top of page
  • รูปภาพนักเขียนUrbinner

Empathy คืออะไร? สำคัญอย่างไรในที่ทำงาน

อัปเดตเมื่อ 10 มี.ค. 2565

Highlights

  • Empathy คือ ความสามารถในการเข้าใจคนอื่นในมุมมองที่พวกเขาเป็น

  • Empathy เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยทำให้แต่ละคนเข้าใจกันในมุมมองที่หลากหลาย ซึ่งจำเป็นในการสร้างบรรยากาศของความเป็นกลุ่ม และสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

  • 80% ของพนักงานในกลุ่ม Millennials ลาออกจากงาน เพราะที่ทำงานที่ขาด empathy และ มากกว่า 60% ของบุคลากรในกลุ่ม Babyboomers ลาออกจากงานเพราะที่ทำงานที่ขาด empathy

 

คุณเคยต้องเผชิญหน้ากับปัญหาหนักๆ ตามลำพังบ้างไหม? ในตอนนั้นหากมีใครเข้าใจความยากลำบาก พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเรา พร้อมที่จะช่วยเหลือเรา เราจะรู้สึกดีมากแค่ไหน ยิ่งหากตอนที่เรากำลังพบปัญหานี้เกิดขึ้นในที่ทำงาน และคนที่ช่วยเหลือเรานั้นเป็นเพื่อนร่วมงาน


Empathy เป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการสร้างความเชื่อใจระหว่างกัน ซึ่งจะทำให้เราสามารถมีความสุขในการอยู่ร่วมกับคนอื่นได้มากขึ้น และรับรู้ความรู้สึกของคนอื่นได้ในแบบที่เขาเป็น ก่อนที่จะเข้าไปช่วยเหลือ หรือเข้าไปมีส่วนร่วมกับการตัดสินใจของคนอื่น


หากคุณต้องการสร้างทักษะความเข้าอกเข้าใจให้กับองค์กร คุณสามารถสร้างการเรียนรู้ได้ด้วยหลักสูตร Empathy for Teamwork เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างกันผ่านทักษะ empathy


เนื้อหาในบทความ


Empathy คืออะไร?

Empathy คือ ความสามารถในการเข้าใจคนอื่นในมุมมองของพวกเขาที่มีต่อเหตุการณ์นั้นๆ การมี empathy สามารถทำให้เราเข้าใจมุมมองความคิดเห็น ความรู้สึกของคนอื่นที่มีต่อเหตุการณ์ต่างๆ ได้


การมีคุณลักษณะของ empathy จะช่วยทำให้เกิดความปลอดภัยทางจิตวิทยาในที่ทำงาน ซึ่งจะช่วยให้การร่วมงานกันเป็นไปได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ


ความแตกต่างระหว่าง Empathy และ Sympathy

หลายคนมักสักสนระหว่าง empathy กับ sympathy ที่ในภาษาไทยอาจมีความหมายคล้ายกัน แต่ความแตกต่างของมันคือ

  • Empathy คือ ความเห็นอกเห็นใจ ซึ่งอาจทำให้เราอยากเข้าใจสภาวะอารมณ์ หรือความยากลำบากในเหตุการณ์ที่เขาต้องเผชิญ

  • Sympathy คือ ความรู้สึก กังวล เกี่ยวกับคนอื่นในลักษณะที่อยากจะให้เขามีความสุขมากขึ้น

นอกจากนั้นความแตกต่างของ empathy และ sympathy คือ การมี sympathy ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจคนอื่นในมุมมองของพวกเขา หรือรับรู้ถึงความรู้สึกของคนอื่นก็ได้


Empathy คืออะไร? แตกต่างกับ Sympathy อย่างไร?
Empathy VS Sympathy

คุณสามารถมี sympathy กับเพื่อนร่วมงานของคุณที่เขาทำงานผิดพลาด แต่คุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นๆ คุณเพียงแค่เห็นว่าเขาทำงานผิดพลาดและน่าเห็นใจ เขาไม่น่าทำผิดพลาดเลย


แต่หากคุณมี empathy กับเพื่อนร่วมงานคนนั้น คุณจะพยายามทำความเข้าใจความรู้สึกของเขา ที่มาที่ไปว่าทำไมเขาถึงทำผิดพลาด สิ่งที่เขามีอยู่ข้อจำกัดอะไรที่ทำให้เขาเกิดความผิดพลาด จนอยากให้เขารู้สึกดีขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาได้ทำไม Empathy จึงเป็นสิ่งสำคัญในที่ทำงาน?

ทุกคนต้องการมีความสัมพันธ์ที่ดี ได้รับความรัก และความเข้าใจ โดยตามทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์แล้วการได้รับความรักและการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มถือว่าเป็นความต้องการลำดับที่สาม


Empathy เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยทำให้แต่ละคนเข้าใจกันในมุมมองที่หลากหลาย ซึ่งจำเป็นในการสร้างบรรยากาศของความเป็นกลุ่ม หรือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี


จากการศึกษายังระบุว่า empathy มีส่วนสำคัญโดยตรงกับความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ soft skills การมีส่วนร่วมในที่ทำงาน (engagement) และความภักดีกับองค์กร (loyalty) อีกด้วย โดย Businessolver’s 2017 Workplace Empathy Monitor รายงานว่า

  • 77 % ของพนักงานในที่ทำงานที่มี empathy จะตั้งใจที่จะทำงาน มากกว่าชั่วโมงทำงาน

  • 92 % ของ HR บอกว่าที่ทำงานที่มีความเข้าใจและเห็นใจกันเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้พนักงานอยากอยู่กับองค์กรต่อ (employee retention)

  • 80 % ของคนในกลุ่ม millennials บอกว่าเขาออกจากงานเพราะว่าที่ทำงานมี empathy น้อยเกินไป ในขณะที่ 66% ของ Babyboomers รู้สึกแบบเดียวกัน

การสร้าง empathy ในที่ทำงานยังทำให้เกิดที่ทำงานที่มีความหมายระหว่างกัน กล้าที่จะช่วยเหลือกัน ช่วยเพิ่ม psychological safety ในที่ทำงาน ซึ่งจะส่งผลในระยะยาวกับการทำงานในอนาคต


เราจะสามารถพัฒนาทักษะ Empathy ให้กับพนักงานในองค์กรได้อย่างไร?

ฝึกฝน empathy ด้วยการนึกถึงคนอื่น

ฝึกฝน empathy ด้วยการนึกถึงคนอื่น สามารถทำได้ด้วยวิธีการใช้ empathy mapping ซึ่งเป็นการสมมุติตัวเองในบทบาทของคนอื่น ในจุดที่คนอื่นเป็น


ในที่ทำงานคุณอาจให้เวลาเพื่อที่จะสวมบทบาทเป็นใครสักคน เพื่อนร่วมงานแผนกอื่น ลูกค้า หรือคนที่เป็นที่รู้จักแล้วลองนึกถึงสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับเขาดูว่าในเหตุการณ์หนึ่งเขามีลักษณะอย่างไร


ฝึกฝนทักษะการรับฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening)

การฝึกฝนทักษะการรับฟังอย่างลึกซึ้ง จะช่วยให้เข้าใจคนอื่นว่าเขารู้สึกอย่าไรจากการฟัง และสร้างบรรยากาศของการเป็นผู้ฟังที่ดี การฟังคนอื่นไม่ใช่เป็นเพียงการทำความเข้าใจคนอื่นเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยทำให้คนที่มีความทุกข์ใจได้รับการเยียวยา และระบายออกมาด้วย


เมื่อหัวหน้าหรือผู้จัดการมีทักษะการรับฟังอย่างลึกซึ้ง และสามารถใช้กับลูกน้องหรือสมาชิกในทีมแล้ว จะทำให้ความไว้วางใจระหว่างทีมสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นวิธีที่ดีในการเพิ่ม psychological safetyและทำให้พนักงานมีความสุข ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานกับทีมได้ด้วยเช่นกัน


เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะภายใน (Intrapersonal Skills)

เมื่อได้เรียนรู้ทักษะเรื่องภายในกันกับสมาชิกในทีม จะช่วยทำให้เราและสมาชิกในทีมเข้าใจกันและกันได้ง่ายขึ้น เห็นใจเพื่อนมนุษย์ได้ง่ายขึ้น เข้าใจความแตกต่างและปัญหาว่าเพื่อนร่วมงานของเราเองก็มีช่วงเวลาที่ยากลำบากไม่แตกต่างจากเรา


โดยที่การเรียนรู้ทักษะภายในมีหลายรูปแบบเช่น


นอกจากนี้การเรียนรู้ทักษะภายในยังเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยทำให้เรามีทักษะระหว่างบุคคลได้ดียิ่งขึ้น เพราะเราเข้าใจตัวเองมากในมิติต่างๆ และเห็นตัวเองในมุมมองที่ปกติอาจไม่ค่อยเห็น การเข้าใจตัวเองในระดับที่ลึกซึ้งขึ้นจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาทักษะระหว่างบุคคลอีก


ฝึกทักษะระหว่างบุคคล (Interpersonal Skills)

การมีทักษะระหว่างบุคคลคือการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์ การเข้าใจมุมมองที่แตกต่างกันในแต่ละคนเช่น สัตว์ 4 ทิศ สามารถทำให้ตัวเองเห็นจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองได้ชัดเจนขึ้น หรือภาษารักที่คุณใช้ในสื่อสารเพื่อแสดงออกถึงความห่วงใยของคุณอาจมีความแตกต่างกับเพื่อนร่วมงานอาจแตกต่างกันมาก จนเขาไม่เห็นความความหวังดีที่แสดงออกมา


ทักษะระหว่างบุคคลเริ่มต้นได้ดีเมื่อมีทักษะความเข้าใจตัวเองในระดับหนึ่งแล้ว และจะทำให้ทักษะนี้พัฒนาขึ้นไปได้มากยิ่งขึ้น


การพัฒนา empathy ในที่ทำงานควรมาพร้อมกับความสนิทสนมระหว่างกัน ซึ่งสามารถสร้างได้จากการใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพ สิ่งที่สำคัญในการพัฒนา empathy ในที่ทำงานหรือองค์กรของคุณคือการไม่ทำให้สิ่งนี้เป็นเรื่องที่สร้างบรรยากาศแห่งความกดดันมากเกินไป


หากคุณต้องการการพัฒนา empathy ในองค์กร ในหลักสูตร Empathy for Teamwork จะช่วยทำให้ทีมของคุณเข้าใจกันและฝึกฝนทักษะ empathy เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ลงมือปฏิบัติจากการทำความเข้าใจทฤษฎีRelated Topics


แหล่งข้อมูลและอ้างอิงเพิ่มเติม

 

Urbinner เป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้เติบโตจากการเรียนรู้ในทุกช่วงเวลาของชีวิต โดยทีมนักจัดกระบวนการจะพาคุณไปเรียนรู้ทักษะที่นำไปสู่การเข้าใจตัวเอง สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการตระหนักรู้ร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถทำในสิ่งที่มีคุณค่าและความหมายสำหรับตัวเอง องค์กร และชุมชนของเราได้

Comments


Facebook group Banner.jpg
bottom of page