top of page
 • Urbinner

ESFP บุคลิกภาพ ลักษณะเฉพาะตัว และ Cognitive Function

อัปเดตเมื่อ 14 ก.พ. 2565

Highlights

 • ESFP คือ หนึ่งในบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบของ MBTI ที่มีพลังมาก ใส่ใจเรื่องความรู้สึก และชอบปฏิสัมพันธ์กับผู้คน

 • ESFP เป็นบุคลิกภาพที่เป็นมิตร เข้ากับคนอื่นได้ง่าย สามารถปฏิสัมพันธ์กับ ESFP ได้ด้วยคุยกันด้วยบรรยากาศที่ไม่เป็นทางการมากเกินไปเมื่ออยู่กับเขา

 • มีฟังก์ชั่นหลัก (Dominant Function) เป็น Extraverted Sensing และฟังก์ชั่นผู้ช่วย (Auxiliary Function) เป็น Introverted Feeling

 

ESFP (Extraverted, Sensing, Feeling, Perceiving) เป็นหนึ่งในบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบ หรือ MBTI ที่มีพลังงานมาก ชอบเข้าสังคม เป็นมิตร ให้ความสำคัญกับผู้คน อาจถูกเรียกได้ว่าเป็นนักแสดง


บุคลิกภาพทั้ง 16 แบบนั้นเกิดจากความถนัดใน 4 องค์ประกอบ (Extraversion/Introversion, Sensing/ Intuition, Thinking/Feeling, Judging/ Perceiving) โดยในเวิร์คช็อป MBTI: 16 Personality types จะช่วยทำให้คุณเข้าใจและสามารถค้นหาบุคลิกภาพของตัวเอง เพื่อให้คุณได้เข้าใจตัวเอง พัฒนาจุดแข็งจุดอ่อนตามบุคลิกภาพ และรู้วิธีการอยู่ร่วมกับคนที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกันได้


เนื้อหาในบทความ

 1. บุคลิกภาพและลักษณะเฉพาะตัวของ ESFP

 2. ESFP ในที่ทำงาน

 3. วิธีการปฏิสัมพันธ์และดูแลคนที่มีบุคลิกภาพ ESFP

 4. Cognitive Function ของ ESFP


ESFP บุคลิกภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน และ Cognitive function
ESFP บุคลิกภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน และ Cognitive function

บุคลิกภาพและลักษณะเฉพาะตัวของ ESFP

คนที่มีบุคลิกภาพแบบ ESFP เป็นชอบใช้เวลาอยู่กับปัจจุบัน เขาชอบหาอะไรทำ มีพลังงานมากมายเหลือล้น และชอบประสบการณ์ใหม่ๆ พวกเขามักมองเห็นรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผู้คน แต่มักจะไม่ชอบทำกิจกรรมที่มีความจำเจ

 • เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ

 • มองโลกตามความป็นจริง ทำในสิ่งที่ปฏิบัติได้

นอกจากนั้น ESFP เป็นคนที่อ่อนโยน รับรู้ความรู้สึกของคนอื่นๆ ได้เร็ว เขาตัดสินใจด้วยการใช้คุณค่าส่วนตัวเป็นหลัก และให้ความสำคัญกับความรู้สึกของคนอื่น

 • เข้าใจความรู้สึกของผู้คน