top of page
  • รูปภาพนักเขียนUrbinner

การบำบัดแบบกลุ่ม (Group Therapy) คืออะไร? ช่วยทำให้เราดีขึ้นได้อย่างไร?

อัปเดตเมื่อ 29 ก.ย. 2564

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังรู้สึกแย่ ต้องการการเยียวยา คุณอาจต้องทำความรู้จักการบำบัดแบบกลุ่ม เพราะการบำบัดแบบกลุ่มเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากสำหรับการเรียนรู้ การเติบโต และการเปลี่ยนแปลง ที่ทุกๆ คนในกลุ่มจะได้พบกันและแลกเปลี่ยนสภาวะ ปัญหา หรือความกังวลที่พวกเขาพบให้แก่กัน


คุณอาจเคยมีประสบการณ์เข้าร่วมการบำบัดแบบกลุ่มมาก่อนเช่น ในกิจกรรมศิลปะบำบัด (Art Therapy) จะใช้เทคนิคการบำบัดแบบกลุ่ม ซึ่งจะให้ผู้เข้าร่วมในกลุ่มจะมีโอกาสที่ได้พบกับมุมมองที่หลากหลาย การดูแลซึ่งกันและกัน และสภาวะจากการแลกเปลี่ยนเรื่องราวระหว่างกันของคนในกลุ่มซึ่งดำเนินโดยนักบำบัดหรือฟาซิลิเตเตอร์ (facilitator) ที่ดูแลกลุ่มนั้นๆการบำบัดแบบกลุ่มจะทำให้ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสเข้าไปสำรวจความคิดในระดับที่ลึกลงไป และเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงสิ่งเหล่านั้นกับเพื่อนๆ ในกลุ่ม ซึ่งสภาวะทางอารมณ์ที่น่าเป็นห่วง ปัญหาส่วนตัว หรือปัญหาทางความสัมพันธ์จะค่อยๆ คลี่คลายลงผ่านกระบวนการที่เกิดขึ้น


การบำบัดแบบกลุ่ม (Group Therapy) คืออะไร?

การบำบัดแบบกลุ่ม (Group therapy) คือ รูปแบบหนึ่งของการบำบัดที่นักบำบัดจะนำพาให้ผู้เข้าร่วมได้ดูแลปัญหาผ่านกิจกรรม โดยจะมีผู้เข้าร่วมมากกว่าหนึ่งคนในเวลาเดียวกัน การบำบัดในลักษณะนี้พบมากในหลากหลายพื้นที่เช่นศูนย์บำบัด พื้นที่พัฒนาสุขภาวะ หรือสถานที่ชุมชน


ต้องทำอะไรบ้างในกิจกรรมบำบัดแบบกลุ่ม

การบำบัดแบบกลุ่มสามารถทำได้โดยที่จำนวนผู้เข้าร่วมมีขนาดเล็กๆ พบได้โดยมากตั้งแต่ 3 หรือ 4 คน ขึ้นไป โดยอาจเป็นกลุ่มปิดที่ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมคนใหม่เข้าร่วมในครั้งถัดไป หรือกลุ่มเปิดที่อนุญาตให้มีผู้เข้าร่วมคนอื่นเข้าร่วมได้ทุกเวลาก็ได้


ในกิจกรรมบำบัด อาจเริ่มต้นจากการแลกเปลี่ยนแนะนำตัวว่าอะไรที่ทำให้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ แล้วหลังจากนั้นนักบำบัดจะพาไปสู่กิจกรรมอื่นๆ ตามแต่จุดมุ่งหมายของกิจกรรมบำบัดครั้งนั้นๆ เช่นอาจมี การพูดคุย, แลกเปลี่ยนปัญหาต่างๆ เป็นต้น


กิจกรรมบำบัดแบบกลุ่มบางครั้งอาจเป็นแบบที่มีเวลากำหนดอย่างตายตัว หรือขึ้นอยู่กับสภาวะและสมาธิที่ผู้เข้าร่วมมีร่วมกันก็ได้ ผู้เข้าร่วมอาจเข้าร่วมต่อเนื่องทุก 2 สัปดาห์ หรือ 1 เดือนตามที่ได้กำหนดไว้


นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมเป็นครั้งแรก ไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการทำสิ่งต่างๆ ในกิจกรรม แม้ว่าหลายคนอาจรู้สึกกังวลเนื่องจากไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมมาก่อน แต่ไม่จำเป็นต้องกังวลหรือเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษเพราะหลายคนก็เข้าร่วมเป็นครั้งแรกเองเหมือนกัน และสิ่งที่สำคัญคือในกิจกรรมบำบัดแบบกลุ่ม ผู้บำบัดจะเป็นคนที่ช่วยเหลือ สร้างบรรยากาศและนำพาให้เราได้ค่อยๆ ทำกิจกรรม แลกเปลี่ยนได้อย่างเต็มที่ประสิทธิภาพของการบำบัดแบบกลุ่ม

การทำกิจกรรมบำบัดแบบกลุ่ม (Group therapy) มีประสิทธิภาพสูงในดูแลและรักษาผู้ป่วยในหลากหลายประเภท และมีรายงานว่าการทำกิจกรรมบำบัดแบบกลุ่มมีประสิทธิภาพมากเท่ากับการรักษาผู้ป่วยแบบรายบุคคล


นอกจากนี้กิจกรรมบำบัดแบบกลุ่มยังมีประสิทธิภาพในการดูแลโรคซึมเศร้าอีกด้วย จากรายงานปี 2014 นักวิจัยพบว่าผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดแบบกลุ่มเกือบครึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และจากรายงานของ American Psychological Association's Monitor on Psychology พบว่านอกจากโรคซึมเศร้าแล้ว การบำบัดการบำบัดแบบกลุ่มมีประสิทธิภาพสูงกับสภาวะนอกอื่นๆ ได้เช่นเช่น โรคแพนิค (panic disorder), ไบโพลาร์ (bipolar), ภาวะกลัวสังคม (social phobia), การติดสารเสพติด เป็นต้นข้อดีของเข้าร่วมการบำบัดแบบกลุ่ม

รูปแบบการทำกิจกรรมบำบัดแบบกลุ่มจะแตกต่างจากการพบนักบำบัดเป็นรายบุคคลทำให้มีข้อดีค่อนข้างมาก และมีความยืดหยุ่นมากกว่า

  • กิจกรรมบำบัดแบบกลุ่มช่วยให้ผู้คนได้รับกำลังใจ สนับสนุน แบ่งปันความกล้าหาญให้กับเพื่อนๆ ในกลุ่ม โดยเฉพาะเมื่อผู้เข้าร่วมมีความรู้สึกร่วมกัน เคยมีประสบการณ์เดียวกัน พวกเขาสามารถช่วยเหลือกันและทำให้รับรู้ได้ว่าเราไม่ได้เป็นคนเดียวเผชิญกับปัญหาต่างๆ บนโลก

  • กลุ่มที่เข้าร่วมมีโอกาสเป็นตัวอย่างที่ผ่านพ้นอุปสรรค์ไปได้ เพราะในการพบกัน เราอาจเจอคนที่เคยผ่านเรื่องราวชีวิตที่หนักกว่า เพื่อนๆ เหล่านั้นจะสร้างความหวัง และทำให้เราสามารถเห็นได้ว่าเราจะก้าวผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปได้อย่างไร ในขณะเดียวกันคนที่ก้าวผ่านปัญหาก็ยังมีความทุกข์ใจแต่เขาก็ยังสามารถสนับสนุนคนอื่นได้

  • เป็นพื้นที่ปลอดภัยเพราะผู้คนที่เข้ามามีความเข้าใจว่าแต่ละคนเป็นคนที่กำลังต้องการกำลังใจ ไม่ใช่พื้นที่ที่แต่ละคนจะมีการแข่งขัน หรือนำความเครียด ปัญหามาทับถมใส่กันเพิ่มเติม

  • ได้พูดคุยกับคนที่ไม่รู้จัก การเข้าร่วมกิจกรรมบำบัดแบบกลุ่มแบบสาธารณะหรือแบบเปิด เราจะได้เจอกับคนแปลกหน้าจำนวนมาก และหลายครั้งการพบกับคนแปลกหน้า คนที่ไม่รู้จักช่วยทำให้เราสามารถเล่าเรื่อง ปรับตัว สื่อสาร และระบายความคิดบางอย่างออกมาได้มากขึ้นกว่าการพูดกับคนที่รู้จัก และมีเพื่อนใหม่ที่สามารถพูดคุยกันได้เพิ่มขึ้น

  • ได้เรียนรู้ทักษะระหว่างบุคคล สังคม เพราะในชีวิตเราส่วนมากจะเต็มไปด้วยความสัมพันธ์ที่มีความเครียด มีความคาดหวัง ตัวตน ความภูมิใจต่างๆ ของเรามักจะสร้างมาจากคำบอกเล่าของคนอื่น ความสำเร็จที่คนอื่นคาดหวัง จนในที่สุดเราอาจเห็นความบิดเบือดเหล่านี้ในทางที่เรามีกับคนอื่น ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจทำลายความสัมพันธ์ในระยะยาวได้ ในการบำบัดแบบกลุ่มจะมีพื้นที่ให้แต่ละคนได้เรียนรู้กันและกันมากขึ้น

  • การบำบัดแบบกลุ่มเป็นเสมือนโลกที่ช่วยทำให้เราปรับตัวได้เร็วขึ้น เมื่อคุณพบกับเรื่องแย่ๆ หรือมีปัญหาที่ต้องการปรึกษา เปลี่ยนแปลง การเข้าพบนักบำบัดแบบบุคคลอาจช่วยทำให้คุณสามารถคลี่คลายปัญหาต่างๆ ได้ แต่หากคุณต้องการสภาพแวดล้อมที่ช่วยทำให้คุณคุ้นเคยกับสังคมข้างนอก การบำบัดแบบกลุ่มจะเป็นเสมือนโลกที่ช่วยทำให้เราปรับตัวได้เร็วขึ้น


ทำไมการบำบัดแบบกลุ่มจึงได้รับความนิยม?

  • เพราะการฟังเรื่องราวชีวิตของคนในกลุ่มทำให้ความเรื่องราวบางอย่างในตัวเองเปลี่ยนแปลงไป บางครั้งการฟังชีวิตของคนที่อยู่ข้างหน้าช่วยทำให้เรามองเห็นชีวิตของตัวเองได้ชัดเจนมากขึ้น และเห็นพฤติกรรมบางอย่างที่เราไม่คิดมาก่อน

  • เพราะมีราคาที่คุ้มค่ามากกว่า 3-5 เท่าเมื่อเทียบกับแบบรายบุคคล โดยทั่วไปการปรึกษาแบบส่วนตัวอาจมีค่าบริการที่ 1,500-2,000 บาท/ชั่วโมง ในการการบำบัดแบบกลุ่ม หนึ่งครั้งอาจใช้เวลาที่แตกต่างกันออกไปเช่น 3 ชั่วโมงต่อครั้งหรือเป็นแบบต่อเนื่อง แต่ในค่าบริการแบบกลุ่มค่าบริการจะลดลงไปอย่างมาก เช่นกิจกรรมบำบัดแบบกลุ่ม 7 ชั่วโมงที่มีค่าบริการ 2,000-3,500 บาทต่อรอบ เมื่อคิดเป็นค่าบริการต่อชั่วโมงแล้วจะเหลือเพียงประมาณ 300-500 บาท/ชั่วโมง เท่านั้น

  • เพราะการมีกลุ่มคนที่อยู่ด้วยสามารถช่วยให้เราโอบกอดความเปราะบางภายในได้ ในการบำบัดหรือการปรึกษาแบบบุคคล การรับความรู้สึกเหล่านี้จะไม่เคยเกิดขึ้น และการเห็นว่าเราไม่ได้เป็นคนที่อยู่เพียงคนเดียวช่วยทำให้เรารู้สึกดีขึ้นได้

Related topics


แหล่งอ้างอิงและข้อมูลเพิ่มเติม

ดู 10,420 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


Facebook group Banner.jpg
bottom of page