• Urbinner

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม (Group Counseling) คืออะไร? ต่างกับการให้คำปรึกษาแบบบุคคลอย่างไร?

อัปเดตเมื่อ ต.ค. 16

หลายคนเคยอาจเคยเห็นภาพการจับกลุ่มพูดคุยในหนัง ซึ่งนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของ Group Counseling ซึ่งมีไว้สำหรับคนที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้กับชีวิต ไปพร้อมๆ กับการระบาย และมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นในเวลาเดียวกัน


เพราะการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ยาก โดยเฉพาะเมื่อเราไม่มีสภาพแวดล้อมที่ดีพอ ไม่ได้มีโอกาสทดลองทำอะไรที่แตกต่างออกไปจากเดิม ซึ่งในส่วนนี้เองที่การทำกิจกรรมแบบกลุ่มเช่นการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม หรือกิจกรรมการบำบัดแบบกลุ่มเป็นโอกาสดีที่จะให้คุณได้ทำบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างออกไปจากรูปแบบเดิมๆ และทดลองอะไรใหม่ๆ ที่อาจไม่เคยทำมาก่อนการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มคืออะไร?

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม (Group Counseling) คือ รูปแบบหนึ่งของการให้คำปรึกษากับกลุ่มเล็กๆ เพื่อที่จะนำเรื่องราวปัญหามาพูดคุย แลกเปลี่ยน และค้นหาสาเหตุของมันระหว่างกันในกลุ่ม โดยที่ผู้เข้าร่วมจะได้เข้าไปสำรวจความคิด พฤติกรรม ที่มาที่ไป เพื่อที่จะได้รับการสนับสนุนซึ่งกันและกัน


สิ่งหนึ่งที่ทำให้การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มเป็นที่นิยมเพราะเมื่อเผชิญกับความยากลำบาก การมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นจะช่วยทำให้เราได้รับการสนับสนุนทางจิตใจด้วย และการให้ปรึกษาแบบกลุ่มมักจะมีผู้เข้าร่วมที่มีประสบการณ์เรื่องราวชีวิตที่แตกต่างกัน การได้รับฟังเรื่องราวของแต่ละคนจะช่วยทำให้ผู้เข้าร่วมสามารถรับประสบการณ์ มุมมองใหม่ได้ข้อดีของการให้การคำปรึกษาแบบกลุ่มคืออะไร?

คนที่เข้าร่วมในการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มสามารถได้รับประโยชน์ได้ในหลากหลายทาง เช่น

  • ได้รับการสนับสนุนจากผู้เข้าร่วมคนอื่น และได้ให้การสนับสนุนกับเพื่อนคนอื่น เพราะการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มแต่ละคนจะได้รับฟังและแลกเปลี่ยนปัญหาต่างๆ ของกันและกัน ผู้เข้าร่วมจะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนในกลุ่ม และนอกจากนี้ยังได้สนับสนุนช่วยเหลือเพื่อนคนอื่นเพื่อที่จะให้เขาได้มีทางเลือกสำหรับการออกจากปัญหาด้วย

  • ได้เข้าใจปัญหาจากหลากหลายมุมมอง และเห็นทางออกจากปัญหาจากหลายๆ มุมมอง เมื่อเข้าร่วมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม เราอาจได้รับทางแก้ไขปัญหาที่หลากหลายจากเพื่อนคนอื่น ซึ่งทำให้เราเห็นความเป็นได้ใหม่ๆ ซึ่งทำให้เราเข้าใจปัญหาในหลากหลายมุมมองมากขึ้น และยังเห็นทางออกจากปัญหาในหลายๆ มุมมองด้วย

  • ได้เรียนรู้การปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นในสภาพแวดล้อมปลอดภัย การได้เรียนรู้ที่จะปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเป็นสิ่งที่ได้เปรียบมากในการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม เพราะสภาพแวดล้อมในการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มจะเป็นสภาพแวดล้อมที่มีนักจิตวิทยาดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้เพื่อที่จะก้าวผ่านปัญหาและอารมณ์ความรู้สึกที่มี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ช่วยทำให้ผู้เข้าร่วมสามารถเรียนรู้การปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้มากขึ้น

  • ช่วยทำให้แสดงออกทางอารมณ์ได้ดีขึ้น ในการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มเมื่อเรามีอารมณ์ความรู้สึกที่ท่วมท้น เราจะได้เรียนรู้ว่าการแสดงออกทางอารมณ์เหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่น่าอายหรือผิดปกติ การแสดงออกทางอารมณ์ที่ดีไม่ได้หมายถึงการปิดกั้นความรู้สึกของตัวเองเอาไว้ นอกจากนั้นเรายังจะมีโอกาสดูแลและสนับสนุนเพื่อนคนอื่นที่กำลังเสียใจ สะเทือนใจอย่างเหมาะสมด้วย

  • ลดการแยกตัวออกจากสังคม (social isolation) สำหรับคนที่ค่อยๆ เริ่มเก็บตัวมากขึ้น มีปฏิสัมพันธ์กับสังคมน้อยลง และค่อยๆ แยกตัวออกจากสังคมมากขึ้น การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้คุณได้กลับมามีความรู้สึกปลอดภัยกับสังคมอีกครั้ง เพราะในการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มจะมีผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลสภาพแวดล้อมเหล่านี้ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เริ่มมีการแยกตัวออกจากสังคม การเข้าร่วมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มเหล่านี้อาจช่วยทำให้คุณได้มีโอกาสพบและพูดคุยกับคนอื่นๆ ได้มากขึ้น