top of page
 • รูปภาพนักเขียนUrbinner

Extraverted Feeling (Fe) คืออะไร? มีกระบวนการทำงานอย่างไร?

อัปเดตเมื่อ 6 ม.ค. 2566

Highlights

 • Extraverted feeling (Fe) คือ ฟังก์ชั่นที่ทำหน้าที่ในตัดสินใจ (judging function) ที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับคุณค่าส่วนรวม อารมณ์ความรู้สึกของคนอื่น ค่านิยมในสังคม วัฒนธรรม หรือสิ่งที่เป็นปริมาณเชิงคุณภาพ ในการตัดสินใจ

 • บุคลิกภาพที่มี Extraverted feeling (Fe) เป็นฟังก์ชั่นหลัก (dominant function) ได้แก่ ESFJ (นักดูแล) และ ENFJ (ผู้ให้)

 

Extraverted feeling (Fe) เป็นหนึ่งใน cognitive function หรือกระบวนการทำงานภายในของจิตใจที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและมีทิศทางออกไปสู่ภายนอก ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากทฤษฎีทางจิตวิทยาของ Carl Jung และได้รับการพัฒนาจนมาเป็น MBTI หรือ บุคลิกภาพทั้ง 16 แบบที่จะบ่งบอกกระบวนการทำงานของแต่ละบุคลิกภาพ ส่งผลให้แต่ละคนมีการแสดงออก วิธีการคิด ตัดสินใจ หรือรับรู้ข้อมูลแตกต่างกันออกไป


การเข้าใจ cognitive function หรือกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นภายในของจิตใจนี้เองที่จะช่วยทำให้เราเข้าใจบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบในเชิงลึก โดยในเวิร์คช็อป MBTI: Cognitive Functions and Developments จะช่วยทำให้คุณการเข้าใจกระบวนการทำงานของ cognitive function รู้จักความแตกต่างของคนที่อยู่ในไทป์เดียวกันเอง ปัญหาที่มักจะพบ ลักษณะวิธีการที่เรารับมือกับความเครียด และการพัฒนา cognitive function เพื่อให้มีชีวิตที่มีความสุขและสมดุลได้เนื้อหาในบทความ


Extraverted Feeling (Fe) คืออะไร?

Extraverted feeling (Fe) คือ ฟังก์ชั่นที่ทำหน้าที่ในตัดสินใจ (judging function) ที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับคุณค่าส่วนรวม อารมณ์ความรู้สึกของคนอื่น ค่านิยมในสังคม วัฒนธรรม หรือสิ่งที่เป็นปริมาณเชิงคุณภาพ ในการตัดสินใจ


บุคลิกภาพที่มี Extraverted feeling (Fe) เป็นฟังก์ชั่นหลัก (dominant function) มักจะมีกระบวนการทำงานภายในส่วนใหญ่เกิดขึ้นด้วยฟังก์ชั่นนี้ และทำให้ cognitive function นี้เป็นส่วนสำคัญในบุคลิกภาพ ซึ่งบุคลิกภาพที่มี Fe เป็น cognitive function แรกได้แก่

 • ESFJ - นักดูแล เป็นกันเอง ชอบช่วยเหลือ

 • ENFJ - ผู้ให้ มีแรงบันดาลใจ เป็นมิตร


บุคลิกภาพที่มี Extraverted feeling (Fe) เป็นฟังก์ชั่นผู้ช่วย (auxiliary function) จะมีการใช้งานฟังก์ชั่นนี้ในชีวิตรองลงมา แม้จะไม่เท่ากับฟังก์ชั่นหลัก แต่ cognitive function นี้ก็ยังคงเป็นส่วนสำคัญในบุคลิกภาพด้วยเช่นกัน ซึ่งบุคลิกภาพที่มี Fe เป็น cognitive function ลำดับสองได้แก่

 • ISFJ - นักอนุรักษ์ ระมัดระวัง อยู่กับความเป็นจริง รอบคอบ

 • INFJ - ผู้ให้คำปรึกษา สำรวจความคิด ใส่ใจ ช่วยเหลือ


กระบวนการทำงานของฟังก์ชั่น Extraverted Feeling (Fe) ใน MBTI

Extraverted feeling (Fe) เป็นฟังก์ชั่นที่มีหน้าที่ตัดสินใจผ่านคุณค่าของกลุ่ม สังคม วัฒนธรรม และอารมณ์ความรู้สึกของผู้คน โดยมีลักษณะกระบวนการทำงานคือ

 • ค้นหาคุณค่าของกลุ่ม สังคม วัฒนธรรม และตัดสินใจจากคุณค่าเหล่านั้น

 • แสวงหาความเป็นหนึ่งเดียว ความกลมเกลียวกันกับกลุ่ม

 • มองเหตุการณ์ การทำงาน หรือสิ่งต่างๆ ในเชิงที่เกี่ยวข้องกับผู้คน

 • ให้ความสำคัญกับผู้คน ผลกระทบกับผู้คน และความสัมพันธ์

 • ทำความเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึก ความต้องการ คุณค่าของผู้คน ในมุมมองที่มีต่อคุณค่าส่วนรวมและสังคม

 • มองหาว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนอื่น

Cognitive function แบบ extraverted feeling (Fe) นี้มักจะถูกกระตุ้นให้มีปฏิสัมพันธ์และเชื่อมต่อกับผู้คน ให้ความสำคัญกับคุณค่าที่มีในกลุ่มหรือสังคมเป็นสิ่งแรกๆ และมักจะสนใจความเป็นไปของกลุ่มมากกว่าผู้คนแต่ละคนในเชิงส่วนตัว


สิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานของ cognitive function แบบ Extraverted feeling (Fe) คือการตัดสินใจจากคุณค่าส่วนรวมซึ่งอาจเป็นสิ่งที่กลุ่ม สังคม หรือวัฒนธรรมนั้นมีและยึดถือไว้ ซึ่งทำให้คนในบุคลิกภาพที่มี Fe โดดเด่นมักจะ

 • มองเห็นผลกระทบของการตัดสินใจที่มีต่อผู้คนได้อย่างรวดเร็ว

 • ปฏิบัติตามคุณค่าของสังคมด้วยความเต็มใจ

 • พยายามรักษาคุณค่าหรือมาตรฐานที่ดีของกลุ่มและสังคมนั้นไว้

 • มีข้อถกเถียง ความคิด ความกังวลกับปัญหาที่มีผลกระทบต่อผู้คน

 • ต้องการดูแลผู้คนให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพ สภาพอารมณ์ หรือการเติบโตภายใน

 • ตัดสินใจจากการใช้คุณค่าเป็นหลัก ซึ่งไม่ใช่ระบบตรรกะ

 • พยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง ไม่ต้องการขัดแย้ง


ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชั่น Extraverted Feeling (Fe)

การใช้งานฟังก์ชั่น extraverted feeling (Fe) จะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจจากระบบคุณค่าของกลุ่ม เพราะ Fe เป็น cognitive function ที่ทำหน้าที่ตัดสินใจ (judging function) โดยตัวอย่างของการใช้งาน extraverted feeling (Fe) คือ

 • ฉันไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด เพราะฉันรู้ดีว่าหากขับเร็วเกินแล้วอาจส่งผลกระทบกับผู้คนได้อย่างไร

 • เมื่อต้องทำงานกับคนที่ไม่รู้จัก ฉันมักจะพยายามค้นหาว่าพวกเขามีลักษณะอุปนิสัยอย่างไร มีความต้องการอะไร เพื่อที่จะหาทางเข้ากับพวกเขา และทำงานร่วมกันได้

 • ฉันเลือกทำงานที่ได้ช่วยเหลือผู้คน และการช่วยเหลือผู้คนเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างมากมาย

 • ฉันรู้สึกอึดอัดมากเมื่อเห็นเพื่อนที่ทำงานแสดงออกว่าพวกเขาไม่พอใจกัน และเป็นเรื่องง่ายสำหรับฉันมากที่จะสังเกตเห็นความไม่พอใจนี้ แม้ว่าพวกเขาไม่ค่อยอยากจะแสดงออกมาให้คนอื่นรู้เท่าไหรนัก

 • ในเวลาสำคัญ ฉันมักเป็นคนที่เสียสละความต้องการของตัวเอง และฉันก็ภูมิใจกับการเสียสละนี้มาก เพราะสำหรับฉันการทำเพื่อคนอื่นหรือเพื่อส่วนรวมเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่

 • เมื่อฉันรู้ว่ามักจะมีรถของคนอื่นในหมู่บ้านมาจอดขวางทางเข้าบ้านของเพื่อนในหมู่บ้านเป็นประจำ แม้ว่าจะมีกฎห้ามจอดรถหน้าบ้านคนอื่นอยู่แล้ว ฉันจึงต้องช่วยเหลือคนที่ทำผิดกฎเพื่อไม่ให้หมู่บ้านของเราไร้กฎเกณฑ์จนไปสร้างความเดือนร้อนให้กับคนอื่น


ปัญหาที่เกิดจากการมี Cognitive Function แบบ Fe ที่ไม่พัฒนา

Cognitive function ไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนมีและสามารถใช้งานได้ดีทุกคน และแม้บุคลิกภาพที่มี Extraverted feeling (Fe) เป็นฟังก์ชั่นหลัก ก็อาจมีปัญหาจากการใช้ cognitive function ในชีวิต ซึ่งอาจทำให้คนเหล่านั้น

 • เชื่อว่าตัวเองรู้ดีว่าคนอื่นต้องการอะไร อะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนอื่น

 • คิดว่าตัวเองเป็นคนที่สำคัญที่สุด คนอื่นๆ ต้องพึ่งพาตัวเอง

 • ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร ตัดสินใจและทำตามคนรอบตัว

 • ตัดสินใจอะไรเองไม่ได้ ต้องการคำยืนยัน การตัดสินใจจากคนอื่น

 • คาดหวังว่าคนอื่นต้องทำดีกับตัวเอง ต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างดี


หากคุณยังไม่ทราบบุคลิกภาพของตัวเองหรือยังเคยมีประสบการณ์ตรงในการขึ้น panel เพื่อเห็นความแตกต่างของความถนัดแต่ละแบบ คุณสามารถเข้าร่วมเวิร์คช็อป MBTI: 16 Personality types เพื่อให้คุณได้เข้าใจตัวเอง พัฒนาจุดแข็งจุดอ่อนตามบุคลิกภาพ และรู้วิธีการอยู่ร่วมกับคนที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกันด้วยกระบวนการ panel ได้


สำหรับคนที่ทราบบุคลิกภาพของตัวเองและเห็นความแตกต่างของความถนัดแล้ว คุณสามารถเรียนรู้ cognitive function และลักษณะของไทป์ตัวเองในเชิงลึกได้ในเวิร์คช็อป MBTI: Cognitive Functions and Developments เพื่อให้ตัวเองก้าวข้ามกับดักของไทป์ เข้าใจแนวทางในการพัฒนา cognitive function ของตัวเอง และมีชีวิตที่ดีขึ้นได้


เวิร์คช็อป  Cognitive Function

Related Topics


แหล่งอ้างอิงและข้อมูลเพิ่มเติม

 • Drenth, A.J. 2014. My True Type. Inquire Books.

 • Hunziker, Leona Hass and Mark. 2014. Building blocks of personality type.

 • Myers, Isabel Briggs. n.d. Introduction to Myers-Briggs Type. The Myers-Briggs Company Pty Ltd.

 • Tieger, Paul D. Tieger and Barbara Barron. 1999. The Art of Speed Reading People. New York: Little, Brown and Company.

 

Urbinner เป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้เติบโตจากการเรียนรู้ในทุกช่วงเวลาของชีวิต โดยทีมนักจัดกระบวนการจะพาคุณไปเรียนรู้ทักษะที่นำไปสู่การเข้าใจตัวเอง สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการตระหนักรู้ร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถทำในสิ่งที่มีคุณค่าและความหมายสำหรับตัวเอง องค์กร และชุมชนของเราได้

ดู 20,950 ครั้ง0 ความคิดเห็น

ความคิดเห็น


Facebook group Banner.jpg
bottom of page