top of page
 • รูปภาพนักเขียนUrbinner

ลักษณ์ 7 ผู้เสพสุข ลักษณะนิสัย โครงสร้างบุคลิกภาพ และลักษณ์ย่อย

อัปเดตเมื่อ 6 ม.ค. 2566

Highlights

 • ลักษณ์ 7 ผู้เสพสุข เป็นลักษณ์ที่มีนิสัยร่าเริง สนุกสนาน มีชีวิตชีวา พวกเขามักจะมีความสนใจที่หลากหลาย โดยมีกลยุทธ์และแผนการเพื่อให้ตัวเองสามารถมีประสบการณ์ และมีความสุขกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

 • ลักษณะที่โดดเด่นของลักษณ์ 7 คือ การมองโลกในแง่ดี โดยที่พวกเขาจะมองหาสิ่งดีๆ เพื่อให้ตัวเองมีความสุข แต่ในขณะเดียวกันก็ใช้กลยุทธ์นี้ในการหลีกหนีความทุกข์ ความกังวล ความซ้ำซากจำเจ ที่ตัวเองต้องเผชิญ

 • ในที่ทำงานคนลักษณ์ 7 เป็นคนที่คิดเร็ว ทำเร็ว มีความคิดสร้างสรรค์ พวกเขาสามารถหาสิ่งเดิมๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา และเป็นคนที่รับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้า หรือเรื่องราวปัญหาไม่คาดคิดได้อย่างยอดเยี่ยม

 

ลักษณ์ 7 (Enneagram Type 7) ผู้เสพสุข เป็นลักษณ์ที่มองหาความสุขในรูปแบบต่างๆ มีลักษณะนิสัยสนุกสนานรื่นเริง สดใส มองโลกในแง่ดี มีพลังงานสำหรับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เก่งในการแก้ไขปัญหา พวกเขามักจะเก่งในการวางแผนอนาคตและหาทางเลือกที่หลากหลาย และต้องการการมีประสบการณ์อันน่าพอใจที่ไม่สิ้นสุดเนื้อหาในบทความ

 1. โครงสร้างบุคลิกภาพ และลักษณะนิสัยของลักษณ์ 7

 2. ลักษณะเด่นของลักษณ์ 7

 3. สิ่งหลีกเลี่ยง (Avoidance) ของลักษณ์ 7

 4. กลไกป้องกันตัวเอง (Defense Mechanism) ของลักษณ์ 7

 5. กิเลส (Emotional Passion) ของลักษณ์ 7

 6. ลักษณ์ย่อย (Subtype) ของลักษณ์ 7

  1. ลักษณ์ 7 แบบผดุงตน (Self-preservation, 7 sp)

  2. ลักษณ์ 7 แบบความสัมพันธ์ (One-to-one/sexual/1-1, 7 sx)

  3. ลักษณ์ 7 แบบสังคม (Social, 7 so)

 7. สภาวะปีก (Wing) ของลักษณ์ 7

  1. ลักษณ์ 7 ปีก 6 (7w6)

  2. ลักษณ์ 7 ปีก 8 (7w8)

 8. สภาวะลูกศร (Arrow Line) ของลักษณ์ 7

 9. คนลักษณ์ 7 ในที่ทำงาน

 10. แนวทางการพัฒนาตัวเองของคนลักษณ์ 7


โครงสร้างบุคลิกภาพ และลักษณะนิสัยของลักษณ์ 7

ลักษณ์ 7 (Enneagram Type 7) คือ ลักษณ์ที่อยู่ในฐานหัวหรือศูนย์หัว ซึ่งทำให้พวกเขามักจะมีความคุ้นเคยที่จะใช้ปัญญาจากการคิดวิเคราะห์ ทำให้คนลักษณ์ 7 มักจะใช้ชีวิตอยู่กับความคิดของตัวเอง ชอบคิดถึงอนาคต และมองโลกในแง่ดี พวกเขามักจะคิดถึงความสนุกสนาน ความตื่นเต้น ทางเลือก และโอกาสใหม่ๆ ที่ตัวเองอาจได้พบ


นอกจากนั้นคนลักษณ์ 7 เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ต้องการทำสิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา พวกเขาไม่อยากถูกจำกัดในกรอบหรือวิธีการทำอะไรแบบเดิมๆ อยากมีประสบการณ์ที่หลากหลาย และต้องการแสดงออกความสร้างสรรค์ที่มีด้วยวิธีต่างๆ


จากโครงสร้างบุคลิกภาพนี้เองที่ทำให้คนลักษณ์ 7 มีลักษณะนิสัยที่ร่าเริง อารมณ์ดี ขี้เล่น สนใจสิ่งต่างๆ อย่างหลากหลาย ช่างจินตนาการ และชอบความตื่นเต้น โดยลักษณะนิสัยเหล่านี้ทำให้เกิดเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนในเวลาเดียวกัน

 • จุดแข็งของคนลักษณ์ 7 คือ เป็นคนที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์ พวกเขาสามารถเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้าหากันได้อย่างง่ายดาย ไม่ยึดติดกับอะไรเดิมๆ สามารถทำให้ตัวเองมีความสนุกสนาน มีความสุขได้แม้อยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้าย

 • จุดอ่อนของคนลักษณ์ 7 คือ เป็นคนที่ขี้เบื่อง่าย และไม่อยากยึดติดกับสิ่งเดิมๆ ซึ่งทำให้เขามักจะหลีกเลี่ยงข้อผูกมัด และอาจทำให้พวกเขาทำตามความสุขระยะสั้นมากกว่ากว่าความสุขระยะยาว

ลักษณะเด่นของลักษณ์ 7

ลักษณะที่โดดเด่นของคนลักษณ์ 7 คือเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์ทางความคิด สร้างมาตรทางเลือกที่หลากหลายให้กับตัวเอง คนลักษณ์ 7 มักจะมีนิสัยร่าเริง ชอบความสนุกสนาน และบรรยากาศสบายๆ และยังมีลักษณะทางบุคลิกภาพที่โดดเด่นคือ

 • การมองโลกในแง่ดี (optimism) คนลักษณ์ 7 มักจะมีวิธีการในการมองโลก ทำให้ตัวเองมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ และโฟกัสไปยังสิ่งดีๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต แม้ว่าจะเจอกับสถานการณ์ที่เลวร้ายมากแค่ไหน นอกจากนี้ลักษณ์ 7 บางคนอาจไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องราวที่เลวร้าย เจ็บปวด เพราะเกิดกระบวนการภายในที่คอยหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอ และความทรงจำเหล่านั้นจะถูกแทนที่ด้วยแง่มุมที่ดี สนุกสนาน หรือการเรียนรู้แทน

 • แสวงหาความสุขอย่างสมบูรณ์ (hedonism) คนลักษณ์ 7 จะต้องการความสุขมากกว่าคนในลักษณ์อื่นๆ เขาแสวงหาความสุขซึ่งเป็นเสมือนเป้าหมายหลักในชีวิต แต่อาจทำให้พวกเขาหลีกหนีอารมณ์ความรู้สึกอื่นๆ ที่ทำให้เขาเป็นทุกข์ได้

 • ขาดการจดจ่อหรือกฎระเบียบ (lack of focus) คนลักษณ์ 7 มักจะมีแนวโน้มหลีกหนีข้อจำกัด กฎระเบียบ และการจดจ่อ ซึ่งนอกจากพฤติกรรมเปลี่ยนความสนใจไปทำอย่างอื่นแล้ว อาจแสดงออกมาทางจิตใจได้ด้วยเช่น การหนีออกไปคิดเรื่องอื่นๆ การหาทางทำอะไรที่สร้างสรรค์ หรือให้เหตุผลเพื่อหลีกหนีออกจากสถานการณ์นั้น


สิ่งหลีกเลี่ยง (Avoidance) ของลักษณ์ 7

ในนพลักษณ์ (Enneagram) แต่ละลักษณ์จะมีสิ่งที่ตัวเองหลีกเลี่ยง ซึ่งคนในลักษณ์นั้นมักจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้น โดยอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้ ซึ่งสิ่งหลีกเลี่ยง (avoidance) ของลักษณ์ 7 คือ ข้อจำกัด ความทุกข์ และความเจ็บปวด

 • ข้อจำกัด (limitation) คือ สิ่งต่างๆ ที่มาจำกัดความเป็นไปได้ในอนาคต หรือทำให้คนลักษณ์ 7 ต้องอยู่เฉยๆ กับสิ่งที่เขาต้องการหรือไม่ต้องการ โดยข้อจำกัดอาจแสดงออกมาในรูปของ กฎระเบียบ ความเจ็บป่วย หรือการไม่มีทางเลือกในอนาคต

 • ความทุกข์ และความเจ็บปวด (pain) คือ ความรู้สึกที่อยู่ข้างใน เป็นสภาวะที่คนลักษณ์ 7 ไม่ต้องการ หรือเป็นความรู้สึกเศร้า ไม่เป็นดังที่ต้องการ ความทุกข์และความเจ็บปวดสำหรับคนลักษณ์ 7 มักจะหมายถึงสิ่งที่เป็นความรู้สึกภายในมากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทางกายภาพ


กลไกป้องกันตัวเอง (Defense Mechanism) ของลักษณ์ 7

เมื่อคนในลักษณ์ 7 กำลังจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งหลีกเลี่ยง พวกเขาจะใช้กลไกบางอย่างเพื่อป้องกันตัวเองจากสถานการณ์นั้น สำหรับคนในลักษณ์ 7 กลไกการป้องกันตัวเอง (defense mechanism) คือ การให้เหตุผล


การให้เหตุผล (rationalization) คือ การหาเหตุผลมาสนับสนุนสิ่งที่ตัวเองต้องการ สร้างความเชื่อที่เราอยากจะเชื่อ และหาคำอธิบายให้กับสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะทำให้ตัวเองสบายใจมากขึ้น การให้เหตุผลยังรวมไปถึงการมองสถานการณ์ที่เลวร้ายด้วยมุมมองแบบใหม่ พวกเขามักจะมีวิธีการในการบอกตัวเองว่าสิ่งเลวร้ายที่พบมีสิ่งดีงามซ่อนอยู่


กิเลส (Emotional Passion) ของลักษณ์ 7

กิเลส (emotional passion) ในนพลักษณ์เป็นแรงขับเคลื่อนภายในที่จะส่งผลต่อลักษณ์นั้น และส่งอิทธิพลให้เราทำสิ่งต่างๆ ซึ่งกิเลสของลักษณ์ 7 คือ ความตะกละ (gluttony)


ความตะกละ (gluttony) ซึ่งเป็นกิเลสของลักษณ์ 7 คือ ความหิวกระหายที่จะได้มีประสบการณ์กับสิ่งต่างๆ ตามที่ใจตัวเองต้องการ การลิ้มลองสิ่งใหม่ๆ ซึ่งไม่ได้หมายถึงความอยากในการทานอาหารปริมาณมากๆ


ลักษณ์ย่อย (Subtype) ของลักษณ์ 7

ลักษณ์ย่อย (subtype) คือ รูปแบบของบุคลิกภาพที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละลักษณ์ ซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด 3 รูปแบบด้วยกันตามความสนใจและสภาพแวดล้อม โดยลักษณ์ย่อยของนพลักษณ์จะทำให้คนลักษณ์ต่างๆ มีลักษณะนิสัย แสดงออก และบุคลิกภาพแตกต่างออกไป


ลักษณ์ 7 แบบผดุงตน (Self-preservation, 7 sp)

ลักษณ์ 7 ที่มีลักษณ์ย่อยแบบผดุงตน (self-preservation, 7 sp) มักจะมีกลุ่มเพื่อน เครือข่าย สังคม หรือพรรคพวกของตัวเอง เพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเอง ทำให้พวกเขาได้มีโอกาสเข้าถึงประสบการณ์ใหม่ๆ และมีพื้นที่ให้ได้สนุกกับสิ่งที่พวกเขาสนใจ


ลักษณ์ 7 ที่มีลักษณ์ย่อยเป็นแบบผดุงตน (self-preservation, 7 sp) เป็นคนที่เข้าสังคมเก่ง เขารู้วิธีการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ทำให้พวกเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์ค่อนข้างมากเมื่ออยู่กับสังคม และยังเป็นคนที่นำพาบรรยากาศที่สนุกสนานให้กับกลุ่มเพื่อนอีกด้วย


ลักษณ์ 7 แบบความสัมพันธ์ (One-to-one/sexual/1-1, 7 sx)

ลักษณ์ 7 ที่มีลักษณ์ย่อยแบบความสัมพันธ์ (one-to-one/sexual/1-1, 7 sx) มักจะมองโลกตามอุดมคติที่ตัวเองมี เสมือนอยู่ในโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ สิ่งที่ดีกว่า และหลีกหนีจากสิ่งต่างๆ ในชีวิตที่จะทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจ


ลักษณ์ 7 แบบความสัมพันธ์ (one-to-one/sexual/1-1, 7 sx) เป็นกลุ่มคนที่มองโลกในแง่ดีมากที่สุด และในเรื่องความรักเขาก็มักจะตกหลุมรักผู้คนผ่านทางจินตนาการ ความคิด หรืออุดมคติของตัวเองมากกว่าการใช้ชีวิตกับคนที่อยู่ข้างหน้าจริงๆ โลกภายในของคนลักษณ์ 7 ที่มีลักษณ์ย่อยแบบนี้จะเป็นเหมือนกับคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับนิยายแฟนตาซี จินตนาการ และอุดมคติที่ตัวเองสร้างขึ้น


ลักษณ์ 7 แบบสังคม (Social, 7 so)

ลักษณ์ 7 ที่มีลักษณ์ย่อยแบบสังคม (social, 7 so) เป็นกลุ่มที่ดูแตกต่างกับคนลักษณ์ 7 ทั่วๆ ไปเพราะเขาจะตอบสนองต่อความตะกละ (gluttony) ซึ่งเป็นกิเลส (emotional passion) ของคนลักษณ์ 7 ด้วยการแสดงออกไปในทางตรงข้าม จนทำให้พวกเขาคนเป็นคนที่ดูเสียสละ เพราะพวกเขาไม่ต้องการถูกครอบนำด้วยแรงขับเคลื่อนจากความตะกละของตัวเอง


ลักษณ์ 7 ที่มีลักษณ์ย่อยแบบสังคม (social, 7 so) มักจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อกลุ่ม ในหมู่คณะ หรือครอบครัวของพวกเขา และเขามักจะเสียสละความต้องการของตัวเองเพื่อความต้องการของคนในกลุ่ม เขามักจะเลื่อนความตะกละของเขาออกไป และทำบางอย่างเพื่อรับใช้คนเหล่านั้น ซึ่งการทำแบบนี้ทำให้พวกเขาเป็นคนที่มีอุดมคติค่อนข้างสูง และอาจเกิดความขัดแย้งทางลักษณะนิสัย บุคลิกภาพของตัวเอง


สภาวะปีก (Wing) ของลักษณ์ 7

สภาวะปีก (wing) ที่ลักษณ์ 7 มีคือ ปีกลักษณ์ 6 และปีกลักษณ์ 8 ซึ่งคนลักษณ์ 7 บางคนอาจไม่พบสภาวะปีกอยู่ก็ได้เช่นกัน โดยสภาวะปีกจะทำให้พวกเขามีการแสดงออกที่แตกต่างกันออกไป


ลักษณ์ 7 ปีก 6 (7w6)

ลักษณ์ 7 ปีก 6 (7w6) เป็นลักษณ์ 7 ที่มีความรอบคอบ ชอบตั้งคำถาม โลเล ดูไม่มั่นใจ พวกเขาอาจจินตนาการถึงสถานการณ์เลวร้ายเพื่อหาทางรับมือล่วงหน้า พวกเขามีแนวโน้มที่จะเก็บตัวมากกว่าคนลักษณ์ 7 แบบ ทั่วๆ ไปและชอบใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการคิดถึงอนาคต

ลักษณ์ 7 ปีก 8 (7w8)

ลักษณ์ 7 ปีก 8 (7w8) เป็นลักษณ์ 7 ที่มีพลัง กล้าแสดงออก ใจร้อน กล้าเป็นผู้นำ ชอบผจญภัย ชอบอยู่กับสิ่งที่สนุกสนาน และสามารถลงมือทำสิ่งต่างๆ ได้ทันทีโดยไม่ต้องคิดหรือไตร่ตรองมากนัก


สภาวะลูกศร (Arrow Line) ของลักษณ์ 7

สภาวะลูกศร (arrow line) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคนในลักษณ์นั้นกำลังอยู่ในสภาวะที่มั่นคง หรือไม่มั่นคง ซึ่งจะทำให้มีพฤติกรรมและการแสดงออกเหมือนคนในลักษณ์อื่น สำหรับคนลักษณ์ 7 จะมีสภาวะลูกศรไปยังลักษณ์ 5 เมื่อมีความมั่นคง และลักษณ์ 1 เมื่อมีความไม่มั่นคง

 • ในสภาวะที่มั่นคง ลักษณ์ 7 มีลูกศรไปยังลักษณ์ 5 ทำให้ได้รับอิทธิพลและการแสดงออกของลักษณ์ 5 เช่น การจดจ่อ การจัดระบบองค์ความรู้ การค้นหาข้อมูล หรือความพึงพอใจที่จะอยู่คนเดียว หรือมีความสงบ เป็นต้น

 • ในสภาวะที่ไม่มั่นคง ลักษณ์ 7 มีลูกศรไปยังลักษณ์ 1 ทำให้ได้รับอิทธิพลและการแสดงออกของลักษณ์ 1 เช่น มีการตัดสินภายใน การวิจารณ์ตนเอง การทำตามกฎระเบียบที่ไม่ยืดหยุ่น หรือมีความหงุดหงิดกระวนกระวาย เป็นต้น


คนลักษณ์ 7 ในที่ทำงาน

คนลักษณ์ 7 เป็นคนที่สามารถทำงานหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน พวกเขามีความคิดสร้างสรรค์และชอบทำงานที่เกี่ยวข้องกับความคิดมากกว่า คนลักษณ์ 7 สามารถสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานและเป็นกันเองให้กับเพื่อนๆ ที่ทำงานได้เป็นอย่างดี และพวกเขายังเป็นนักแก้ไขปัญหาที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย

 • สิ่งที่คนลักษณ์ 7 ช่วยเหลือได้ดีในที่ทำงาน คือ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการคิด แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในที่ทำงาน ลักษณ์ 7 สามารถทำงานกับองค์ความรู้ได้ดี และช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรในที่ทำงานอีกด้วย

 • ปัญหาที่อาจเกิดจากคนลักษณ์ 7 ในที่ทำงาน คือ การไม่มีความรับผิดชอบ การทำงานหลายอย่างมากเกินไปแต่ไม่ค่อยมีคุณภาพ และทิ้งงานบางอย่างไปโดยต้องมีคนอื่นมาทำงานแทน นอกจากนั้นคนลักษณ์ 7 ยังมีปัญหาเมื่อต้องเผชิญหน้ากับงานที่มีกฎระเบียบตายตัว เคร่งครัด


แนวทางการพัฒนาตัวเองของคนลักษณ์ 7

คนลักษณ์ 7 สามารถพัฒนาตัวเองได้ด้วยวิธีต่างๆ เหล่านี้

 • สังเกตตัวเองเมื่อต้องอยู่กับความเจ็บปวด ข้อจำกัด

 • เรียนรู้ที่จะยอมรับด้านที่เปราะบางของตนเอง แทนที่จะใช้กระบวนการมองโลกในแง่ดีหรือการให้เหตุผลในการปกปิดมันไว้

 • ยอมรับสิ่งที่ตนเองต้องรับผิดชอบ

 • อยู่กับปัจจุบันและสิ่งที่อยู่ข้างหน้ามากกว่าการหลบหลีกไปยังความคิด

 • เรียนรู้ที่จะอยู่กับอารมณ์ด้านอื่นนอกจากความสุข


เวิร์คช็อปนพลักษณ์ขั้นต้น (Enneagram Workshop)

แหล่งอ้างอิงและข้อมูลเพิ่มเติม

 • Chestnut, Beatrice. 2013. The complete Enneagram. Berkeley: She Writes Press.

 • Palmer, Helen. 1991. The Enneagram: Understanding Yourself and the Others In Your Life.

 • Wagele, Elizabeth, and Renee Baron. 1995. Are You My Type, Am I Yours? : Relationships Made Easy Through The Enneagram.

 • https://www.enneagraminstitute.com/

 • https://theenneagramatwork.com/type-7-epicure

 

Urbinner เป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้เติบโตจากการเรียนรู้ในทุกช่วงเวลาของชีวิต โดยทีมนักจัดกระบวนการจะพาคุณไปเรียนรู้ทักษะที่นำไปสู่การเข้าใจตัวเอง สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการตระหนักรู้ร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถทำในสิ่งที่มีคุณค่าและความหมายสำหรับตัวเอง องค์กร และชุมชนของเราได้

Comentários


Facebook group Banner.jpg
bottom of page