top of page
 • รูปภาพนักเขียนUrbinner

สัตว์ 4 ทิศ ลักษณะของคน 4 แบบ

อัปเดตเมื่อ 6 ม.ค. 2566

Highlights

 • สัตว์ 4 ทิศ คือ คุณลักษณะจากสัญลักษณ์ที่ช่วยทำให้เราเข้าใจมนุษย์ได้ดีขึ้น ซึ่งมีต้นกำเนิดจากชาวพื้นเมืองอเมริกันที่มีชีวิตที่ผูกพันธ์กับธรรมชาติและสังเกตเห็นคุณลักษณะที่มีในสัตว์เหล่านั้นร่วมกับลักษณะและคุณค่า

 • อินทรีย์ เป็นคนรักอิสระ มีความสนุกกับการได้ไปค้นพบสิ่งใหม่ๆ หรือการทดลองใหม่ๆ

 • กระทิง เป็นคนเอาจริงเอาจัง เน้นการไปสู่เป้าหมาย พูดตรงๆ กล้าชนกล้าปะทะ

 • หมี เป็นคนมีหลักการ รอบคอบ อดทนรอคอยและอยู่กับสิ่งที่ทำได้เป็นเวลานาน

 • หนู เป็นคนที่ชอบอยู่กับเพื่อนฝูง ช่วยเหลือคนอื่น รับฟังความคิดเห็นของผู้คน

 

สัตว์ 4 ทิศ กงล้อ 4 ทิศ หรือผู้นำ 4 ทิศ

เนื้อหาในบทความ


สัตว์ 4 ทิศ คืออะไร?

สัตว์ 4 ทิศ คือ คุณลักษณะที่ใช้ทำความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์จากสัญลักษณ์ของสัตว์ต่างๆ ซึ่งมีที่มาจากชาวพื้นเมืองอเมริกันได้มีชีวิตที่ผูกพันธ์กับธรรมชาติและสังเกตเห็นคุณลักษณะที่มีในสัตว์เหล่านั้นร่วมกับลักษณะและคุณค่า สัตว์ 4 ทิศ มีที่มาจาก The medicine wheel หรือ Celtic wheel จึงอาจเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่ากงล้อ 4 ทิศ หรือผู้นำ 4 ทิศ


การเรียนรู้เรื่องสัตว์ 4 ทิศช่วยทำให้เรารู้จักตัวเอง สร้างทักษะการตระหนักรู้ภายในตนเอง (self-awareness) และสามารถนำไปปรับปรุงเพื่อสร้างความสมดุลย์ของคุณลักษณะตัวเองได้ นอกจากนั้นเมื่อการได้รู้ลักษณะของตนเองยังช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างกันได้อีกด้วย


อินทรีย์ ทิศตะวันออก

อินทรีย์เป็นศูนย์หัว ชอบมองไปยังจุดมุ่งหมายและเป้าหมาย มองโลกในแง่ดีมีความสนุกกับการได้ไปค้นพบสิ่งใหม่ๆ หรือการทดลองอะไรใหม่ๆ ชอบข้อมูลที่มีจำนวนมาก มองหาทางเลือกและก็ความเป็นไปได้อยู่เสมอ มีความยืดหยุ่นสูง รักการเรียนรู้ไม่ยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมองการไกลมีไหวพริบและมองเห็นถึงเป้าหมายในอนาคต


สัตว์ทิศตะวันออกใน สัตว์ 4 ทิศ
อินทรีย์ ทิศตะวันออกใน สัตว์ 4 ทิศ

จุดแข็งของอินทรีย์

 • มีความสร้างสรรค์

 • มีวิสัยทัศน์ไกล

 • มองสิ่งต่างๆ เชิงภาพรวม

จุดอ่อนของอินทรีย์

 • เบื่อง่าย

 • ไม่มีสมาธิในจดจ่อ

 • ขาดความใส่ใจในรายละเอียด


กระทิง ทิศเหนือ

กระทิงเป็นศูนย์ท้อง ใช้สัญชาตญาณ มีเป้าหมายและเน้นไปที่การกระทำที่ไปสู่เป้าหมาย ลงมือทำอะไรก็เด็ดขาดรักความยุติธรรมมีความสนุกกับความท้าทายในสถานการณ์ที่ยากลำบากเมื่อคิดเรื่องใดก็จะคิดในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด เป็นคนที่เปิดเผยชอบยืนยันสิทธิ์ของตนเองหรือกลุ่มตนเองพร้อมที่จะลุยกับงานและปัญหา ชอบความเป็นผู้นำใช้สัญชาตญาณในการตัดสินใจมีพลังในการทำงานพูดอย่างที่คิดชอบพูดตรงตรงและชอบคุยกับคนที่มีความตรงไปตรงมา


กระทิง ทิศเหนือในสัตว์ 4 ทิศ
กระทิง ทิศเหนือในสัตว์ 4 ทิศ

จุดแข็งของกระทิง

 • กล้าเสี่ยง กล้าตัดสินใจ

 • มุ่งมั่น ทำตามเป้าหมาย เอาจริงเอาจัง

 • รวดเร็ว

จุดอ่อนของกระทิง

 • ขาดความรอบคอบ

 • พูดตรงและดุดันมากเกินไปบางสถานการณ์

 • ละเลยปฏิสัมพันธ์กับผู้คน


หมี ทิศตะวันตก

เป็นศูนย์หัว ที่ใช้ตรรกะและเหตุผล ให้ความสำคัญกับข้อมูลและการคิด ทำอะไรเป็นขั้นตอนมีหลักการและรอบคอบ เป็นนักวิเคราะห์ที่ยึดถือความมีเหตุมีผลและความเหมาะสมโดยจะมีมุมมอง และการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและหลักเหตุผล มองความเป็นไปได้ในรูปแบบของการปฎิบัติจริง เอาจริงเอาจังทำอะไรอย่างต่อเนื่องและลงลึก มีความรับผิดชอบ รักษากติกา และความต่อเนื่อง ชอบวางแผนและจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มีความสามารถในการค้นหาสิ่งที่ผิดพลาดได้ดี


หมี ทิศตะวันตกในสัตว์ 4 ทิศ
หมี ทิศตะวันตกในสัตว์ 4 ทิศ

จุดแข็งของหมี

 • การใช้ตรรกะ หลักการ

 • ละเอียดรอบคอบ

 • ความอดทน ต่อเนื่อง

จุดอ่อนของหมี

 • ทำอะไรซ้ำๆ เดิมๆ จนอาจขาดความสร้างสรรค์

 • เจ้าระเบียบ

 • ไม่กล้าทำอะไรที่ไม่คุ้นเคย


หนู ทิศใต้

หนูเป็นศูนย์ใจ ชอบใช้ความรู้สึก ใส่ใจเรื่องของคนอื่น ช่วยเหลือผู้อื่น และให้ความสำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ เป็นคนที่ชอบทำงานเป็นทีม เป็นผู้ฟังที่ดี ชอบเปิดโอกาสให้แต่ละคนมีส่วนร่วมในการทำงานสนับสนุนไอเดียของคนอื่น ตัดสินใจโดยใช้ความรู้สึกและอารมณ์ มองโลกในแง่ดีไว้ใจคนง่ายเป็นที่พึ่งพิงและให้กำลังใจคนอื่น เป็นนัดไก่เกลียที่ดีและรักสันติ


หนู ทิศใต้ในสัตว์ 4 ทิศ
หนู ทิศใต้ในสัตว์ 4 ทิศ

จุดแข็งของหนู

 • สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้คนอื่นได้ดี

 • เป็นมิตร เข้ากับคนง่าย

 • เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น

จุดอ่อนของหนู

 • ขี้เหงาต้องการเพื่อนหรือคนที่อยู่ด้วยเสมอ

 • อารมณ์อ่อนไหว

 • ไม่กล้าแสดงจุดยืนของตัวเอง


การทำงานร่วมกันในสัตว์ 4 ทิศ

การทำงานร่วมกันในกงล้อ 4 ทิศ
การทำงานร่วมกันในกงล้อ 4 ทิศ

การทำงานร่วมกับอินทรีย์

ฟังและให้ความสนใจกับไอเดียที่พวกเขาคิดค้น หลีกเลี่ยงการตำหนิหรือตัดสินในไอเดียที่พวกเขาแต่ให้เวลาเป็นเครื้่องพิสูจน์ อนุญาตและสนับสนุนการคิดอย่างสร้างสรรค์ เสนองานที่มีความหลากหลายให้กับเขา สนับสนุนพวกเขาด้วยการช่วยตรวจสอบเกี่ยวกับรายละเอียดหรือขั้นตอนการทำสิ่งต่างๆให้


การทำงานร่วมกับกระทิง

สื่อสารอย่างตรงไปตรงมา สื่อสารด้วยความมั่นใจ แสดงให้เห็นว่าเขาสามารถมีส่วนร่วมในสิ่งที่กำลังจะทำได้อย่างไร พูดคุยเกี่ยวกับอุปสรรคที่น่าท้าทายให้พื้นที่สำหรับการปกครองตนเองในการทำงาน ตกลงเรื่องเวลาให้ชัดเจนและให้เกียรติเขาเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้คน


การทำงานร่วมกับหมี

ให้เวลาตัดสินใจและให้ข้อมูลที่สำคัญ ในการพูดคุยให้ใช้หลักเหตุผล ค้นหาแบบแผนการทำงานและยอมรับการวิจารณ์ หากมีการเปลี่ยนแปลงอะไรควรต้องรีบแจ้งให้กระทิงรู้โดยเร็วที่สุด


การทำงานร่วมกับหนู

พิจารณาถึงความสำคัญในความสัมพันธ์ มีความยุติธรรมในการตัดสินใจทั้งในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม อนุญาตให้สามารถแสดงความรู้สึกและอารมณ์ในเรื่องต่างๆ ได้ตระหนักอยู่เสมอว่าเค้าเป็นคนที่ปฏิเสธคนอื่นยากให้กำลังใจและทำให้เค้ารู้ว่าเขามีคุณค่าต่อคนอื่นอย่างไร


แนวทางการพัฒนาตัวเองของสัตว์ทั้ง 4 ทิศ

แนวทางการพัฒนาตัวเองของอินทรีย์

อินทรีย์มักจะขาดสมาธิในการจดจ่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องใช้ระยะเวลานาน อาจจะทำตามสิ่งต่างๆ ที่มีมาให้อยู่แล้วได้ไม่ค่อยดีนักขาดความใส่ใจในรายละเอียดที่จุกจิก บางครั้งอาจจะขาดความรอบคอบไม่อยู่กับปัจจุบันและให้ความสำคัญกับไอเดียมากกว่าข้อมูล ดังนั้นอินทรีย์ควรจะ

 • เข้าใจความแตกต่างระหว่างความคิดกับสิ่งที่ทำได้จริง

 • สังเกตว่าตัวเองจดจ่อเรื่องใดได้นานแค่ไหน

 • เข้าใจว่าความสนุกสนานเฮฮาไม่สามารถใช้ได้ในทุกสถานการณ์


แนวทางการพัฒนาตัวเองของกระทิง

กระทิงมักจะขาดการตัดสินใจที่รอบคอบ ใจร้อน ชอบแข่งขันและเปรียบเทียบง่ายและอารมณ์ร้อย บางครั้งปกป้องตนเองจากการถูกวิจารณ์และ อาจจะก้าวก่ายงาน ของคนอื่นที่ตัวเองไม่ได้รับมอบหมาย ดังนั้นกระทิงควรจะ

 • ระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองขณะที่โกรธ

 • ใส่ใจการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คน

 • เพิ่มความสนใจในแผนการระยะยาวและรายละเอียด


แนวทางการพัฒนาตัวเองของหมี

หมีมักจะผูกยึดติดอยู่ด้วยความคิด ไม่ยืดหยุ่น เชื่อหรือยอมรับผู้อื่นยาก ยึดติดในหลักการมากเกินไป คิดในกรอบจมอยู่กับรายละเอียดมากเกินไป ไม่เปลี่ยนแปลงอะไร มองข้ามเรื่องอารมณ์และความรู้สึกมีความคาดหวังที่สูงและกลัวความผิดพลาด ดังนั้นหมีควรจะ

 • มีเวลาให้ตัวเองทำสิ่งที่ไม่คุ้นเคย แปลกใหม่

 • รู้ตัวว่าควรให้ความรายละเอียดไหน ลดขั้นตอนที่ซับซ้อน

 • ยืดหยุ่นตามสถานการณ์และผู้คนในบางครั้ง


แนวทางการพัฒนาตัวเองหนู

หนูมักจะปฏิเสธไม่เป็นจนทำให้ถูกเอาเปรียบได้โดยง่าย มีปัญหาในการจัดการกับความขัดแย้งของตัวเอง ขี้เกรงใจขี้กังวลไ ม่กล้ายืนยันสิทธิ์ของตัวเอง ไม่กล้าตัดสินใจ ไม่ชอบเป็นผู้นำ ดังนั้นหนูควรจะ

 • ฝึกฝนการทำอะไรคนเดียว และมั่นคงในการตัดสินใจ

 • เรียนรู้วิธีการบอกข้อผิดพลาด แสดงความไม่เห็นด้วย อย่างตรงไปตรงมา

 • เรียนรู้ที่จะเป็นผู้นำในบางครั้ง


การเข้าใจว่าผู้ร่วมงานหรือคนที่เราอยู่ด้วยมีลักษณะเป็นทิศอะไรจะช่วยให้เราเข้าใจการกระทำ เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังของคนเหล่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณจะได้เข้าใจตนเองมากขึ้น เพราะเมื่อมีปัญหาอะไร ธรรมชาติของมนุษย์มักจะมองไปหาสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอก ทั้งๆ ปัญหาอาจเกิดจากพฤติกรรมของตนเอง ความเป็นทิศเหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจกันมากขึ้น


Related Topics


#CelticWheel #สัตว์4ทิศ #อินทรีย์ #กระทิง #หม#หน

 

Urbinner เป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้เติบโตจากการเรียนรู้ในทุกช่วงเวลาของชีวิต โดยทีมนักจัดกระบวนการจะพาคุณไปเรียนรู้ทักษะที่นำไปสู่การเข้าใจตัวเอง สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการตระหนักรู้ร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถทำในสิ่งที่มีคุณค่าและความหมายสำหรับตัวเอง องค์กร และชุมชนของเราได้

Comments


Facebook group Banner.jpg
bottom of page