top of page
 • รูปภาพนักเขียนUrbinner

Introverted Intuition (Ni) คืออะไร? มีกระบวนการทำงานอย่างไร?

อัปเดตเมื่อ 6 ม.ค. 2566

Highlights

 • Introverted intuition (Ni) เป็นฟังก์ชั่นที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับข้อมูล (perceiving function) โดยมักจะทำงานกับสิ่งที่เป็นนามธรรม จับต้องไม่ได้ มองหาความเชื่อมโยง รูปแบบ และความหมายที่ซ่อนอยู่ในสิ่งต่างๆ โดยที่มีลักษณะเข้าหาภายใน (introverted function)

 • บุคลิกภาพที่มี Introverted intuition (Ni) เป็นฟังก์ชั่นหลัก (dominant function) ได้แก่ INTJ (นักกลยุทธ์) และ INFJ (ผู้ให้คำปรึกษา)

 

Introverted intuition (Ni) เป็นหนึ่งใน cognitive function หรือกระบวนการทำงานภายในของจิตใจที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ข้อมูลและมีทิศทางเข้ามาสู่ภายใน ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากทฤษฎีทางจิตวิทยาของ Carl Jung และได้รับการพัฒนาจนมาเป็น MBTI หรือ บุคลิกภาพทั้ง 16 แบบที่จะบ่งบอกกระบวนการทำงานของแต่ละบุคลิกภาพ ส่งผลให้แต่ละคนมีการแสดงออก วิธีการคิด ตัดสินใจ หรือรับรู้ข้อมูลแตกต่างกันออกไป


การเข้าใจ cognitive function หรือกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นภายในของจิตใจนี้เองที่จะช่วยทำให้เราเข้าใจบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบในเชิงลึก โดยในเวิร์คช็อป MBTI: Cognitive Functions and Developments จะช่วยทำให้คุณการเข้าใจกระบวนการทำงานของ cognitive function รู้จักความแตกต่างของคนที่อยู่ในไทป์เดียวกันเอง ปัญหาที่มักจะพบ ลักษณะวิธีการที่เรารับมือกับความเครียด และการพัฒนา cognitive function เพื่อให้มีชีวิตที่มีความสุขและสมดุลได้เนื้อหาในบทความ


Introverted Intuition (Ni) คืออะไร?

Introverted intuition (Ni) คือ ฟังก์ชั่นที่ทำหน้าที่ในการรับข้อมูล (perceiving function) โดยมักจะทำงานกับสิ่งที่เป็นนามธรรม จับต้องไม่ได้ มองหาความเชื่อมโยง รูปแบบ และความหมายที่ซ่อนอยู่ในสิ่งต่างๆ โดยที่มีลักษณะเข้าหาภายใน (introverted function)


บุคลิกภาพที่มี Introverted intuition (Ni) เป็นฟังก์ชั่นหลัก (dominant function) มักจะมีกระบวนการทำงานภายในส่วนใหญ่เกิดขึ้นด้วยฟังก์ชั่นนี้ และทำให้ cognitive function นี้เป็นส่วนสำคัญในบุคลิกภาพ ซึ่งบุคลิกภาพที่มี Ni เป็น cognitive function แรกได้แก่

 • INTJ - นักกลยุทธ์ มีวิสัยทัศน์ มองการไกล

 • INFJ - ผู้ให้คำปรึกษา สำรวจความคิด ใส่ใจ ช่วยเหลือ


บุคลิกภาพที่มี Introverted intuition (Ni) เป็นฟังก์ชั่นผู้ช่วย (auxiliary function) จะมีการใช้งานฟังก์ชั่นนี้ในชีวิตรองลงมา แม้จะไม่เท่ากับฟังก์ชั่นหลัก แต่ cognitive function นี้ก็ยังคงเป็นส่วนสำคัญในบุคลิกภาพด้วยเช่นกัน ซึ่งบุคลิกภาพที่มี Ni เป็น cognitive function ลำดับสองได้แก่

 • ENTJ - ผู้บัญชาการ บริหารจัดการ ทำตามเป้าหมาย

 • ENFJ - ผู้ให้ มีแรงบันดาลใจ เป็นมิตร


กระบวนการทำงานของฟังก์ชั่น Introverted Intuition (Ni) ใน MBTI

Introverted Intuition (Ni) เป็นฟังก์ชั่นที่มีหน้าที่รวบรวมข้อมูล รับรู้ข้อมูล โดยจะเป็นการรับรู้ที่มีลักษณะเด่นคือ

 • มองหารูปแบบที่ซับซ้อนที่สุดเพื่อที่จะเข้าใจการทำงานของสิ่งต่างๆ

 • ค้นหาความเข้าใจผ่านสิ่งที่เป็นนามธรรม

 • ให้คุณค่า ความหมาย หรือสัญลักษณ์กับสิ่งต่างๆ และแปลสิ่งเหล่านั้นออกมาในโลกแห่งความเป็นจริง

 • พยายามรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในระยะยาวหรือภาพรวม

 • มองหาความเป็นระบบ คำอธิบาย ของปรากฏการต่างๆ


Cognitive function แบบ Introverted Intuition (Ni) นี้สามารถถูกกระตุ้นทั้งจากสิ่งภายนอกเช่น รูป เสียง กลิ่น และสิ่งภายในเช่นความคิด ความทรงจำ และสามารถทำงานได้ในระดับจิตใต้สำนึก บางครั้งอาจไม่สามารถควบคุมหรือบังคับให้เกิดขึ้นได้


สิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานของ cognitive function แบบ Introverted Intuition (Ni) คือการรับรู้สิ่งต่างๆ อย่างเป็นนามธรรม ซึ่งจะทำให้คนในบุคลิกภาพนี้มักจะ

 • มองทุกอย่างในมุมที่กว้างที่สุด ซับซ้อนที่สุด เป็นได้อย่างลึกซึ้งที่สุด

 • มีความคิด ความรู้สึก มุมมองบางอย่างที่อธิบายได้ยาก

 • สนุกกับการตีความคำพูดหรือสัญลักษณ์

 • มักจะใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เป็นเพียงสิ่งกระตุ้นให้เกิดความคิด และใช้มันเป็นเพียงคำบอกใบ้ของสิ่งที่อยู่เบื้องหลัง

 • มองหารูปแบบและความเชื่อมโยงของทุกสิ่งที่เห็น พยายามเข้าใจทุกอย่างตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอ

 • รู้สึกว่าชีวิตมีอะไรมากกว่าแค่สิ่งที่ปรากฏให้เห็น


ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชั่น Introverted Intuition (Ni)

การใช้งานฟังก์ชั่น Introverted Intuition (Ni) จะเกิดขึ้นในตอนที่รับรู้ข้อมูล เพราะ Ni เป็น cognitive function ที่ทำหน้าที่รับรู้ข้อมูล (perceiving function) ซึ่งตัวอย่างของการใช้งาน Introverted Intuition (Ni) เช่น

 • บางครั้งรู้สึกว่าตัวเองรู้อะไรบางอย่าง แต่ก็ไม่เข้าใจว่ารู้สิ่งเหล่านั้นได้อย่างไร และเป็นเรื่องยากที่จะอธิบายให้คนอื่นเข้าใจตรงๆ ได้

 • ฉันอยากเข้าใจว่าความหมายของคำว่าชีวิตคืออะไร มักจะถามกับตัวเองว่าการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายสามารถทำได้อย่างไร

 • ตอนที่อยู่กับคนไม่รู้จัก ฉันมักจะมองหาคำอธิบายที่อยู่เบื้องหลังการแสดงออก คำพูดของผู้คนอยู่เสมอ

 • ฉันรู้สึกว่าต้องเข้าใจเป้าหมาย แผนการ ภาพรวมของงานก่อนที่จะลงมือทำ และหากไม่ได้รู้สิ่งเหล่านั้นจะรู้สึกอึดอัดที่จะต้องทำมัน

 • เมื่อต้องคิดและวางแผน ฉันมักจะคิดอะไรอย่างซับซ้อน และให้ความสำคัญกับการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

 • ตอนที่มองไปยังอาหารในจาน ฉันมองเห็นมากกว่าอาหารเหล่านั้น ตั้งแต่ผู้คนที่ปลุกข้าว กระบวนการ วิธีการแปรรูปอาหาร จนถึงพ่อครัวที่นำสิ่งเหล่านั้นมาปรุงให้เป็นอาหารของฉันในมื้อนี้


ปัญหาที่เกิดจากการมี Cognitive Function แบบ Ni ที่ไม่พัฒนา

Cognitive function ไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนมีและสามารถใช้งานได้ดีทุกคน และแม้บุคลิกภาพที่มี introverted intuition (Ni) เป็นฟังก์ชั่นหลัก ก็อาจมีปัญหาจากการใช้ cognitive function ในชีวิต ซึ่งอาจทำให้คนเหล่านั้น

 • ใช้ชีวิตกับความฝัน จินตนาการ และความคิดที่ไม่มีข้อเท็จจริงมารองรับ

 • ไม่สนใจรายละเอียดที่ขัดแย้งกับทฤษฎีของตนเอง

 • ดื้อรั้นกับความคิดของตัวเอง แม้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เอื้ออำนวย

 • คิดว่าตัวเองมีความคิดที่ลึกซึ้งมากกว่าคนอื่น เห็นความเชื่อมโยง มากกว่าคนอื่น

 • ไม่ลงมือทำ กลัวที่จะลงมือทำ ผัดวันประกันพรุ่งในสิ่งที่เกี่ยวกับการลงมือทำด้วยการ กลับไปคิด วางแผน จินตนาการ

 • รู้สึกวิตกกังวลหากไม่เข้าใจทุกอย่างที่อยู่ข้างหน้า


หากคุณยังไม่ทราบบุคลิกภาพของตัวเองหรือยังเคยมีประสบการณ์ตรงในการขึ้น panel เพื่อเห็นความแตกต่างของความถนัดแต่ละแบบ คุณสามารถเข้าร่วมเวิร์คช็อป MBTI: 16 Personality types เพื่อให้คุณได้เข้าใจตัวเอง พัฒนาจุดแข็งจุดอ่อนตามบุคลิกภาพ และรู้วิธีการอยู่ร่วมกับคนที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกันด้วยกระบวนการ panel ได้


สำหรับคนที่ทราบบุคลิกภาพของตัวเองและเห็นความแตกต่างของความถนัดแล้ว คุณสามารถเรียนรู้ cognitive function และลักษณะของไทป์ตัวเองในเชิงลึกได้ในเวิร์คช็อป MBTI: Cognitive Functions and Developments เพื่อให้ตัวเองก้าวข้ามกับดักของไทป์ เข้าใจแนวทางในการพัฒนา cognitive function ของตัวเอง และมีชีวิตที่ดีขึ้นได้


เวิร์คช็อป  Cognitive Function

Related Topics


แหล่งอ้างอิงและข้อมูลเพิ่มเติม

 • Drenth, A.J. 2014. My True Type. Inquire Books.

 • Hunziker, Leona Hass and Mark. 2014. Building blocks of personality type.

 • Myers, Isabel Briggs. n.d. Introduction to Myers-Briggs Type. The Myers-Briggs Company Pty Ltd.

 • Tieger, Paul D. Tieger and Barbara Barron. 1999. The Art of Speed Reading People. New York: Little, Brown and Company.

 

Urbinner เป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้เติบโตจากการเรียนรู้ในทุกช่วงเวลาของชีวิต โดยทีมนักจัดกระบวนการจะพาคุณไปเรียนรู้ทักษะที่นำไปสู่การเข้าใจตัวเอง สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการตระหนักรู้ร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถทำในสิ่งที่มีคุณค่าและความหมายสำหรับตัวเอง องค์กร และชุมชนของเราได้

ดู 36,306 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


Facebook group Banner.jpg
bottom of page