านี้ เราจะสามารถดูแลความเครียด ความสัมพันธ์ ความสุข และการตัดสินใจของตัวเองได้ดีขึ้น 

 

Workshop นี้จะทำให้คุณพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมา เท่าทันเสียงความคิดและความรู้สึกที่เกิดขึ้น เพื่อทำให้เรามีโอกาสสื่อสารสิ่งเหล่านั้น รู้สึกมั่นคงกับความคิดความรู้สึก และตัดสินใจเข้าไปมีส่วนร่วมกับปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวได้ดีขึ้น

Two Women Dancing

"ฟังเสียงความต้องการของตัวเองให้ชัดเจนขึ้น"

สิ่งที่จะได้เรียนรู้หรือทำในเวิร์คช็อปนี้
 • ค้นหาเป้าหมาย คุณค่า หรือความเชื่อของตนเอง

 • ทำความเข้าใจกับสภาวะที่รู้สึกมึนงง สับสน ลังเล ของตัวเอง

 • เรียนรู้เครื่องมือที่จะใช้ในการเข้าไปสำรวจความคิด ความเชื่อที่มีอยู่ในใจ

 • การเรียนรู้ในเวิร์คช็อปจะอาศัยการแลกเปลี่ยน และทดลองปฏิบัติตามกิจกรรมในเวิร์คช็อป

ความรู้พื้นฐาน
 • ไม่จำเป็นต้องมีการความรู้พื้นฐาน

Enjoying the Nature
Workshop นี้เหมาะสำหรับใคร?
 • คนที่ต้องการค้นหาเป้าหมาย คุณค่า หรือความเชื่อของตนเอง

 • คนที่กำลังตัดสินใจบางอย่าง ต้องการทำความเข้าใจกับปัญหาและตัวเอง

 • คนที่ต้องการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นมากขึ้น

 • คนที่ต้องการมีความสุขกับตัวเองมากขึ้น ต้องการเข้าใจตัวเองในระดับที่ลึกซึ้งมากขึ้น และต้องการออกจาก comfort zone ของตัวเอง

"เรามักจะได้ยินเสียงข้างนอกดัง

มากกว่าเสียงความต้องการของตนเอง"

ตารางกิจกรรม

10:30 รู้จักกับการตระหนักรู้ภายในตนเอง (self-awareness) และการสะท้อน (self-reflection) 

11:00 ฝึกการสะท้อนจากประสบการณ์ตรง เพื่อทำความเข้าใจตัวเอง

12:00 พักเที่ยง

13:00 ฟังเสียงภายในของตัวเองผ่านกิจกรรม

17:30 สิ้นสุดกิจกรรม 

 • 11 ต.ค. 2563 10:30 – 17:30
  ห้อง The Chamber, Kid Mai Cafe, 1191 Phahonyothin Rd, Khwaeng Samsen Nai, Khet Phaya Thai, Krung Thep Maha Nakhon 10400, Thailand
  ฟังเสียงโลกภายใน (Inner Self Listening) สะท้อนความเชื่อ ความคิด ความต้องการของตัวคุณ เพื่อดูแลปัญหา การตัดสินใจ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างเท่าทัน
 • 23 ส.ค. 2563 10:30 – 17:30
  ห้อง The Chamber, Kid Mai Cafe, 1191 Phahonyothin Rd, Khwaeng Samsen Nai, Khet Phaya Thai, Krung Thep Maha Nakhon 10400, Thailand
  ฟังเสียงโลกภายใน (Inner Self Listening) สะท้อนความเชื่อ ความคิด ความต้องการของตัวคุณ เพื่อดูแลปัญหา การตัดสินใจ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างเท่าทัน
 • 19 ก.ย. 2563 10:30 – 17:30
  ห้อง The Chamber, Kid Mai Cafe, 1191 Phahonyothin Rd, Khwaeng Samsen Nai, Khet Phaya Thai, Krung Thep Maha Nakhon 10400, Thailand
  ฟังเสียงโลกภายใน (Inner Self Listening) สะท้อนความเชื่อ ความคิด ความต้องการของตัวคุณ เพื่อดูแลปัญหา การตัดสินใจ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างเท่าทัน
bottom of page