Ikebana - อิเคบานะ จัดดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น

Updated: Oct 6, 2019

Highlight

  • อิเคบานะ เป็นศิลปะการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นที่ได้รับอิทธิพลจากการจัดดอกไม้เพื่อบูชาพระพุทธรูป และถูกส่งต่อมายังชนชั้นสูงของญี่ปุ่น

  • เพราะอิเคบานะมีลักษณะการจัดที่แตกต่างออกไปจากการจัดแบบอื่นๆ เพราะให้ความสำคัญเกี่ยวกับพื้นที่ว่างและยังมีวัฒนธรรมการจัดรวมเข้าอยู่ด้วย

  • ระหว่างการจัดดอกไม้ ผู้จัดได้ค่อยๆ เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายใน ความอ่อนโยน และความเชื่อมโยงกับธรรมชาติ

อิเคบานะ (Ikebana) หรือภาษาญี่ปุ่น 生け花, いけばな ซึ่งแปลว่า ดอกไม้มีชีวิต (living flowers) หรือ วิถีแห่งดอกไม้ (ways of flower) คือศิลปะการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นโบราณ โดยในการเริ่มต้นเกิดจากการจัดดอกไม้เพื่อบูชาพระพุทธรูปซึ่งไม่มีรูปแบบการจัดที่ตายตัว ระยะต่อมาการจัดดอกไม้แบบอิเคบานะได้ถูกถ่ายทอดไปยังชนชั้นสูงของญี่ปุ่น จนเป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลกในทุกวันนี้

หลักการจัดดอกไม้อิเคบานะ

อิเคบานะเป็นการจัดดอกไม้ที่เป็นมากกว่าการหยิบดอกไม้ใส่ลงไปรวมกันในภาชนะ เพราะอิเคบานะมีลักษณะการจัดที่แตกต่างออกไปจากการจัดแบบอื่นๆ
แม้ว่าการจัดดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่นอย่างอิเคบานะมีการสอนที่แตกต่างออกไปหลากหลายรูปแบบ แต่โดยมากผู้จัดจะเน้นกระบวนการของความเงียบและความอดทน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการมองอย่างลึกซึ้งในดอกไม้ และวัสดุต่างๆ เช่นเดียวกับการชื่นชมทุกองค์ประกอบจากธรรมชาติ


“รับรู้และเคารพการเปลี่ยนแปลงคือพื้นฐานของอิเคบานะ”

— Holly Carlisle


ความว่าง คือองค์ประกอบสำคัญในอิเคบานะ การเรียนรู้เกี่ยวกับความว่าง โดยการสังเกต และสร้างความว่าง เพื่อให้องค์ประกอบต่างๆ ได้มีพื้นที่สำหรับเคลื่อนไหว หายใจ และเชื่อมต่อกันคือสิ่งที่สำคัญ เพราะพื้นที่ว่างเป็นสิ่งที่ช่วยขยายและหลอมรวมทุกสิ่งเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวแทนที่จะเป็นองค์ประกอบย่อย
การเรียนรู้ทางจิตวิญญาณระหว่างการจัด

เวลาแห่งความเงียบ เปรียบเสมือนการเดินทางภายในที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดดอกไม้อิเคบานะ เพราะเป็นช่วงเวลาที่จะได้ใช้สำรวจธรรมชาติที่เรามักจะมองข้ามเพราะการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ บางคนอาจไม่สามารถอยู่กับความเงียบเหล่านี้ได้ เพราะไม่เคยมีเวลาที่จะได้อยู่กับความเงียบ


การแสดงออกความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมา เรียนรู้และอนุญาตที่จะจัดดอกไม้ เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้เรียนจะได้ค่อยๆ เรียนรู้ระหว่างการจัดดอไม้อิเคบานะ ซึ่งแต่ละคนต่างจะมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่แตกต่างกันไป

“หากกลีบดอกไม้ร่วงหล่นไป ก็จงปล่อยให้มันเป็นไปเช่นนั้น นี่คือแนวความคิดของ Wabi-sabi และความเป็นพุทธที่เชื่อว่าความงามมีอยู่ในความไม่สมบูรณ์”

— Holly Carlisle


โดบเราจะได้ค่อยๆ เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นภายใน ความอ่อนโยนของธรรมชาติ และความเชื่อมโยงระหว่างเรากับดอกไม้ โดยได้ใช้ทั้งจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ แจ่มใส มีสมาธิ และผ่อนคลายไปในขณะเดียวกัน


#Ikebana #Workshop #อิเคบานะ #จัดดอกไม้ญี่ปุ่น


แหล่งอ้างอิงและข้อมูลเพิ่มเติม

  • LINE_APP
  • Facebook

Terms of Service | Privacy Policy | Coppyright ©2019 by Urbinner

E-mail: Urbinner.co@gmail.com | Bangkok, Thailand