top of page
 • รูปภาพนักเขียนUrbinner

ลักษณ์ 9 ผู้ประสานไมตรี ลักษณะนิสัย โครงสร้างบุคลิกภาพ และลักษณ์ย่อย

อัปเดตเมื่อ 6 ม.ค. 2566

Highlights

 • ลักษณ์ 9 ผู้ประสานไมตรี เป็นลักษณ์ที่มีนิสัยเป็นมิตร เป็นกันเอง รักความสงบ พวกเขามักจะเป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างคงที่ ไม่ค่อยโกรธใคร เป็นที่รักของคนรอบข้าง เข้ากับคนอื่นได้ดี เมื่อต้องไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนหรือสถานที่ใหม่ พวกเขาก็สามารถปรับตัวให้กลมกลืนไปกับกลุ่มคนรอบตัวได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรมชาติ

 • ลักษณะที่โดดเด่นของลักษณ์ 9 คือ การไม่ชอบความขัดแย้ง บรรยากาศที่ไม่เป็นมิตร พวกเขารู้สึกอึดอัดกับบรรยากาศที่มีความขัดแย้งมากและมักจะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งด้วยวิธีการต่างๆ เช่นการเข้าไปไกล่เกลี่ยเจรจาปัญหาหรือหนีจากความขัดแย้งเสมอ

 • ในที่ทำงานคนลักษณ์ 9 เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่น เป็นมิตรกับเพื่อนร่วมงานทุกคน พวกเขารู้วิธีในการเจรจา ทำงานกับเพื่อนร่วมงานโดยไม่ทำให้เกิดความขัดแย้ง มักจะชอบทำงานเบื้องหลังคอยสนับสนุนเพื่อนร่วมงานให้องค์กรเดินไปข้างหน้า

 

ลักษณ์ 9 (Enneagram Type 9) ผู้ประสานไมตรี เป็นลักษณ์ที่มีลักษณะนิสัยชอบความสงบ สบายๆ ที่เป็นกันเอง บรรยากาศที่เป็นมิตร เข้ากับคนอื่นได้ง่าย ปรับตัวไปกับกลุ่มคนใหม่ๆ ได้อย่างกลมกลืน พวกเขาเข้าใจมุมมองของคนแต่ละคน ให้ความสำคัญกับความต้องการของคนอื่น จนมักจะไม่ค่อยได้ใส่ใจความต้องการของตัวเองเนื้อหาในบทความ

 1. โครงสร้างบุคลิกภาพ และลักษณะนิสัยของลักษณ์ 9

 2. ลักษณะเด่นของลักษณ์ 9

 3. สิ่งหลีกเลี่ยง (Avoidance) ของลักษณ์ 9

 4. กลไกป้องกันตัวเอง (Defense Mechanism) ของลักษณ์ 9

 5. กิเลส (Emotional Passion) ของลักษณ์ 9

 6. ลักษณ์ย่อย (Subtype) ของลักษณ์ 9

  1. ลักษณ์ 9 แบบผดุงตน (Self-preservation, 9 sp)

  2. ลักษณ์ 9 แบบความสัมพันธ์ (One-to-one/sexual/1-1, 9 sx)

  3. ลักษณ์ 9 แบบสังคม (Social, 9 so)

 7. สภาวะปีก (Wing) ของลักษณ์ 9

  1. ลักษณ์ 9 ปีก 1 (9w1)

  2. ลักษณ์ 9 ปีก 8 (9w8)

 8. สภาวะลูกศร (Arrow Line) ของลักษณ์ 9

 9. คนลักษณ์ 9 ในที่ทำงาน

 10. แนวทางการพัฒนาตัวเองของคนลักษณ์ 9


โครงสร้างบุคลิกภาพ และลักษณะนิสัยของลักษณ์ 9

ลักษณ์ 9 (Enneagram Type 9) คือ ลักษณ์ที่อยู่ในฐานกายหรือศูนย์กาย ซึ่งมีความโกรธเป็นพื้นฐานของอารมณ์ คนลักษณ์ 9 ส่วนใหญ่มักพบว่าพวกเขามักจะไม่ค่อยมีอารมณ์โกรธและมักจะบอกว่าตัวเองเป็นคนที่โกรธคนอื่นน้อยมาก ยกเว้นในบางสถานการณ์เท่านั้น นั่นเพราะคนลักษณ์ 9 มักจะหลีกเลี่ยงการไปสัมผัสกับความโกรธของตัวเอง และพวกเขาจะมีกลวิธีที่จะหลงลืมความโกรธเหล่านั้น


นอกจากนั้นคนลักษณ์ 9 ต้องการบรรยากาศที่เป็นมิตร สงบ ไม่มีการทะเลาะกัน หรือเป็นหนึ่งเดียวกัน ดังนั้นพวกเขามองว่าความโกรธเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความขัดแย้ง ความโกรธจึงแสดงออกในรูปแบบของการดื้อเงียบ และอาจมีภาวะหลงลืมตัวเอง ที่มักจะคล้ายกับทำให้การรับรู้ของตัวเองอยู่ในสภาวะเหมือนหลับหรือมึนชา


จากโครงสร้างบุคลิกภาพนี้เองที่ทำให้คนลักษณ์ 9 เป็นคนที่มักจะมีนิสัยรักความสงบ สุภาพ มีความเป็นกันเอง ไม่เรื่องมาก สามารถโอนอ่อนได้ตามสถานการณ์ และยอมทำตามความต้องการของคนอื่นเพื่อไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งได้

 • จุดแข็งของคนลักษณ์ 9 คือ การยอมรับและปรับตัวเข้ากับคนอื่น พวกเขายอมรับและเปิดกว้างต่อความคิดเห็นที่แตกต่างกัน สามารถเป็นที่ยอมรับจากคนในกลุ่มได้อย่างรวดเร็ว ชอบช่วยเหลือคนอื่น และสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้กับคนที่อยู่ด้วยได้ดี

 • จุดอ่อนของคนลักษณ์ 9 คือ การตัดสินใจไม่เด็ดขาด ไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเอง พวกเขารู้สึกลำบากใจที่จะต้องตัดสินใจเพราะเขามองเห็นผลกระทบจากการตัดสินใจรอบด้าน และเขาไม่ต้องการสร้างความขัดแย้งกับคนอื่น ทำให้การตัดสินใจของเขามักจะเอนเอียงไปตามเสียงของคนส่วนใหญ่ คนใกล้ตัว หรือทางที่มีความขัดแย้งน้อยที่สุด

ลักษณะเด่นของลักษณ์ 9

ลักษณะที่โดดเด่นของคนลักษณ์ 9 คือ การปรับตัวไปตามคนรอบข้างได้อย่างกลมกลืน เป็นคนที่มีนิสัยชอบอะไรที่ง่ายๆ สบายๆ ไม่กดดัน ให้ความสำคัญกับงานของคนอื่นเป็นอันดับแรก และให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองเป็นลำดับสุดท้าย นอกจากนั้นลักษณะเด่นของคนลักษณ์ 9 คือ

 • การรวมเข้าด้วยกัน (merging) คนลักษณ์ 9 มักจะปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของคนอื่นมากเกินพอดี จนไปรวมเอาจุดยืน ความรู้สึก ความต้องการ ตัวตนของคนอื่นมาเป็นของตัวเอง และสูญเสียขอบเขตของตัวตนของตัวเองไป จนอาจไม่สามารถรับรู้ความแตกต่างระหว่างความต้องการของตัวเองและคนอื่น

 • ความอ่อนน้อม (affability) คนลักษณ์ 9 เป็นคนที่มีความอ่อนน้อม มักจะมีบุคลิกภาพ สบายๆ ง่ายๆ เป็นกันเอง ไม่ต้องการอะไรมากจากคนอื่น ซึ่งเกิดจากการเพิกเฉยต่อความต้องการของตัวเองและต้องการหลีกเลี่ยงการปฏิเสธ ความอ่อนน้อมนี้ทำให้เขาเห็นด้วยกับคนอื่นในทุกเรื่อง ช่วยงานคนอื่นทั้งๆ ที่งานตัวเองไม่เสร็จ และหลีกเลี่ยงการปฏิเสธอย่างตรงไปตรงมา

 • ตัดสินใจไม่ได้ (Indecision) คนลักษณ์ 9 มักจะเป็นคนที่ตัดสินใจไม่ค่อยได้ ตัดสินใจไม่เด็ดขาด ไม่กล้าตัดสินใจ พวกเขาจะรู้สึกอึดอัดเมื่อต้องตัดสินใจเพราะพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงความต้องการของตัวเองได้ และในชีวิตประจำวันพวกเขามักจะทำตามกิจวัตรของตัวเอง ให้คนอื่นเป็นคนตัดสินใจ ตัดสินใจตามทางเลือกคนอื่น จนทำให้พวกเขาตัดสินใจอะไรไม่ค่อยดีนัก


สิ่งหลีกเลี่ยง (Avoidance) ของลักษณ์ 9

ในนพลักษณ์ (Enneagram) แต่ละลักษณ์จะมีสิ่งที่ตัวเองหลีกเลี่ยง ซึ่งคนในลักษณ์นั้นมักจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้น โดยอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้ ซึ่งสิ่งหลีกเลี่ยง (avoidance) ของลักษณ์ 9 คือ ความขัดแย้ง


ความขัดแย้ง (conflict) คือ ความขัดแย้ง โดยสามารถแสดงออกมาในรูปแบบของความแตกต่าง การปฏิเสธ บรรยากาศที่มีการทะเลาะกัน ไม่กลมเกลียวกัน ทำให้คนลักษณ์ 9 มักจะเห็นด้วยกับคนอื่นตลอดเวลา พวกเขาอาจไม่รู้ว่าตัวเองมีความต้องการที่แตกต่างจากคนอื่น และเลือกทำตามสิ่งที่คนอื่นต้องการโดยไม่รู้ตัวเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง


กลไกป้องกันตัวเอง (Defense Mechanism) ของลักษณ์ 9

เมื่อคนในลักษณ์ 9 กำลังจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งหลีกเลี่ยง พวกเขาจะใช้กลไกบางอย่างเพื่อป้องกันตัวเองจากสถานการณ์นั้น สำหรับคนในลักษณ์ 9 กลไกการป้องกันตัวเอง (defense mechanism) คือ การทำให้มึนชา


การทำให้มึนชา (narcotization) คือ กลไกอย่างหนึ่งทางจิตใจที่จะทำให้เขารู้สึกมึน ว่างเปล่า ไม่รู้สึกอะไร ง่วงนอน หรือคิดอะไรไม่ออก ไปชั่วระยะเวลาหนึ่งเพื่อหลีกหนีความรู้สึกที่ยากลำบาก ซับซ้อน ไม่สบายใจ หรือใหญ่เกินกว่าจะรับไหว ซึ่งสำหรับคนลักษณ์ 9 แล้วเขาอาจใช้กลไกป้องกันตัวเองนี้ได้ในหลากหลายรูปแบบ


ยกตัวอย่างเช่นคนลักษณ์ 9 เมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์ที่เกิดความขัดแย้งระหว่างคนสองกลุ่มในที่ทำงาน และพวกเขารู้ว่าตัวเองไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้ ตอนนั้นพวกเขาอาจรู้สึกมึนๆ ง่วงๆ คิดอะไรไม่ออก ซึ่งเกิดจากการใช้กลไกป้องกันตัวเองนี้ที่พยายามหลีกเลี่ยงความรู้สึกของพวกเขาเมื่อต้องเผชิญปัญหาความขัดแย้ง


กิเลส (Emotional Passion) ของลักษณ์ 9

กิเลส (emotional passion) ในนพลักษณ์เป็นแรงขับเคลื่อนภายในที่จะส่งผลต่อลักษณ์นั้น และส่งอิทธิพลให้เราทำสิ่งต่างๆ ซึ่งกิเลสของลักษณ์ 9 คือ ความเฉื่อยชา


ความเฉื่อยชา (sloth) ซึ่งเป็นกิเลสของลักษณ์ 9 คือ ความเฉื่อยชาที่จะทำอะไรของตัวเอง ความเฉื่อยชาที่จะทำให้ตัวเองอยู่ในสภาวะเหมือนหลับใหล ซึ่งอาจเรียกว่าเป็นความขี้เกียจ ความไม่สนใจ หรือความเมินเฉยก็ได้ ความเฉื่อยชานี้แสดงออกมาในรูปแบบของการไม่อยากรู้ความต้องการของตัวเอง การถอยห่างจากสภาวะอารมณ์ ประสบการณ์ และความคิดที่มีต่อตัวเอง


นอกจากนั้นความเฉื่อยชาของคนลักษณ์ 9 อาจถูกเรียกได้ว่าเป็นสภาวะหลงลืมตัวเอง ซึ่งทำให้คนลักษณ์ 9 ใช้ชีวิตอยู่ตามสภาวะของความเคยชิน ไม่ต้องการอะไรใหม่ๆ และอาจทำให้เขาเป็นคนที่ผัดวันประกันพรุ่งในเรื่องของตัวเอง


ลักษณ์ย่อย (Subtype) ของลักษณ์ 9

ลักษณ์ย่อย (subtype) คือ รูปแบบของบุคลิกภาพที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละลักษณ์ ซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด 3 รูปแบบด้วยกันตามความสนใจและสภาพแวดล้อม โดยลักษณ์ย่อยของนพลักษณ์จะทำให้คนลักษณ์ต่างๆ มีลักษณะนิสัย แสดงออก และบุคลิกภาพแตกต่างออกไป


ลักษณ์ 9 แบบผดุงตน (Self-preservation, 9 sp)

ลักษณ์ 9 ที่มีลักษณ์ย่อยแบบผดุงตน (self-preservation, 9 sp) ต้องการตอบสนองความต้องการของตัวเองผ่านความสะดวกสบายทางกายภาพและกิจกรรมที่สบายๆ เช่น การกิน นอน อ่านหนังสือ ดูทีวี เล่นเกมส์ หรือทำงานที่สบายๆ ทำให้พวกเขาสามารถอยู่คนเดียวได้มากกว่าคนลักษณ์ 9 แบบอื่นๆ และรู้สึกสบายใจเมื่อได้อยู่คนเดียว


ลักษณ์ 9 ที่มีลักษณ์ย่อยแบบผดุงตน (self-preservation, 9 sp) ชอบทำงานที่มีตามลักษณะของกิจวัตรประจำวัน เพราะพวกเขาไม่ต้องการคิดอะไรมากในชีวิต และรู้สึกว่าประสบการณ์เป็นสิ่งที่จับต้องได้ง่ายกว่าความคิดเชิงทฤษฎี ทำให้พวกเขาต้องการใช้ชีวิตในแบบง่ายๆ ตามความต้องการของตัวเอง


ลักษณ์ 9 แบบความสัมพันธ์ (One-to-one/sexual/1-1, 9 sx)

ลักษณ์ 9 ที่มีลักษณ์ย่อยแบบความสัมพันธ์ (one-to-one/sexual/1-1, 9 sx) เป็นคนที่ใจดี อ่อนโยน เข้ากับคนอื่นได้ง่าย มักจะเป็นคนที่รู้ความต้องการของตัวเองยากที่สุดในลักษณ์ย่อยทั้งหมดของคนลักษณ์ 9 เพราะพวกเขาหลอมรวมความต้องการของตัวเองไปกับคนอื่นที่พิเศษในชีวิตของเขา


ลักษณ์ 9 แบบความสัมพันธ์ (one-to-one/sexual/1-1, 9 sx) มักจะเปลี่ยนแปลงความคิด พฤติกรรม ความเชื่อ การแสดงออก ความสนใจ และความต้องการของตัวเองไปตามคนพิเศษของเขา และสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตามช่วงเวลา ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงความคิด ความเชื่อ การแสดงออกของตัวเองเหล่านี้ ทำให้พวกเขาเป็นคนที่หาลักษณ์ยากที่สุด มักจะสับสนกับลักษณ์อื่นมากที่สุด


ลักษณ์ 9 แบบสังคม (Social, 9 so)

ลักษณ์ 9 ที่มีลักษณ์ย่อยแบบสังคม (social, 9 so) เป็นคนที่มักจะดูยุ่ง บ้างาน ชอบช่วยเหลือคนอื่น ชอบเข้าสังคม และดูมีพลังงานสูง พวกเขาแสดงออกความเฉื่อยชาผ่านการทำงานให้กับกลุ่มและการรับใช้ส่วนรวม โดยพวกเขามักจะเป็นคนที่เสียสละความต้องการและเวลาของตัวเองเพื่อกลุ่มที่พวกเขาอยู่และต้องการความเป็นสมาชิกภายในกลุ่มนั้น


ลักษณ์ 9 ที่มีลักษณ์ย่อยแบบสังคม (social, 9 so) มักจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับตัวเอง เพราะพวกเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานให้ผู้คน แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่คนที่ต้องการอะไรมาก สุดโต่งเมื่ออยู่ในกลุ่ม ทำให้เขามักเป็นที่ยอมรับในกลุ่ม


สภาวะปีก (Wing) ของลักษณ์ 9

สภาวะปีก (wing) ที่ลักษณ์ 9 มีคือ ปีกลักษณ์ 1 และปีกลักษณ์ 8 ซึ่งคนลักษณ์ 9 บางคนอาจไม่พบสภาวะปีกอยู่ก็ได้เช่นกัน โดยสภาวะปีกจะทำให้พวกเขามีการแสดงออกที่แตกต่างกันออกไป


ลักษณ์ 9 ปีก 1 (9w1)

ลักษณ์ 9 ปีก 1 (9w1) เป็นลักษณ์ 9 ที่ใจเย็น อ่อนน้อม มีระเบียบแบบแผน ยึดมั่นในคุณค่า ความถูกต้อง พวกเขาอาจมีตารางเวลาหรือกิจวัตรในการทำสิ่งต่างๆ เพื่อให้ตัวเองไม่ต้องตัดสินใจหรือใช้ความคิดมาก และมีชีวิตอยู่โดยอาศัยความเคยชิน ลักษณ์ 9 ปีก 1 มักจะรักความสงบมากกว่าคนลักษณ์ 9 ทั่วไป พวกเขาต้องการอยู่ในบรรยากาศที่สงบ สบาย ไม่ขัดแย้ง และสามารถอยู่คนเดียวตามลำพังได้มากกว่าปกติ


ลักษณ์ 9 ปีก 8 (9w8)

ลักษณ์ 9 ปีก 8 (9w8) เป็นลักษณ์ 9 ที่มุ่งมั่น มีความคิดเป็นของตัวเอง ไม่ค่อยละเอียดอ่อน พวกเขามักจะชอบอยู่กับกลุ่มเพื่อน และกลุ่มคนมากกว่าการอยู่เพียงลำพัง เมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้น พวกเขาอาจเผชิญหน้าปัญหาเหล่านั้นอย่างตรงไปตรงมา และกล้าบอกความต้องการของตัวเองซึ่งเป็นคุณลักษณะของปีก 8 ที่ทำให้พวกเขากล้าเผชิญหน้า


สภาวะลูกศร (Arrow Line) ของลักษณ์ 9

สภาวะลูกศร (arrow line) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคนในลักษณ์นั้นกำลังอยู่ในสภาวะที่มั่นคง หรือไม่มั่นคง ซึ่งจะทำให้มีพฤติกรรมและการแสดงออกเหมือนคนในลักษณ์อื่น สำหรับคนลักษณ์ 9 จะมีสภาวะลูกศรไปยังลักษณ์ 3 เมื่อมีความมั่นคง และลักษณ์ 6 เมื่อมีความไม่มั่นคง

 • ในสภาวะที่มั่นคง ลักษณ์ 9 มีลูกศรไปยังลักษณ์ 3 ทำให้ได้รับอิทธิพลและการแสดงออกของลักษณ์ 3 เช่น การมีเป้าหมาย ความกระตือรือร้นในการทำงาน การทำงานเพื่อความมีประสิทธิภาพ และความมั่นใจในตัวเอง เป็นต้น

 • ในสภาวะที่ไม่มั่นคง ลักษณ์ 9 มีลูกศรไปยังลักษณ์ 6 ทำให้ได้รับอิทธิพลและการแสดงออกของลักษณ์ 6 เช่น กระบวนการคิดที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ความช่างสงสัย การมองและทำความเข้าใจสิ่งต่างๆ ในเชิงลึก เป็นต้น


คนลักษณ์ 9 ในที่ทำงาน

คนลักษณ์ 9 เป็นคนที่เป็นมิตร เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี เป็นคนที่มีความอดทนสูง ชอบช่วยเหลือคนอื่นในที่ทำงาน พวกเขาเป็นคนที่พร้อมจะสนับสนุนเพื่อนร่วมงานทุกคนให้มีความสัมพันธ์ที่ดีในทีม คนลักษณ์ 9 อยู่ในที่ทำงานจะช่วยให้บรรยากาศในที่ทำงานมีความเป็นมิตรมากยิ่งขึ้น พวกเขาเข้าใจผู้คนในหลากหลายแง่มุม และให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันเป็นหนึ่ง

 • สิ่งที่คนลักษณ์ 9 ช่วยเหลือได้ดีในที่ทำงาน คือ การดูแลเพื่อนร่วมงาน และการสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรในที่ทำงาน พวกเขาเป็นคนที่ง่ายๆ สบายๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยทำให้ที่ทำงานมีบรรยากาศที่เป็นมิตรมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นพวกเขายังเชื่อมโยงกับคนที่แตกต่างกันในที่ทำงานได้อย่างรวดเร็ว ทำให้แต่ละคนได้รู้สึกถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทีม

 • ปัญหาที่อาจเกิดจากคนลักษณ์ 9 ในที่ทำงาน คือ การหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ตึงเครียดและความขัดแย้ง เมื่ออยู่ท่ามกลางความขัดแย้งพวกเขาอาจพยายามทำให้ทุกอย่างจบลงอย่างเร็วที่สุด จนทำให้ไม่เกิดความเข้าใจกันที่แท้จริง เพราะความขัดแย้งที่สร้างสรรค์สามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีในการทำงานและความเข้าใจกันได้มากยิ่งขึ้น

แนวทางการพัฒนาตัวเองของคนลักษณ์ 9

คนลักษณ์ 9 สามารถพัฒนาตัวเองได้ด้วยวิธีต่างๆ เหล่านี้

 • สำรวจความโกรธ ความไม่เห็นด้วยที่เกิดขึ้นภายในใจ และอาการดื้อเงียบที่มักจะต่อต้านเรื่องที่ไม่พอใจด้วยวิธีการอย่างอ้อมๆ หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า

 • ใส่ใจความต้องการของตัวเอง ค้นหาและแบ่งแยกความต้องการของตัวเองกับความต้องการของคนอื่น ความต้องการที่มาจากภายนอก

 • เรียนรู้ว่าการแสดงความคิดเห็นของตัวเองออกไปอย่างตรงไปตรงมาในบางสถานการณ์สามารถช่วยทำให้งานดีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • สังเกตตัวเองเมื่อไปทำงานอย่างอื่นที่ไม่สำคัญหรืองานของคนอื่นก่อนที่จะทำงานที่สำคัญของตัวเอง

 • ตระหนักรู้เมื่อตัวเองทำตามความเคยชิน แทนที่จะเป้าหมายหรือสิ่งที่ควรจะทำ


เวิร์คช็อปนพลักษณ์ขั้นต้น (Enneagram Workshop)

แหล่งอ้างอิงและข้อมูลเพิ่มเติม

 • Chestnut, Beatrice. 2013. The complete Enneagram. Berkeley: She Writes Press.

 • Palmer, Helen. 1991. The Enneagram: Understanding Yourself and the Others In Your Life.

 • Wagele, Elizabeth, and Renee Baron. 1995. Are You My Type, Am I Yours? : Relationships Made Easy Through The Enneagram.

 • https://www.enneagraminstitute.com/

 • https://theenneagramatwork.com/

 

Urbinner เป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้เติบโตจากการเรียนรู้ในทุกช่วงเวลาของชีวิต โดยทีมนักจัดกระบวนการจะพาคุณไปเรียนรู้ทักษะที่นำไปสู่การเข้าใจตัวเอง สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการตระหนักรู้ร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถทำในสิ่งที่มีคุณค่าและความหมายสำหรับตัวเอง องค์กร และชุมชนของเราได้

Comments


Facebook group Banner.jpg
bottom of page