Express through Art

แสดงออกผ่านศิลปะ

แสดงออกผ่านศิลปะ (Express through Art) เป็น workshop ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณได้ฟื้นฟูและเยียวยาตัวเองจากสภาวะเครียด ความกังวล ไม่มีความสุข โดยนำเทคนิคในศิลปะบำบัดแบบกลุ่ม (group art therapy) มาใช้กับกิจกรรมศิลปะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้สำรวจเข้าไปภายในตนเองระหว่างกระบวนการทำงานศิลปะ

เวิร์คช็อปนี้ช่วยจะดูแลความรู้สึกสภาวะน และทำให้เราได้ทำความเข้าใจสาเหตุที่มาของสิ่งเหล่านั้นผ่านการแสดงออกในรูปแบบศิลปะ 

Kids' Paintings

หากคุณมีความรู้สึกไม่ดี ทุกข์ใจ...

 • เครียด กังวล กับเรื่องบางอย่าง
 • เศร้า ดิ่ง เจอปัญหา หรือความสูญเสีย ผิดหวัง 
 • อยากระบายสิ่งที่ติดใจมานาน
Painting

"ค่อยๆ ให้ศิลปะปลดปล่อย

ความทุกข์ ความเครียด

และเรื่องราวของคุณ"

ความรู้พื้นฐาน
 • ไม่จำเป็นต้องมีทักษะทางศิลปะใดๆ มาก่อน

 • ไม่จำเป็นต้องเคยวาดรูป ระบายสี หรือทำกิจกรรมใดๆ เกี่ยวกับศิลปะ

"ศิลปะจะสามารถส่งอารมณ์

ความรู้สึกข้างในออกมาได้ง่ายกว่า

โดยไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมาก"

สิ่งที่จะได้รับจากการเข้าร่วมเวิร์คช็อป
 • ปลดปล่อยความเครียด ผ่านกิจกรรมศิลปะฐานกาย Crazy Hair 

 • สะท้อนคุณค่าในตัวเองจากกิจกรรมศิลปะ "เส้นแห่งความเชื่อมโยง"

 • สร้าง แมนดาลา (Mandala) สะท้อนความรู้สึก ปมปัญหา หรือความท้าทายที่กำลังเผชิญอยู่

 • สร้างภาพนูนต่ำจาก กิจกรรมปั้นภาพนู่นต่ำ เพื่อสะท้อนเรื่องราว และก้าวไปข้างหน้า

ตารางกิจกรรม
 • Express through Art
  ห้อง The Chamber, Kid Mai Cafe
  24 ต.ค. 2563 10:30 – 17:30
  ห้อง The Chamber, Kid Mai Cafe, 1191 Phahonyothin Rd, Khwaeng Samsen Nai, Khet Phaya Thai, Krung Thep Maha Nakhon 10400, Thailand
  แสดงออกผ่านศิลปะ (Express through Art) ศิลปะที่ออกแบบมาเพื่อฟื้นฟูและเยียวยาตัวเองจากสภาวะเครียด ความกังวล กดดัน และให้ตนเองได้ทำความเข้าใจสาเหตุที่มาของสิ่งเหล่านั้นผ่านการแสดงออก และระบายออกมาในรูปแบบศิลปะ
 • Express through Art
  ห้อง The Chamber, Kid Mai Cafe
  13 ก.ย. 2563 10:30 – 17:30
  ห้อง The Chamber, Kid Mai Cafe, 1191 Phahonyothin Rd, Khwaeng Samsen Nai, Khet Phaya Thai, Krung Thep Maha Nakhon 10400, Thailand
  แสดงออกผ่านศิลปะ (Express through Art) ศิลปะที่ออกแบบมาเพื่อฟื้นฟูและเยียวยาตัวเองจากสภาวะเครียด ความกังวล กดดัน และให้ตนเองได้ทำความเข้าใจสาเหตุที่มาของสิ่งเหล่านั้นผ่านการแสดงออก และระบายออกมาในรูปแบบศิลปะ
 • Express through Art
  ห้อง The Chamber, Kid Mai Cafe
  08 ส.ค. 2563 10:30 – 17:30
  ห้อง The Chamber, Kid Mai Cafe, 1191 Phahonyothin Rd, Khwaeng Samsen Nai, Khet Phaya Thai, Krung Thep Maha Nakhon 10400, Thailand
  แสดงออกผ่านศิลปะ (Express through Art) ศิลปะที่ออกแบบมาเพื่อฟื้นฟูและเยียวยาตัวเองจากสภาวะเครียด ความกังวล กดดัน และให้ตนเองได้ทำความเข้าใจสาเหตุที่มาของสิ่งเหล่านั้นผ่านการแสดงออก และระบายออกมาในรูปแบบศิลปะ
เป้าหมายในเวิร์คช็อปนี้
 • ปลดปล่อยอารมณ์ ความรู้สึกด้านลบของตัวเอง

 • ใช้การวาด เขียน ระบายสีต่างๆ เพื่อเข้าไปสำรวจสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจ

 • ทำความเข้าใจความรู้สึที่ไม่ดีของตัวเอง เพื่อก้าวข้ามผ่านมัน

 • ระบายความเครียดด้วยการใช้ศิลปะ

Workshop นี้เหมาะสำหรับใคร?
 • ครู อาจารย์ นักการศึกษา

 • ผู้มีอาชีพเกี่ยวข้องกับงานบริการและการดูแลผู้คนเช่น งานบริการดูแลผู้โดยสาร  พยาบาล การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้ควบคุม HR

 • คนที่ต้องการระบายความรู้สึก ความเครียด สภาวะท่วมท้น หรือสิ่งที่รู้สึกค้างคา

 • คนที่ต้องการทำความเข้าใจปัญหาที่ ความยากลำบาก ที่เกิดขึ้นเพื่อก้าวผ่านหรือยอมรับ

 • คนที่ได้รับความกดดันสูงจากการทำงานหรือภาระส่วนตัว