ABOUT US

เราเชื่อว่า ทุกช่วงเวลาในชีวิตและประสบการณ์ที่มีทำให้ทุกคนเรียนรู้และเติบโตขึ้น


เราได้ออกแบบการเรียนรู้ที่ผสมผสานระหว่างการใช้หัวใจ การลงมือทำ และความรู้เข้าด้วยกัน เรามีความรักที่สร้างพื้นที่และกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทำให้เกิดประสบการณ์เกี่ยวกับการตระหนักรู้โลกภายในที่ทำให้เกิดคุณค่าและความหมายสำหรับบุคคล, องค์กร, ชุมชน, และสังคม

ความหมาย

Urbinner หมายถึงนครแห่งจิตใจ เป็นที่ๆ จิตใจและสิ่งภายในอยู่ด้วยกัน ขณะเดียวกันก็เป็นการรวมกันของชุมชุนและตัวตนที่แตกต่างกันไปของแต่ละคน เกิดจากสองคำที่มาจากคำว่า Urban และ Inner

Urban หมายถึง นคร และการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน

Inner หมายถึง จิตใจ

เพราะทุกช่วงเวลาของชีวิตมีการเรียนรู้

การเติบโตเกิดจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร แต่เมื่อเราได้เรียนรู้ผ่านสิ่งเหล่านั้น เราจะเกิดการเติบโตขึ้นทุกครั้ง

ดังนั้น Urbinner จึงออกแบบการเรียนรู้ที่เอื้ออำนวยให้แต่ละคนได้เชื่อมโยงกับประสบการณ์ในตนเอง ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ

เข้าไปสำรวจตัวเอง เพื่อทำความรู้จักกับตัวเองในมิติใหม่ ด้วยเครื่องมือต่างๆ

ฝึกฝนทักษะ ลองทำสิ่งต่างๆ จากการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับตน ที่เป็นมากกว่าการนั่งเรียน

เชื่อมโยงกับโลก ชุมชน และสังคม ด้วยชุดความเชื่อและความเป็นไปได้ใหม่

โอกาสที่คุณจะได้เข้าไปสำรวจตัวเอง

มีไม่กี่ครั้งที่เราจะได้เข้าไปสำรวจเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรา ในแต่ละเวิร์คช็อปของ Urbinner คุณจะได้เข้าไปสำรวจสิ่งเหล่านั้นผ่านกระบวนการเรียนรู้ของเรา ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึก ความเครียด ความท้าทายที่กำลังเผชิญอยู่ หรือเป้าหมาย เพื่อที่จะเข้าไปเห็นมันชัดเจนมากยิ่งขึ้น

การได้มีโอกาสเข้าไปสำรวจตัวเองทำให้เราเข้าใจตัวตน เห็นแบบแผนในการดำเนินชีวิต และมีความสุขในแบบของตัวเองได้ง่ายขึ้น

ทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ

เมื่อเรามีความเครียด ความกังวล ไม่สบายใจ หรือเศร้าเสียใจจนเกิดเป็นวังวน การจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือโฟกัสกับสิ่งที่เราต้องทำเป็นเรื่องที่เป็นไปไมไ่ด้เลย

Workshop แต่ละอันจะเน้นการค่อยๆ ทำความเข้าใจกับอารมณ์ ความรู้สึกของตัวเองอย่างเป็นระบบ ณ ขณะนั้น เป็นวิธีที่จะช่วยทำให้เราค่อยๆ ลำดับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ และทำให้เราไม่มุ่งความสนใจทั้งหมดไปจมอยู่กับความเศร้า ความคิด อารมณ์ที่เกิดขึ้น

สะท้อนความรู้สึก ที่เกิดขึ้น
สภาวะที่เป็นอยู่

ทุกๆ ครั้งที่ เราได้ลำเลียงความคิด ความรู้สึก ออกมาเราจะสบายใจ และมีความสุขมากขึ้น

เมื่อคุณรู้สึกเครียด เศร้า กังวล ที่นี่อาจเป็นที่ที่คุณได้ระบายมันออกมาได้ และทำให้ตัวเองมีความสุขแบบหมดเปลือกได้

เรียนรู้เครื่องมือต่างๆ เพื่อเป็นอิสระและก้าวไปข้างหน้า

คุณจะได้ทำตามโจทย์ที่วิทยากรตั้งขึ้น ผ่านกระบวนการต่างๆ ที่จะช่วยให้คุณรู้สึกเป็นอิสระจากความรู้สึก และความคิดได้

Urbinner จะให้คุณใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น การวาด การเขียนสะท้อน การพูดคุย เพื่อให้คุณรู้จักเครื่องมือเหล่านี้และสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปทำเองเมื่อคุณอยู่ที่บ้านได้ด้วย

รู้จักมุมมองใหม่จากเพื่อนของคุณ

Workshop ของเราเป็นเหมือนพื้นที่จำลองที่ใกล้เคียงความเป็นจริง เมื่อคุณได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ กับเพื่อน คุณจะได้อยู่กับสถานการณ์ที่ใกล้ความเป็นจริงจากการได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมคนอื่น

 

นอกจากนี้ยังได้รับมุมมองที่หลากหลายและเป็นประโยชน์มากหากคุณรู้สึกมีความคิดวนเวียน กังวล หยุดความรู้สึกไม่ได้ แทนที่คุณจะนั่งเศร้าในห้องคนเดียว การออกมารับรู้การมีอยู่ของคนอื่นจะช่วยได้มากเลยทีเดียว

ปรัชญาการเรียนรู้

  1. สร้างการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกหนทางที่จะค้นหาความหมายและความสุขที่มั่นคงของตนเอง

  2. นำพาผู้เรียนให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งจากปัญญาที่เกิดจากกระบวนการคิด ทักษะ และอารมณ์ความรู้สึก

  3. ฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความสัมพันธ์กับสิ่งภายใน ความเข้าใจ การเติบโต คุณค่า ควาสุข และความหมายของผู้เรียน

  4. เชื่อมโยงตนเองกับชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และโลก