top of page
 • รูปภาพนักเขียนUrbinner

Introverted Feeling (Fi) คืออะไร? มีกระบวนการทำงานอย่างไร?

อัปเดตเมื่อ 8 มี.ค. 2566

Highlights

 • Introverted feeling (Fi) คือ ฟังก์ชั่นที่ทำหน้าที่ในตัดสินใจ (judging function) ซึ่งจะเป็นการตัดสินใจที่เกิดจากตรรกะ ระบบความคิด การจัดหมวดหมู่ที่เน้นความแม่นยำในการจำแนกสิ่งต่างๆ ออกจากกัน

 • บุคลิกภาพที่มี Introverted feeling (Fi) เป็นฟังก์ชั่นหลัก (dominant function) ได้แก่ ISFP (ศิลปิน) และ INFP (นักไกล่เกลี่ย)

 

Introverted feeling (Fi) เป็นหนึ่งใน cognitive function หรือกระบวนการทำงานภายในของจิตใจที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและมีทิศทางเข้ามาสู่ภายใน ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากทฤษฎีทางจิตวิทยาของ Carl Jung และได้รับการพัฒนาจนมาเป็น MBTI หรือ บุคลิกภาพทั้ง 16 แบบที่จะบ่งบอกกระบวนการทำงานของแต่ละบุคลิกภาพ ส่งผลให้แต่ละคนมีการแสดงออก วิธีการคิด ตัดสินใจ หรือรับรู้ข้อมูลแตกต่างกันออกไป


การเข้าใจ cognitive function หรือกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นภายในของจิตใจนี้เองที่จะช่วยทำให้เราเข้าใจบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบในเชิงลึก โดยในเวิร์คช็อป MBTI: Cognitive Functions and Developments จะช่วยทำให้คุณการเข้าใจกระบวนการทำงานของ cognitive function รู้จักความแตกต่างของคนที่อยู่ในไทป์เดียวกันเอง ปัญหาที่มักจะพบ ลักษณะวิธีการที่เรารับมือกับความเครียด และการพัฒนา cognitive function เพื่อให้มีชีวิตที่มีความสุขและสมดุลได้เนื้อหาในบทความ


Introverted Feeling (Fi) คืออะไร?

Introverted feeling (Fi) คือ ฟังก์ชั่นที่ทำหน้าที่ในตัดสินใจ (judging function) ซึ่งจะเป็นการตัดสินใจที่เกิดจากคุณค่าและอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัว มีลักษณะที่เป็นปัจเจก เป็นฟังก์ชั่นที่มีการทำงานจากภายใน (introverted function)


บุคลิกภาพที่มี Introverted feeling (Fi) เป็นฟังก์ชั่นหลัก (dominant function) มักจะมีกระบวนการทำงานภายในส่วนใหญ่เกิดขึ้นด้วยฟังก์ชั่นนี้ และทำให้ cognitive function นี้เป็นส่วนสำคัญในบุคลิกภาพ ซึ่งบุคลิกภาพที่มี Fi เป็น cognitive function แรกได้แก่

 • ISFP - ศิลปิน สงบ ใจเย็น ยอมรับทุกคน

 • INFP - นักไกล่เกลี่ย เห็นอกเห็นใจ สงบนิ่ง


บุคลิกภาพที่มี Introverted feeling (Fi) เป็นฟังก์ชั่นผู้ช่วย (auxiliary function) จะมีการใช้งานฟังก์ชั่นนี้ในชีวิตรองลงมา แม้จะไม่เท่ากับฟังก์ชั่นหลัก แต่ cognitive function นี้ก็ยังคงเป็นส่วนสำคัญในบุคลิกภาพด้วยเช่นกัน ซึ่งบุคลิกภาพที่มี Fi เป็น cognitive function ลำดับสองได้แก่

 • ESFP - นักแสดง ร่าเริง มีชีวิตชีวา

 • ENFP - ผู้ชนะเลิศ สร้างสรรค์ เข้าใจคนอื่น


กระบวนการทำงานของฟังก์ชั่น Introverted Feeling (Fi) ใน MBTI

Introverted feeling (Fi) เป็นฟังก์ชั่นที่มีหน้าที่ตัดสินใจผ่านคุณค่าภายในและความรู้สึกส่วนตัวที่เป็นปัจเจก ไม่เหมือนใคร และไม่สามารถต่อรองได้ โดยมีลักษณะกระบวนการทำงานคือ

 • ใช้ความรู้สึกเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจ

 • มองหาความกลมเกลียวในความรู้สึก คุณค่าส่วนตัวที่มีกับตัวเอง

 • ไวต่อความรู้สึก อารมณ์ ที่เกิดขึ้นกับตัวเองโดยเฉพาะเมื่อมีเหตุการณ์ใดที่จะมาละเมิดคุณค่าส่วนตัวนั้นจะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านภายในทันที

 • เข้าใจผู้คนในระดับคุณค่าของพวกเขา ว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับอะไร

 • คุณค่าภายในที่มีอาจเป็นคุณค่าที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้ โดยจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรอง เจรจาเพื่อให้เปลี่ยนแปลงได้

 • เป็นลักษณะความชอบ ความถนัด ซึ่งมักจะกำหนดสไตล์และรสนิยมของคนๆ นั้น

Cognitive function แบบ Introverted feeling (Fi) นี้มักจะให้ความสำคัญกับความเป็นหนึ่งเดียวกันภายในและความรู้สึก ซึ่งทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างบุคคลหรือความเป็นปัจเจกขึ้นมาในสังคม และทำให้มีพลังในการขับเคลื่อนแนวความคิดต่างๆ มากมายเช่นสิทธิส่วนบุคคล สิทธิมนุษยชน หรืออิสรภาพ


สิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานของ cognitive function แบบ Introverted feeling (Fi) คือการใช้คุณค่าภายในเป็นตัวตัดสิน เปรียบเทียบว่าควรจะทำสิ่งเหล่านั้นหรือไม่ หรือควรจะทำอะไร ซึ่งทำให้คนในบุคลิกภาพที่มี Fi โดดเด่นมักจะ

 • มีกระบวนการตัดสินใจตามคุณค่าส่วนตัวที่มีและให้ความสำคัญ

 • มีกลยุทธ์ในการกลับคืนสู่ความกลมเกลียวภายในใจ

 • ให้ความสนใจไปที่ตัวบุคคล ไม่ใช่กลุ่มหรือระบบ

 • สามารถรับรู้ได้ทันทีหากมีอะไรขัดขวางปรือไม่ได้อยู่ในแนวทางเดียวกันกับคุณค่าที่ให้ความสำคัญ

 • หามีความกลมเกลียวภายในหรือรู้สึกดีเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ

 • ค่อนข้างลำบากใจหากต้องบอกกระบวนการตัดสินใจ เนื่องจากเป็นเรื่องส่วนตัว มาจากความรู้สึก ที่อธิบายเข้าใจได้ค่อนข้างยาก


ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชั่น Introverted Feeling (Fi)

การใช้งานฟังก์ชั่น introverted feeling (Fi) มักจะเกิดขึ้นในตอนที่ตัดสินใจ เพราะ Fi เป็น cognitive function ที่ทำหน้าที่ตัดสินใจ (judging function) ตามคุณค่าที่มี ที่ยึดถือไว้ ซึ่งคุณค่าเหล่านี้มักจะเป็นสิ่งที่เลือกไม่ได้ และยากที่จะเจรจาต่อรอง ตัวอย่างการใช้งาน introverted feeling (Fi) เช่น

 • ฉันรู้สึกว่าการอยู่บ้านหลังเดียวกันก่อนที่จะแต่งงานเป็นเรื่องที่แย่มาก เราไม่ควรชิงสุกก่อนห่าม และฉันมั่นใจว่าจะไม่ทำแบบนั้น

 • ฉันไม่ชอบพี่สาวของตัวเองมากๆ แต่ฉันก็รักเขา เพราะเขาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา การรักและดูแลคนในครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับฉัน

 • ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมคนเราถึงโกหก ฉันเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยโกหกและไม่อยากจะทำร้ายใครด้วยการโกหก

 • หากฉันลังเลกับการตัดสินใจอะไรแล้ว ฉันมักจะเชื่อความรู้สึกเป็นอันอับแรก เพราะฉันเชื่อว่าเหตุผลและคำอธิบายจะตามมาเองหลังจากความรู้สึกที่ชัดเจน

 • ตอนที่ฉันต้องตัดสินใจว่าจะย้ายที่ทำงานไปยังบริษัทที่เสนอค่าตอบแทนให้มากกว่าดีหรือไม่ ฉันรู้สึกว่าฉันคงจะย้ายที่ทำงานไม่ได้เพราะฉันไม่สามารถหักหลังบริษัทที่ทำงานอยู่ตอนนี้ที่ให้โอกาสฉันได้ทำงานมากมายขนาดนี้ได้

 • ฉันมักจะมีลางสังหรณ์บอกว่าฉันควรทำอะไร และฉันเลือกที่จะทำตามสิ่งนี้


ปัญหาที่เกิดจากการมี Cognitive Function แบบ Fi ที่ไม่พัฒนา

Cognitive function ไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนมีและสามารถใช้งานได้ดีทุกคน และแม้บุคลิกภาพที่มี introverted feeling (Fi) เป็นฟังก์ชั่นหลัก ก็อาจมีปัญหาจากการใช้ cognitive function ในชีวิต ซึ่งอาจทำให้คนเหล่านั้น

 • มองโลกว่า ไม่มีใครเข้าใจ อยู่อย่างโดดเดี่ยว เพียงลำพัง

 • มีข้ออ้างในการทำสิ่งต่างๆ โดยให้เหตุผลว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำ

 • หัวรั้น ไม่ยอมรับกฎ ข้อตกลง ที่คนในกลุ่มสร้างขึ้นมาร่วมกัน

 • จมดิ่งอยู่ในอารมณ์ ความรู้สึก

 • ไม่มีเหตุผล ตัดสินใจด้วยเหตุผลไมได้ ใช้อารมณ์ความรู้สึก สัญชาติญาณเป็นใหญ่

 • เมื่อมีความผิดพลาด มักจะให้เหตุผลหรือคิดว่าตัวเองเป็นเหยื่อในสถานการณ์เหล่านั้น


หากคุณยังไม่ทราบบุคลิกภาพของตัวเองหรือยังเคยมีประสบการณ์ตรงในการขึ้น panel เพื่อเห็นความแตกต่างของความถนัดแต่ละแบบ คุณสามารถเข้าร่วมเวิร์คช็อป MBTI: 16 Personality types เพื่อให้คุณได้เข้าใจตัวเอง พัฒนาจุดแข็งจุดอ่อนตามบุคลิกภาพ และรู้วิธีการอยู่ร่วมกับคนที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกันด้วยกระบวนการ panel ได้


สำหรับคนที่ทราบบุคลิกภาพของตัวเองและเห็นความแตกต่างของความถนัดแล้ว คุณสามารถเรียนรู้ cognitive function และลักษณะของไทป์ตัวเองในเชิงลึกได้ในเวิร์คช็อป MBTI: Cognitive Functions and Developments เพื่อให้ตัวเองก้าวข้ามกับดักของไทป์ เข้าใจแนวทางในการพัฒนา cognitive function ของตัวเอง และมีชีวิตที่ดีขึ้นได้


เวิร์คช็อป  Cognitive Function

Related Topics


แหล่งอ้างอิงและข้อมูลเพิ่มเติม

 • Drenth, A.J. 2014. My True Type. Inquire Books.

 • Hunziker, Leona Hass and Mark. 2014. Building blocks of personality type.

 • Myers, Isabel Briggs. n.d. Introduction to Myers-Briggs Type. The Myers-Briggs Company Pty Ltd.

 • Tieger, Paul D. Tieger and Barbara Barron. 1999. The Art of Speed Reading People. New York: Little, Brown and Company.

 

Urbinner เป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้เติบโตจากการเรียนรู้ในทุกช่วงเวลาของชีวิต โดยทีมนักจัดกระบวนการจะพาคุณไปเรียนรู้ทักษะที่นำไปสู่การเข้าใจตัวเอง สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการตระหนักรู้ร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถทำในสิ่งที่มีคุณค่าและความหมายสำหรับตัวเอง องค์กร และชุมชนของเราได้

ดู 22,301 ครั้ง0 ความคิดเห็น
Facebook group Banner.jpg
bottom of page