top of page
 • รูปภาพนักเขียนUrbinner

Extraverted Feeling (Fe) คืออะไร? มีกระบวนการทำงานอย่างไร?

อัปเดตเมื่อ 6 ม.ค.

Highlights

 • Extraverted feeling (Fe) คือ ฟังก์ชั่นที่ทำหน้าที่ในตัดสินใจ (judging function) ที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับคุณค่าส่วนรวม อารมณ์ความรู้สึกของคนอื่น ค่านิยมในสังคม วัฒนธรรม หรือสิ่งที่เป็นปริมาณเชิงคุณภาพ ในการตัดสินใจ

 • บุคลิกภาพที่มี Extraverted feeling (Fe) เป็นฟังก์ชั่นหลัก (dominant function) ได้แก่ ESFJ (นักดูแล) และ ENFJ (ผู้ให้)

 

Extraverted feeling (Fe) เป็นหนึ่งใน cognitive function หรือกระบวนการทำงานภายในของจิตใจที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและมีทิศทางออกไปสู่ภายนอก ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากทฤษฎีทางจิตวิทยาของ Carl Jung และได้รับการพัฒนาจนมาเป็น MBTI หรือ บุคลิกภาพทั้ง 16 แบบที่จะบ่งบอกกระบวนการทำงานของแต่ละบุคลิกภาพ ส่งผลให้แต่ละคนมีการแสดงออก วิธีการคิด ตัดสินใจ หรือรับรู้ข้อมูลแตกต่างกันออกไป


การเข้าใจ cognitive function หรือกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นภายในของจิตใจนี้เองที่จะช่วยทำให้เราเข้าใจบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบในเชิงลึก โดยในเวิร์คช็อป MBTI: Cognitive Functions and Developments จะช่วยทำให้คุณการเข้าใจกระบวนการทำงานของ cognitive function รู้จักความแตกต่างของคนที่อยู่ในไทป์เดียวกันเอง ปัญหาที่มักจะพบ ลักษณะวิธีการที่เรารับมือกับความเครียด และการพัฒนา cognitive function เพื่อให้มีชีวิตที่มีความสุขและสมดุลได้เนื้อหาในบทความ

 1. Extraverted Feeling (Fe) คืออะไร?

 2. กระบวนการทำงานของฟังก์ชั่น Extraverted Feeling (Fe) ใน MBTI

 3. ตัวอย่างการใช้งาน Extraverted Feeling (Fe)

 4. ปัญหาที่เกิดจากการมี Cognitive Function แบบ Fe ที่ยังไม่พัฒนา


Extraverted Feeling (Fe) คืออะไร?

Extraverted feeling (Fe) คือ ฟังก์ชั่นที่ทำหน้าที่ในตัดสินใจ (judging function) ที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับคุณค่าส่วนรวม อารมณ์ความรู้สึกของคนอื่น ค่านิยมในสังคม วัฒนธรรม หรือสิ่งที่เป็นปริมาณเชิงคุณภาพ ในการตัดสินใจ


บุคลิกภาพที่มี Extraverted feeling (Fe) เป็นฟังก์ชั่นหลัก (dominant function) มักจะมีกระบวนการทำงานภายในส่วนใหญ่เกิดขึ้นด้วยฟังก์ชั่นนี้ และทำให้ cognitive function นี้เป็นส่วนสำคัญในบุคลิกภาพ ซึ่งบุคลิกภาพที่มี Fe เป็น cognitive function แรกได้แก่

 • ESFJ - นักดูแล เป็นกันเอง ชอบช่วยเหลือ

 • ENFJ - ผู้ให้ มีแรงบันดาลใจ เป็นมิตร


บุคลิกภาพที่มี Extraverted feeling (Fe) เป็นฟังก์ชั่นผู้ช่วย (auxiliary function) จะมีการใช้งานฟังก์ชั่นนี้ในชีวิตรองลงมา แม้จะไม่เท่ากับฟังก์ชั่นหลัก แต่ cognitive function นี้ก็ยังคงเป็นส่วนสำคัญในบุคลิกภาพด้วยเช่นกัน ซึ่งบุคลิกภาพที่มี Fe เป็น cognitive function ลำดับสองได้แก่

 • ISFJ - นักอนุรักษ์ ระมัดระวัง อยู่กับความเป็นจริง รอบคอบ

 • INFJ - ผู้ให้คำปรึกษา สำรวจความคิด ใส่ใจ ช่วยเหลือ


กระบวนการทำงานของฟังก์ชั่น Extraverted Feeling (Fe) ใน MBTI

Extraverted feeling (Fe) เป็นฟังก์ชั่นที่มีหน้าที่ตัดสินใจผ่านคุณค่าของกลุ่ม สังคม วัฒนธรรม และอารมณ์ความรู้สึกของผู้คน โดยมีลักษณะกระบวนการทำงานคือ

 • ค้นหาคุณค่าของกลุ่ม สังคม วัฒนธรรม และตัดสินใจจากคุณค่าเหล่านั้น

 • แสวงหาความเป็นหนึ่งเดียว ความกลมเกลียวกันกับกลุ่ม

 • มองเหตุการณ์ การทำงาน หรือสิ่งต่างๆ ในเชิงที่เกี่ยวข้องกับผู้คน

 • ให้ความสำคัญกับผู้คน ผลกระทบกับผู้คน และความสัมพันธ์

 • ทำความเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึก ความต้องการ คุณค่าของผู้คน ในมุมมองที่มีต่อคุณค่าส่วนรวมและสังคม

 • มองหาว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนอื่น

Cognitive function แบบ extraverted feeling (Fe) นี้มักจะถูกกระตุ้นให้มีปฏิสัมพันธ์และเชื่อมต่อกับผู้คน ให้ความสำคัญกับคุณค่าที่มีในกลุ่มหรือสังคมเป็นสิ่งแรกๆ และมักจะสนใจความเป็นไปของกลุ่มมากกว่าผู้คนแต่ละคนในเชิงส่วนตัว


สิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานของ cognitive function แบบ Extraverted feeling (Fe) คือการตัดสินใจจากคุณค่าส่วนรวมซึ่งอาจเป็นสิ่งที่กลุ่ม สังคม หรือวัฒนธรรมนั้นมีและยึดถือไว้ ซึ่งทำให้คนในบุคลิกภาพที่มี Fe โดดเด่นมักจะ

 • มองเห็นผลกระทบของการตัดสินใจที่มีต่อผู้คนได้อย่างรวดเร็ว

 • ปฏิบัติตามคุณค่าของสังคมด้วยความเต็มใจ

 • พยายามรักษาคุณค่าหรือมาตรฐานที่ดีของกลุ่มและสังคมนั้นไว้

 • มีข้อถกเถียง ความคิด ความกังวลกับปัญหาที่มีผลกระทบต่อผู้คน

 • ต้องการดูแลผู้คนให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพ สภาพอารมณ์ หรือการเติบโตภายใน

 • ตัดสินใจจากการใช้คุณค่าเป็นหลัก ซึ่งไม่ใช่ระบบตรรกะ

 • พยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง ไม่ต้องการขัดแย้ง


ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชั่น Extraverted Feeling (Fe)

การใช้งานฟังก์ชั่น extraverted feeling (Fe) จะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจจากระบบคุณค่าของกลุ่ม เพราะ Fe เป็น cognitive function ที่ทำหน้าที่ตัดสินใจ (judging function) โดยตัวอย่างของการใช้งาน extraverted feeling (Fe) คือ

 • ฉันไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด เพราะฉันรู้ดีว่าหากขับเร็วเกินแล้วอาจส่งผลกระทบกับผู้คนได้อย่างไร

 • เมื่อต้องทำงานกับคนที่ไม่รู้จัก ฉันมักจะพยายามค้นหาว่าพวกเขามีลักษณะอุปนิสัยอย่างไร มีความต้องการอะไร เพื่อที่จะหาทางเข้ากับพวกเขา และทำงานร่วมกันได้

 • ฉันเลือกทำงานที่ได้ช่วยเหลือผู้คน และการช่วยเหลือผู้คนเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างมากมาย

 • ฉันรู้สึกอึดอัดมากเมื่อเห็นเพื่อนที่ทำงานแสดงออกว่าพวกเขาไม่พอใจกัน และเป็นเรื่องง่ายสำหรับฉันมากที่จะสังเกตเห็นความไม่พอใจนี้ แม้ว่าพวกเขาไม่ค่อยอยากจะแสดงออกมาให้คนอื่นรู้เท่าไหรนัก

 • ในเวลาสำคัญ ฉันมักเป็นคนที่เสียสละความต้องการของตัวเอง และฉันก็ภูมิใจกับการเสียสละนี้มาก เพราะสำหรับฉันการทำเพื่อคนอื่นหรือเพื่อส่วนรวมเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่

 • เมื่อฉันรู้ว่ามักจะมีรถของคนอื่นในหมู่บ้านมาจอดขวางทางเข้าบ้านของเพื่อนในหมู่บ้านเป็นประจำ แม้ว่าจะมีกฎห้ามจอดรถหน้าบ้านคนอื่นอยู่แล้ว ฉันจึงต้องช่วยเหลือคนที่ทำผิดกฎเพื่อไม่ให้หมู่บ้านของเราไร้กฎเกณฑ์จนไปสร้างความเดือนร้อนให้กับคนอื่น


ปัญหาที่เกิดจากการมี Cognitive Function แบบ Fe ที่ไม่พัฒนา

Cognitive function ไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนมีและสามารถใช้งานได้ดีทุกคน และแม้บุคลิกภาพที่มี Extraverted feeling (Fe) เป็นฟังก์ชั่นหลัก ก็อาจมีปัญหาจากการใช้ cognitive function ในชีวิต ซึ่งอาจทำให้คนเหล่านั้น

 • เชื่อว่าตัวเองรู้ดีว่าคนอื่นต้องการอะไร อะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนอื่น

 • คิดว่าตัวเองเป็นคนที่สำคัญที่สุด คนอื่นๆ ต้องพึ่งพาตัวเอง

 • ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร ตัดสินใจและทำตามคนรอบตัว

 • ตัดสินใจอะไรเองไม่ได้ ต้องการคำยืนยัน การตัดสินใจจากคนอื่น

 • คาดหวังว่าคนอื่นต้องทำดีกับตัวเอง ต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างดี


หากคุณยังไม่ทราบบุคลิกภาพของตัวเองหรือยังเคยมีประสบการณ์ตรงในการขึ้น panel เพื่อเห็นความแตกต่างของความถนัดแต่ละแบบ คุณสามารถเข้าร่วมเวิร์คช็อป MBTI: 16 Personality types เพื่อให้คุณได้เข้าใจตัวเอง พัฒนาจุดแข็งจุดอ่อนตามบุคลิกภาพ และรู้วิธีการอยู่ร่วมกับคนที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกันด้วยกระบวนการ panel ได้


สำหรับคนที่ทราบบุคลิกภาพของตัวเองและเห็นความแตกต่างของความถนัดแล้ว คุณสามารถเรียนรู้ cognitive function และลักษณะของไทป์ตัวเองในเชิงลึกได้ในเวิร์คช็อป MBTI: Cognitive Functions and Developments เพื่อให้ตัวเองก้าวข้ามกับดักของไทป์ เข้าใจแนวทางในการพัฒนา cognitive function ของตัวเอง และมีชีวิตที่ดีขึ้นได้


เวิร์คช็อป  Cognitive Function

Related Topics


แหล่งอ้างอิงและข้อมูลเพิ่มเติม

 • Drenth, A.J. 2014. My True Type. Inquire Books.

 • Hunziker, Leona Hass and Mark. 2014. Building blocks of personality type.

 • Myers, Isabel Briggs. n.d. Introduction to Myers-Briggs Type. The Myers-Briggs Company Pty Ltd.

 • Tieger, Paul D. Tieger and Barbara Barron. 1999. The Art of Speed Reading People. New York: Little, Brown and Company.

 

Urbinner เป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้เติบโตจากการเรียนรู้ในทุกช่วงเวลาของชีวิต โดยทีมนักจัดกระบวนการจะพาคุณไปเรียนรู้ทักษะที่นำไปสู่การเข้าใจตัวเอง สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการตระหนักรู้ร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถทำในสิ่งที่มีคุณค่าและความหมายสำหรับตัวเอง องค์กร และชุมชนของเราได้

ดู 14,888 ครั้ง0 ความคิดเห็น
Facebook group Banner.jpg
bottom of page