• Urbinner

ศิลปะบำบัดคืออะไร? ช่วยผู้คนได้อย่างไร? (Art Therapy)

อัปเดตเมื่อ ต.ค. 16

Highlights

  • ศิลปะบำบัด (Art therapy) คือ วิธีการเยียวยาด้วยการนำเทคนิคทางศิลปะที่ทำให้ได้แสดงความรู้สึกและความคิดออกมา เพื่อช่วยให้คนได้ค้นหาและเปิดรับกับสภาวะอารมณ์ของตัวเอง, ดูแลจัดการความเครียด, ความเศร้า หรือทำความเข้าใจกับประสบการณ์ความรู้สึกต่างๆ ที่เป็นปัญหา

  • ผู้เข้าร่วมไม่จำเป็นต้องมีทักษะความสามารถทางศิลปะเช่นวาดภาพ ระบายสี ใดๆ มาก่อนเลยเพราะศิลปะบำบัดเป็นศิลปะที่เน้นการแสดงออกของตัวคุณ ไม่ใช่การแสดงความสวยงามตามโลกภายนอก

  • นอกจากคนที่มีความเครียด, เศร้า หรือเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตแล้ว ศิลปะบำบัดยังเหมาะกับคนที่อยากรู้จักตนเองในแง่มุมที่แตกต่างออกไป, ต้องการพัฒนาตนเอง หรือ ต้องการเรียนรู้ทักษะทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับผู้อื่นอีกด้วย

ศิลปะบำบัด ได้รวบรวมวิธีการทางจิตวิทยาบำบัดเข้ากับการสร้างสรรค์เพื่อช่วยให้มนุษย์ได้สุขภาวะทางใจที่ดี และมีความเป็นอยู่ที่ดี


การวาดภาพ ระบายสี หรือปั้น สามารถช่วยทำให้สภาวะอารมณ์ได้ผ่อนคลายลงไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ การทำให้สภาวะเหล่านั้นสงบลง การได้ใช้เวลาไปทำงานเกี่ยวกับการแสดงออกของอารมณ์ ความรู้สึกบางอย่างจะสามารถทำให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง อารมณ์หรือความรู้สึกได้มากกว่าการบำบัดด้วยการพูดคุย


การได้ทำกิจกรรมศิลปะบำบัดอาจเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และได้ช่วยเหลือคุณได้มาก หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ตรงในการแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดบางอย่าง หรือรู้จักบางคนที่อาจได้รับประโยชน์จากการแสดงออกทางอารมณืความรู้สึกเหล่านั้น


ศิลปะบำบัดคืออะไร?

ศิลปะบำบัด (Art therapy) คือ วิธีการเยียวยาด้วยการนำเทคนิคที่อาศัยการแสดงออก ความคิดสร้างสรรค์ การมองและตีความศิลปะ เพื่อช่วยให้คนได้ค้นหาและเปิดรับกับสภาวะอารมณ์ของตัวเอง, การรับรู้ (self-awareness), ดูแลจัดการความเครียด, ดูแลความภูมิใจ ความมั่นใจของตนเอง (self-esteem) และทักษะทางสังคม


โดยสมาคมนักศิลปะบำบัดของอเมริกา (The American Art Therapy Association) ได้อธิบายเกี่ยวกับศิลปะบำบัดไว้ว่าเป็นวิธีการที่ใช้กระบวนการทางศิลปะ เพื่อเพิ่มสุขภาวะทางใจ ร่างกาย และอารมณ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผลงานที่สร้างสรรค์ได้ช่วยให้ผู้คนได้ค้นพบ แสดงออก และรู้จักกับทางเลือกใหม่ๆ ในการเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง รวมทั้งพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการศิลปะบำบัดสามารถรวมไปถึงการวาดภาพ, ระบายสี, การปั้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นไปได้อีกมากมายเช่นการใช้ดนตรี, ถ่ายภาพ, การแสดงและการละคร เป็นต้น ซึ่งการแสดงออกเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถมองเห็นความคิด อารมณ์ และการแสดงออกได้แตกต่างกันไป


คนทั่วไปที่ไม่มีความรู้หรือทักษะเกี่ยวกับศิลปะเหล่านั้นก็สามารถทำกิจกรรมศิลปะบำบัดได้ และศิลปะบำบัดมีไว้สำหรับคนทั่วไป ความเข้าใจผิดอีกสิ่งหนึ่งคือผู้ที่จะมาทำกิจกรรมศิลปะบำบัดจะต้องเป็นผู้ป่วยทางจิตเวช หรือมีอาการป่วยทางจิต หรือเป็นโรคซึมเศร้าเท่านั้น

ศิลปะบำบัดช่วยได้อย่างไร?

นักศิลปะบำบัดจะมีเครื่องมือหลายอย่างที่แตกต่างกันออกไป โดยคนที่มีปัญหาเรื้อรังเกี่ยวกับสภาวะทางอารมณ์ การถูกทารุณกรรมทางกาย การล่วงละเมิด ความเครียด รวมถึงอาการซึมเศร้า หรือปัญหาทางจิตบางประเภท สามารถได้รับประโยชน์จากการแสดงความคิดสร้างสรรค์จากพวกได้


การได้สร้างสรรค์ศิลปะและผ่านกระบวนการทางศิลปะบำบัดจะช่วยให้คุณได้แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก และการเข้าใจตนเองผ่านเหตุการณ์ต่างๆ ได้มากขึ้น โดยคนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะบำบัดจะประหลาดใจถึงความแตกต่างของกิจกรรมศิลปะบำบัดกับห้องเรียนศิลปะทั่วๆ ไป


เพราะโรงเรียนศิลปะทั่วไปนั้นเน้นการสอนเทคนิค เพื่อสร้างผลงานให้เสร็จและมีความสวยงาม แต่ศิลปะบำบัดจะ