• Urbinner

การบำบัดแบบกลุ่ม (Group Therapy) คืออะไร? ช่วยทำให้เราดีขึ้นได้อย่างไร?

อัปเดตเมื่อ ก.ย. 29

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังรู้สึกแย่ ต้องการการเยียวยา คุณอาจต้องทำความรู้จักการบำบัดแบบกลุ่ม เพราะการบำบัดแบบกลุ่มเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากสำหรับการเรียนรู้ การเติบโต และการเปลี่ยนแปลง ที่ทุกๆ คนในกลุ่มจะได้พบกันและแลกเปลี่ยนสภาวะ ปัญหา หรือความกังวลที่พวกเขาพบให้แก่กัน


คุณอาจเคยมีประสบการณ์เข้าร่วมการบำบัดแบบกลุ่มมาก่อนเช่น ในกิจกรรมศิลปะบำบัด (Art Therapy) จะใช้เทคนิคการบำบัดแบบกลุ่ม ซึ่งจะให้ผู้เข้าร่วมในกลุ่มจะมีโอกาสที่ได้พบกับมุมมองที่หลากหลาย การดูแลซึ่งกันและกัน และสภาวะจากการแลกเปลี่ยนเรื่องราวระหว่างกันของคนในกลุ่มซึ่งดำเนินโดยนักบำบัดหรือฟาซิลิเตเตอร์ (facilitator) ที่ดูแลกลุ่มนั้นๆการบำบัดแบบกลุ่มจะทำให้ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสเข้าไปสำรวจความคิดในระดับที่ลึกลงไป และเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงสิ่งเหล่านั้นกับเพื่อนๆ ในกลุ่ม ซึ่งสภาวะทางอารมณ์ที่น่าเป็นห่วง ปัญหาส่วนตัว หรือปัญหาทางความสัมพันธ์จะค่อยๆ คลี่คลายลงผ่านกระบวนการที่เกิดขึ้น


การบำบัดแบบกลุ่ม (Group Therapy) คืออะไร?

การบำบัดแบบกลุ่ม (Group therapy) คือ รูปแบบหนึ่งของการบำบัดที่นักบำบัดจะนำพาให้ผู้เข้าร่วมได้ดูแลปัญหาผ่านกิจกรรม โดยจะมีผู้เข้าร่วมมากกว่าหนึ่งคนในเวลาเดียวกัน การบำบัดในลักษณะนี้พบมากในหลากหลายพื้นที่เช่นศูนย์บำบัด พื้นที่พัฒนาสุขภาวะ หรือสถานที่ชุมชน


ต้องทำอะไรบ้างในกิจกรรมบำบัดแบบกลุ่ม

การบำบัดแบบกลุ่มสามารถทำได้โดยที่จำนวนผู้เข้าร่วมมีขนาดเล็กๆ พบได้โดยมากตั้งแต่ 3 หรือ 4 คน ขึ้นไป โดยอาจเป็นกลุ่มปิดที่ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมคนใหม่เข้าร่วมในครั้งถัดไป หรือกลุ่มเปิดที่อนุญาตให้มีผู้เข้าร่วมคนอื่นเข้าร่วมได้ทุกเวลาก็ได้


ในกิจกรรมบำบัด อาจเริ่มต้นจากการแลกเปลี่ยนแนะนำตัวว่าอะไรที่ทำให้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ แล้วหลังจากนั้นนักบำบัดจะพาไปสู่กิจกรรมอื่นๆ ตามแต่จุดมุ่งหมายของกิจกรรมบำบัดครั้งนั้นๆ เช่นอาจมี การพูดคุย, แลกเปลี่ยนปัญหาต่างๆ เป็นต้น


กิจกรรมบำบัดแบบกลุ่มบางครั้งอาจเป็นแบบที่มีเวลากำหนดอย่างตายตัว หรือขึ้นอยู่กับสภาวะและสมาธิที่ผู้เข้าร่วมมีร่วมกันก็ได้ ผู้เข้าร่วมอาจเข้าร่วมต่อเนื่องทุก 2 สัปดาห์ หรือ 1 เดือนตามที่ได้กำหนดไว้


นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมเป็นครั้งแรก ไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการทำสิ่งต่างๆ ในกิจกรรม แม้ว่าหลายคนอาจรู้สึกกังวลเนื่องจากไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมมาก่อน แต่ไม่จำเป็นต้องกังวลหรือเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษเพราะหลายคนก็เข้าร่วมเป็นครั้งแรกเองเหมือนกัน และสิ่งที่สำคัญคือในกิจกรรมบำบัดแบบกลุ่ม ผู้บำบัดจะเป็นคนที่ช่วยเหลือ สร้างบรรยากาศและนำพาให้เราได้ค่อยๆ ทำกิจกรรม แลกเปลี่ยนได้อย่างเต็มที่ประสิทธิภาพของการบำบัดแบบกลุ่ม

การทำกิจกรรมบำบัดแบบกลุ่ม (Group therapy) มีประสิทธิภาพสูงในดูแลและรักษาผู้ป่วยในหลากหลายประเภท และมีรายงานว่าการทำกิจกรรมบำบัดแบบกลุ่มมีประสิทธิภาพมากเท่ากับการรักษาผู้ป่วยแบบรายบุคคล


นอกจากนี้กิจกรรมบำบัดแบบกลุ่มยังมีประสิทธิภาพในการดูแลโรคซึมเศร้าอีกด้วย จากรายงานปี 2014 นักวิจัยพบว่าผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดแบบกลุ่มเกือบครึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และจากรายงานของ American Psychological Association's Monitor on Psychology พบว่านอกจากโรคซึมเศร้าแล้ว การบำบัดการบำบัดแบบกลุ่มมีประสิทธิภาพสูงกับสภาวะนอกอื่นๆ ได้เช่นเช่น โรคแพนิค (panic disorder), ไบโพลาร์ (bipolar), ภาวะกลัวสังคม (social phobia), การติดสารเสพติด เป็นต้นข้อดีของเข้าร่วมการบำบัดแบบกลุ่ม

รูปแบบการทำกิจกรรมบำบัดแบบกลุ่มจะแตกต่างจากการพบนักบำบัดเป็นรายบุคคลทำให้มีข้อดีค่อนข้างมาก และมีความยืดหยุ่นมากกว่า

  • กิจกรรมบำบัดแบบกลุ่มช่วยให้ผู้คนได้รับกำลังใจ สนับสนุน แบ่งปันความกล้าหาญให้กับเพื่อนๆ ในกลุ่ม โดยเฉพาะเมื่อผู้เข้าร่วมมีความรู้สึกร่วมกัน เคยมีประสบการณ์เดียวกัน พวกเขาสามารถช่วยเหลือกันและทำให้รับรู้ได้ว่าเราไม่ได้เป็นคนเดียวเผชิญกับปัญหาต่างๆ บนโลก

  • กลุ่มที่เข้าร่วมมีโอกาสเป็นตัวอย่างที่ผ่านพ้นอุปสรรค์ไปได้ เพราะในการพบกัน เราอาจเจอคนที่เคยผ่านเรื่องราวชีวิตที่หนักกว่า เพื่อนๆ เหล่านั้นจะสร้างความหวัง และทำให้เราสามารถเห็นได้ว่าเราจะก้าวผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปได้อย่างไร ในขณะเดียวกันคนที่ก้าวผ่านปัญหาก็ยังมีความทุกข์ใจแต่เขาก็ยังสามารถสนับสนุนคนอื่นได้

  • เป็นพื้นที่ปลอดภัยเพราะผู้คนที่เข้ามามีความเข้าใจว่าแต่ละคนเป็นคนที่กำลังต้องการกำลังใจ ไม่ใช่พื้นที่ที่แต่ละคนจะมีการแข่งขัน หรือนำความเครียด ปัญหามาทับถมใส่กันเพิ่มเติม

  • ได้พูดคุยกับคนที่ไม่รู้จัก การเข้าร่วมกิจกรรมบำบัดแบบกลุ่มแบบสาธารณะหรือแบบเปิด เราจะได้เจอกับคนแปลกหน้าจำน