top of page
  • รูปภาพนักเขียนUrbinner

Dialogue in Action สร้างความเป็นไปได้ใหม่ด้วยสุนทรียสนทนา

อัปเดตเมื่อ 2 ต.ค. 2564

Dialogue เป็นพื้นที่ๆ สามารถแบ่งปันมุมมอง ประสบการณ์ ความรู้สึก ความเชื่อ และทุกๆ สิ่งได้ นอกจากนั้นจากการแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ ยังทำให้กรอบความเชื่อและความเข้าใจที่แตกต่างกันออกไปได้รับรู้ และมีโอกาสทำความเข้าใจกันมากขึ้น


หัวข้อสำหรับสร้างความตระหนักรู้ช่วยทำให้ทุกคนสามารถแบ่งปันความหมายระหว่างกระบวนการของสุนทรียสนทนาได้มากขึ้น เข้าใจกันมากขึ้น และมีความเป็นส่วนร่วมหรือยืนอยู่ในจุดเดียวกันมากขึ้น นอกจากการเรียนรู้หลักการของสุนทรียสนทนาและการดำเนินสุนทรียสนทนาเป็นประจำ คุณสามารถแบ่งปันสิ่งเหล่านี้เพื่อเกื้อกูลให้วงสุนทรียสนทนาที่มีคุณภาพได้

หัวข้อสำหรับสร้างความตระหนักรู้

หัวข้อสำหรับสร้างความตระหนักรู้ช่วยทำให้ทุกคนในวงสุนทรียสนทนาได้กลับมามองเห็นคุณภาพที่สำคัญขอเกี่ยวกับ dialogue อีกครั้ง และดำเนินกระบวนการ dialogue ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคุณไม่จำเป็นต้องแบ่งปันทุกสิ่งที่ปรากฏอยู่ในนี้ และนอกจากนี้ dialogue ที่เป็นไปตามหัวข้อเหล่านี้ก็อาจมีคุณภาพได้เช่นกัน

แบ่งปันความเป็นกลุ่ม

ตระหนักรู้ถึงความเป็นกลุ่ม การกระทำของผู้เข้าร่วมคนหนึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ dialogue ได้ การแสดงออกถึงความยอมรับของคนในวงสุนทรียสนทนาก็สามารถทำให้วง dialogue เกิดการยอมรับได้


ช้าลง

ช้าลงจากการตอบสนองที่คุณมักคุ้นเคยที่จะทำ เพื่อที่จะมีเวลาได้สังเกตและทบทวนสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นอีกครั้ง ฟังเสียงที่เกิดขึ้นภายในอย่างช้าๆ และเลือกที่จะแสดงออกหรือมีการตอบสนองอย่างตรงไปตรงมา


ความเงียบ

ยอมรับและตระหนักรู้ถึงความเงียบที่เกิดขึ้น โดยไม่จำเป็นที่คุณต้องพูดอะไรออกไปเพื่อขับไล่ความเงียบ เมื่อมีความเงียยบเกิดขึ้นคุณสามารถสอดส่องเข้าไปภายในใจและมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นภายในได้อย่างชัดเจน เปรียบเสมือนเสียงหนึ่งที่มีความสำคัญเช่นกัน


ฟังอย่างลึกซึ้งโดยตระหนักถึงกระตัดสิน

รับฟังสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เฉพาะเพียงแค่คำพูด แต่ยังสามารถรับฟังการแสดงออก ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น ความรู้สึก อารมณ์ ความเชื่อ ฟังเสียงของคุณเองเช่นเดียวกันกับการฟังเสียงของคนอื่น และตระหนักถึงเสียงที่เกิดขึ้นภายใน การตัดสิน และความมั่นใจในรูปแบบ วิธีการใดๆ ที่อยู่ภายใต้สิ่งที่แสดงออกมา

ปฏิเสธหรือไม่เห็นด้วยอย่างอ่อนโยน

แม้ว่าเราจะหาความหมายร่วมใน dialogue แต่หากไม่เห็นด้วยกับสิ่งใดๆ ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้เช่นกัน ในการแสดงออก คุณสามารถแสดงให้คนอื่นเห็นคุณค่าที่พวกเขาไม่ได้เห็นผ่านการเล่าเรื่องของคุณ การแสดงออกถึงความรู้สึกของคุณ หรือความเชื่อของคุณ โดยไม่จำเป็นต้องทำให้คนที่เห็นต่างรู้สึกอาย เจ็บช้ำ แต่ให้สังเกตความรู้สึกและปฏิกิรยิยาของตัวเองหากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น


เล่าเรื่องของตัวเอง

ในการพูดกับวงสุนทรียสนทนาคุณควรแสดงความจริงของคุณ ไม่ว่าจะเป็นความคิด ความรู้สึก ประสบการณ์แทนที่จะเป็นเรื่องของคนอื่นไม่ว่าจะอยู่ภายในวงสุนทรียสนทนาด้วยหรือไม่ คุณควรใช้สรรพนามแทนที่แสดงถึงตัวคุณเช่น ฉัน/ผม หรือชื่อของคุณ แทนที่จะใช้สรรพนามในการสนทนาด้วยคำว่า เรา หรือพวกเรา เพราะอาจเป็นการเหมารวมถึงทุกคน ซึ่งอาจไม่ได้มีประสบการณ์เช่นเดียวกันกับคุณ


อนุญาตให้มีพื้นที่สำหรับความตึงเครียดและความวุ่นวาย

ในการสนทนาอาจมีช่วงที่เกิดความตึงเครียดหรือความวุ่นวาย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหน คุณไม่จำเป็นที่จะต้องจัดการกับสิ่งเหล่านี้มากนัก ให้โอกาสของวงสุนทรียสนทนาได้คลี่คลายและตอบคำถามของมันเอง แต่คุณยังสามารถแสดงความรู้สึก ความคิดหรือมุมมองได้เสมอ เพราะเราเรียนรู้ด้วยกัน นอกจากนั้นเมื่อมีความตึงเครียดหรือความวุ่นวายเกิดขึ้น สิ่งที่สำคัญคือคุณควรจะสอดส่องเข้าไปมองภายในตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นภายใน


สังเกตไม่ใช่การวิเคราะห์

การสังเกตระหว่าง suspending หมายถึงการมองอย่างที่มันเป็น ไม่ใช่การสืบค้นหาเหตุและผลของมัน เมื่อมีสิงใดเกิดขึ้นภายในแล้วคุณสังเกต คุณจะมองมันเหมือนที่คุณมองต้นไม้ คุณจะเห็นต้นไม้ เห็นเปลือกไม้ เห็นใบไม้ แต่หากคุณวิเคราะห์คุณจะไม่เห็นมัน


ให้ความสนใจไปที่การเรียนรู้

ในการดำเนินไปของ dialogue คุณควรมองที่การเรียนรู้และความเข้าใจของตัวเอง ไม่ใช่วิเคราะห์ ประเมินค่าผู้อื่น เช่นวิเคราะห์ว่าใครมีมุมมองที่ดีที่สุด คุณสามารถถามคำถามและเรียนรู้ร่วมกันได้ แต่คุณควรพยายามหลีกเลี่ยงการให้คำแนะนำ หรือความพยายามในการโน้มน้าวเปลี่ยนความเชื่อของใครคนใดคนหนึ่ง


คุณสามารถแบ่งปันสิ่งเหล่านี้เพื่อให้ทุกคนในวงสุนทรียสนทนาได้ตระหนักรู้ร่วมกันอีกครั้งเกี่ยวกับคุณภาพที่สำคัญในสุนทรียสนทนา
นอกจากนี้หากคุณต้องการแผนดูในการดูทิศทางของวงสุนทรียสนทนาของคุณ การเรียนรู้เกี่ยวกับ 4 สภาวะของสุนทรียสนทนา (4-Stage of Dialogue) เป็นสิ่งที่จะช่วยคุณมากในการดูแลวงสุนทรียสนทนาร่วมกัน


Related Topics

#Dialogue #สุนทรียสนทนา

 

Urbinner เป็นพื้นที่ที่ให้บุคคลทั่วไปและองค์กรได้เรียนรู้ความสุขที่มั่นคง โดยทีมนักจัดกระบวนการจะพาคุณไปเรียนรู้ทักษะที่นำไปสู่การเข้าใจตัวเอง มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล การตระหนักรู้้และเติบโตร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถทำในสิ่งที่มีคุณค่าและความหมายสำหรับตัวเอง องค์กร และชุมชนของเราได้

ดู 776 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


Facebook group Banner.jpg
bottom of page