top of page

ส. 25 พ.ย.

|

Zoom Application

Inner Self Listening

ฟังเสียงโลกภายใน (Inner Self Listening) สะท้อนความเชื่อ ความคิด ความต้องการของตัวคุณ เพื่อดูแลปัญหา การตัดสินใจ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างเท่าทัน

ตอนนี้มีผู้สมัครเต็มแล้ว (Registration is Closed)
See other Activity
Inner Self Listening
Inner Self Listening

เวลาและสถานที่

25 พ.ย. 2566 09:00

Zoom Application

แขกร่วมงาน

เกี่ยวกับอีเวนท์

Introduction

ฟังเสียงโลกภายใน (Inner Self Listening) เป็น workshop ที่ออกแบบมาให้คุณได้กลับมาค้นพบเสียงของความรู้สึก ความต้องการของตัวคุณ โดยอาศัยความตระหนักรู้ภายในตัวเอง (self-awareness) และการสะท้อน (reflection) ความคิด ความเชื่อและการแสดงออก เพื่อให้คุณได้ค้นพบเบื้องหลังของกรอบความเชื่อ พฤติกรรมของตนเอง และดูแลจัดการสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวเอง และอนุญาตให้ความต้องการลึกๆ หรือเสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินปรากฏออกมา 

เพราะก่อนที่คุณจะสามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง ทำตามเป้าหมาย หรือมีความสุขตามแบบที่ตัวเองต้องการ สิ่งแรกที่คุณจะต้องเข้าใจคือความคิด ความเชื่อ อารมณ์ความรู้สึกของตัวเอง และเมื่อเข้าใจสิ่งเหล่านี้ เราจะสามารถดูแลความเครียด ความสัมพันธ์ ความสุข และการตัดสินใจของตัวเองได้ดีขึ้น 

Workshop นี้จะทำให้คุณพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมา เท่าทันเสียงความคิดและความรู้สึกที่เกิดขึ้น เพื่อทำให้เรามีโอกาสสื่อสารสิ่งเหล่านั้น รู้สึกมั่นคงกับความคิดความรู้สึก และตัดสินใจเข้าไปมีส่วนร่วมกับปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวได้ดีขึ้น

วิทยากร

รชต แซ่ตั้น

ประวัติและประสบการณ์

กระบวนกร นักสร้างสรรค์เครื่องมือเพื่อการเข้าใจตนเอง ที่ใช้กระบวนการเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน (transformative learning)ในการทำให้ผู้คนได้สัมผัสความสุขที่มั่นคงจากการค้นหาคุณค่าที่เป็นเสมือนเข็มทิศภายในของตัวเอง ปัจจุบันเป็นกระบวนกรพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาในโครงการ We Oneness ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Workshop นี้เหมาะสำหรับใคร?

 • คนที่ต้องการค้นหาเป้าหมาย คุณค่า หรือความเชื่อของตนเอง
 • คนที่กำลังตัดสินใจบางอย่าง ต้องการทำความเข้าใจกับปัญหาและตัวเอง
 • คนที่ต้องการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นมากขึ้น
 • คนที่ต้องการมีความสุขกับตัวเองมากขึ้น ต้องการเข้าใจตัวเองในระดับที่ลึกซึ้งมากขึ้น และต้องการออกจาก comfort zone ของตัวเอง

วันเวลา

 • เข้าร่วมเวิร์คช็อป 1 วัน  (วันเสาร์ ที่ 25 พฤษจิกายน 2566)

โปรแกรมที่ใช้ในการพบกัน

 • Zoom โดยจะได้ลิงค์เพื่อเข้าร่วมเวิร์คช็อปจากเจ้าหน้าที่ หลังจากที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

ตารางกิจกรรม

09:00 น. แนะนำเวิร์คช็อป และการเรียนรู้ร่วมกัน

10:00 น. กระบวนการสะท้อนตัวเอง (self-relfection)

 • การฟังเสียงภายในของตัวเองผ่านการเล่าเรื่องและการฟัง
 • การสะท้อนความต้องการของตัวเองเพื่อเข้าใจคุณค่า

11:00 น. ทำความรู้จักกับ Emotional Awareness

11:30 น. พักเที่ยง

13:00 น. ค้นหาคุณค่าที่ตัวเองให้ความสำคัญ

 • เรียนรู้แนวทางในการตัดสินใจด้วยคุณค่า
 • ทำความรู้จักกับความเชื่อที่ทำให้เราสับสน

14:00 น. การตั้งคำถามที่ทำให้เกิดความชัดเจนในเรื่องที่สับสน

 • เรียนรู้วิธีการตั้งคำถามที่ช่วยในการค้นหาความต้องการที่แท้จริง
 • เข้าใจลักษณะของคำถามที่ทำให้ตัวเองหลงทางท่ามกลางความสับสน

15:00 น. ทำความรู้จักความเชื่อที่บั่นทอน (limiting belief)

16:00 น. ตั้งเป้าหมาย และสะท้อนการเรียนรู้

17:00 น. สิ้นสุดกิจกรรม

ภาษา

 • ไทย

จำนวนผู้เข้าร่วม

 • ไม่เกิน 15 คน

สอบถามเพิ่มเติม

บัตรเข้างาน

 • Normal - บัตรเข้าร่วมคลาส

  สำหรับผู้เข้าร่วมที่ตารางเวลาแน่นอน ไม่เปลี่ยนแปลงวันเวลาเข้าร่วมกิจกรรม

  ฿2,800.00
  ปิดจำหน่ายแล้ว
 • Flexible - บัตรเข้าร่วมคลาส

  บัตรเข้าร่วมคลาส Flexible สามารถเปลี่ยนแปลงวันเข้าร่วมกิจกรรมได้ 2 ครั้งภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากวันที่ลงทะเบียน และเปลี่ยนเป็นเวิร์คช็อปอื่นที่มีมูลค่าเท่ากับหรือน้อยกว่าได้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้

  ฿3,800.00
  ปิดจำหน่ายแล้ว

ทั้งหมด

฿0.00

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page