top of page
  • รูปภาพนักเขียนUrbinner

ความเครียดของคุณอยู่ที่ระดับไหน?

อัปเดตเมื่อ 3 ส.ค. 2563

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกเครียด คุณอาจสามารถทำแบบทดสอบเบื้องต้นเพื่อค้นหาว่าความเครียดของคุณอยู่ที่ระดับไหน


หมายเหตุ แบบทดสอบนี้เป็นเพียงแบบทดสอบเบื้องต้น หากคุณรู้สึกเครียด คุณควรจะได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยตรง


ความเครียดมีอยู่หลายระดับ โดยปกติแล้ว ความเครียดถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่มนุษย์ต้องเผชิญ แต่ในกรณีที่คุณมีความเครียดอยู่ในระดับสูง คุณควรจะได้รับคำแนะนำและคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผลลัพธ์ของคะแนนระดับความเครียด

ความเครียดสามารถรับรู้ได้โดยสองทางหลักๆ คือ ทางสภาพจิตใจ (psychological stress) หรือทางสภาพร่างกาย (physiological stress) ความเครียดบางอย่างเราอาจรู้สึกได้ แต่บางอย่างก็ไม่จำเป็นต้องรับรู้ได้ และนี่คือเหตุผลที่การไปหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจึงมีความสำคัญ


คะแนน 0-5

ไม่เป็นไร! คุณดูแลมันได้ค่อนข้างดี

คุณอาจมีสัญญาณที่บ่งบอกถึงความเครียดบ้าง แต่ทุกอย่างยังเป็นปกติ ความรู้สึกเครียดอาจเป็นเพียงสัญญาณหนึ่งที่ความเครียดจะแสดงออกมาทางร่างกายเท่านั้น

คุณไม่จำเป็นต้องกังวลมากเกินไปเกี่ยวกับสภาวะความเครียดในตอนนี้ เพราะความเครียดที่คุณมีอาจอยู่ในสภาวะปกติ เป็นความเครียดที่พบได้ในชีวิตประจำวัน โดยที่คุณอาจลองออกไปพักผ่อนหรือหากิจกรรมบางอย่างทำดูได้เลย


คะแนน 6-10

ร่างกายของคุณเริ่มรู้สึกเครียด แม้คุณอาจไม่ได้รู้สึกเครียดมากนัก

มีหลายปัจจัยที่ทำให้ความเครียดของคุณแสดงออกมา และมันอาจส่งผลต่อสภาพอารมณ์ พลังที่จะใช้ชีวิต และความสามารถในการดูแลสุขภาพของตัวเอง ความเครียดระดับนี้อาจนำไปสู่สภาวะเครียดเรื้อรังได้

อาจมีความเครียดบางอย่างที่เราสามารถรับรู้ได้ แต่ความเครียดบางประเภทก็ไม่สามารถรับรู้ได้ และนี่คือเหตุผลที่การไปหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจึงมีความสำคัญ โดยคุณสามารถพบแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมเพื่อดูแลสภาวะเครียดที่เกิดขึ้นอย่างแม่นยำได้ คุณอาจยังไม่ต้องกังวลมาก หากคุณต้องการหากิจกรรมที่ปลดปล่อยความเครียด ความคิดออกไป คุณสามารถติดตามพวกเราได้


คะแนน มากกว่า 10

แย่แล้ว! ความเครียดที่มีอาจส่งผลต่อชีวิตของคุณ

ความเครียดที่คุณมีนั้นไม่ปกติ ตอนนี้ร่างกายคุณอาจส่งสัญญาณบางอย่างเพื่อบ่งบอกสภาพความเครียดที่คุณมีแล้ว


ความเครียดสามารถรับรู้ได้โดยสองทางหลักๆ คือ ทางสภาพจิตใจ (psychological stress) หรือทางสภาพร่างกาย (physiological stress) ความเครียดบางอย่างเราอาจรู้สึกได้ แต่บางอย่างก็ไม่จำเป็นต้องรับรู้ได้ และนี่คือเหตุผลที่การไปหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจึงมีความสำคัญ

ในกรณีของคุณ คุณอาจพบกับปัญหาทางร่างกายหรือจิตใจซึ่งได้รับผลกระทบมาจากสภาวะเครียดที่เกิดขึ้น คุณควรดูแลใส่ใจความเครียดที่คุณกำลังมีและจะดีที่สุดหากคุณได้พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา

การดูแลความเครียดในระดับธรรมดาที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมจะช่วยให้เราสามารถแปรเปลี่ยนความเครียดเหล่านั้นเป็นแรงขับเคลื่อนบางอย่างในชีวิตได้ หรือเป็นเสมือนอารมณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราจำเป็นต้องเผชิญกับมันเช่นเดียวกับความเศร้า ความกังวลใจ


ดู 3,045 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


Facebook group Banner.jpg
bottom of page