top of page
  • Urbinner

5 ภาษารัก วิธีที่แต่ละคนใช้เพื่อสื่อสารความรัก (The Five Love Languages)

อัปเดตเมื่อ 16 ต.ค. 2564

Highlights

  • 5 ภาษารัก คือวิธีในการแสดงออกความรู้สึกรักที่แต่ละคนมีการเรียนรู้ ความชอบ ซึ่งแตกต่างกันออกไป

  • ความถนัดในการใช้ภาษารักและการเรียนรู้ที่จะใช้ภาษารักของแต่ละคนแตกต่างกัน

  • คุณสามารถสังเกตดูได้ว่าคุณและคนรักถนัดภาษารักแบบใดมากที่สุดระหว่าง การบริการหรือทำให้, คำพูดที่เติมเต็ม, การสัมผัส, การให้ของขวัญ หรือการมีเวลาคุณภาพร่วมกัน

 

คุณเคยมีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อน ครอบครัว หรือคนรักบ้างไหม? บ่อยครั้งที่เราอาจรู้สึกว่าเราไม่ได้รับการเอาใจใส่ ความรัก หรือการดูแลเท่าที่ควรจะเป็น ในขณะที่คนที่เรารู้สึกแบบนั้นกลับรู้สึกเป็นห่วง ใส่ใจ และต้องการดูแลเรา สิ่งนี้เกิดขึ้นจากการใช้ภาษาในการสื่อสารความรักที่แตกต่างกันไม่ว่าคุณจะมีความรู้สึกดีต่อกันมากแค่ไหนแต่มีเพียง 5 วิธีในการสื่อสารความรู้สึกดีเหล่านั้นออกมาหรือที่เรียกว่า 5 ภาษารัก นอกจากนี้เรามักจะมีแนวโน้มที่ถนัดและให้ความสนใจภาษารักแบบใดแบบหนึ่งเฉพาะ จนทำให้ยากที่จะมองเห็นและเข้าใจภาษารักที่อีกคนหนึ่งกำลังสื่อสารออกมาได้


5 ภาษารัก (The Five Love Languages)
5 ภาษารัก (The Five Love Languages)

5 ภาษารัก (The Five Love Languages)

5 ภาษารัก คือวิธีในการแสดงออกความรู้สึกรักที่แต่ละคนมีการเรียนรู้ ความชอบ ซึ่งแตกต่างกันออกไป พื่อที่จะแสดงความรู้สึกรักและใส่ใจ โดยในการแสดงออกถึงความรักนั้นมีอยู่ เพียง 5 วิธีเท่านั้นคือ1. การบริการหรือทำให้ (Act of Service)