top of page
 • รูปภาพนักเขียนUrbinner

Introvert vs Extrovert

อัปเดตเมื่อ 25 ก.ย. 2562

บุคลิคภาพแบบ Introvert และ Extrovert เป็นสิ่งที่ถูกอ้างถึงบ่อยๆ ในทฤษฏีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับบุคลิคภาพ โดย Introvert และ Extrovert ถูกทำให้เป็นที่รู้จักโดยนักจิตวิทยาชื่อ Carl Jung จนถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายเกี่ยวกับลักษณะของบุคลิคภาพต่างๆ เช่น MBTI


การเรียนรู้เรื่อง Introvert และ Extrovert จะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นเพราะคุณจะเห็น รูปแบบการใช้ชีวิตของตัวเอง สิ่งที่คุณมักจะเลือก การตัดสินใจ นอกจากนี้ยังทำให้เข้าใจและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้มากขึ้นจากการเรียนรู้ว่าคนๆ นั้นมีความต้องการพื้นฐานคืออะไร มีลักษณะการตอบสนองอย่างไร หรือแรงจูงใจที่มี ซึ่งช่วยทำให้เกิดความเข้าใจกันระหว่างทีมงาน เพื่อน หรือชุมชนได้

Introvert

Introvert คือลักษณะของคนที่เก็บตัว มัพจะสำรวจความคิดเห็นก่อนที่จะพูดหรือแสดงออก พวกเขามักจะใช้เวลาอยู่กับคนกลุ่มเล็กๆ และใช้เวลาในการจดจ่อกับงาน โดยมากมักจะทำงานที่ต้องใช้การพิจารณาไตร่ตรองได้ดี คนที่เป็น introvert มักจะรู้สึกเหนื่อยหรือหมดพลังได้ง่ายหากจะต้องไปทำงานที่มีความหลากหลาย หรือพบปะผู้คนจำนวนมาก นอกจากนี้ความขี้อาย ความกลัวในการอยู่กับสังคมไม่ได้บ่งชี้ถึงความเป็น Introvert หากต้องการผ่อนคลายพวกเขาจะใช้เวลาอยู่เพียงลำพัง โดยมีลักษณะคือ

 • พูดน้อย

 • ชอบกิจกรรมที่อยู่นิ่งๆ เช่น การอ่าน การเขียน ใช้คอมพิวเตอร์ ตกปลา ปีนเขา

 • มักจะคิดก่อนพูดหรือกระทำ

 • มีเพื่อนเป็นกลุ่มหรือวงเล็กๆ ที่สนิท

 • มีความจดจ่อกับงานที่ทำคนเดียว

 • มีกระบวนการคิดถึงปัญหา

 • ชอบตรวจสอบข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง

 • เรียนรู้จากการอ่าน การฟัง และการดู


การดูแลคนที่เป็น Introvert

 • ให้ความสำคัญกับพื้นที่และเวลาส่วนตัวของเขา

 • ให้เวลาในการคิดกับเขาก่อนที่จะพูดหรือตัดสินใจ

 • เคารพธรรมชาติที่เขามี

 • เข้าใจว่าเขาต้องการทำงานบางอย่างคนเดียว

 • บอกล่วงหน้าก่อนการนัดหมายหรือส่งงานใดๆ


Extrovert

Extrovert คือ ลักษณะของคนที่ชอบออกไปข้างนอก ทำบางอย่างกับเพื่อนๆ รู้สึกได้รับพลังเมื่ออยู่ท่ามกลางผู้คน และหากอยู่คนเดียวเป็นเวลานานๆ จะรู้สึกไม่ดี ต้องออกไปข้างนอก โดยมากมักจะชอบเชื่อมต่อกับโลกภายนอก มักจะมีความคิดและไอเดียดีๆ เกิดขึ้นตอนที่ได้คุยและพบปะกับคนอื่น หากต้องการผ่อนคลายพวกเขาจะใช้เวลาอยู่กับเพื่อนฝูง โดยมีลักษณะคือ

 • ชอบเข้าสังคม

 • ชอบลงมือทำมากกว่าการอ่าน

 • มีแนวโน้มที่จะพูดตั้งแต่ตอนที่มีความคิด

 • อาจรู้สึกลำบากที่ต้องจดจ่อ

 • ชอบทำงานเป็นกลุ่ม


การดูแลคนที่เป็น Extrovert

 • รับฟังความคิดเห็นที่เขาพูด

 • ให้เขาได้ทำงานตามความสนใจและความสามารถที่หลากหลาย

 • ช่วยคิดทางเลือกหรือตัวเลือกให้

 • ให้พื้นที่ในการค้นหาและพูดคุยก่อนการตัดสินใจหรือทำอะไร

 • ไม่ปิดกั้นหรือบังคับให้เขาอยู่กับที่หรืออยู่คนเดียว


ทั้ง Introvert หรือ extrovert เป็นเพียงความชอบที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต คุณค่า หรือความสามารถในการทำงาน นอกจากนี้มุมมองที่มี Introvert และ extrovert ยังแตกต่างกันออกไปตามวัฒนธรรมอีกด้วยเช่นในอเมริกาอาจมีสังคมที่วัฒนธรรมเต็มไปด้วยคุณค่าบางอย่างที่ปรากฏในความเป็น extrovert ในขณะที่บางประเทศเช่นญี่ปุ่น สังคมและวัฒนธรรมอาจให้คุณค่าบางอย่างที่ปรากฏในความเป็น introvert


สมองของ Introvert VS สมองของ Extrovert

เมื่อมองในระดับเชิงโครงสร้างของสมองแล้ว Introvert และ Extrovert มีพฤติกรรมของของการหลั่งสารสื่อประสาร dopamine ที่แตกต่างกันในระบบการให้รางวัลและการเสริมแรงในสมองหรือ reward system ซึ่งเป็นกลุ่มของ neural network


Dopamine เป็นสารสื่อประสาทที่พบในสมอง ซึ่งจะทำให้มนุษย์รู้สึกถูกกระตุ้น มีแรงบันดาลใจในการทำตามเป้าหมายให้สำเร็จ เช่น dopamine อาจทำให้เราหาเงินที่เพิ่มขึ้น หาเพื่อนเพิ่มขึ้น และดึงดูดเพศตรงข้าม ที่จะหลั่งสารสื่อประสาทเพื่อให้เกิดความสุข ความพอใจ อารมณ์ดีเมื่อได้รับการกระตุ้นเช่นได้ได้เงิน เป็นที่รู้จัก มีเซ็กส์ หรือได้ทำงานที่เป็นที่น่าพอใจ เมื่อ dopamine หลั่งแล้วจะทำให้มีความตื่นตัว พูดมากขึ้น หรือกล้าเสี่ยงมากขึ้น


นักวิทยาศาสตร์ยังพบว่า สมองของคนที่เป็น Extrovert จะให้ความสำคัญกับใบหน้าของคนมากกว่าสมองของคนที่เป็น Introvert ซึ่งนี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้ที่เป็น Extrovert ถึงต้องการไปพบผู้คนมากกว่า นอกจากนี้ในส่วนของการใช้ภาษา ผู้ที่เป็น Extrovert มีแนวโน้มที่จะพูดในสิ่งที่เป็นนามธรรมมากกว่า ในขณะที่ผู้ที่เป็น Introvert มีแนวโน้มที่จะพูดในสิ่งที่เป็นรูปธรรม และผู้ที่เป็น Introvert จะมีการทำงานของระบบประสาทมากกว่าในส่วนของสมองที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้, การเฝ้าระวัง (vigilance control)


ทั้ง Introvert และ Extrovert เป็นเพียงลักษณะและสิ่งที่พบภายนอก หากคุณมีลักษณะบางอย่างที่ร่วมกันของ Introvert และ Extrovert คุณอาจเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า Ambivert ซึ่งมีลักษณะร่วมของทั้ง Introvert และ Extrovert ได้ด้วย


แหล่งอ้างอิงและข้อมูลเพิ่มเติม

Comments


Facebook group Banner.jpg
bottom of page