• Urbinner

สัตว์ 4 ทิศ

อัปเดตเมื่อ 16 ต.ค. 2564

สัตว์ 4 ทิศ คือ คุณลักษณะจากสัญลักษณ์ที่เกิดจากชาวพื้นเมืองอเมริกันได้มีชีวิตที่ผูกพันธ์กับธรรมชาติและสังเกตเห็นคุณลักษณะที่มีในสัตว์เหล่านั้นร่วมกับลักษณะและคุณค่า สัตว์ 4 ทิศ มีที่มาจาก The medicine wheel หรือ Celtic wheel จึงอาจเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่ากงล้อ 4 ทิศ


เมื่อเราเข้าใจว่าตัวเองมีคุณลักษณะใดของสัตว์ 4 ทิศช่วยทำให้เรารู้จักตัวเอง และสามารถนำไปปรับปรุงเพื่อสร้างความสมดุลย์ของคุณลักษณะตัวเองได้ นอกจากนั้นเมื่อการได้รู้ลักษณะของตนเองยังช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างกันได้อีกด้วยหากคุณไม่เคยทำความรู้จักกับสัตว์ 4 ทิศ คุณสามารถทำแบบทดสอบนี้เพื่อประเมินดูในเบื้องต้นว่าคุณมีคุณลักษณะที่คล้ายกับสัตว์ในทิศไหนมากที่สุด


อินทรีย์ ทิศตะวันออก

คุณลักษณะเด่นของอินทรีย์

อินทรีย์เป็นศูนย์หัว มีความสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และมองสิ่งต่างๆ ในเชิงภาพรวม เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ไอเดียและนวัตกรรม ชอบมองไปยังจุดมุ่งหมายและเป้าหมาย มองโลกในแง่ดีมีความสนุกกับการได้ไปค้นพบสิ่งใหม่ๆ หรือการทดลองอะไรใหม่ๆ ชอบข้อมูลที่มีจำนวนมากคัมภีร์สำคัญก็คือคำว่าทางเลือกและก็ความเป็นไปได้มีความยืดหยุ่นสูงรักการเรียนรู้ไม่ยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมองการไกลมีไหวพริบและมองเห็นถึงเป้าหมายในอนาคต


ปัญหาของอินทรีย์

เบื่อง่าย ขาดสมาธิในการจดจ่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องใช้ระยะเวลานาน อาจจะทำตามสิ่งต่างๆที่มีมาให้อยู่แล้วได้ไม่ค่อยดีนักขาดความใส่ใจในรายละเอียดที่จุกจิก บางครั้งอาจจะขาดความรอบคอบไม่อยู่กับปัจจุบันและให้ความสำคัญกับไอเดียมากกว่าข้อมูล และมักจะทำงานจนจมอยู่กับงาน ลืมเวลาและทำไม่ทัน


การทำงานกับอินทรีย์

ฟังและให้ความสนใจกับไอเดียที่พวกเขาคิดค้น ลีกหนีการตำหนิหรือตัดสินในไอเดียที่พวกเขาได้คิดอนุญาตและสนับสนุนการคิดอย่างสร้างสรรค์เสนองานที่มีความหลากหลายให้กับเขาสนับสนุนพวกเขาด้วยการช่วยตรวจสอบเกี่ยวกับรายละเอียดหรือขั้นตอนการทำสิ่งต่างๆให้


กระทิง ทิศเหนือ

คุณลักษณะเด่นของกระทิง

กระทิงเป็นศูนย์ท้อง ใช้สัญชาตญาณ มีเป้าหมายและเน้นไปที่การกระทำที่ไปสู่เป้าหมายหรืองานลงมือทำอะไรก็เด็ดขาดรักความยุติธรรมมีความสนุกกับความท้าทายในสถานการณ์ที่ยากลำบากเมื่อคิดเรื่องใดก็จะคิดในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด เป็นคนที่เปิดเผยชอบยืนยันสิทธิ์ของตนเองหรือกลุ่มตนเองพร้อมที่จะลุยกับงานและปัญหาชอบความเป็นผู้นำใช้สัญชาตญาณในการตัดสินใจมีพลังในการทำงานพูดอย่างที่คิดชอบพูดตรงตรงและชอบคุยกับคนที่มีความตรงไปตรงมา


ปัญหาของกระทิง

ขาดการตัดสินใจที่รอบคอบใจร้อนชอบแข่งขันและเปรียบเทียบง่ายและใช้อารมณ์เป็นหลักปกป้องตนเองจากการถูกวิจารณ์และชอบผลักภาระการตัดสินใจอาจจะก้าวก่ายงาน ของคนอื่นที่ตัวเองไม่ได้รับมอบหมาย


การทำงานกับกระทิง

สื่อสารอย่างตรงไปตรงมาสม่ำเสมอและสื่อสารด้วยความมั่นใจแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถมีส่วนร่วมในสิ่งที่กำลังจะทำได้อย่างไรพูดคุยเกี่ยวกับอุปสรรคที่น่าท้าทายให้พื้นที่สำหรับการปกครองตนเองในการทำงาน ตกลงเรื่องเวลาให้ชัดเจนและให้เกียรติเขาเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้คน


หมี ทิศตะวันตก

คุณลักษณะเด่นของหมี

เป็นศูนย์หัว ที่ใช้ตรรกะและเหตุผล ให้ความสำคัญกับข้อมูลและการคิดการทำอะไรเป็นขั้นตอนมีหลักการและรอบคอบเป็นนักวิเคราะห์ที่ยึดถือความมีเหตุมีผลและความเหมาะสมโดยจะมีมุมมองและการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและหลักเหตุผลมองความเป็นไปได้ในรูปแบบของการปฎิบัติจริง เอาจริงเอาจังทำอะไรอย่างต่อเนื่องและลงลึกมีความรับผิดชอบรักษากติกาและความต่อเนื่องคำพูดชอบวางแผนและจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีความสามารถในการค้นหาสิ่งที่ผิดพลาดได้ดี


ปัญหาของหมี

ผูกยึดติดอยู่ด้วยความคิดไม่ยืดหยุ่นเชื่อหรือยอมรับผู้อื่นยากยึดติดในหลักการมากเกินไปคิดในกรอบจมอยู่กับรายละเอียดมากเกินไปไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมองข้ามเรื่องอารมณ์และความรู้สึกมีความคาดหวังที่สูงและกลัวความผิดพลาด


การทำงานกับหมี

ให้เวลาตัดสินใจและให้ข้อมูลที่สำคัญในการพูดคุยให้ใช้หลักเหตุผลค้นหาแบบแผนการทำงานและยอมรับการวิจารณ์


หนู ทิศใต้

คุณลักษณะเด่นของหนู

หนูเป็นศูนย์ใจ ชอบใช้ความรู้สึก ใส่ใจเรื่องของคนอื่นช่วยเหลือผู้อื่นและให้ความสำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์เป็นคนที่ชอบทำงานเป็นทีมเป็นผู้ฟังที่ดีชอบเปิดโอกาสให้แต่ละคนมีส่วนร่วมในการทำงานสนับสนุนไอเดียของคนอื่นตัดสินใจ โดยใช้ความรู้สึกและอารมณ์ มองลูกในแง่ดีไว้ใจคุณเป็นที่พึ่งพิงและให้กำลังใจคนอื่นเป็นนัดไก่เกลียที่ดีและรักสันติ


ปัญหาของหนู

ปฏิเสธไม่เป็นถูกเอาเปรียบได้โดยง่ายไม่มองเห็นในภาพรวมเพราะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำเพียงอย่างเดียวมีปัญหาในการจัดการกับความขัดแย้งของตัวเองขี้เกรงใจขี้กังวลไม่ยืนยันสิทธิ์ของตัวเองและไม่กล้าตัดสินใจไม่ชอบเป็นผู้นำ


การทำงานกับหนู

พิจารณาถึงความสำคัญในความสัมพันธ์มีความยุติธรรมในการตัดสินใจทั้งในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมอนุญาตให้สามารถแสดงความรู้สึกและอารมณ์ในเรื่องต่างๆได้ตระหนักอยู่เสมอว่าเค้าเป็นคนที่ปฏิเสธคนอื่นยากให้กำลังใจและให้เค้ารู้ว่าเขามีคุณค่าต่อคนอื่นอย่างไรความเข้าใจว่าผู้ร่วมงานหรือคนที่เราอยู่ด้วยมีลักษณะเป็นทิศอะไรจะช่วยให้เราเข้าใจการกระทำ เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังของคนเหล่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณจะได้เข้าใจตนเองมากขึ้น เพราะเมื่อมีปัญหาอะไร ธรรมชาติของมนุษย์มักจะมองไปหาสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอก ทั้งๆ ปัญหาอาจเกิดจากพฤติกรรมของตนเอง ความเป็นทิศเหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจกันมากขึ้น


สัตว์ทั้ง 4 ทิศไม่ได้มีทิศไหนที่เป็นทิศที่ดีที่สุด เป็นทิศที่เก่งที่สุด ควรค่าหรือคู่ควรที่สุด แท้จริงแล้วทุกคนมีคุณลักษณะทั้ง 4 อยู่ภายใน ไม่ได้เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียว และคุณสามารถก้าวข้ามผ่านความเป็นทิศใดทิศหนึ่งได้ด้วยการค่อยๆ พัฒนาคุณค่าและสิ่งที่เราไม่มีเพื่อก้าวผ่านความเป็นทิศใดทิศหนึ่งได้


#CelticWheel #สัตว์4ทิศ #อินทรีย์ #กระทิง #หมี #หนู

 

Urbinner เป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้เติบโตจากการเรียนรู้ในทุกช่วงเวลาของชีวิต โดยทีมนักจัดกระบวนการจะพาคุณไปเรียนรู้ทักษะที่นำไปสู่การเข้าใจตัวเอง สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการตระหนักรู้ร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถทำในสิ่งที่มีคุณค่าและความหมายสำหรับตัวเอง องค์กร และชุมชนของเราได้

ดู 9,447 ครั้ง0 ความคิดเห็น
Facebook group Banner.jpg