top of page
 • รูปภาพนักเขียนUrbinner

Introverted Sensing (Si) คืออะไร? มีกระบวนการทำงานอย่างไร?

อัปเดตเมื่อ 6 ม.ค. 2566

Highlights

 • Introverted sensing (Si) เป็นฟังก์ชั่นที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับข้อมูล (perceiving function) โดยมักจะทำงานกับสิ่งที่เป็นจับต้องได้ มีลักษณะเข้าหาภายใน (introverted function) ทำให้มักจะเป็นการกลับไปเรียกคืนประสบการณ์มารับรู้ใหม่อีกครั้ง

 • บุคลิกภาพที่มี Introverted sensing (Si) เป็นฟังก์ชั่นหลัก (dominant function) ได้แก่ ISTJ (ผู้ตรวจการ) และ ISFJ (นักอนุรักษ์)

 

Introverted sensing (Si) เป็นหนึ่งใน cognitive function หรือกระบวนการทำงานภายในของจิตใจที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ข้อมูลและมีทิศทางเข้ามาสู่ภายใน ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากทฤษฎีทางจิตวิทยาของ Carl Jung และได้รับการพัฒนาจนมาเป็น MBTI หรือ บุคลิกภาพทั้ง 16 แบบที่จะบ่งบอกกระบวนการทำงานของแต่ละบุคลิกภาพ ส่งผลให้แต่ละคนมีการแสดงออก วิธีการคิด ตัดสินใจ หรือรับรู้ข้อมูลแตกต่างกันออกไป


การเข้าใจ cognitive function หรือกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นภายในของจิตใจนี้เองที่จะช่วยทำให้เราเข้าใจบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบในเชิงลึก โดยในเวิร์คช็อป MBTI: Cognitive Functions and Developments จะช่วยทำให้คุณการเข้าใจกระบวนการทำงานของ cognitive function รู้จักความแตกต่างของคนที่อยู่ในไทป์เดียวกันเอง ปัญหาที่มักจะพบ ลักษณะวิธีการที่เรารับมือกับความเครียด และการพัฒนา cognitive function เพื่อให้มีชีวิตที่มีความสุขและสมดุลได้เนื้อหาในบทความ


Introverted Sensing (Si) คืออะไร?

Introverted sensing (Si) คือ ฟังก์ชั่นที่ทำหน้าที่ในการรับข้อมูล (perceiving function) โดยจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่จับต้องได้ โดยที่มีลักษณะเข้าหาภายใน (introverted function) ทำให้มักพบในลักษณะของการกลับไปมีประสบการณ์กับอดีต เรียกคืนประสบการณ์เหล่านั้น หรือมองสิ่งต่างๆ ในรูปแบบของการเปรียบเทียบกับประสบการณ์ในอดีต


บุคลิกภาพที่มี Introverted sensing (Si) เป็นฟังก์ชั่นหลัก (dominant function) มักจะมีกระบวนการทำงานภายในส่วนใหญ่เกิดขึ้นด้วยฟังก์ชั่นนี้ และทำให้ cognitive function นี้เป็นส่วนสำคัญในบุคลิกภาพ ซึ่งบุคลิกภาพที่มี Si เป็น cognitive function แรกได้แก่

 • ISTJ - ผู้ตรวจการ พึ่งพาได้ มีความรับผิดชอบ

 • ISFJ - นักอนุรักษ์ ระมัดระวัง อยู่กับความเป็นจริง รอบคอบ


บุคลิกภาพที่มี Introverted sensing (Si) เป็นฟังก์ชั่นผู้ช่วย (auxiliary function) จะมีการใช้งานฟังก์ชั่นนี้ในชีวิตรองลงมา แม้จะไม่เท่ากับฟังก์ชั่นหลัก แต่ cognitive function นี้ก็ยังคงเป็นส่วนสำคัญในบุคลิกภาพด้วยเช่นกัน ซึ่งบุคลิกภาพที่มี Si เป็น cognitive function ลำดับสองได้แก่

 • ESTJ - ผู้กำกับ บริหารจัดการ ตรงไปตรงมา

 • ESFJ - นักดูแล เป็นกันเอง ชอบช่วยเหลือ


กระบวนการทำงานของฟังก์ชั่น Introverted Sensing (Si) ใน MBTI

Introverted sensing (Si) เป็นฟังก์ชั่นที่มีหน้าที่รวบรวมข้อมูล รับรู้ข้อมูล โดยจะเป็นการรับรู้ในสิ่งที่จับต้องได้ มีลักษณะเด่นคือ

 • รับรู้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันผ่านการเปรียบเทียบกับอดีต ความทรงจำ

 • นำประสบการณ์ ความทรงจำในอดีต กลับมามีประสบการณ์อีกครั้งหนึ่ง (re-experience) ในลักษณะที่เหมือนจริง

 • เก็บข้อมูลเป็นหมวดหมู่ และเปรียบเทียบกับข้อมูลที่มีอยู่แล้วเพื่อจัดหมวดหมู่

 • ใช้สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นกระตุ้นเพื่อทำให้รับรู้สิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีต

 • รับรู้การเคลื่อนไหวภายในร่างกาย สิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกาย

Cognitive function แบบ Introverted sensing (Si) นี้มักจะให้ความสำคัญกับความทรงจำและประสบการณ์ในอดีตค่อนข้างมาก ซึ่งมักจะถูกกระตุ้นด้วยสถานการณ์ เหตุการณ์ในปัจจุบัน เมื่อถูกกระตุ้นแล้วจะทำให้เกิดการกลับไปเรียกประสบการณ์เหล่านั้นมามีประสบการณ์ใหม่อีกครั้ง


สิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานของ cognitive function แบบ Introverted sensing (Si) คือการรับรู้สิ่งที่จับต้องได้ผ่านประสบการณ์ส่วนตัว การเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านประสบการณ์ในอดีต ซึ่งทำให้คนในบุคลิกภาพที่มี Si โดดเด่นมักจะ

 • ใช้ประสบการณ์ในอดีตเป็นตัวตัดสิน อ้างอิง สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

 • มีความทรงจำสำคัญ ที่สามารถเห็นภาพได้อย่างชัดเจน มีรายละเอียดมาก แต่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในมุมมองส่วนตัว

 • เปลี่ยนแปลงภาพที่มีรายละเอียดเยอะอยู่ในใจค่อนข้างยาก

 • เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ เก็บเกี่ยวองค์ความรู้จากการลงมือทำ

 • จัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่ภายใน เป็นระบบ

 • รับรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายได้ดี


ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชั่น Introverted Sensing (Si)

การใช้งานฟังก์ชั่น introverted sensing (Si) จะเกิดขึ้นในตอนที่รับรู้ข้อมูล เพราะ Si เป็น cognitive function ที่ทำหน้าที่รับรู้ข้อมูล (perceiving function) ซึ่งตัวอย่างของการใช้งาน introverted sensing (Si) เช่น

 • เมื่อได้รับมอบหมายให้ทำงานกับคนอื่น ระหว่างที่ลงมือทำฉันบอกกับเพื่อนร่วมงานว่า หยุดก่อนวิธีนี้ฉันเคยทำมาแล้วมันไม่เวิร์ค

 • ฉันมักจะบอกเล่าเหตุการณ์ในอดีตอย่างเป็นลำดับว่าเกิดใครขึ้น ใครทำอะไรบ้าง

 • เมื่อเดินทางไปเที่ยวในเมืองหนึ่ง ฉันมีความทรงจำเก่าๆ แทรกขึ้นมาว่าฉันเคยไปเมืองที่มีลักษณะใกล้เคียงกับเมืองนี้มาแล้ว

 • เมื่อฉันไปรู้จัักเพื่อนใหม่ ฉันมักจะเปรียบเทียบว่าเพื่อนคนนี้มีลักษณะบางอย่างเหมือนกับคนที่ฉันเคยรู้จักมาก่อนแล้ว

 • การมีข้อมูล หลักฐาน ที่พิสูจน์ว่าวิธีการใหม่ๆ จะได้ผลดีกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับฉันมาก ฉันจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นมากหากฉันได้เห็นสิ่งเหล่านั้น

 • ฉันชอบเล่นโยคะ เพราะมันทำให้ฉันรับรู้การเปลี่ยนแปลงของร่างกายได้ ฉันค่อยๆ สังเกตเห็นตอนที่กล้ามเนื้อแต่ละส่วนของตัวเองค่อยๆ ยืดและคลายออก

 • หากฉันต้องเรียนรู้อะไร ยิ่งมีเวลาให้ฉันได้เรียนรู้นานเท่าไหร ก็ยิ่งทำให้ฉันรู้สึกเชี่ยวชาญกับเรื่องนั้นมากขึ้นเท่านั้น


ปัญหาที่เกิดจากการมี Cognitive Function แบบ Si ที่ไม่พัฒนา

Cognitive function ไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนมีและสามารถใช้งานได้ดีทุกคน และแม้บุคลิกภาพที่มี introverted sensing (Si) เป็นฟังก์ชั่นหลัก ก็อาจมีปัญหาจากการใช้ cognitive function ในชีวิต ซึ่งอาจทำให้คนเหล่านั้น

 • ไม่อยากเปลี่ยนใจ ไม่ยอมรับอะไรใหม่ๆ ไม่ออกจากพื้นที่ปลอดภัยของตัวเอง

 • ตัดสินคนอื่นหรือสิ่งอื่นที่มีอะไรแตกต่างไปจากความคุ้นเคยของตัวเอง

 • ไม่ยอมรับความแตกต่าง ความหลากหลาย หรือความเป็นปัจเจกบุคคล

 • คิดวนเวียนกับอดีต

 • ให้ความสำคัญกับรายละเอียดที่ไม่จำเป็น


หากคุณยังไม่ทราบบุคลิกภาพของตัวเองหรือยังเคยมีประสบการณ์ตรงในการขึ้น panel เพื่อเห็นความแตกต่างของความถนัดแต่ละแบบ คุณสามารถเข้าร่วมเวิร์คช็อป MBTI: 16 Personality types เพื่อให้คุณได้เข้าใจตัวเอง พัฒนาจุดแข็งจุดอ่อนตามบุคลิกภาพ และรู้วิธีการอยู่ร่วมกับคนที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกันด้วยกระบวนการ panel ได้


สำหรับคนที่ทราบบุคลิกภาพของตัวเองและเห็นความแตกต่างของความถนัดแล้ว คุณสามารถเรียนรู้ cognitive function และลักษณะของไทป์ตัวเองในเชิงลึกได้ในเวิร์คช็อป MBTI: Cognitive Functions and Developments เพื่อให้ตัวเองก้าวข้ามกับดักของไทป์ เข้าใจแนวทางในการพัฒนา cognitive function ของตัวเอง และมีชีวิตที่ดีขึ้นได้


เวิร์คช็อป  Cognitive Function

Related Topics


แหล่งอ้างอิงและข้อมูลเพิ่มเติม

 • Drenth, A.J. 2014. My True Type. Inquire Books.

 • Hunziker, Leona Hass and Mark. 2014. Building blocks of personality type.

 • Myers, Isabel Briggs. n.d. Introduction to Myers-Briggs Type. The Myers-Briggs Company Pty Ltd.

 • Tieger, Paul D. Tieger and Barbara Barron. 1999. The Art of Speed Reading People. New York: Little, Brown and Company.

 

Urbinner เป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้เติบโตจากการเรียนรู้ในทุกช่วงเวลาของชีวิต โดยทีมนักจัดกระบวนการจะพาคุณไปเรียนรู้ทักษะที่นำไปสู่การเข้าใจตัวเอง สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการตระหนักรู้ร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถทำในสิ่งที่มีคุณค่าและความหมายสำหรับตัวเอง องค์กร และชุมชนของเราได้

ดู 24,662 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


Facebook group Banner.jpg
bottom of page