top of page

Create Co-Meaning

Community

หากคุณเชื่อว่าทุกคนสามารถมีความสุขได้ในแบบของตัวเอง จากการ เรียนรู้และสำรวจโลกภายในและโลกภายนอกของคุณ

เราก็เช่นกัน

Our Way
Our Way

สร้างการเรียนรู้

สร้างการเรียนรู้ที่ทำให้เกิดปัญญาเฉพาะตัว ปัญญาไม่ใช่ความรู้ เพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากผู้เรียนไม่ใช่เป็นการถ่ายทอดข้อมูล

ปัญญาสามารถเกิดขึ้นได้ผ่านประสบการณ์ ความรู้สึก และกระบวนการทางความคิด

พวกเราสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดปัญญาเฉพาะตนแบบองค์กรวม และสร้างพื้นที่ที่เกื้อกูลต่อการเรียนรู้

มีพื้นที่ทดลองความจริง

พื้นที่ทดลองความจริงคือพื้นที่ที่อนุญาตให้เราสามารถทดลองสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะความผิดพลาดไม่ใช่สิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ระหว่างการทดลองความจริง และเป็นบทเรียนที่ดีกว่าความสำเร็จ

การทำบางอย่างให้สำเร็จได้ด้วยความปลอดภัยอาจไม่มีประโยชน์เท่ากับการเรียนรู้จากความผิดพลาด

เรียนรู้เป็นชุมชน

แบ่งปันการเรียนรู้ให้กับเพื่อนร่วมงาน ทีมงาน และเรียนรู้ร่วมกันเป็นชุมชน เพราะเราต้องการสร้างการเรียนรู้ให้กับทุกคน และให้ทีมงานทุกคนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

การแบ่งปันการเรียนรู้ช่วยทำให้เราเรียนรู้สิ่งที่ผิดพลาด และสิ่งที่ได้ผลดีกับทีมได้

ดูแลคุณค่าภายใน

การเกื้อกูลกันเพื่อเรียนรู้และดูแลคุณค่าภายในคือสิ่งที่พวกเราให้ความสำคัญ

ทีมงานมีความรับผิดชอบในงานที่กำลังทำและคุณค่าที่กำลังจะส่งต่อให้กับโลก เราตั้งใจให้ทีมงานได้พูดในสิ่งที่คิด ไม่ใช่สิ่งที่ควรพูด และได้มองเห็นคุณค่าของงานที่ตนเองได้ดูแล

เป็นผู้เชี่ยวชาญ

ทีมงานมีความเชี่ยวชาญและความถนัดเฉพาะด้าน และสนใจการพัฒนาตนเอง การเรียนรู้

ทีมงานของเราเป็นคนที่พร้อมเพื่อให้วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดไม่ใช่วันพรุ่งนี้ และไม่หยุดเรียนรู้เพื่อสร้างความสุขที่มั่นคง

ช่วยเหลือองค์กรและสังคม

เราตั้งใจที่จะดูแลองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และบุคคลทั่วไปที่สนใจการเรียนรู้เพื่อความสุขที่มั่นคง เพื่อเป็นการตอบแทนโลกซึ่งเป็นบ้านของเรา เพื่อให้ผู้ขาดโอกาสได้เข้าถึงความสุขในรูปแบบที่ต่างจากการเสพและการบริโภควัตถุเพียงอย่างเดียว

การสร้างความตระหนักรู้และความเชื่อมโยงระหว่างบุคคล องค์กร สังคม และโลกเป็นสิ่งที่เราให้คุณค่าและต้องการตอบแทน

ทำงานร่วมกับเรา

 

Thanks for submitting!

รับสมัครผู้ร่วมงานกับเรา
- นักจิตวิทยาการคำปรึกษา
- โค้ช

แบบ part-time โดยจะเป็นผู้ให้คำปรึกษาตามวันเวลาที่ผู้รับบริการนัดหมายผ่านช่องทางออนไลน์

* ไม่จำเป็นต้องพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ

ค่าตอบแทน 500-1,500 บาท/ชั่วโมง 

หากสนใจสามารถส่ง resume ของคุณมาได้ที่

E-mail: urbinner.co@gmail.com

หรือกรอกแบบฟอร์มอย่างละเอียดเพื่อให้เราติดต่อกลับ

bottom of page