top of page
วิธีการลงทะเบียน
regiter method

1. เลือกคลาสหรือ workshop ที่คุณสนใจ

2. อ่านรายละเอียดและข้อมูลก่อนชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน
payment method

1. เลือกประเภทของบัตรและจำนวน (Qty) ที่ต้องการ ด้วยปุ่ม + เพื่อเพิ่มจำนวนบัตร หรือ - เพื่อลดจำนวนบัตร

2. กดปุ่ม Check-out

Check-out highlight

3. กรอกรายละเอียดข้อมูลที่ระบุ ใส่รหัส Coupon ส่วนลด (ถ้ามี) จากนั้นกดปุ่ม Continue 
4. เลือกชำระเงิน Manual Payment และกดปุ่ม Continue
5. ชำระเงินโดยการโอนเงินตามจำนวนยอดชำระที่

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

ชื่อบัญชี: ณัฐพล/Nuttapon

เลขที่บัญชี: 407-753193-9

6. ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่​

7. กดปุ่ม Place Order เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

8. กรุณาตรวจสอบอีเมลที่ใช้ลงทะเบียน คุณจะได้รับบัตรทางอีเมลอีกครั้งภายใน 24 ชั่วโมง โดยจะเปลี่ยนสถานะการชำระเงินจาก unpaid เป็น paid

วิธีการใช้ส่วนลด Coupons
Enter coupon method

1. กรอกรหัส coupon ส่วนลดที่ Enter coupon code (บริเวณกรอบสีเหลืองในภาพ) ในขั้นตอนที่ 3 ของวิธีการชำระเงิน

How to use coupon

2. กด Enter หรือปุ่มดังภาพเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

3. ส่วนลดจะปรากฏและจำนวนเงินที่ต้องชำระจะเปลี่ยนแปลง

4. หาก coupon หมดอายุ หรือไม่ตรงตามเงื่อนไขการใช้งาน จะมีข้อความแจ้งเตือนปรากฏขึ้น (ในกรณีที่เกิดปัญหาอื่นๆ กรุณาติดต่อ ช่องทางสอบถามเพิ่มเติม)

How to submit coupon
สอบถามเพิ่มเติม
  • iconfinder_Line_A_104829 (1)
  • facebook
bottom of page