top of page
 • รูปภาพนักเขียนUrbinner

ISFJ บุคลิกภาพ ลักษณะเฉพาะตัว และ Cognitive Function

อัปเดตเมื่อ 15 ก.ค. 2565

Highlights

 • ISFJ คือ หนึ่งในบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบของ MBTI ที่เป็นมิตร ชอบช่วยเหลือคนอื่น มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เขาให้ความสำคัญ

 • คุณสามารถดูแล ISFJ ได้ด้วยการเข้าใจว่าเขาต้องใช้เวลาในการเล่า และสื่อสารเรื่องราวออกมา ควรหลีกเลี่ยงการบังคับให้เขาได้นำเสนอสิ่งต่างๆ ออกมาในทันที

 • มีฟังก์ชั่นหลัก (Dominant Function) เป็น Introverted Sensing และฟังก์ชั่นผู้ช่วย (Auxiliary Function) เป็น Extraverted Feeling

 

ISFJ (Introverted, Sensing, Feeling, Judging) เป็นหนึ่งในบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบ หรือ MBTI ที่มีความเป็นมิตรกับคนรอบข้าง ชอบช่วยเหลือผู้คน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และให้ความสำคัญกับครอบครัว อาจถูกเรียกได้ว่าเป็นนักอนุรักษ์


บุคลิกภาพทั้ง 16 แบบนั้นเกิดจากความถนัดใน 4 องค์ประกอบ (Extraversion/Introversion, Sensing/ Intuition, Thinking/Feeling, Judging/ Perceiving) โดยในเวิร์คช็อป MBTI: 16 Personality types จะช่วยทำให้คุณเข้าใจและสามารถค้นหาบุคลิกภาพของตัวเอง เพื่อให้คุณได้เข้าใจตัวเอง พัฒนาจุดแข็งจุดอ่อนตามบุคลิกภาพ และรู้วิธีการอยู่ร่วมกับคนที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกันได้


เนื้อหาในบทความ


ISFJ บุคลิกภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน และ Cognitive function
ISFJ บุคลิกภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน และ Cognitive function

บุคลิกภาพและลักษณะเฉพาะตัวของ ISFJ

ISFJ เป็นบุคลิกภาพที่ดูพึ่งพาได้ มักจะให้ความสำคัญกับเพื่อนและกลุ่มที่พวกเขาอยู่ด้วย เขามักจะมีท่าทีใจดีและให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นลำดับต้นๆ นอกจากนี้เขายังเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริง พวกเขามีความทรงจำที่ยอดเยี่ยมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้คนเช่น น้ำเสียง สีหน้า การแสดงออก

 • มองโลกตามความเป็นจริง ให้ความสำคัญกับรายละเอียด

 • อยู่กับปัจจุบัน เรียนรู้จากประสบการณ์

นอกจากนี้พวกเขายังเป็นคนที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับผู้คน โดยอาจแสดงออกผ่านทางคุณค่าของสังคม วัฒนธรรม หรือการเห็นพ้องต้องกัน เมื่อต้องตัดสินใจเขามักจะ

 • ตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อคนอื่นๆ

 • มองหาทางออกที่สร้างความสมานฉันท์ ปรองดอง และไม่สร้างความขัดแย้ง


จุดแข็งของ ISFJ

 • มีความสามารถในการจดจ่อกับรายละเอียด

 • มีท่าทีที่เป็นมิตร เข้าใจผู้อื่น

 • มองโลกตามความเป็นจริง ทำสิ่งต่างๆ ในเชิงปฏิบัติได้

จุดอ่อนของ ISFJ

 • บางครั้งอาจเก็บกด เพิกเฉยต่อความรู้สึก และความต้องการของตัวเอง

 • ชอบหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า

 • ไม่ชอบทฤษฎี สิ่งที่เป็นนามธรรม

ISFJ ในที่ทำงาน

ISFJ เป็นคนที่ชอบทำงานคนเดียวอย่างเงียบๆ พวกเขามักจะดูเนิบช้าและทำงานต่างๆ ตรงตามวิธีกระบวนการอย่างรัดกุม ซึ่งทำให้พวกเขาทำงานที่มีรายละเอียดได้ดีมาก นอกจากนั้นยังชอบช่วยเหลือและดูแลความสัมพันธ์ของเพื่อนๆ ในที่ทำงานอีกด้วย

 • ISFJ เป็นคนที่เป็นมิตรและน่าไว้วางใจ เขามักจะชอบช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานหากพวกเขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากหรือมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ในที่ทำงาน ตรงจุดนี้เองที่ทำให้เพื่อนร่วมงานหลายคนที่มีเรื่องไม่สบายใจ เข้ามาพูดคุยปรึกษา ISFJ เป็นคนแรกๆ

 • เมื่อคนที่มีบุคลิกภาพแบบ ISFJ ได้รับมอบหมายงานแล้ว เขาจะลงมือทำด้วยความตั้งใจ และอาจเป็นคนที่มีมาตรฐานสูงกับตัวเองและคนอื่นได้ เขาเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากในการทำงานที่มีรายละเอียด และต้องอาศัยเวลาในการทำงาน

ด้วยบุคลิกของ ISFJ เมื่อเป็นผู้นำ เขาจะเป็นผู้นำที่มีลักษณะของความเป็นพ่อแม่ที่พึ่งพาได้ในทีม เพราะ ISFJ ชอบดูแลลูกน้องในมิติต่างๆ ที่มากกว่าเรื่องงานเช่น การใช้ชีวิต ความสัมพันธ์ หรือสภาพจิตใจของลูกน้อง เขาพร้อมที่จะปกป้องลูกน้องจากคำตำหนิของคนอื่น และเป็นกำลังใจให้ลูกน้องในการทำงาน


วิธีการปฏิสัมพันธ์และดูแลคนที่มีบุคลิกภาพ ISFJ

คนที่มีบุคลิกภาพแบบ ISFJ เป็นคนที่ค่อนข้างเงียบ ทำตัวไม่โดดเด่น และชอบช่วยเหลือคนอื่น โดยมากพวกเขามักชอบพูดช้าๆ และนุ่มนวลด้วยภาษาที่ตรงไปตรงมาตามความคุ้นเคยของพวกเขา และยังเป็นคนที่เคารพกฎกติกาเป็นอย่างมาก

 • เมื่อต้องพูดคุยกับ ISFJ คุณสามารถเพิ่มความสุภาพ และพูดให้ช้าลง โดยหลีกเลี่ยงท่าทีที่รีบร้อน และการใช้เสียงดังกับ ISFJ

 • เข้าใจว่า ISFJ จำเป็นต้องใช้เวลาในการเรียบเรียง และสื่อสารสิ่งต่างๆ ออกมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นแนวความคิดใหม่ๆ คุณควรให้เวลากับ ISFJ ในการค่อยๆ คิดและพูดสิ่งเหล่านั้นออกมา

 • คุณควรให้รายละเอียดกับ ISFJ เพื่อให้เขาได้ทำความเข้าใจ นอกจากนี้คุณสามารถบอกสิ่งที่คุณคาดหวังและจุดประสงค์ในการทำสิ่งต่างๆ ได้


Cognitive Function ของ ISFJ

ISFJ เป็นผู้ที่มีความถนัดแบบ Introverted, Sensing, Feeling, Judging ซึ่งตามทฤษฎีของ Carl Jung แล้ว ทำให้ ISFJ มี cognitive function ดังต่อไปนี้

โดยที่แต่ละบุคลิกภาพจะมีองค์ประกอบของ cognitive function ที่แตกต่างกันไป และแต่ละคนก็จะมีการใช้งาน cognitive function ที่ไม่เหมือนกัน ตามบริบทและการพัฒนาที่แตกต่างกันออกไป


แต่ละบุคลิกภาพจะใช้ฟังก์ชั่นหลัก (Dominant Function) และฟังก์ชั่นผู้ช่วย (Auxiliary Function) เป็นหลักในชีวิตประจำวัน ส่วนฟังก์ชั่นลำดับสาม (Tertiary Function) และฟังก์ชั่นด้อย (Inferior Function) เป็นฟังก์ชั่นที่แต่ละบุคลิกภาพจะมีเลือกใช้น้อยกว่า ทำให้อาจมีการพัฒนาน้อยกว่าสองฟังก์ชั่นแรก


ฟังก์ชั่นหลัก (Dominant Function): Introverted Sensing

 • ISFJ ให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่บนพื้นฐานของความจริง ปฏิบัติได้ โดยผ่านประสบการณ์

 • คนที่มีบุคลิกภาพแบบ ISFJ จะมีพื้นที่สำหรับเก็บความทรงจำจำนวนมาก จึงทำให้เขาจดจำปฏิกิริยาท่าทางหรือความรู้สึกของคนที่เขาเคยพบเจอได้

 • ISFJ เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับคุณค่าและสิ่งที่เคยปฏิบัติแล้วประทับใจ โดยสิ่งเหล่านี้อาจแสดงออกมาในรูปแบบของประเพณี วัฒนธรรม ค่านิยมของสังคม

 • เมื่อต้องนึกถึงเหตุการณ์ในอนาคต ISFJ ชอบวิธีการปฏิบัติและใช้ได้จริง มากกว่าทฤษฎี


ฟังก์ชั่นผู้ช่วย (Auxiliary Function): Extraverted Feeling

 • ISFJ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับคุณค่าทางสังคม ค่านิยม วัฒนธรรม และความกลมเกลียว

 • ISFJ ให้ความสำคัญกับความรู้สึก ความต้องการ คุณค่าของคนอื่น และเขาก็พยายามทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้ในตัวคนอื่นด้วย

 • เมื่อต้องตัดสินใจ ISFJ มักจะตัดสินใจบนพื้นฐานของประโยชน์ส่วนรวม คุณค่าทางสังคมที่มี และอารมณ์ความรู้สึก

 • เขามักจะหลีกเลี่ยงการมีความขัดแย้งกับคนอื่นอย่างตรงไปตรงมา แต่ ISFJ สามารถกลายเป็นคนที่แข็งกร้าวและดุดันได้เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ถูกเอาเปรียบอย่างหนัก หรือเห็นว่าคนอื่นถูกเอาเปรียบคุกคาม


ฟังก์ชั่นลำดับสาม (Tertiary Function): Introverted Thinking

 • ISFJ มักจะเข้าใจสิ่งต่างๆ ผ่านการมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีความสมเหตุสมผลหรือไม่ และดูความสอดคล้องของสิ่งทีเ่กิดขึ้น

 • ISFJ มีการจัดระบบของสิ่งต่างๆ เช่นความสำคัญ งาน การนัดหมาย

ฟังก์ชั่นด้อย (Inferior Function): Extraverted Intuition

 • Extraverted Intuition เป็นฟังก์ชั่นที่พัฒนาน้อยที่สุดของ ISFJ ทำให้เรียนรู้เรื่องทฤษฎีเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับ ISFJ

 • ISFJ อาจไม่ถนัดในการวางแผนอนาคตระยะยาว หรือมองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆ


การรู้จักบุคลิกภาพของตัวเองจะช่วยทำให้เราสามารถพัฒนาจุดแข็งของตัวเอง และในขณะเดียวกันก็สามารถเท่าทันจุดอ่อนที่มักจะทำให้เกิดปัญหาในชีวิตเราได้ โดยในเวิร์คช็อป MBTI: 16 Personality types จะช่วยทำให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพ 16 แบบ เพื่อค้นหาบุคลิกภาพของคุณ


สำหรับคนที่มีความเข้าใจและทราบบุคลิกภาพที่แท้จริงของตัวเองแล้ว สามารถเรียนรู้การพัฒนาตัวเองตาม Cognitive function ในเวิร์คช็อป MBTI: Cognitive Functions and Developments เพื่อเท่าทันตัวเองไม่ให้ติดกับดักของฟังก์ชั่นด้อย พาตัวเองออกจากสภาวะเครียดของบุคลิกภาพ และมีชีวิตที่ดีขึ้นจากการเป็นอิสระจากจุดด้อยของบุคลิกภาพได้
Related Topics


แหล่งอ้างอิงและข้อมูลเพิ่มเติม

 • Drenth, A.J. 2014. My True Type. Inquire Books.

 • Hunziker, Leona Hass and Mark. 2014. Building blocks of personality type.

 • Myers, Isabel Briggs. n.d. Introduction to Myers-Briggs Type. The Myers-Briggs Company Pty Ltd.

 • Tieger, Paul D. Tieger and Barbara Barron. 1999. The Art of Speed Reading People. New York: Little, Brown and Company.

 

Urbinner เป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้เติบโตจากการเรียนรู้ในทุกช่วงเวลาของชีวิต โดยทีมนักจัดกระบวนการจะพาคุณไปเรียนรู้ทักษะที่นำไปสู่การเข้าใจตัวเอง สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการตระหนักรู้ร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถทำในสิ่งที่มีคุณค่าและความหมายสำหรับตัวเอง องค์กร และชุมชนของเราได้

ดู 177,604 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


Facebook group Banner.jpg
bottom of page