top of page
 • รูปภาพนักเขียนUrbinner

4 สภาวะของสุนทรียสนทนา (4-Stage of Dialogue)

อัปเดตเมื่อ 16 ต.ค. 2564

4 สภาวะของสุนทรียสนทนาคือ ลักษณะที่เกิดขึ้นของสุนทรียสนทนา ซึ่ง William Isaacs ได้เสนอไว้ เป็นโมเดล ใน Bohm dialogue โดยระหว่างการดำเนินไปของสุนทรียสนทนาสภาวะเหล่านี้จะมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะเริ่มจาก Shared monologues, Skillful discussion, Reflective dialogoue และ Generative dialogue ตามลำดับShared Monologues

Shared monologues, talking nice หรือ False harmony คือสภาวะที่มีลักษณะเด่นคือ

 • มีความสุภาพในการแบ่งปันเรื่องราว

 • มักจะพูดสิ่งที่ได้รับความยอมรับจากสังคมหรือวัฒนธรรมเช่น quote ของบุคคลที่เป็นที่โด่งดัง

 • ใช้ภาษาที่เป็นไปเพื่อการยอมรับ

 • มักจะไม่ได้พูดสิ่งที่คิด หรือพูดสิ่งที่มีลักษณะเป็นผิวเผิน

 • เกรงกลัวการวิจารณ์

 • หากมีความเงียบเกิดขึ้น มักจะเป็นความเงียบจากความเกรงใจ ไม่กล้าเริ่มต้น หรือประหม่า
Skillful Discussion

Skillful discussion, democratic debate หรือ talking tough คือสภาวะที่มีลักษณะเด่นคือ

 • เริ่มแยกความคิดเห็นและตัวตนออกจากกลุ่มหรือส่วนรวม

 • เกิดการแยกให้เห็นถึงความแตกต่าง แสดงจุดยืน

 • มักจะเกิดข้อโต้แย้ง และการแสดงเหตุผลเกิดขึ้น

 • อาจมีข้อตกลง, การแลกเปลี่ยน หรือการชี้ให้เห็นถึงเสียงส่วนมาก

 • หากมีความเงียบเกิดขึ้น มักจะเป็นความเงียบจากความตึงเครียด


Reflective Dialogue

Reflective dialogue หรือ reflective egalitarianism คือสภาวะที่มีลักษณะเด่นดังนี้

 • เกิดการย้อนเข้ามาสำรวจตนเองถึง ความเชื่อมั่น, กรอบความคิด, คุณค่าบางอย่างภายใน

 • มีการตั้งคำถามและเกิดการแบ่งในภาพรวม

 • มักจะเกิด win-win solution ที่รักษาหรือเก็บคุณค่าในสิ่งที่กันและกันต้องการ

 • ส่วนใหญ่จะพูดจากประสบการณ์ที่เคยทำ และทำในสิ่งที่พูด

 • แม้ว่าจะความเงียบเกิดขึ้น แต่เป็นความเงียบที่มีส่วนร่วมจากภายใน
Generative Dialogue

Generative dialogue คือสภาวะที่มีลักษณะเด่นดังนี้

 • สร้างพื้นที่ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ กรอบความเชื่อหรือความจริงที่ใหม่ร่วมกัน

 • เห็นความเชื่อมโยงของกันและกัน

 • เกิดความรู้หรือปัญญาที่สั่งสมร่วมกัน

 • มีบทสนทนาที่ไหลลื่น

 • มีความตระหนักรู้ถึงความหนึ่งเดียวกันภายใน

 • ความเงียบเกิดขึ้นมักจะเป็นเวลาที่มีคุณค่าร่วมกัน

ทั้ง 4 สภาวะของสุนทรียสนทนาจะค่อยๆ ดำเนินและเริ่มเปลี่ยนแปลงระหว่างการดำเนินสุนทรียสนทนา การรับรู้ว่าขณะนี้วงสุนทรียสนทนาของคุณอยู่ที่ไหนไม่ได้มีไว้เพื่อเร่งรัดหรือทำให้วงสุนทรียสนทนาต้องรีบไปยังพื้นที่ที่มีคุณภาพอย่าง Generative Dialogue


ในทางกลับกัน การตระหนักรู้ถึงคุณภาพของวงสุนทรียสนทนานี้ มีไว้เพื่อทำให้ทุกคนได้ตระหนักรู้ มองเห็นรูปแบบ และสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างการดำเนินไปของสุนทรียสนทนา


Related Topics

#สุนทรียสนทนา #4สภาวะของสุนทรียสนทนา

 

Urbinner เป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้เติบโตจากการเรียนรู้ในทุกช่วงเวลาของชีวิต โดยทีมนักจัดกระบวนการจะพาคุณไปเรียนรู้ทักษะที่นำไปสู่การเข้าใจตัวเอง สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการตระหนักรู้ร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถทำในสิ่งที่มีคุณค่าและความหมายสำหรับตัวเอง องค์กร และชุมชนของเราได้

Comments


Facebook group Banner.jpg
bottom of page