top of page

Self-Healing

เยียวยาตัวเองในวันที่เจ็บปวด

การดูแลตัวเองในช่วงเวลาที่รู้สึกแย่เป็นสิ่งที่หลายคนมองข้าม และหลายคนเลือกที่จะเก็บความรู้สึกแย่ๆ ไว้กับตัวจนกลายเป็นบาดแผลที่กลับมาทำร้ายเราได้

เวิร์คช็อปนี้จะพาคุณมาทำความรู้จักกับเครื่องมือที่จะช่วยทำให้คุณสามารถดูแลตัวเองได้ดีขึ้น เมื่อมีเรื่องร้ายๆ เกิดขึ้น และได้ลงมือใช้เครื่องมือเหล่านั้นเพื่อดูแล เยียวยา และเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้น โดยคุณจะได้เรียนรู้

 • ขอบเขตที่เหมาะสมในการมีความสุข (Healthy Boundary)

 • การสะท้อนตนเอง (Self Reflection)

 • การไม่ตัดสินตัวเอง (Non-judgmental mindset)

ไปพร้อมๆ กับการระบายและเยียวยาตัวเอง​ในเวิร์คช็อป

A Hug

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่...

 • มองหาการเยียวยาและเริ่มต้นใหม่
 • ต้องการช่วงเวลาหยุดพักเพื่อกลับมาดูแลตัวเอง
 • อยากมีความเข้าใจ และเติบโตจากเรื่องที่ผ่านมา
Fireplace Cuddle

"ของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
คือการกลับมาดูแลตัวเอง"

เป้าหมายในเวิร์คช็อปนี้
 • ดูแลความรู้สึกด้านลบ ที่เกิดขึ้น

 • รู้จักและใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อกลับมาดูแลตัวเอง

 • ตั้งเป้ากำหนดขอบเขตเพื่อไม่ให้ตนเองตกอยู่ในความรู้สึกด้านลบที่เคยพบ

ความรู้พื้นฐาน
 • ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐาน

Workshop นี้เหมาะสำหรับใคร?
 • ครู อาจารย์ นักการศึกษา

 • ผู้มีอาชีพเกี่ยวข้องกับงานบริการและการดูแลผู้คนเช่น งานบริการดูแลผู้โดยสาร  พยาบาล การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้ควบคุม HR

 • คนที่ต้องการระบายความรู้สึก ความเครียด สภาวะท่วมท้น หรือสิ่งที่รู้สึกค้างคา

 • คนที่ต้องการทำความเข้าใจปัญหาที่ ความยากลำบาก ที่เกิดขึ้นเพื่อก้าวผ่านหรือยอมรับ

 • คนที่ได้รับความกดดันสูงจากการทำงานหรือภาระส่วนตัว

"การให้พื้นที่เพื่อรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้น
คือการเยียวยาที่ดีที่สุด"

สิ่งที่จะได้รับจากการเข้าร่วมเวิร์คช็อป
 • เรียนรู้การตั้งขอบเขตที่เหมาะสมในการมีความสุข (Healthy Boundary)

 • ทดลองใช้ framework ต่างๆ สำหรับการสะท้อนตนเอง (Self Reflection)

 • ตระหนักรู้และฝึกฝน การไม่ตัดสินตัวเอง (Non-judgmental mindset)

ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
ตารางกิจกรรม

ยังไม่ปรากฏ

bottom of page