top of page
 • รูปภาพนักเขียนUrbinner

ปรึกษานักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ดี? วิธีการเลือกเข้าพบผู้เชี่ยวชาญตามปัญหาของคุณ

อัปเดตเมื่อ 16 ต.ค. 2564

Highlights

 • นักจิตวิทยาและจิตแพทย์ คือผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยเหลือและดูแลเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตใจ

 • นักจิตวิทยาจะมีความเชี่ยวชาญที่เน้นการดูแลปัญหาในมิติของมุมมองความเป็นมนุษย์เช่น ความรู้สึก การเปลี่ยนแปลงของชีวิต ความรัก หรือความสัมพันธ์

 • จิตแพทย์คือแพทย์เฉพาะทางที่ศึกษาด้านจิตเวช จะเน้นไปที่การวินิจฉัยและการรักษาโรคทางสุขภาพจิต ซึ่งมักจะมีความเกี่ยวข้องกับสารเคมีในสมอง ฮอร์โมน และร่างกายของมนุษย์

 • ความเครียด ความเสียใจ ความรู้สึกแย่ ไม่ว่าจะเกิดจากปัญหาอะไร เป็นสิ่งที่ควรได้รับการดูแลเอาใจใส่

 

หากคุณรู้สึกไม่แน่ใจว่าคุณควรจะเข้าพบนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์มากกว่ากัน ในตอนที่คุณมีปัญหาบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับจิตใจหรือสุขภาพจิตแล้วต้องการหาความช่วยเหลือ คุณควรใช้เวลาทำความเข้าใจความแตกต่างของผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ โดยเฉพาะหากเป็นครั้งแรกที่คุณกำลังมองหาความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต


ทุกคนควรได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดการทำความเข้าใจว่านักจิตวิทยาและจิตแพทย์แตกต่างกันอย่างไรในบทความนี้จะจะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจเข้าพบนักจิตวิทยาและจิตแพทย์ได้ดีมากยิ่งขึ้นนักจิตวิทยากับจิตแพทย์เหมือนกันอย่างไร?

นักจิตวิทยากับจิตแพทย์คือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านสุขภาพจิตที่ช่วยเหลือคุณดูแลกับปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับสภาพของจิตใจ ทั้งสองคนนี้มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการให้ความช่วยเหลือและให้วิธีที่คุณจะดูแลปัญหาที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับสภาวะจิตใจ


นักจิตวิทยากับจิตแพทย์แตกต่างกันอย่างไร?

จิตแพทย์

จิตแพทย์ (psychiatrist) คือ แพทย์เฉพาะทางที่ศึกษาด้านจิตเวช ซึ่งมีความเชี่ยวชาญการรักษาอาการป่วยทางจิต และฟื้นฟูสุขภาพจิตของผู้ป่วยด้วย โดยลักษณะเด่นของจิตแพทย์คือ

 • เป็นผู้ที่ศึกษาจบแพทยศาสตร์ (Medicine)

 • สามารถเข้าถึงข้อมูลทางร่างกายของผู้ป่วยได้

 • สั่งจ่ายยาให้กับผู้ป่วยได้

 • รักษาด้วยวิธีที่เกี่ยวข้องกับร่างกายเช่น คลื่นไฟฟ้ากระตุ้น ให้กับผู้ป่วยได้

 • ประเมินว่าผู้ป่วยจำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลหรือไม่

 • มักจะรักษาผู้ป่วยในแง่มุมที่มีความเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากร่างกาย สารสื่อประสาท ฮอร์โมน หรือชีวเคมีทางประสาท (Neurochemical)

 • สามารถระบุ วินิฉัยโรค และออกใบรับรองแพทย์ได้นักจิตวิทยา

นักจิตวิทยา (psychologist) คือ ผู้ที่ศึกษาศาสตร์ทางจิตวิทยา (psychology) ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับ ความคิด อารมณ์ความรู้สึก พฤติกรรม และปัจจัยต่างๆ ของมนุษย์ ซึ่งจะช่วยเหลือให้คุณสามารถมีมุมมองต่อตนเองได้ชัดเจนมากขึ้น เข้าใจตัวเองมากขึ้น โดยลักษณะเด่นของนักจิตวิทยาคือ

 • เป็นผู้ที่ศึกษาจบจิตวิทยา (Psychology)

 • ดูแลและช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาด้วยการพูดคุยและการบำบัด

 • มักจะดูแลปัญหาในมิติที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ ความรู้สึก การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม หรือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

 • โดยมากผู้ที่รับบริการอาจไม่ต้องเข้ารับบริการอันเนื่องมาจากปัญหาที่เกิดจากโรคหรือความผิดปกติ แต่อาจมาเพื่อต้องการให้ตัวเองมีการตัดสินใจที่ดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่างเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


นอกจากนี้นักจิตวิทยายังแบ่งเป็นอีกหลากหลายสาขาอีกด้วย ซึ่งสาขาที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับเราโดยตรงคือ

 • นักจิตวิทยาคลินิก จะทำงานร่วมกับแพทย์ในโรงพยาบาล ซึ่งสามารถทำแบบประเมินทางจิตวิทยาที่มีเกณฑ์ชัดเจน เพื่อตรวจวินิจฉัยให้กับผู้ที่มีปัญหาทางด้านจิตใจ ผู้ป่วยจิตเวช หรือบุคคลทั่วไป

 • นักจิตวิทยาการปรึกษา จะช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขปัญหา ความไม่สบายใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ด้วยตัวเอง โดยนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาจะช่วยทำให้คุณสามารถเข้าใจปัญหาได้ดีขึ้น มีมุมมองที่ชัดเจนมากขึ้น โดยจะไม่เข้าไปบงการวิธีแก้ไขปัญหา แต่จะเอื้ออำนวยให้ผู้ที่มีปัญหาสามารถจัดการปัญหาได้


ความแตกต่างในวิธีการช่วยเหลือของนักจิตวิทยากับจิตแพทย์

ทั้งจิตแพทย์และนักจิตวิทยาจะมีทักษะในการดูแลปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยการพูดคุย (psychotherapy) แต่อาจมีรายละเอียดที่ถนัดและวิธีการที่แตกต่างกัน

เล็กน้อย

 • นักจิตวิทยา มักจะมองไปที่พฤติกรรม โดย Vaile Wrigh ผู้อำนวยการของ American Psychological Association ได้ให้ตัวอย่างไว้ว่า หากคุณมีอาการของภาวะซึมเศร้าและไม่อยากลุกออกจากที่นอน นักจิตวิทยาอาจมองและตรวจดูพฤติกรรมการกิน การนอน และความคิดด้านลบที่จะนำไปสู่ปัญหา

 • จิตแพทย์ มักจะมองไปยังปัจจัยทางชีวเคมีและสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้อง โดย Ranna Parek จาก American Psychiatric Association ได้ให้ตัวอย่างไว้ว่า ในกรณีนั้นก่อนที่จะเรียกเขาว่ามีอาการของภาวะซึมเศร้า ควรจะตรวจสอบและทำให้แน่ใจว่าดูก่อนว่าเขามีปัญหาการขาดวิตามินหรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบไทรอยด์หรือไม่ เป็นต้นเมื่อมีปัญหาควรเข้าพบจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา?

หลังจากที่คุณได้รู้รายละเอียดเกี่ยวกับนักจิตวิทยาและจิตแพทย์แล้ว คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณ ควรจะเลือกเข้าพบใครมากกว่ากันระหว่างจิตแพทย์กับนักจิตวิทยา โดยที่มาที่ไปของปัญหามีความสำคัญว่าอะไรที่เหมาะกับคุณ


ตัวอย่างสำหรับเข้าพบจิตแพทย์

 • มีปัญหาเกี่ยวกับโรคทางจิตเวช

 • มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางร่างกาย ฮอร์โมน หรือสารสื่อประสาท

 • เมื่อมีภาวะหรืออาการทางจิตที่รุนแรง

 • เมื่อมีอาการหรือความเจ็บป่วยทางร่างกายร่วมด้วยเช่น ปวดหัวข้างเดียว เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน ปวดตาโดยไม่ทราบสาเหตุเป็นต้น

ในขณะที่คุณมีสภาวะคลุมเครือว่าคุณควรพบและขอความช่วยเหลือจากใคร การเข้าพบจิตแพทย์จะมีข้อดีคือการให้จิตแพทย์ได้ช่วยวินิฉัยว่าปัญหาของคุณมีโอกาสเป็นโรคทางจิตเวชหรือไม่ก่อน ในขณะที่หากคุณเข้าพบกับนักจิตวิทยา คุณอาจได้ข้อมูลและได้รับคำแนะนำเหล่านี้ในภายหลังตัวอย่างสำหรับเข้าพบนักจิตวิทยา

หากคุณมีความเครียด ความเสียใจ ความรู้สึกแย่ หรือสภาวะที่เป็นทุกข์ คุณสามารถนำมาดูเพื่อดูแลมันร่วมกับนักจิตวิทยาได้ โดยสิ่งเหล่านี้อาจเป็น

 • เมื่อเผชิญหน้ากับปัญหาชีวิต ในช่วงต่างๆ

 • ต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องชีวิตในมิติต่างๆ

 • ต้องการดูแลความเครียด ความกังวลที่เกิดขึ้น

 • ต้องการตัดสินใจที่มั่นคงมากขึ้น

 • อยากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่าง เพื่อให้ชีวิตตัวเองดีขึ้น

 • อยากมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น อยากดูแลความสัมพันธ์กับคนสำคัญหรือครอบครัว

 • ต้องการคลี่คลายปมบางอย่างภายในใจ

 • เมื่ออยากก้าวข้ามผ่านอะไรบางอย่างเช่น การยอมรับ การเปลี่ยนสภาพแวดล้อม สภาวะหมดไฟ

 • เมื่อพบความกดดัน รู้สึกแปลกแยก และต้องการปรับตัว หรือพัฒนาตัวเอง

 • มีปัญหาภายในครอบครัวและต้องการหาทางออก

 • ต้องการมีความสุข ความพอใจในชีวิตตัวเองมากขึ้นนักจิตวิทยาสามารถช่วยคุณได้มากกว่าจัดการปัญหา แต่ยังรวมไปถึงการพัฒนาตัวเอง

เมื่อมีเรื่องไม่สบายใจ และอยากได้รับคำปรึกษาที่มีคุณภาพ หรือคำปรึกษาที่สามารถช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้น การพบนักจิตวิทยาสามารถช่วยเหลือโดยการให้คำปรึกษาคุณ เพื่อให้คุณสามารถเข้าใจปัญหาได้ดีขึ้น มองเห็นภาพที่กว้างขึ้น และนักจิตวิทยาเป็นคนคนหนึ่งที่พยายามเข้าใจความรู้สึกของคุณเพื่อให้คุณเติบโตและก้าวข้ามปัญหาได้อย่างเต็มที่ โดยไม่เข้าไปแทรกแทรงการตัดสินใจของคุณ หรือตัดสินคุณ


นอกจากนั้นหากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเรียนรู้ตัวเอง มีการตัดสินใจที่ดีขึ้น พัฒนาตัวเองมากขึ้น มีประสิทธิภาพในการทำงาน หรือทำตามเป้าหมายอย่างมีความสุขมากขึ้นก็สามารถหานักจิตวิทยาหรือนักจิตวิทยาการปรึกษาเพื่อให้คุณสามารถมีความสุขกับตัวเองและมีความสุขร่วมกับคนอื่นได้มากยิ่งขึ้น โดยคุณสามารถเลือกพิจารณานักจิตวิทยาที่เหมาะสมกับคุณตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกนักจิตวิทยาที่เหมาะสมกับคุณได้Related topics


แหล่งอ้างอิงและข้อมูลเพิ่มเติม

 

Urbinner เป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้เติบโตจากการเรียนรู้ในทุกช่วงเวลาของชีวิต โดยทีมนักจัดกระบวนการจะพาคุณไปเรียนรู้ทักษะที่นำไปสู่การเข้าใจตัวเอง สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการตระหนักรู้ร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถทำในสิ่งที่มีคุณค่าและความหมายสำหรับตัวเอง องค์กร และชุมชนของเราได้

Comments


Facebook group Banner.jpg
bottom of page