• Urbinner

Psychological Safety หรือความรู้สึกปลอดภัยทางใจในที่ทำงานคืออะไร?

อัปเดตเมื่อ ต.ค. 16

Highlights

 • Psychological safety หรือ ความรู้สึกปลอดภัยทางใจในที่ทำงาน คือ ความเชื่อที่มีร่วมกันว่าทีมของเราปลอดภัยมากพอ

 • ที่ทำงานที่ขาด psychological safety จะไม่มีความสร้างสรรค์ ทุกคนจะทำทุกอย่างให้เหมือนเดิม เพราะไม่ต้องเสี่ยงภัยจากการทำอะไรใหม่ๆ จนไม่เกิดการพัฒนา

 • การสร้างความเคารพ ฟังอย่างไม่ตัดสิน และไม่กล่าวโทษกันเมื่อเกิดข้อผิดพลาด เป็นตัวอย่างที่จะช่วยทำให้เกิด psychological safety ในที่ทำงานได้

ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ เช่น การฟังอย่างลึกซึ้ง (deep listening), transformative learning หรือกระบวนการเสริมสร้างทักษะระหว่างบุคคล (interpersonal skills) ต่างก็ได้รับความนิยมในองค์กรมากขึ้น


เพราะกระบวนการและทักษะเหล่านี้สามารสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับบุคลากรได้ และยังช่วยทำให้แต่ละคนมีความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้น ทำงานร่วมกันเป็นทีมได้มากขึ้น แต่อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้กระบวนการเหล่านี้นำไปสู่บรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันได้?


ความรู้สึกปลอดภัยทางใจในที่ทำงาน (psychological safety) ที่ถูกเสริมสร้างขึ้นจากกระบวนการต่างๆ ในการอบรมเหล่านี้คือปัจจัยที่ช่วยทำให้เกิดการทำงานเป็นทีมที่ดีขึ้น มีความเข้าใจกันมากขึ้น ไม่ว่าบุคลากรจะมีความสามารถมากแค่ไหน แต่หากทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ขาดความปลอดภัยทางใจในที่ทำงาน จะเกิดความไม่เชื่อใจกัน กลัวความผิดพลาด หรืออาจส่งผลจนลบกลายเป็นทีมที่ไร้ประสิทธิภาพ (dysfunctional team) ได้เลยเนื้อหาในบทความ

 1. ความรู้สึกปลอดภัยทางใจในที่ทำงาน (psychological safety) คืออะไร?

 2. ทำไมความรู้สึกปลอดภัยทางใจในที่ทำงาน (psychological safety) จึงเป็นเรื่องสำคัญ?

 3. ข้อได้เปรียบของที่ทำงานที่มีความรู้สึกปลอดภัยทางใจ (psychological safety)

 4. ลักษณะของทีม องค์กร หรือบริษัท ที่มีความรู้สึกปลอดภัยทางใจ

 5. 4 ลำดับขั้นของความรู้สึกปลอดภัยทางใจ (4 Stages of Psychological Safety)

 6. การเพิ่ม Psychological Safety ให้กับทีมงาน


ความรู้สึกปลอดภัยทางใจในที่ทำงาน (psychological safety) คืออะไร?

ความรู้สึกปลอดภัยทางใจในที่ทำงาน (psychological safety) อาจเรียกได้ว่า "ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยา" คือ ความรู้สึก ความเชื่อที่มีร่วมกันในทีมว่าทีมของเราปลอดภัยมากพอที่แต่ละคนจะกล้าที่จะเสี่ยงกับการทำสิ่งใหม่ๆ โดยรู้ว่าปัญหาจากบุคคลไม่ใช่ข้อจำกัด ซึ่งหมายความว่า

 • มีความเชื่อใจในทีม

 • มีความเคารพในกันและกัน

 • สมาชิกหรือพนักงานรู้สึกสบายที่จะเป็นตัวของตัวเอง

ซึ่งหากจะดูอย่างง่ายว่าองค์กรหรือทีมของเรามี ความรู้สึกปลอดภัยทางใจในที่ทำงาน (psychological safety) แล้วหรือไม่อาจดูได้จากการดูว่า

 • สมาชิกรู้สึกปลอดภัยที่จะยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

 • สมาชิกรู้สึกไม่กังวลที่จะชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากสมาชิกในทีม

 • สมาชิกสามารถพูดคุยเกี่ยวกับงานโดยที่ไม่ต้องกังวลได้ว่าเขากำลังทำบางอย่างใหม่ๆทำไมความรู้สึกปลอดภัยทางใจในที่ทำงาน (psychological safety) จึงเป็นเรื่องสำคัญ?

ไม่มีใครอยากรู้สึกแย่ โดยเฉพาะเมื่อถูกตำหนิ วิจารณ์ เหยียด หรือดูถูก และไม่น่าเชื่อว่าเรื่องเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นกับชีวิตการทำงานได้ไม่ยาก ความรู้สึกเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อเราต้องทำอะไรใหม่ๆ ที่ไม่รู้ผลลัพธ์ในอนาคต


หากสภาพแวดล้อมการทำงานไม่เอื้ออำนวยให้เราทำอะไรอย่างสร้างสรรค์ เราก็อยากหลีกเลี่ยงมันและเกิดความกลัวในการทำสิ่งใหม่ ในที่สุดเราก็ทำทุกอย่างเหมือนเดิม หรือทำตามคำสั่งเพราะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยมากที่สุด


ความรู้สึกเหล่านี้เป็นตัวอย่างของความรู้สึกไม่ปลอดภัยทางใจในที่ทำงาน (psychologically unsafe) ซึ่งจะทำให้บุคลากรไม่กล้าที่จะแชร์ความคิด ไม่อยากมีส่วนร่วมในงาน และไม่อยากช่วยเหลืองานของคนอื่น จนนำไปสู่การเป็นทีมที่ขาดประสิทธิภาพในการทำงาน