top of page

ส. 13 พ.ค.

|

Zoom Application

Express through Art

แสดงออกผ่านศิลปะ (Express through Art) ศิลปะที่ออกแบบมาเพื่อฟื้นฟูและเยียวยาตัวเองจากสภาวะเครียด ความกังวล กดดัน และให้ตนเองได้ทำความเข้าใจสาเหตุที่มาของสิ่งเหล่านั้นผ่านการแสดงออก และระบายออกมาในรูปแบบศิลปะ

Registration is Closed
See other Activity
Express through Art
Express through Art

เวลาและสถานที่

13 พ.ค. 2566 10:00 – 17:00

Zoom Application

แขกร่วมงาน

เกี่ยวกับอีเวนท์

Introduction

แสดงออกผ่านศิลปะ (Express through Art)  เป็น workshop ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณได้ฟื้นฟูและเยียวยาตัวเองจากสภาวะเครียด ความกังวล กดดัน ไม่มีความสุข โดยนำเทคนิคในศิลปะบำบัดแบบกลุ่ม (group art therapy) มาใช้กับกิจกรรมศิลปะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้สำรวจเข้าไปภายในตนเองระหว่างกระบวนการทำงานศิลปะ เพื่อดูแลความรู้สึกสภาวะเหล่านั้นและให้ตนเองได้ทำความเข้าใจสาเหตุที่มาของสิ่งเหล่านั้นผ่านการแสดงออกในรูปแบบศิลปะ

วิทยากร

ศรีบัว  กันทะวงค์

ประวัติและประสบการณ์

 • นักกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูให้กับองค์กร และกลุ่มต่างๆ เช่นผู้ที่ได้รับความสะเทือนใจอย่างรุนแรง
 • ที่ปรึกษาปัญหาเยาวชน และดูแลบำบัดเยียวยาเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสพติด
 • กรรมการเครือข่ายการมีส่วนร่วมของแรงงานเด็กในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ไทย,พิลิปินส์,อินโดนีเชีย,กัมพูชา,สปป.ลาว,)
 • ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กน้อยดอนกอย ประเทศสปป.ลาว
 • ที่ปรึกษาให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาเยาวชน 
 • นักจัดกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ในสถานบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดศูนย์สมสง่า
 • บรรณาธิการจดหมายข่าวเพื่อนถึงเพื่อน

Workshop นี้เหมาะสำหรับใคร?

 • คนที่อยากออกจากความรู้สึกไม่อยากทำอะไร เบื่อหน่าย ไม่มีความสุข 
 • คนที่ถูกความเครียดทำร้าย ได้รับความกดดันสูงจากการทำงาน หรือภาระที่ต้องทำ
 • คนที่ต้องการปลดปล่อยอารมณ์ หรือสิ่งที่รู้สึกค้าคา
 • คนที่รู้สึกมีปัญหาบางอย่างแต่ไม่รู้ว่าคืออะไร ต้องการทำความเข้าใจกับปัญหาเหล่านั้นมากขึ้น เช่น ต้องการทำความเข้าใจกับเรื่องที่นึกถึงแล้วเกิดความโกรธ ที่เกิดขึ้นบ่อยๆ 
 • คนที่หมดพลังจากงานที่ต้องอาศัยการบริการมากเช่น งานบริการดูแลผู้โดยสาร ผู้ดูแลผู้เยียวยา อาชีพเกี่ยวกับการบำบัด พยาบาล การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้ควบคุม

โปรแกรมที่ใช้ในการพบกัน

 • Zoom โดยจะได้ลิงค์เพื่อเข้าร่วมเวิร์คช็อปจากเจ้าหน้าที่ หลังจากที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

ตารางกิจกรรม

10:00 น. แนะนำเวิร์คช็อป

10:15 น. แนะนำตัวเอง

10:45 น. ทบทวนตัวเองด้วยศิลปะ

12:00 น. พักเที่ยง

13:30 น. กิจกรรม Mandala

15:30 น. ทบทวนความสุขกับกิจกรรม Mobile Life

17:00 น. สิ้นสุดกิจกรรม 

ความรู้พื้นฐาน

 • ไม่จำเป็นต้องมีการความรู้พื้นฐานทางศิลปะมาก่อน

ภาษา

 • ไทย

จำนวนผู้เข้าร่วม

 • ไม่เกิน 15 คน

สอบถามเพิ่มเติม

บัตรเข้างาน

 • Normal - บัตรเข้าร่วมคลาส

  รวมค่าอุปกรณ์ทั้งหมดในการทำกิจกรรม ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเวลาเข้าร่วมกิจกรรมได้

  ฿2,800.00
  ปิดจำหน่ายแล้ว
 • Flexible - บัตรเข้าร่วมคลาส

  บัตรเข้าร่วมคลาส Flexible สามารถเปลี่ยนแปลงวันเข้าร่วมกิจกรรมได้ 2 ครั้งภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากวันที่ลงทะเบียน และเปลี่ยนเป็นเวิร์คช็อปอื่นที่มีมูลค่าเท่ากับหรือน้อยกว่าได้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้

  ฿3,800.00
  ปิดจำหน่ายแล้ว

ทั้งหมด

฿0.00

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page