top of page
 • รูปภาพนักเขียนUrbinner

Extraverted Intuition (Ne) คืออะไร? มีกระบวนการทำงานอย่างไร?

อัปเดตเมื่อ 6 ม.ค. 2566

Highlights

 • Extraverted intuition (Ne) คือ ฟังก์ชั่นที่ทำหน้าที่ในการรับข้อมูล (perceiving function) ที่จะหาความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของ ผู้คน และเหตุการณ์ และค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ในสถานการณ์ต่างๆ มีลักษณะออกสู่ข้างนอก (extraverted function)

 • บุคลิกภาพที่มี Extraverted intuition (Ne) เป็นฟังก์ชั่นหลัก (dominant function) ได้แก่ ENTP (นักโต้วาที) และ ENFP (ผู้ชนะเลิศ)

 

Extraverted intuition (Ne) เป็นหนึ่งใน cognitive function หรือกระบวนการทำงานภายในของจิตใจที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ข้อมูลและมีทิศทางออกไปข้างนอก ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากทฤษฎีทางจิตวิทยาของ Carl Jung และได้รับการพัฒนาจนมาเป็น MBTI หรือ บุคลิกภาพทั้ง 16 แบบที่จะบ่งบอกกระบวนการทำงานของแต่ละบุคลิกภาพ ส่งผลให้แต่ละคนมีการแสดงออก วิธีการคิด ตัดสินใจ หรือรับรู้ข้อมูลแตกต่างกันออกไป


การเข้าใจ cognitive function หรือกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นภายในของจิตใจนี้เองที่จะช่วยทำให้เราเข้าใจบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบในเชิงลึก โดยในเวิร์คช็อป MBTI: Cognitive Functions and Developments จะช่วยทำให้คุณการเข้าใจกระบวนการทำงานของ cognitive function รู้จักความแตกต่างของคนที่อยู่ในไทป์เดียวกันเอง ปัญหาที่มักจะพบ ลักษณะวิธีการที่เรารับมือกับความเครียด และการพัฒนา cognitive function เพื่อให้มีชีวิตที่มีความสุขและสมดุลได้เนื้อหาในบทความ


Extraverted Intuition (Ne) คืออะไร?

Extraverted intuition (Ne) คือ ฟังก์ชั่นที่ทำหน้าที่ในการรับข้อมูล (perceiving function) โดยมักจะหาความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของ ผู้คน และเหตุการณ์ และต้องการระดมความคิด สถานการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ มีลักษณะออกสู่ข้างนอก (extraverted function)


บุคลิกภาพที่มี Extraverted intuition (Ne) เป็นฟังก์ชั่นหลัก (dominant function) มักจะมีกระบวนการทำงานภายในส่วนใหญ่เกิดขึ้นด้วยฟังก์ชั่นนี้ และทำให้ cognitive function นี้เป็นส่วนสำคัญในบุคลิกภาพ ซึ่งบุคลิกภาพที่มี Ne เป็น cognitive function แรกได้แก่

 • ENTP - นักโต้วาที ท้าทาย เต็มไปด้วยความคิด

 • ENFP - ผู้ชนะเลิศ สร้างสรรค์ เข้าใจคนอื่น


บุคลิกภาพที่มี Extraverted intuition (Ne) เป็นฟังก์ชั่นผู้ช่วย (auxiliary function) จะมีการใช้งานฟังก์ชั่นนี้ในชีวิตรองลงมา แม้จะไม่เท่ากับฟังก์ชั่นหลัก แต่ cognitive function นี้ก็ยังคงเป็นส่วนสำคัญในบุคลิกภาพด้วยเช่นกัน ซึ่งบุคลิกภาพที่มี Ne เป็น cognitive function ลำดับสองได้แก่

 • INTP - นักคำนวณ ความคิดหลากหลาย โลกส่วนตัวสูง

 • INFP - นักไกล่เกลี่ย เห็นอกเห็นใจ สงบนิ่ง


กระบวนการทำงานของฟังก์ชั่น Extraverted Intuition (Ne) ใน MBTI

Extraverted intuition (Ne) เป็นฟังก์ชั่นที่มีหน้าที่รวบรวมข้อมูล รับรู้ข้อมูล โดยจะเป็นการรับรู้ที่มีลักษณะเด่นคือ

 • มองหาความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ของสิ่งที่เกิดขึ้น

 • รวบรวมข้อมูลในรูปแบบของกลุ่มข้อมูล ความเชื่อมโยง ที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาด้วยตัวมันเองโดยไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งอื่น

 • มองหาความเข้าใจในแบบของภาพรวม

 • ค้นหาตัวเลือกใหม่ๆ ให้กับสถานการณ์ที่กำลังพบ

 • วิเคราะห์โลกภายนอกโดยให้ความสำคัญความเป็นไปได้ในสิ่งที่จับต้องได้


Cognitive function ชนิด extraverted intuition (Ne) มักจะถูกขับเคลื่อนด้วยการค้นหาความเป็นไปได้ในอนาคต ซึ่งตอนที่ใช้ฟังก์ชั่นนี้อาจนำความเป็นไปได้ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตมารวมกันก็ได้


สิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานของ cognitive function แบบ extraverted intuition (Ne) คือการรับรู้สิ่งต่างๆ ผ่านความเชื่อมโยง การหาความเป็นไปใหม่ๆ ซึ่งจะทำให้คนที่มี extraverted intuition (Ne) เป็นฟังก์ชั่นลำดับแรกหรือลำดับที่สองในบุคลิกภาพมักจะ

 • ค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ อยู่เสมอ

 • มีความคิด ไอเดียได้มากตามข้อมูล องค์ความรู้ที่ได้รับ

 • เก่งในการสร้างสิ่งใหม่ๆ จากวิธีการเดิมๆ

 • มีความคิดมากมายในหัวซึ่งพูดออกมาได้ไม่หมด

 • ชอบเรียนรู้อะไรแบบกระโดดไปมา ไม่ได้เรียนรู้เป็นลำดับขั้นตอน

 • เชื่อมโยงสถานการณ์ในปัจจุบันเข้ากับสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ในอนาคต

 • มองสิ่งต่างๆ เป็นภาพรวม

 • สร้างโอกาสจากการเข้าใจว่าสิ่งต่างๆ สามารถเป็นอะไรได้บ้าง


ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชั่น Extraverted Intuition (Ne)

การใช้งานฟังก์ชั่น extraverted intuition (Ne) จะเกิดขึ้นในตอนที่รับรู้ข้อมูลเพราะ Ne เป็น cognitive function ที่ทำหน้าที่รับรู้ข้อมูล (perceiving function) โดยตัวอย่างของการใช้งาน extraverted intuition (Ne) คือ

 • มองว่าชีวิตเป็นเหมือนการเชื่อมโยงของความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด

 • ตอนที่ฉันทำผิดพลาด ฉันมักจะบอกกับตัวเองว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ ฉันได้ลงมือทำอย่างดีที่สุดแล้ว บางทีความผิดพลาดนี้จะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ฉันได้เรียนรู้อะไรดีๆ มากกว่าเดิมก็ได้

 • ตอนที่ได้ระดมความคิด ฉันรู้สึกสนุกสนานกับมันมาก ฉันมักจะมีความคิดโลดเล่นเข้ามา โดยมองจากสิ่งที่เรามีอยู่ สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต และสิ่งที่สามารถเป็นไปได้ในอนาคต

 • ฉันคิดถึงเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นว่าวันที่ลูกสาวฉันกำลังโตจนเข้าโรงเรียนเป็นอย่างไร เขาอาจจะทำอาชีพอะไร โตไปมีครอบครัวแบบไหนตอนที่ฉันอายุมากแล้ว

 • ตอนที่ได้รับข้อมูลใหม่ๆ ฉันมีความคิดว่าฉันจะใช้สิ่งเหล่านี้ไปทำอะไรได้บ้างอยู่เสมอ

 • เมื่อต้องทำงาน ฉันมักจะมองไปยังภาพรวมของงานก่อนว่าจะทำงานนี้ไปเพื่ออะไร แล้วหลังจากนั้นฉันจึงค้นหาวิธีในการทำงานใหม่ๆ เพื่อทำงานนั้นออกมา


ปัญหาที่เกิดจากการมี Cognitive Function แบบ Ne ที่ไม่พัฒนา

Cognitive function ไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนมีและสามารถใช้งานได้ดีทุกคน และแม้บุคลิกภาพที่มี extraverted intuition (Ne) เป็นฟังก์ชั่นหลัก ก็อาจมีปัญหาจากการใช้ cognitive function ในชีวิต ซึ่งอาจทำให้คนเหล่านั้น

 • เบื่อง่าย มองหาสิ่งใหม่ๆ ที่กระตุ้นความคิดเสมอ เพราะลึกๆ แล้วไม่สามารถจดจ่ออะไรนานๆ ได้

 • ไม่สามารถทำตามตารางเวลา ให้คำสัญญาระยะยาว หรือทำงานจนเสร็จได้

 • คิดว่าตัวเองเข้าใจสิ่งต่างๆ มากกว่าคนอื่น ลึกซึ้งกว่าคนอื่น

 • มักหาข้ออ้างให้ตนเองได้อยู่เสมอ โดยเปลี่ยนแปลงข้ออ้างเป็นกรณีๆ ไป

 • เริ่มต้นทำอะไรหลายอย่างได้ดี แต่ไม่มีอะไรสำเร็จเลยสักอย่าง

 • ตัดสินใจไม่ได้ ทำงานไม่เสร็จตามกำหนด จนสร้างความเดือนร้อนให้กับเพื่อนร่วมงาน


หากคุณยังไม่ทราบบุคลิกภาพของตัวเองหรือยังเคยมีประสบการณ์ตรงในการขึ้น panel เพื่อเห็นความแตกต่างของความถนัดแต่ละแบบ คุณสามารถเข้าร่วมเวิร์คช็อป MBTI: 16 Personality types เพื่อให้คุณได้เข้าใจตัวเอง พัฒนาจุดแข็งจุดอ่อนตามบุคลิกภาพ และรู้วิธีการอยู่ร่วมกับคนที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกันด้วยกระบวนการ panel ได้


สำหรับคนที่ทราบบุคลิกภาพของตัวเองและเห็นความแตกต่างของความถนัดแล้ว คุณสามารถเรียนรู้ cognitive function และลักษณะของไทป์ตัวเองในเชิงลึกได้ในเวิร์คช็อป MBTI: Cognitive Functions and Developments เพื่อให้ตัวเองก้าวข้ามกับดักของไทป์ เข้าใจแนวทางในการพัฒนา cognitive function ของตัวเอง และมีชีวิตที่ดีขึ้นได้


เวิร์คช็อป  Cognitive Function

Related Topics


แหล่งอ้างอิงและข้อมูลเพิ่มเติม

 • Drenth, A.J. 2014. My True Type. Inquire Books.

 • Hunziker, Leona Hass and Mark. 2014. Building blocks of personality type.

 • Myers, Isabel Briggs. n.d. Introduction to Myers-Briggs Type. The Myers-Briggs Company Pty Ltd.

 • Tieger, Paul D. Tieger and Barbara Barron. 1999. The Art of Speed Reading People. New York: Little, Brown and Company.

 

Urbinner เป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้เติบโตจากการเรียนรู้ในทุกช่วงเวลาของชีวิต โดยทีมนักจัดกระบวนการจะพาคุณไปเรียนรู้ทักษะที่นำไปสู่การเข้าใจตัวเอง สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการตระหนักรู้ร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถทำในสิ่งที่มีคุณค่าและความหมายสำหรับตัวเอง องค์กร และชุมชนของเราได้

ดู 28,523 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


Facebook group Banner.jpg
bottom of page