• Urbinner

ปรึกษานักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ดี? วิธีการเลือกเข้าพบผู้เชี่ยวชาญตามปัญหาของคุณ

อัปเดตเมื่อ ต.ค. 16

Highlights

 • นักจิตวิทยาและจิตแพทย์ คือผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยเหลือและดูแลเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตใจ

 • นักจิตวิทยาจะมีความเชี่ยวชาญที่เน้นการดูแลปัญหาในมิติของมุมมองความเป็นมนุษย์เช่น ความรู้สึก การเปลี่ยนแปลงของชีวิต ความรัก หรือความสัมพันธ์

 • จิตแพทย์คือแพทย์เฉพาะทางที่ศึกษาด้านจิตเวช จะเน้นไปที่การวินิจฉัยและการรักษาโรคทางสุขภาพจิต ซึ่งมักจะมีความเกี่ยวข้องกับสารเคมีในสมอง ฮอร์โมน และร่างกายของมนุษย์

 • ความเครียด ความเสียใจ ความรู้สึกแย่ ไม่ว่าจะเกิดจากปัญหาอะไร เป็นสิ่งที่ควรได้รับการดูแลเอาใจใส่

หากคุณรู้สึกไม่แน่ใจว่าคุณควรจะเข้าพบนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์มากกว่ากัน ในตอนที่คุณมีปัญหาบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับจิตใจหรือสุขภาพจิตแล้วต้องการหาความช่วยเหลือ คุณควรใช้เวลาทำความเข้าใจความแตกต่างของผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ โดยเฉพาะหากเป็นครั้งแรกที่คุณกำลังมองหาความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต


ทุกคนควรได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดการทำความเข้าใจว่านักจิตวิทยาและจิตแพทย์แตกต่างกันอย่างไรในบทความนี้จะจะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจเข้าพบนักจิตวิทยาและจิตแพทย์ได้ดีมากยิ่งขึ้นนักจิตวิทยากับจิตแพทย์เหมือนกันอย่างไร?

นักจิตวิทยากับจิตแพทย์คือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านสุขภาพจิตที่ช่วยเหลือคุณดูแลกับปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับสภาพของจิตใจ ทั้งสองคนนี้มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการให้ความช่วยเหลือและให้วิธีที่คุณจะดูแลปัญหาที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับสภาวะจิตใจ


นักจิตวิทยากับจิตแพทย์แตกต่างกันอย่างไร?

จิตแพทย์

จิตแพทย์ (psychiatrist) คือ แพทย์เฉพาะทางที่ศึกษาด้านจิตเวช ซึ่งมีความเชี่ยวชาญการรักษาอาการป่วยทางจิต และฟื้นฟูสุขภาพจิตของผู้ป่วยด้วย โดยลักษณะเด่นของจิตแพทย์คือ

 • เป็นผู้ที่ศึกษาจบแพทยศาสตร์ (Medicine)

 • สามารถเข้าถึงข้อมูลทางร่างกายของผู้ป่วยได้

 • สั่งจ่ายยาให้กับผู้ป่วยได้

 • รักษาด้วยวิธีที่เกี่ยวข้องกับร่างกายเช่น คลื่นไฟฟ้ากระตุ้น ให้กับผู้ป่วยได้

 • ประเมินว่าผู้ป่วยจำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลหรือไม่

 • มักจะรักษาผู้ป่วยในแง่มุมที่มีความเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากร่างกาย สารสื่อประสาท ฮอร์โมน หรือชีวเคมีทางประสาท (Neurochemical)

 • สามารถระบุ วินิฉัยโรค และออกใบรับรองแพทย์ได้นักจิตวิทยา

นักจิตวิทยา (psychologist) คือ ผู้ที่ศึกษาศาสตร์ทางจิตวิทยา (psychology) ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับ ความคิด อารมณ์ความรู้สึก พฤติกรรม และปัจจัยต่างๆ ของมนุษย์ ซึ่งจะช่วยเหลือให้คุณสามารถมีมุมมองต่อตนเองได้ชัดเจนมากขึ้น เข้าใจตัวเองมากขึ้น โดยลักษณะเด่นของนักจิตวิทยาคือ

 • เป็นผู้ที่ศึกษาจบจิตวิทยา (Psychology)

 • ดูแลและช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาด้วยการพูดคุยและการบำบัด

 • มักจะดูแลปัญหาในมิติที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ ความรู้สึก การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม หรือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

 • โดยมากผู้ที่รับบริการอาจไม่ต้องเข้ารับบริการอันเนื่องมาจากปัญหาที่เกิดจากโรคหรือความผิดปกติ แต่อาจมาเพื่อต้องการให้ตัวเองมีการตัดสินใจที่ดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่างเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


นอกจากนี้นักจิตวิทยายังแบ่งเป็นอีกหลากหลายสาขาอีกด้วย ซึ่งสาขาที่อาจมีความเก