top of page
 • รูปภาพนักเขียนUrbinner

Extraverted Sensing (Se) คืออะไร? มีกระบวนการทำงานอย่างไร?

Highlights

 • Extraverted sensing (Se) ฟังก์ชั่นที่ทำใหน้าที่ในการรับข้อมูล (perceiving function) ที่จะรับรู้สิ่งที่จับต้องได้ เป็นรูปธรรม จากประสาทสัมผัสทั้ง 5 มีลักษณะออกสู่ข้างนอก (extraverted function)

 • บุคลิกภาพที่มี Extraverted sensing (Se) เป็นฟังก์ชั่นหลัก (dominant function) ได้แก่ ESTP (นักธุรกิจ) และ ESFP (นักแสดง)

 

Extraverted Sensing (Se) เป็นหนึ่งใน cognitive function หรือกระบวนการทำงานภายในของจิตใจที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ข้อมูลและมีทิศทางออกไปข้างนอก ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากทฤษฎีทางจิตวิทยาของ Carl Jung และได้รับการพัฒนาจนมาเป็น MBTI หรือ บุคลิกภาพทั้ง 16 แบบที่จะบ่งบอกกระบวนการทำงานของแต่ละบุคลิกภาพ ส่งผลให้แต่ละคนมีการแสดงออก วิธีการคิด ตัดสินใจ หรือรับรู้ข้อมูลแตกต่างกันออกไป


การเข้าใจ cognitive function หรือกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นภายในของจิตใจนี้เองที่จะช่วยทำให้เราเข้าใจบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบในเชิงลึก โดยในเวิร์คช็อป MBTI: Cognitive Functions and Developments จะช่วยทำให้คุณการเข้าใจกระบวนการทำงานของ cognitive function รู้จักความแตกต่างของคนที่อยู่ในไทป์เดียวกันเอง ปัญหาที่มักจะพบ ลักษณะวิธีการที่เรารับมือกับความเครียด และการพัฒนา cognitive function เพื่อให้มีชีวิตที่มีความสุขและสมดุลได้เนื้อหาในบทความ


Extraverted Sensing (Se) คืออะไร?

Extraverted sensing (Se) คือ ฟังก์ชั่นที่ทำใหน้าที่ในการรับข้อมูล (perceiving function) ที่ให้ความสำคัญไปกับสิ่งที่จับต้องได้ สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 และเป็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าในปัจจุบัน มีลักษณะออกสู่ข้างนอก (extraverted function)


บุคลิกภาพที่มี extraverted sensing (Se) เป็นฟังก์ชั่นหลัก (dominant function) มักจะมีกระบวนการทำงานภายในส่วนใหญ่เกิดขึ้นด้วยฟังก์ชั่นนี้ และทำให้ cognitive function นี้เป็นส่วนสำคัญในบุคลิกภาพ ซึ่งบุคลิกภาพที่มี Se เป็น cognitive function แรกได้แก่

 • ESTP - นักธุรกิจ ชอบเสี่ยง ท้าทาย โน้มน้าวคนเก่ง

 • ESFP - นักแสดง ร่าเริง มีชีวิตชีวา


บุคลิกภาพที่มี extraverted sensing (Se) เป็นฟังก์ชั่นผู้ช่วย (auxiliary function) จะมีการใช้งานฟังก์ชั่นนี้ในชีวิตรองลงมา แม้จะไม่เท่ากับฟังก์ชั่นหลัก แต่ cognitive function นี้ก็ยังคงเป็นส่วนสำคัญในบุคลิกภาพด้วยเช่นกัน ซึ่งบุคลิกภาพที่มี Se เป็น cognitive function ลำดับสองได้แก่

 • ISTP - ช่างฝีมือ ยืดหยุ่น ท้าทาย

 • ISFP - ศิลปิน สงบ ใจเย็น ยอมรับทุกคน

กระบวนการทำงานของฟังก์ชั่น Extraverted Sensing (Se) ใน MBTI

Extraverted sensing (Se) เป็นฟังก์ชั่นที่มีหน้าที่รวบรวมข้อมูล รับรู้ข้อมูล ซึ่งจะเป็นการทำงานกับสิ่งที่เป็นรูปธรรม สามารถจับต้องได้โดยจะเป็นการรับรู้ที่มีลักษณะเด่นคือ

 • ให้ความสนใจกับภายนอก ระับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5

 • รับรู้รายละเอียดข้อเท็จจริง ข้อมูลจากประสาทสัมผัสได้อย่างรวดเร็วและไม่ตัดสิน

 • มองหาประสบการณ์ตรงกับสภาพแวดล้อม และการกระตุ้นโดยประสาทสัมผัสทั้ง 5

 • ทำงานกับสิ่งที่จับต้องได้ สิ่งที่เป็นรูปธรรมจากภายนอก

 • มองเห็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม รายละเอียด ได้อย่างรวดเร็ว

Cognitive function ชนิด extraverted sensing (Se) มักจะถูกกระตุ้นด้วยสภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่อยู่ข้างหน้า ข้อมูลหรือประสบการณ์ที่เปลี่ยนไปในทันที


สิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานของ cognitive function แบบ extraverted sensing (Se) คือการรับรู้สิ่งต่างๆ ตามที่มันเป็นจริงๆ ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ซึ่งจะทำให้คนที่มี extraverted sensing (Se) เป็นฟังก์ชั่นลำดับแรกหรือลำดับที่สองในบุคลิกภาพมักจะ

 • จดจ่ออยู่กับปัจจุบันได้ง่าย

 • ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ตรง

 • รับรู้ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งรอบตัวได้ง่าย

 • ชอบทำกิจกรรมที่กระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5

 • มองเห็นรายละเอียดได้ดี รับรู้สิ่งที่อยู่ข้างหน้าในแบบที่มันเป็น

 • ไม่อยากพลาดหรือมองข้ามรายละเอียดในสิ่งรอบตัว

 • ช่างสังเกต และสามารถบอกได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นรอบตัวได้ดี


ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชั่น Extraverted Sensing (Se)

การใช้งานฟังก์ชั่น extraverted sensing (Se) จะเกิดขึ้นในตอนที่รับรู้ข้อมูลเพราะ Se เป็น cognitive function ที่ทำหน้าที่รับรู้ข้อมูล (perceiving function) โดยตัวอย่างของการใช้งาน extraverted sensing (Se) คือ

 • ตอนที่ฉันมองไปยังภาพวาดงานศิลปะ ฉันรับรู้รายละเอียดที่อยู่ในรูปตั้งแต่ลายเส้น สี จนไปถึงวัตถุที่อยู่บนนั้น ฉันเห็นว่าในรูปวาดมีประตูและก็มีกุญแจดอกเล็กๆ อยู่ข้างๆ ประตูนั้น

 • ฉันมีแนวคิดว่าชีวิตของเรามีอยู่แค่ในวันนี้เท่านั้น และมีแต่ขณะนี้เท่านั้นที่สำคัญสำหรับฉัน เพราะวันนี้และขณะนี้เป็นช่วงเวลาเดียวที่เราสามารถใช้ได้อย่างเต็มที่

 • ตอนที่ได้ไปเดินสำรวจที่ทำงานใหม่ ฉันมองไปยังรอบๆ และดูว่ามีอะไรวางอยู่ในตำแหน่งไหนบ้าง ฉันเห็นได้ทันทีว่าห้องทำงานของฉันแสงสว่างน้อยกว่าห้องอื่นๆ เล็กน้อย

 • ในสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง ฉันมักจะเป็นคนที่ตอบสนองต่อสถานการณ์เหล่านั้นได้อย่างยอดเยี่ยม เหมือนฉันรู้ว่าจะต้องตอบสนองอย่างไรต่อสถานการณ์เหล่านั้น

 • ฉันมีความสุขมากที่ได้ออกไปทะเลกับเพื่อนๆ พูดคุยกับทุกคน ฉันสามารถสัมผัสได้ถึงลมที่กำลังกระทบกับใบหน้า และอากาศร้อนนิดๆ ที่มาจากผืนทราย

 • เมื่อทำอะไรฉันจะต้องเห็นสิ่งที่จับต้องได้ เพื่อเรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้น ถ้าฉันได้เห็นสิ่งเหล่านั้นอยู่ข้างหน้า ฉันจะเข้าใจมันได้ง่ายขึ้นมากจริงๆ

 • เมื่อพูดถึงการปรับตัว ฉันคิดว่าฉันเป็นคนที่ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ สภาพแวดล้อมใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว


ปัญหาที่เกิดจากการมี Cognitive Function แบบ Se ที่ไม่พัฒนา

Cognitive function ไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนมีและสามารถใช้งานได้ดีทุกคน และแม้บุคลิกภาพที่มี extraverted sensing (Se) เป็นฟังก์ชั่นหลัก ก็อาจมีปัญหาจากการใช้ cognitive function ในชีวิต ซึ่งอาจทำให้คนเหล่านั้น

 • ไม่มีสมาธิในการทำงาน จดจ่อสิ่งที่ต้องทำ

 • คิดถึงความสนุกสนาน ความสุขระยะสั้น จนลืมการวางแผนระยะยาว

 • ทำอะไรโดยไม่มีการวางแผน ไม่สนใจผลลัพธ์ที่ตามมา

 • ไม่สนใจองค์ความรู้ ทฤษฎี หรือภาพรวม

 • ทำอะไรเสี่ยงๆ ที่ทำให้ได้รับความตื่นเต้น ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อชีวิต การทำงาน ทรัพย์สิน หรือความสัมพันธ์


หากคุณยังไม่ทราบบุคลิกภาพของตัวเองหรือยังเคยมีประสบการณ์ตรงในการขึ้น panel เพื่อเห็นความแตกต่างของความถนัดแต่ละแบบ คุณสามารถเข้าร่วมเวิร์คช็อป MBTI: 16 Personality types เพื่อให้คุณได้เข้าใจตัวเอง พัฒนาจุดแข็งจุดอ่อนตามบุคลิกภาพ และรู้วิธีการอยู่ร่วมกับคนที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกันด้วยกระบวนการ panel ได้


สำหรับคนที่ทราบบุคลิกภาพของตัวเองและเห็นความแตกต่างของความถนัดแล้ว คุณสามารถเรียนรู้ cognitive function และลักษณะของไทป์ตัวเองในเชิงลึกได้ในเวิร์คช็อป MBTI: Cognitive Functions and Developments เพื่อให้ตัวเองก้าวข้ามกับดักของไทป์ เข้าใจแนวทางในการพัฒนา cognitive function ของตัวเอง และมีชีวิตที่ดีขึ้นได้Related Topics


แหล่งอ้างอิงและข้อมูลเพิ่มเติม

 • Drenth, A.J. 2014. My True Type. Inquire Books.

 • Hunziker, Leona Hass and Mark. 2014. Building blocks of personality type.

 • Myers, Isabel Briggs. n.d. Introduction to Myers-Briggs Type. The Myers-Briggs Company Pty Ltd.

 • Tieger, Paul D. Tieger and Barbara Barron. 1999. The Art of Speed Reading People. New York: Little, Brown and Company.

 

Urbinner เป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้เติบโตจากการเรียนรู้ในทุกช่วงเวลาของชีวิต โดยทีมนักจัดกระบวนการจะพาคุณไปเรียนรู้ทักษะที่นำไปสู่การเข้าใจตัวเอง สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการตระหนักรู้ร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถทำในสิ่งที่มีคุณค่าและความหมายสำหรับตัวเอง องค์กร และชุมชนของเราได้

ดู 18,928 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


Facebook group Banner.jpg
bottom of page