top of page
 • รูปภาพนักเขียนUrbinner

Introverted Sensing (Si) คืออะไร? มีกระบวนการทำงานอย่างไร?

อัปเดตเมื่อ 6 ม.ค.

Highlights

 • Introverted sensing (Si) เป็นฟังก์ชั่นที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับข้อมูล (perceiving function) โดยมักจะทำงานกับสิ่งที่เป็นจับต้องได้ มีลักษณะเข้าหาภายใน (introverted function) ทำให้มักจะเป็นการกลับไปเรียกคืนประสบการณ์มารับรู้ใหม่อีกครั้ง

 • บุคลิกภาพที่มี Introverted sensing (Si) เป็นฟังก์ชั่นหลัก (dominant function) ได้แก่ ISTJ (ผู้ตรวจการ) และ ISFJ (นักอนุรักษ์)

 

Introverted sensing (Si) เป็นหนึ่งใน cognitive function หรือกระบวนการทำงานภายในของจิตใจที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ข้อมูลและมีทิศทางเข้ามาสู่ภายใน ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากทฤษฎีทางจิตวิทยาของ Carl Jung และได้รับการพัฒนาจนมาเป็น MBTI หรือ บุคลิกภาพทั้ง 16 แบบที่จะบ่งบอกกระบวนการทำงานของแต่ละบุคลิกภาพ ส่งผลให้แต่ละคนมีการแสดงออก วิธีการคิด ตัดสินใจ หรือรับรู้ข้อมูลแตกต่างกันออกไป


การเข้าใจ cognitive function หรือกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นภายในของจิตใจนี้เองที่จะช่วยทำให้เราเข้าใจบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบในเชิงลึก โดยในเวิร์คช็อป MBTI: Cognitive Functions and Developments จะช่วยทำให้คุณการเข้าใจกระบวนการทำงานของ cognitive function รู้จักความแตกต่างของคนที่อยู่ในไทป์เดียวกันเอง ปัญหาที่มักจะพบ ลักษณะวิธีการที่เรารับมือกับความเครียด และการพัฒนา cognitive function เพื่อให้มีชีวิตที่มีความสุขและสมดุลได้เนื้อหาในบทความ

 1. Introverted Sensing (Si) คืออะไร?

 2. กระบวนการทำงานของฟังก์ชั่น Introverted Sensing (Si) ใน MBTI

 3. ตัวอย่างการใช้งาน Introverted Sensing (Si)

 4. ปัญหาที่เกิดจากการมี Cognitive Function แบบ Si ที่ยังไม่พัฒนา


Introverted Sensing (Si) คืออะไร?

Introverted sensing (Si) คือ ฟังก์ชั่นที่ทำหน้าที่ในการรับข้อมูล (perceiving function) โดยจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่จับต้องได้ โดยที่มีลักษณะเข้าหาภายใน (introverted function) ทำให้มักพบในลักษณะของการกลับไปมีประสบการณ์กับอดีต เรียกคืนประสบการณ์เหล่านั้น หรือมองสิ่งต่างๆ ในรูปแบบของการเปรียบเทียบกับประสบการณ์ในอดีต


บุคลิกภาพที่มี Introverted sensing (Si) เป็นฟังก์ชั่นหลัก (dominant function) มักจะมีกระบวนการทำงานภายในส่วนใหญ่เกิดขึ้นด้วยฟังก์ชั่นนี้ และทำให้ cognitive function นี้เป็นส่วนสำคัญในบุคลิกภาพ ซึ่งบุคลิกภาพที่มี Si เป็น cognitive function แรกได้แก่

 • ISTJ - ผู้ตรวจการ พึ่งพาได้ มีความรับผิดชอบ

 • ISFJ - นักอนุรักษ์ ระมัดระวัง อยู่กับความเป็นจริง รอบคอบ


บุคลิกภาพที่มี Introverted sensing (Si) เป็นฟังก์ชั่นผู้ช่วย (auxiliary function) จะมีการใช้งานฟังก์ชั่นนี้ในชีวิตรองลงมา แม้จะไม่เท่ากับฟังก์ชั่นหลัก แต่ cognitive function นี้ก็ยังคงเป็นส่วนสำคัญในบุคลิกภาพด้วยเช่นกัน ซึ่งบุคลิกภาพที่มี Si เป็น cognitive function ลำดับสองได้แก่

 • ESTJ - ผู้กำกับ บริหารจัดการ ตรงไปตรงมา

 • ESFJ - นักดูแล เป็นกันเอง ชอบช่วยเหลือ


กระบวนการทำงานของฟังก์ชั่น Introverted Sensing (Si) ใน MBTI

Introverted sensing (Si) เป็นฟังก์ชั่นที่มีหน้าที่รวบรวมข้อมูล รับรู้ข้อมูล โดยจะเป็นการรับรู้ในสิ่งที่จับต้องได้ มีลักษณะเด่นคือ

 • รับรู้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันผ่านการเปรียบเทียบกับอดีต ความทรงจำ

 • นำประสบการณ์ ความทรงจำในอดีต กลับมามีประสบการณ์อีกครั้งหนึ่ง (re-experience) ในลักษณะที่เหมือนจริง

 • เก็บข้อมูลเป็นหมวดหมู่ และเปรียบเทียบกับข้อมูลที่มีอยู่แล้วเพื่อจัดหมวดหมู่

 • ใช้สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นกระตุ้นเพื่อทำให้รับรู้สิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีต

 • รับรู้การเคลื่อนไหวภายในร่างกาย สิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกาย

Cognitive function แบบ Introverted sensing (Si) นี้มักจะให้ความสำคัญกับความทรงจำและประสบการณ์ในอดีตค่อนข้างมาก ซึ่งมักจะถูกกระตุ้นด้วยสถานการณ์ เหตุการณ์ในปัจจุบัน เมื่อถูกกระตุ้นแล้วจะทำให้เกิดการกลับไปเรียกประสบการณ์เหล่านั้นมามีประสบการณ์ใหม่อีกครั้ง


สิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานของ cognitive function แบบ Introverted sensing (Si) คือการรับรู้สิ่งที่จับต้องได้ผ่านประสบการณ์ส่วนตัว การเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านประสบการณ์ในอดีต ซึ่งทำให้คนในบุคลิกภาพที่มี Si โดดเด่นมักจะ

 • ใช้ประสบการณ์ในอดีตเป็นตัวตัดสิน อ้างอิง สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

 • มีความทรงจำสำคัญ ที่สามารถเห็นภาพได้อย่างชัดเจน มีรายละเอียดมาก แต่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในมุมมองส่วนตัว

 • เปลี่ยนแปลงภาพที่มีรายละเอียดเยอะอยู่ในใจค่อนข้างยาก

 • เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ เก็บเกี่ยวองค์ความรู้จากการลงมือทำ

 • จัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่ภายใน เป็นระบบ

 • รับรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายได้ดี


ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชั่น Introverted Sensing (Si)

การใช้งานฟังก์ชั่น introverted sensing (Si) จะเกิดขึ้นในตอนที่รับรู้ข้อมูล เพราะ Si เป็น cognitive function ที่ทำหน้าที่รับรู้ข้อมูล (perceiving function) ซึ่งตัวอย่างของการใช้งาน introverted sensing (Si) เช่น

 • เมื่อได้รับมอบหมายให้ทำงานกับคนอื่น ระหว่างที่ลงมือทำฉันบอกกับเพื่อนร่วมงานว่า หยุดก่อนวิธีนี้ฉันเคยทำมาแล้วมันไม่เวิร์ค

 • ฉันมักจะบอกเล่าเหตุการณ์ในอดีตอย่างเป็นลำดับว่าเกิดใครขึ้น ใครทำอะไรบ้าง

 • เมื่อเดินทางไปเที่ยวในเมืองหนึ่ง ฉันมีความทรงจำเก่าๆ แทรกขึ้นมาว่าฉันเคยไปเมืองที่มีลักษณะใกล้เคียงกับเมืองนี้มาแล้ว

 • เมื่อฉันไปรู้จัักเพื่อนใหม่ ฉันมักจะเปรียบเทียบว่าเพื่อนคนนี้มีลักษณะบางอย่างเหมือนกับคนที่ฉันเคยรู้จักมาก่อนแล้ว

 • การมีข้อมูล หลักฐาน ที่พิสูจน์ว่าวิธีการใหม่ๆ จะได้ผลดีกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับฉันมาก ฉันจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นมากหากฉันได้เห็นสิ่งเหล่านั้น

 • ฉันชอบเล่นโยคะ เพราะมันทำให้ฉันรับรู้การเปลี่ยนแปลงของร่างกายได้ ฉันค่อยๆ สังเกตเห็นตอนที่กล้ามเนื้อแต่ละส่วนของตัวเองค่อยๆ ยืดและคลายออก

 • หากฉันต้องเรียนรู้อะไร ยิ่งมีเวลาให้ฉันได้เรียนรู้นานเท่าไหร ก็ยิ่งทำให้ฉันรู้สึกเชี่ยวชาญกับเรื่องนั้นมากขึ้นเท่านั้น


ปัญหาที่เกิดจากการมี Cognitive Function แบบ Si ที่ไม่พัฒนา

Cognitive function ไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนมีและสามารถใช้งานได้ดีทุกคน และแม้บุคลิกภาพที่มี introverted sensing (Si) เป็นฟังก์ชั่นหลัก ก็อาจมีปัญหาจากการใช้ cognitive function ในชีวิต ซึ่งอาจทำให้คนเหล่านั้น

 • ไม่อยากเปลี่ยนใจ ไม่ยอมรับอะไรใหม่ๆ ไม่ออกจากพื้นที่ปลอดภัยของตัวเอง

 • ตัดสินคนอื่นหรือสิ่งอื่นที่มีอะไรแตกต่างไปจากความคุ้นเคยของตัวเอง

 • ไม่ยอมรับความแตกต่าง ความหลากหลาย หรือความเป็นปัจเจกบุคคล

 • คิดวนเวียนกับอดีต

 • ให้ความสำคัญกับรายละเอียดที่ไม่จำเป็น


หากคุณยังไม่ทราบบุคลิกภาพของตัวเองหรือยังเคยมีประสบการณ์ตรงในการขึ้น panel เพื่อเห็นความแตกต่างของความถนัดแต่ละแบบ คุณสามารถเข้าร่วมเวิร์คช็อป MBTI: 16 Personality types เพื่อให้คุณได้เข้าใจตัวเอง พัฒนาจุดแข็งจุดอ่อนตามบุคลิกภาพ และรู้วิธีการอยู่ร่วมกับคนที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกันด้วยกระบวนการ panel ได้


สำหรับคนที่ทราบบุคลิกภาพของตัวเองและเห็นความแตกต่างของความถนัดแล้ว คุณสามารถเรียนรู้ cognitive function และลักษณะของไทป์ตัวเองในเชิงลึกได้ในเวิร์คช็อป MBTI: Cognitive Functions and Developments เพื่อให้ตัวเองก้าวข้ามกับดักของไทป์ เข้าใจแนวทางในการพัฒนา cognitive function ของตัวเอง และมีชีวิตที่ดีขึ้นได้


เวิร์คช็อป  Cognitive Function

Related Topics


แหล่งอ้างอิงและข้อมูลเพิ่มเติม

 • Drenth, A.J. 2014. My True Type. Inquire Books.

 • Hunziker, Leona Hass and Mark. 2014. Building blocks of personality type.

 • Myers, Isabel Briggs. n.d. Introduction to Myers-Briggs Type. The Myers-Briggs Company Pty Ltd.

 • Tieger, Paul D. Tieger and Barbara Barron. 1999. The Art of Speed Reading People. New York: Little, Brown and Company.

 

Urbinner เป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้เติบโตจากการเรียนรู้ในทุกช่วงเวลาของชีวิต โดยทีมนักจัดกระบวนการจะพาคุณไปเรียนรู้ทักษะที่นำไปสู่การเข้าใจตัวเอง สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการตระหนักรู้ร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถทำในสิ่งที่มีคุณค่าและความหมายสำหรับตัวเอง องค์กร และชุมชนของเราได้

ดู 19,617 ครั้ง0 ความคิดเห็น
Facebook group Banner.jpg
bottom of page