top of page
 • รูปภาพนักเขียนUrbinner

Introverted Intuition (Ni) คืออะไร? มีกระบวนการทำงานอย่างไร?

อัปเดตเมื่อ 6 ม.ค.

Highlights

 • Introverted intuition (Ni) เป็นฟังก์ชั่นที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับข้อมูล (perceiving function) โดยมักจะทำงานกับสิ่งที่เป็นนามธรรม จับต้องไม่ได้ มองหาความเชื่อมโยง รูปแบบ และความหมายที่ซ่อนอยู่ในสิ่งต่างๆ โดยที่มีลักษณะเข้าหาภายใน (introverted function)

 • บุคลิกภาพที่มี Introverted intuition (Ni) เป็นฟังก์ชั่นหลัก (dominant function) ได้แก่ INTJ (นักกลยุทธ์) และ INFJ (ผู้ให้คำปรึกษา)

 

Introverted intuition (Ni) เป็นหนึ่งใน cognitive function หรือกระบวนการทำงานภายในของจิตใจที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ข้อมูลและมีทิศทางเข้ามาสู่ภายใน ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากทฤษฎีทางจิตวิทยาของ Carl Jung และได้รับการพัฒนาจนมาเป็น MBTI หรือ บุคลิกภาพทั้ง 16 แบบที่จะบ่งบอกกระบวนการทำงานของแต่ละบุคลิกภาพ ส่งผลให้แต่ละคนมีการแสดงออก วิธีการคิด ตัดสินใจ หรือรับรู้ข้อมูลแตกต่างกันออกไป


การเข้าใจ cognitive function หรือกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นภายในของจิตใจนี้เองที่จะช่วยทำให้เราเข้าใจบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบในเชิงลึก โดยในเวิร์คช็อป MBTI: Cognitive Functions and Developments จะช่วยทำให้คุณการเข้าใจกระบวนการทำงานของ cognitive function รู้จักความแตกต่างของคนที่อยู่ในไทป์เดียวกันเอง ปัญหาที่มักจะพบ ลักษณะวิธีการที่เรารับมือกับความเครียด และการพัฒนา cognitive function เพื่อให้มีชีวิตที่มีความสุขและสมดุลได้เนื้อหาในบทความ

 1. Introverted intuition (Ni) คืออะไร?

 2. กระบวนการทำงานของฟังก์ชั่น Introverted Intuition (Ni) ใน MBTI

 3. ตัวอย่างการใช้งาน Introverted Intuition (Ni)

 4. ปัญหาที่เกิดจากการมี Cognitive Function แบบ Ni ที่ยังไม่พัฒนา


Introverted Intuition (Ni) คืออะไร?

Introverted intuition (Ni) คือ ฟังก์ชั่นที่ทำหน้าที่ในการรับข้อมูล (perceiving function) โดยมักจะทำงานกับสิ่งที่เป็นนามธรรม จับต้องไม่ได้ มองหาความเชื่อมโยง รูปแบบ และความหมายที่ซ่อนอยู่ในสิ่งต่างๆ โดยที่มีลักษณะเข้าหาภายใน (introverted function)


บุคลิกภาพที่มี Introverted intuition (Ni) เป็นฟังก์ชั่นหลัก (dominant function) มักจะมีกระบวนการทำงานภายในส่วนใหญ่เกิดขึ้นด้วยฟังก์ชั่นนี้ และทำให้ cognitive function นี้เป็นส่วนสำคัญในบุคลิกภาพ ซึ่งบุคลิกภาพที่มี Ni เป็น cognitive function แรกได้แก่

 • INTJ - นักกลยุทธ์ มีวิสัยทัศน์ มองการไกล

 • INFJ - ผู้ให้คำปรึกษา สำรวจความคิด ใส่ใจ ช่วยเหลือ


บุคลิกภาพที่มี Introverted intuition (Ni) เป็นฟังก์ชั่นผู้ช่วย (auxiliary function) จะมีการใช้งานฟังก์ชั่นนี้ในชีวิตรองลงมา แม้จะไม่เท่ากับฟังก์ชั่นหลัก แต่ cognitive function นี้ก็ยังคงเป็นส่วนสำคัญในบุคลิกภาพด้วยเช่นกัน ซึ่งบุคลิกภาพที่มี Ni เป็น cognitive function ลำดับสองได้แก่

 • ENTJ - ผู้บัญชาการ บริหารจัดการ ทำตามเป้าหมาย

 • ENFJ - ผู้ให้ มีแรงบันดาลใจ เป็นมิตร


กระบวนการทำงานของฟังก์ชั่น Introverted Intuition (Ni) ใน MBTI

Introverted Intuition (Ni) เป็นฟังก์ชั่นที่มีหน้าที่รวบรวมข้อมูล รับรู้ข้อมูล โดยจะเป็นการรับรู้ที่มีลักษณะเด่นคือ

 • มองหารูปแบบที่ซับซ้อนที่สุดเพื่อที่จะเข้าใจการทำงานของสิ่งต่างๆ

 • ค้นหาความเข้าใจผ่านสิ่งที่เป็นนามธรรม

 • ให้คุณค่า ความหมาย หรือสัญลักษณ์กับสิ่งต่างๆ และแปลสิ่งเหล่านั้นออกมาในโลกแห่งความเป็นจริง

 • พยายามรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในระยะยาวหรือภาพรวม

 • มองหาความเป็นระบบ คำอธิบาย ของปรากฏการต่างๆ


Cognitive function แบบ Introverted Intuition (Ni) นี้สามารถถูกกระตุ้นทั้งจากสิ่งภายนอกเช่น รูป เสียง กลิ่น และสิ่งภายในเช่นความคิด ความทรงจำ และสามารถทำงานได้ในระดับจิตใต้สำนึก บางครั้งอาจไม่สามารถควบคุมหรือบังคับให้เกิดขึ้นได้


สิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานของ cognitive function แบบ Introverted Intuition (Ni) คือการรับรู้สิ่งต่างๆ อย่างเป็นนามธรรม ซึ่งจะทำให้คนในบุคลิกภาพนี้มักจะ

 • มองทุกอย่างในมุมที่กว้างที่สุด ซับซ้อนที่สุด เป็นได้อย่างลึกซึ้งที่สุด

 • มีความคิด ความรู้สึก มุมมองบางอย่างที่อธิบายได้ยาก

 • สนุกกับการตีความคำพูดหรือสัญลักษณ์

 • มักจะใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เป็นเพียงสิ่งกระตุ้นให้เกิดความคิด และใช้มันเป็นเพียงคำบอกใบ้ของสิ่งที่อยู่เบื้องหลัง

 • มองหารูปแบบและความเชื่อมโยงของทุกสิ่งที่เห็น พยายามเข้าใจทุกอย่างตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอ

 • รู้สึกว่าชีวิตมีอะไรมากกว่าแค่สิ่งที่ปรากฏให้เห็น


ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชั่น Introverted Intuition (Ni)

การใช้งานฟังก์ชั่น Introverted Intuition (Ni) จะเกิดขึ้นในตอนที่รับรู้ข้อมูล เพราะ Ni เป็น cognitive function ที่ทำหน้าที่รับรู้ข้อมูล (perceiving function) ซึ่งตัวอย่างของการใช้งาน Introverted Intuition (Ni) เช่น

 • บางครั้งรู้สึกว่าตัวเองรู้อะไรบางอย่าง แต่ก็ไม่เข้าใจว่ารู้สิ่งเหล่านั้นได้อย่างไร และเป็นเรื่องยากที่จะอธิบายให้คนอื่นเข้าใจตรงๆ ได้

 • ฉันอยากเข้าใจว่าความหมายของคำว่าชีวิตคืออะไร มักจะถามกับตัวเองว่าการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายสามารถทำได้อย่างไร

 • ตอนที่อยู่กับคนไม่รู้จัก ฉันมักจะมองหาคำอธิบายที่อยู่เบื้องหลังการแสดงออก คำพูดของผู้คนอยู่เสมอ

 • ฉันรู้สึกว่าต้องเข้าใจเป้าหมาย แผนการ ภาพรวมของงานก่อนที่จะลงมือทำ และหากไม่ได้รู้สิ่งเหล่านั้นจะรู้สึกอึดอัดที่จะต้องทำมัน

 • เมื่อต้องคิดและวางแผน ฉันมักจะคิดอะไรอย่างซับซ้อน และให้ความสำคัญกับการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

 • ตอนที่มองไปยังอาหารในจาน ฉันมองเห็นมากกว่าอาหารเหล่านั้น ตั้งแต่ผู้คนที่ปลุกข้าว กระบวนการ วิธีการแปรรูปอาหาร จนถึงพ่อครัวที่นำสิ่งเหล่านั้นมาปรุงให้เป็นอาหารของฉันในมื้อนี้


ปัญหาที่เกิดจากการมี Cognitive Function แบบ Ni ที่ไม่พัฒนา

Cognitive function ไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนมีและสามารถใช้งานได้ดีทุกคน และแม้บุคลิกภาพที่มี introverted intuition (Ni) เป็นฟังก์ชั่นหลัก ก็อาจมีปัญหาจากการใช้ cognitive function ในชีวิต ซึ่งอาจทำให้คนเหล่านั้น

 • ใช้ชีวิตกับความฝัน จินตนาการ และความคิดที่ไม่มีข้อเท็จจริงมารองรับ

 • ไม่สนใจรายละเอียดที่ขัดแย้งกับทฤษฎีของตนเอง

 • ดื้อรั้นกับความคิดของตัวเอง แม้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เอื้ออำนวย

 • คิดว่าตัวเองมีความคิดที่ลึกซึ้งมากกว่าคนอื่น เห็นความเชื่อมโยง มากกว่าคนอื่น

 • ไม่ลงมือทำ กลัวที่จะลงมือทำ ผัดวันประกันพรุ่งในสิ่งที่เกี่ยวกับการลงมือทำด้วยการ กลับไปคิด วางแผน จินตนาการ

 • รู้สึกวิตกกังวลหากไม่เข้าใจทุกอย่างที่อยู่ข้างหน้า


หากคุณยังไม่ทราบบุคลิกภาพของตัวเองหรือยังเคยมีประสบการณ์ตรงในการขึ้น panel เพื่อเห็นความแตกต่างของความถนัดแต่ละแบบ คุณสามารถเข้าร่วมเวิร์คช็อป MBTI: 16 Personality types เพื่อให้คุณได้เข้าใจตัวเอง พัฒนาจุดแข็งจุดอ่อนตามบุคลิกภาพ และรู้วิธีการอยู่ร่วมกับคนที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกันด้วยกระบวนการ panel ได้


สำหรับคนที่ทราบบุคลิกภาพของตัวเองและเห็นความแตกต่างของความถนัดแล้ว คุณสามารถเรียนรู้ cognitive function และลักษณะของไทป์ตัวเองในเชิงลึกได้ในเวิร์คช็อป MBTI: Cognitive Functions and Developments เพื่อให้ตัวเองก้าวข้ามกับดักของไทป์ เข้าใจแนวทางในการพัฒนา cognitive function ของตัวเอง และมีชีวิตที่ดีขึ้นได้


เวิร์คช็อป  Cognitive Function

Related Topics


แหล่งอ้างอิงและข้อมูลเพิ่มเติม

 • Drenth, A.J. 2014. My True Type. Inquire Books.

 • Hunziker, Leona Hass and Mark. 2014. Building blocks of personality type.

 • Myers, Isabel Briggs. n.d. Introduction to Myers-Briggs Type. The Myers-Briggs Company Pty Ltd.

 • Tieger, Paul D. Tieger and Barbara Barron. 1999. The Art of Speed Reading People. New York: Little, Brown and Company.

 

Urbinner เป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้เติบโตจากการเรียนรู้ในทุกช่วงเวลาของชีวิต โดยทีมนักจัดกระบวนการจะพาคุณไปเรียนรู้ทักษะที่นำไปสู่การเข้าใจตัวเอง สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการตระหนักรู้ร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถทำในสิ่งที่มีคุณค่าและความหมายสำหรับตัวเอง องค์กร และชุมชนของเราได้

ดู 27,256 ครั้ง0 ความคิดเห็น
Facebook group Banner.jpg
bottom of page