top of page
  • รูปภาพนักเขียนUrbinner

Self-Compassion คืออะไร?

อัปเดตเมื่อ 16 ต.ค. 2564

Self-compassion เป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ที่ทุกคนควรจะมี เพราะ self-compassion จะช่วยทำให้เราก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากหรือการทำผิดพลาดออกไปได้ หลายคนอาจสับสนว่า self-compassion แตกต่างกันอย่างไรกับความเห็นแก่ตัว หรือการหลงตัวเอง



แม้หลายคุณภาพเหล่านั้นจะคล้ายว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือการกลับมาให้ความสำคัญกับตนเอง แต่มีคุณภาพบางอย่างที่แตกต่างกันอยู่ การเข้าใจคุณภาพเหล่านี้ช่วยทำให้เราสามารถมีความสุขกับตัวเองได้มากขึ้นอย่างไม่ต้องลังเลสงสัย

Self-Compassion คืออะไร?

Self-compassion คือ ความใจดี ความกรุณา และความเข้าใจที่คุณมีให้กับตนเอง โดยเฉพาะเมื่อคุณประสบกับความล้มเหลว ผิดพลาด และสิ่งนี้คือการประพฤตในทิศทางเดียวกันกับการดูแลเพื่อนของคุณในยาวที่เขาได้ทำผิดพลาด หรือมีความทุกข์ โดยการเข้าใจความผิดพลาด ความทุกข์เหล่านั้น และมอบความกรุณา ความเข้าใจ ความใจดีให้กับเพื่อนของคุณคนนั้น



Self-Compassion ต่างกับความรักตัวเองอย่างไร?

ความรักตัวเองหรือ self-love คือความเข้าใจและความพอใจที่เกิดจากการกระทำอย่างต่อเนื่อง การเติบโตทางจิตใจ หรือการเติบโตเมื่อผ่านกาลเวลามาช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและถูกวางรากฐานมามากกว่า self-compassion ที่จะมีลักษณะเป็นเหมือนคุณภาพบางอย่าง ซึ่งคุณอาจทำให้เกิดขึ้นกับตัวเองได้ภายในเวลาสั้นๆ


ในขณะที่การรักตัวเองอาจเกิดจาก self-compassion และอาจต้องใช้ระยะเวลาในการบ่มเพาะและสร้างขึ้น



Self-Compassion ต่างกับการหลงตัวเองอย่างไร?

หลายครั้งที่เราจะเข้าใจผิดว่าคนที่มีคุณภาพของ self-compassion หรือ self-love จะเป็นคนที่หลงตัวเอง แต่ไม่ใช่ในลักษณะเช่นนั้น เพราะความหลงตัวเองจะเน้นถึงคุณลักษณะในเชิงเปรียบเทียบมากกว่า เช่นการเปรียบเทียบว่าคุณมีรูปร่างที่ดีกว่าคนในสังคม การมีความรู้สึกว่าตนเองฉลาดกว่าคนอื่น หรือมีความสำคัญมากกว่าคนอื่นเป็นต้น


การหลงตัวเองเป็นคุณลักษณะที่แตกต่างกับ self-compassion เพราะ self-compassion เป็นคุณภาพที่ไม่ได้เกิดจากการเปรียบเทียบ การมอง หรือเป็นไปเพื่อสร้างความภูมิใจ ความสำคัญโดยตรง แต่เป็นคุณภาพที่เกิดขึ้นจากตนเอง โดยไม่เปรียบเทียบกับบุคคลหรือสังคม


วิธีการเพิ่ม Self-Compassion ให้กับตนเอง

การเพิ่ม self-compassion ให้กับตนเองเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยเวลา โดยคุณสามารถเริ่มต้นด้วยการลดการตัดสินที่มักจะเกิดขึ้นกับตนเอง ลดความสมบูรณ์แบบของตัวเองลง เพิ่มการขอบคุณให้กับตนเอง และให้อภัยตนเองเสมือนเพื่อนหนึ่งคนที่คุณรักและเข้าใจ


การรู้จักตัวเองด้วยการรู้เป้าหมายระยะสั้น เป้าหมายระยะยาว คุณค่าที่ตนเองมี และข้อดีของตนเองจะช่วยทำให้คุณได้เห็นแง่มุมต่างๆ ที่อาจจำเป็นในการช่วยให้คุณได้มีคุณลักษณะของ self-compassion ได้มากขึ้น นอกจากนี้หากคุณกำลังรู้สึกแย่จนไม่สามารถย้อนกลับมามองตนเองได้ คุณอาจต้องอาศัยเพื่อนที่คุณสามารถไว้ใจได้ช่วยบอกสิ่งที่คุณทำได้ดี คุณภาพดีๆ ที่คุณมี เพื่อเป็นพื้นฐานของการดูแลตนเองและการเพิ่ม self-compassion ให้กับตัวเองได้ต่อไป


 

Urbinner เป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้เติบโตจากการเรียนรู้ในทุกช่วงเวลาของชีวิต โดยทีมนักจัดกระบวนการจะพาคุณไปเรียนรู้ทักษะที่นำไปสู่การเข้าใจตัวเอง สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการตระหนักรู้ร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถทำในสิ่งที่มีคุณค่าและความหมายสำหรับตัวเอง องค์กร และชุมชนของเราได้

コメント


Facebook group Banner.jpg
bottom of page