top of page

MBTI: 16 Personality Types

เข้าใจตัวตนในบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบ

MBTI หรือ 16 Personality Types คือเครื่องมือที่ช่วยทำให้เข้าใจลักษณะบุคลิกภาพที่แตกต่าง ซึ่งมีที่มาจากนักจิตวิทยาชื่อ Carl Jung และได้พัฒนาต่อโดย Myers Briggs จนได้รับความแพร่หลายไปทั่วโลก

ในเวิร์คช็อปนี้ คุณจะได้เรียนรู้บุคลิกภาพและลักษณะที่ทำให้แต่ละคนมีการแสดงออกที่แตกต่างกัน มีวิธีการมองโลกที่แตกต่างกัน มีสไตล์การทำงานที่แตกต่างกัน ผ่านความถนัดใน 4 คุณลักษณะนั่นคือ

 

 • Introvert/ Extrovert

 • Sensing/ Intuition

 • Thinking/ Feeling

 • Judging/ Perceiving

เพื่อที่จะทำให้คุณเข้าใจสไตล์การทำงาน รูปแบบความขัดแย้ง สิ่งที่คนในแต่ละบุคลิกภาพต้องการ และปรับตัวเข้ากับสไตล์การทำงานที่แตกต่างกันได้

People at Fancy Event

หากคุณกำลัง...

 • อยากพัฒนาตัวเอง เข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน ของตัวเอง
 • ต้องการรู้จัก "คน" ในเชิงลึก อยากเข้าใจเบื้องหลังการแสดงออก วิธีการคิด ของผู้คนเพื่อใช้ในชีวิต
 • มีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า หรือคนรอบตัว 
 • ต้องการมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับคนรอบข้าง
 • กำลังเรียนรู้เรื่องปรับตัวเพื่อเข้ากับคนในแบบต่างๆ 
 • มองหาเครื่องมือพัฒนาทีม พัฒนาศักยภาพของทีม
People During Workshop
ปัญหาที่คุณอาจเคยเจอเมื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเอง...
 • มีหนังสือให้อ่านมากมาย แต่ก็ไม่นำไปใช้จริงได้ยาก

 • เรียนออนไลน์เสร็จ เหมือนจะเข้าใจทุกอย่าง แต่พอเรียนจบก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลง

 • ได้เจอทฤษฎีมากเกินไป ไม่มีความเชื่อมโยงเข้ากับชีวิต ประสบการณ์ของตัวเอง

 • ถามคำถามไม่ได้ มีข้อสงสัย ติดค้างในใจ

 • ไม่มีข้อมูลรองรับ งานวิจัย หรือการศึกษาระยะยาวเกี่ยวกับเนื้อหา

 • เรียนจบแล้วจบเลยเหมือนแยกย้ายกันไป แม้เป็นคอร์สฟรีตลอดชีวิต แต่เข้าไปใช้จริงๆ ไม่กี่ครั้ง

 • ไม่มีโอกาสพูดคุย ปรึกษาเรื่องที่เฉพาะเจาะจง เป็นส่วนตัว

Urbinner ตั้งใจออกแบบเวิร์คช็อปนี้ให้...
 • คุณได้ใช้ พูดคุย แชร์ ประสบการณ์ และสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองในเวิร์คช็อป

 • มีทั้งทฤษฎี และการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ

 • เรียนแบบ interactive ที่คุณตอบโต้จากคนจริงๆ ทั้งวิทยากรและเพื่อนร่วมเวิร์คช็อป ไม่ใช่การนั่งฟัง lecture 

 • หลังจบเวิร์คช็อปแล้วมี follow-up session เพื่อให้ติดตามการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของแต่ละคน

 • คุณสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองได้หลังจากจบเวิร์คช็อป

 • ให้โอกาสในการพูดคุย ปรึกษา ปัญหาเฉพาะ แบบ 1-1 กับวิทยากร

"เวิร์คช็อปนี้จะทำให้คุณรู้วิธีสื่อสารและรับมือกับคนรูปแบบต่างๆ อย่างครอบคลุม"

ทำไมถึงควรเข้าร่วมเวิร์คช็อปนี้?

MBTI หรือบุคลิกภาพ 16 แบบ เป็นเครื่องมือที่ช่วยทำให้เราเข้าใจตัวเองได้และได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกซึ่งแพร่หลายไปมากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก และมีทั้งทฤษฎีรองรับและเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์และถูกใช้ในเชิง

 • จิตวิทยาและการให้คำปรึกษา

 • ภาคธุรกิจ

 • การศึกษา เรียนรู้ และพัฒนาตัวเอง

สิ่งที่คนทั่วไปมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับ MBTI หรือบุคลิกภาพ 16 แบบ คือเป็นแบบทดสอบเหมือน Quiz เกมส์ที่มีไว้เล่นเพื่อทำให้เข้าใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพ และคิดว่าการทำแบบทดสอบเป็นวิธีที่ดีที่สุด แม่นยำ และช่วยทำให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาตัวเองได้ แต่จริงๆ แล้วไม่เป็นแบบนั้น

บุคลิกภาพของคนนั้นซับซ้อนเกินกว่าที่จะมาประเมินด้วยแบบทดสอบได้ และหากคุณทำแบบทดสอบตามที่ต่างๆ ก็คงจะพบว่าได้รับผลที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ไม่ตรงกับตัวเอง ซึ่งสิ่งนี้เป้นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณควรจะได้ค้นหาบุคลิกภาพของตัวเองผ่าน Type Theory ของบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบ

สำหรับคนที่ต้องการพัฒนาตัวเองและอยากเห็นผลของการเรียนรู้เรื่องนี้ เวิร์คช็อปนี้จะทำให้คุณเห็นความแตกต่างของคนในแต่ละแบบผ่านวิธีการ panel และเรียนรู้ผ่าน Type Theory ที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้บุคลิกภาพของตัวเอง ไปพร้อมกับเข้าใจบุคลิกภาพของคนอื่น ความแตกต่างของความถนัด สไตล์การทำงาน การพัฒนาตัวเอง จนไปถึงวิธีการปรับตัวเข้ากับคนที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกัน

เป้าหมายในเวิร์คช็อปนี้
 • เข้าใจผู้คนผ่านบุคลิกภาพ วิธีการมองโลก วิธีคิด การตัดสินใจ และการรับมือกับโลกภายนอก

 • ค้นหาและทำความรู้จักลักษณะบุคลิกภาพของตัวเอง

 • แยกแยะความแตกต่างของความถนัดตามบุคลิกภาพของผู้คนได้

 • เรียนรู้วิธีในการสื่อสาร ให้ทำงานร่วมกับคนแต่ละสไตล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 • เข้าใจว่าคนแต่ละสไตล์ต้องการอะไร ให้ความสำคัญกับอะไรเป็นพิเศษ ไม่ให้คุณค่ากับเรื่องใด 

 • เรียนรู้จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางการพัฒนาตัวเอง

ความรู้พื้นฐาน
 • ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อน

Workshop นี้เหมาะสำหรับใคร?
 • ผู้บริหาร หัวหน้าผู้จัดการ เจ้าของธุรกิจ HR

 • คนที่อยากพัฒนาตัวเอง อยากรู้จัดแข็ง จุดอ่อน วิธีการมองโลกของตัวเอง และแนวทางการพัฒนาตัวเอง

 • คนที่กำลังทำงานเป็นทีม ต้องการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้าได้ดีขึ้น เข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับพวกเขามากขึ้น

 • คนที่มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ ทะเลาะกับเพื่อนร่วมงาน หรือคนรอบข้าง

 • คนที่อยากมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับคนรอบข้าง เข้าใจพฤติกรรมและการแสดงออกของคนรอบตัวมากขึ้น

 • คนที่กำลังตัดสินใจค้นหางานที่ชอบ อาชีพที่ทำให้ตัวเองมีความสุข หรือสิ่งที่ตัวเองมีความสุข

 • คนที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของทีมให้ออกมาเต็มที่ ดูแลลูกน้อง คนในทีม

"การเข้าใจบุคลิกภาพ ทำให้เรา
ทำงานและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ง่ายขึ้น
เหนื่อยน้อยลง"

Working Together on Project
เวิร์คช็อปนี้ดีต่อการทำงานของคุณอย่างไร?

หากคุณเป็นคนที่ต้องทำงานร่วมกับคนอื่น คุณคงจะพบว่าหลายครั้งที่ออกมาดี แต่กลับมีปัญหาในการทำงานร่วมกับคนอื่น

 • ต้องกลับมาแก้งานซ้ำๆ

 • ไม่ค่อยได้รับการยอมรับ

 • ทะเลาะกับคนในทีม เพื่อนร่วมงาน หรือหัวหน้า

 

สิ่งเหล่านี้เป็นเพราะแต่ละคนให้คุณค่าและมีวิธีการมองโลกที่แตกต่างกัน และมากไปกว่านั้นเรามักจะใช้แว่นตาในการตัดสินว่าอะไรดีตามความถนัดของตัวเองอย่างไม่รู้ตัว จนทำให้ทีมไม่เข้าใจกัน มีปัญหาระหว่างกัน จนถึงขั้นขาดความไว้วางใจในการทำงานร่วมกัน

เราทำได้คือการเข้าใจสไตล์การทำงานของแต่ละคน และปรับตัวเองเข้ากับบุคลิกภาพของคนเหล่านั้น เพื่อที่จะช่วยทำให้การสื่อสารเป็นไปได้อย่างราบรื่น และทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น

หากคุณเป็นหัวหน้าคน ในเวิร์คช็อปนี้จะช่วยทำให้คุณรู้ว่าตัวเองกำลังยึดติดในกรอบ ความถนัด ความเป็นไทป์ วิธีการมองโลกแบบใดอยู่หรือไม่ ซึ่งหากคุณไม่เท่าทันมันจะทำให้คุณ...

 • มักเกิดปัญหา ความขัดแย้งขึ้นกับคนในทีม

 • ไม่ได้รับการยอมรับจากลูกน้องที่สไตล์ต่างกัน ลูกน้องไม่เคารพ

 • มีจุดบอดจากลักษณะบุคลิกภาพของตัวเองที่อาจทำให้เกิดปัญหาได้

นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อพวกเราเพื่อจััดเวิร์คช็อปให้กับองค์กรของคุณเพื่อทำให้มีความเข้าใจกันในการทำงานด้วยกันมากยิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของทีม และลดความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นในการทำงานร่วมกันได้

สิ่งที่จะได้รับจากการเข้าร่วมเวิร์คช็อป
 • ค้นหา type ของตัวเอง จากการเรียนรู้ความถนัดแต่ละแบบของ MBTI (E/I, S/N, T/F, J/P) ในเชิงลึก

 • วิธีหาบุคลิกภาพจาก preferences ของแต่คนจากสไตล์ที่แตกต่างกันใน MBTI

 • แนวทางการพัฒนาตัวเอง และแนวทางการพูดคุยสื่อสารกับคนแต่ละ type ที่แตกต่างกันให้เกิดความเข้าใจ

 • เข้าใจความแตกต่างของสไตล์การทำงาน แนวทางการทำงานของคนสไตล์ต่างๆ และวิธีการปรับตัว

 • 16 Personalities Workbook

  • ความถนัด (Preferences) ที่นำไปสู่บุคลิกภาพและสไตล์ที่แตกต่างกันในแต่ละคน

  • วิธีการค้นหาบุคลิกภาพของแต่ละคน

  • ตารางเพื่อรู้จักบุคลิกภาพ Types Table

  • ลักษณะบุคลิกภาพทั้ง 16 และจุดแข็ง

  • การพัฒนาตัวเองด้วย MBTI ในขั้นสูงด้วย Basic Cognitive functions

 • Type Profile

  • ได้รับมุมมองและความถนัดเฉพาะตัวของบุคลิกภาพคุณ

  • รู้จักลักษณะความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพของคุณ

  • สิ่งที่บุคลิกภาพนี้มักจะแสดงออกในที่ทำงาน

  • ได้เห็นตัวเองว่ามุมมองของคนอื่นที่มีต่อบุคลิกภาพนี้เป็นอย่างไร

  • สิ่งที่อาจเป็นจุดอ่อน และแนวทางการเติบโต

 • Private Coaching Session

  • พูดคุยส่วนตัวกับวิทยากร 45-60 นาที

  • ถาม/ตอบคำถาม ข้อสงสัยจากเวิร์คช็อป

  • แนวทางการพัฒนาแบบเฉพาะไทป์ ด้วย MBTI

  • ปรึกษาปัญหา วิธีการปรับตัว

ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
ตารางกิจกรรม

ตารางกิจกรรมแบบ Online ผ่าน Zoom application

 

วันที่ 1 เรียนรู้ทฤษฎี MBTI และค้นหา type ของตัวเอง

8:45 น. ทดลองไมโครโฟน กล้อง และวิธีการใช้งาน Zoom

9:00 น. แนะนำ MBTI และบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบ 

10:00 น. รู้จัก Type Theory และวิธีการค้นหาบุคลิกภาพ ความถนัด บุคลิกภาพ

 • ทิศทางในการใช้พลังงานและรับพลังงาน

 • วิธีการรับรู้ข้อมูล

11:00 น. สไตล์การทำงานของคน ทำความเข้าใจวิธีการคิด การใช้ชีวิต และการมองโลกของคนแต่ละแบบ และสิ่งที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง

12:00 น. พักเที่ยง

13:30 น. ค้นหาและทำความรู้จักกับกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในของตัวเอง

 • วิธีการตัดสินใจและนำไปสู่ข้อสรุป

 • วิธีการรับมือกับโลกภายนอก

14:00 น. วิธีการสื่อสาร ปรับตัว เมื่อต้องทำงานกับคนแต่ละแบบ กระบวนการรับมือกับโลกภายนอกที่แตกต่างกัน

15:00 น. รู้จักจุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางการเติบโตของบุคลิกภาพของตัวเอง

17:00 น. เลิกกิจกรรม

วันที่ 2 (optional) แบ่งปันประสบการณ์ การพัฒนา ปัญหาที่เจอ การปรับตัว

9:00 น. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และคำถาม

10:00 น. วิธีการปรับตัวให้เข้ากับการทำงานของหัวหน้า สไตล์ความเป็นผู้นำ

11:00 น. การสร้างทีม การสอนงาน วิธีการเรียนรู้ของคนแต่ละบุคลิกภาพ

12:00 น. เลิกกิจกรรม

เลือกลงทะเบียนวันที่คุณสะดวกเลย
bottom of page