top of page
  • รูปภาพนักเขียนUrbinner

รูปแบบความความผูกพันทั้ง 4 (Attachment Styles)

ทุกคนล้วนอยากรู้ว่าเราจะมีความรักที่ดีและเข้ากับคนแบบไหน แต่ไม่มีใครที่สามารถตอบคำถามข้อนี้ได้ จนหลายคนคิดว่า "คู่แท้" คือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ทั้งๆ บางคนอาจเป็นคนดีทั้งคู่ แต่เมื่ออยู่ด้วยกันกลับเกิดปัญหาขึ้น แล้วอะไรเป็นสิ่งที่พอจะบอกได้ว่าเรามักจะผูกพันกับใคร จะไปกันรอดหรือไม่นักจิตวิทยา Mary Ainsworth และ John Bowlby ผู้ซึ่งศึกษาทฤษฎีความผูกพัน (Attachment Theory) พบว่าคนเรามีรูปแบบของความผูกพันอยู่ 4 รูปแบบนั่นคือ


Secure Attachment

เป็นคนที่สามารถสร้างความมั่นคงปลอดภัย ความผูกพันกับคนอื่นได้ พวกเขาสามรถเชื่อใจคนอื่นและได้รับความเชื่อใจ ยอมรับที่จะได้รับความรัก ไม่กลัวความกใล้ชิด หรือไม่รู้สึกประหม่าเมื่อคนรักของเขาต้องการเวลาส่วนตัว พวกเขาเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองได้เป็นอย่างดี


Anxious Attachment

เป็นคนที่มีความรู้สึกไม่มั่นคงลึกอยู่ภายใน พวกเขากลัวการถูกทอดทิ้ง พวกเขารู้สึกไม่มั่นใจ ไม่ไว้วางใจในความสัมพันธ์และกลัวความคู่รักจะทิ้งเขาไป คนในกลุ่มนี้มักจะต้องการการยืดยันจากคนรอบข้างอยู่เสมอราวกับว่าพวกเขาไม่เป็นตัวของตัวเอง จนอาจรู้สึกตื่นตระหนกหากคนรักของเขาไม่ได้ใช้เวลาส่วนมากอยู่กับเขา


Avoidant Attachment

เป็นคนที่กลัวความสัมพันธ์ใกล้ชิด พวกเขามักจะพบปัญหาบ่อยๆ เมื่ออยู่ใกล้ใครสักคนหรือเมื่อไว้วางใจคนอื่น ทำให้พวกเขามักจะหนีออกจากความสัมพันธ์ใกล้ชิด คนกลุ่มนี้มักจะมีระยะห่างจากคู่รักของตัวเองหรือไม่ค่อยทุ่มเทในความรักมากนัก พวกเขาเชื่อมั่นในตนเองและการพึ่งพาตัวเองมากกว่าการให้ความเชื่อใจคนอื่น


Fearful-Avoidant Attachment (aka disorganized)

คนกลุ่มนี้เป็นการรวมกันของคนที่ทั้งเป็น Anxious attachment และ Avoidant attachment ซึ่งส่งผลให้เขาทั้งหวาดกลัวและพยายามหนีห่างออกจากความสัมพันธ์ พวกเขาไม่ค่อยอยากจะมีความสัมพันธ์กับใครนัก แต่อย่างไรก็ตามก็ยังเป็นคนที่ต้องการความรักจากคนอื่นอยู่เช่นกัน

แหล่งอ้างอิงและข้อมูลเพิ่มเติม

  • https://www.mindbodygreen.com/articles/attachment-theory-and-the-4-attachment-styles

ดู 7,803 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


Facebook group Banner.jpg
bottom of page