top of page
 • รูปภาพนักเขียนUrbinner

ลักษณ์ 8 เจ้านาย ลักษณะนิสัย โครงสร้างบุคลิกภาพ และลักษณ์ย่อย

อัปเดตเมื่อ 6 ม.ค. 2566

Highlights

 • ลักษณ์ 8 เจ้านาย เป็นลักษณ์ที่มีนิสัยดุดัน มีพลังมาก กล้าเผชิญหน้า พวกเขามักจะเข้าถึงความโกรธและใช้มันเป็นแรงขับเคลื่อนได้อย่างง่ายดาย โดยมากพวกเขาพร้อมที่จะปะทะกับผู้คนและสิ่งที่กำลังจะมาเอาเปรียบพวกเขาตลอดเวลา

 • ลักษณะที่โดดเด่นของลักษณ์ 8 คือ ความสนใจในพลัง อำนาจ และการควบคุม พวกเขามักจะมองหาว่าใครเป็นผู้มีอำนาจและใครไม่มีเพื่อที่จะรับมือได้อย่างเหมาะสม หากพวกเขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีใครมีอำนาจ ขาดผู้นำ พวกเขาก็มักจะเป็นคนที่เข้าไปควบคุมจัดการณ์ หรือเป็นผู้นำด้วยตนเอง

 • ในที่ทำงานคนลักษณ์ 8 เป็นคนที่ชอบทำงานอย่างเต็มที่ จนบางครั้งพวกเขาอาจถูกเรียกว่าเป็นคนที่บ้างาน พวกเขาชอบมองงานในภาพรวมมากกว่าการจัดการรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ และพร้อมที่จะเป็นผู้นำในที่ทำงานเพื่อจัดการสิ่งต่างๆ ให้อยู่ในที่ที่ควรจะเป็น

 

ลักษณ์ 8 (Enneagram Type 8) เจ้านาย เป็นลักษณ์ที่ต้องการควบคุมสถานการณ์หรือสิ่งต่างๆ ใช้ชีวิตอย่างสุดโต่ง เกินพอดี ชอบปกป้องผู้อ่อนแอเพื่อแสดงออกถึงความยุติธรรม ชอบแสดงความโกรธหรือพลังอำนาจที่มีออกมาอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา มักจะมีลักษณะเสียงดัง แข็งแกร่ง มีอำนาจ และไม่เกรงกลัวสิ่งใดๆเนื้อหาในบทความ


โครงสร้างบุคลิกภาพ และลักษณะนิสัยของลักษณ์ 8

ลักษณ์ 8 (Enneagram Type 8) คือ ลักษณ์ที่อยู่ในฐานกายหรือศูนย์กาย ซึ่งมีความโกรธเป็นพื้นฐานของอารมณ์ โดยลักษณ์ 8 แสดงออกมาในรูปแบบของความต้องการควบคุมและการมีอำนาจ พวกเขาเป็นคนที่โกรธง่าย โดยที่พวกเขาสามารถแสดงโกรธเหล่านั้นออกมาอย่างตรงไปตรงมา จนบางครั้งก็ปล่อยให้มันโลดแล่นออกมาได้มากกว่าที่มันเป็นจริงๆ


นอกจากนั้นคนลักษณ์ 8 มักจะให้ความสนใจเกี่ยวกับความแข็งแกร่งและการควบคุม พวกเขามักจะรู้เสมอว่าใครมีสิ่งเหล่านี้ และใครไม่มี คิดถึงสิ่งต่างๆ ในภาพกว้าง ต้องการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว และไม่ชอบสิ่งที่เป็นรายละเอียดมากนัก


จากโครงสร้างบุคลิกภาพนี้เองที่ทำให้คนลักษณ์ 8 เป็นคนที่มีนิสัยชอบพูดจาเสียงดัง มีพลังงานเหลือล้น หรือทำตัวโดดเด่นออกมาจากกลุ่มเพื่อน จนทำให้คนอื่นตกใจกลัวพวกเขาโดยไม่ตั้งใจ

 • จุดแข็งของคนลักษณ์ 8 คือ ความชัดเจน ตรงไปตรงมา และพลังงานที่มากมายเหลือล้น พวกเขาไม่กลัวที่จะเป็นจุดเด่น ทำให้พวกเขากล้าที่จะแสดงออกทุกสิ่งที่มีอย่างตรงไปตรงมา ชอบปกป้องผู้ที่อ่อนแอกว่า พร้อมที่จะปะทะกับใครอย่างตรงไปตรงมา

 • จุดอ่อนของคนลักษณ์ 8 คือ การจดจ่อรายละเอียด พวกเขามักจะไม่ค่อยสามารถจดจ่อรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ได้ เพราะพวกเขามองสิ่งต่างๆ ในมุมมองของภาพใหญ่อยู่เสมอ การจดจ่อรายละเอียดมากๆ จะทำให้รู้สึกกระวนกระวายและหมดพลังไปอย่างรวดเร็ว


ลักษณะเด่นของลักษณ์ 8

ลักษณะที่โดดเด่นของคนลักษณ์ 8 คือ ความเป็นนักสู้ พวกเขารู้สึกว่าตัวเองต้องแข็งแกร่งเพื่อที่จะได้รับการยอมรับ ไม่ถูกเอาเปรียบ สามารถปกป้องตัวเองและผู้อ่อนแอได้ พวกเขากล้าที่จะปะทะกับใครอย่างตรงไปตรงมา ปกป้องความยุติธรรม ซึ่งมักจะทำให้เขาดูเป็นคนที่แข็งกร้าว ดุดัน นอกจากนั้นลักษณะเด่นของคนลักษณ์ 8 คือ

 • การเผชิญหน้า (confrontation) คนลักษณ์ 8 มักจะมีการเผชิญหน้าอย่างตรงไปตรงมาด้วยพลังงานอย่างเหลือล้น ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับความโกรธของพวกเขา พวกเขามักจะถูกกระตุ้นด้วยความโกรธหรือความขัดแย้งได้ง่าย หลังจากที่มีการเผชิญหน้ากันแล้ว พวกเขาอาจไว้วางใจคนเหล่านั้นมากขึ้น รู้สึกดีกับคนเหล่านั้นมากขึ้นได้อย่างแปลกประหลาด และทำให้ความโกรธหายไปได้อย่างรวดเร็ว

 • การพึ่งพาตัวเอง (autonomy) คนลักษณ์ 8 ต้องการอำนาจในการพึ่งพาตัวเองเป็นอย่างมาก พวกเขาไม่ต้องการให้ถูกเห็นว่าเป็นคนอ่อนแอ เปราะบาง หรือต้องพึ่งพิงคนอื่น การพึ่งพาตัวเองของคนลักษณ์ 8 จะทำให้พวกเขารู้สึกมีอำนาจที่จะควบคุมสิ่งต่างๆ ได้ตามที่ต้องการ และพวกเขาจะภูมิใจมากหากได้เป็นที่พึ่งพิงให้กับคนที่อ่อนแอ หรือเป็นคนที่ถูกเอาเปรียบ

 • การมีอำนาจ (dominance) คนลักษณ์ 8 มักจะเข้าไปมีอำนาจควบคุมสถานการณ์ต่างๆ ชอบแสดงออกถึงความแข็งแกร่ง และการมีอำนาจ อย่างไรก็ตามพวกเขาก็จะไม่เข้าไปควบคุมบงการหากขณะนั้นมีคนอื่นที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำอยู่แล้ว แต่หากมีสภาวะที่ขาดผู้นำแล้ว เขาก็พร้อมที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำทันที

สิ่งหลีกเลี่ยง (Avoidance) ของลักษณ์ 8

ในนพลักษณ์ (Enneagram) แต่ละลักษณ์จะมีสิ่งที่ตัวเองหลีกเลี่ยง ซึ่งคนในลักษณ์นั้นมักจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้น โดยอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้ ซึ่งสิ่งหลีกเลี่ยง (avoidance) ของลักษณ์ 8 คือ ความอ่อนแอ


ความอ่อนแอ (weakness) คือ ความรู้สึกที่ไม่มั่นคง ไม่แข็งแกร่ง ขาดพลัง เช่น การเป็นผู้ด้อยอำนาจ ความอ่อนไหวและความเปราะบางทางอารมณ์ ความอ่อนแอทางด้านร่างกาย หรือสภาวะที่ต้องพึ่งพิงและทำตามคนอื่น โดยความอ่อนแอนี้ยังรวมไปถึงความอ่อนแอที่อยู่ภายในตัวเองด้วย และเป็นเหตุผลที่พวกเขาพยายามทำให้ตัวเองเป็นคนที่เข้มแข็ง แข็งแกร่งอยู่เสมอ


กลไกป้องกันตัวเอง (Defense Mechanism) ของลักษณ์ 8

เมื่อคนในลักษณ์ 8 กำลังจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งหลีกเลี่ยง พวกเขาจะใช้กลไกบางอย่างเพื่อป้องกันตัวเองจากสถานการณ์นั้น สำหรับคนในลักษณ์ 8 กลไกการป้องกันตัวเอง (defense mechanism) คือ การปฏิเสธ


การปฏิเสธ (denial) คือ การตัดออก เป็นกลไกอย่างหนึ่งที่พวกเขามักจะใช้ในการซ่อนความอ่อนแอ ความเปราะบางของตัวเอง โดยเฉพาะเมื่อพวกเขาจำเป็นที่จะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องแข็งแกร่ง เขามักจะใช้การปฏิเสธนี้ ปฏิเสธข้อจำกัด จุดอ่อน ความอ่อนแอ ของตัวเองออกไป ราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น


ยกตัวอย่างเช่นคนลักษณ์ 8 เมื่อต้องต่อสู้กับคนที่ดูเหมือนมีอำนาจมากกว่า เขาจะเรียนรู้ที่จะปฏิเสธจุดอ่อน ข้อจำกัดของตัวเอง เพื่อที่จะทำให้ตัวเองดูเข้มแข็ง และไปต่อสู้กับคนที่มีอำนาจเหนือเขา นอกจากนั้นพวกเขาอาจใช้กลไกป้องกันตัวเองนี้ในการปฏิเสธเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการการต่อสู้ และจดจ่ออยู่ที่วิธีการเอาชนะ ทำลายคู่ต่อสู้ของเขาเพียงอย่างเดียว


กิเลส (Emotional Passion) ของลักษณ์ 8

กิเลส (emotional passion) ในนพลักษณ์เป็นแรงขับเคลื่อนภายในที่จะส่งผลต่อลักษณ์นั้น และส่งอิทธิพลให้เราทำสิ่งต่างๆ ซึ่งกิเลสของลักษณ์ 8 คือ ความกำหนัด


ความกำหนัด (lust) ซึ่งเป็นกิเลสของลักษณ์ 8 คือ ความต้องการที่จะมีอะไรมากเกิน ต้องการความเข้มข้น ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกอย่างเช่น กิจกรรมที่ทำในชีวิต รสชาติ การทำงาน ความเครียด ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นความต้องการทางกายภาพ


ความกำหนัดของคนลักษณ์ 8 ทำให้พวกเขาทำอะไรอย่างสุดโต่ง ทำมากเกินกว่าปกติ ยกตัวอย่างเช่นคนลักษณ์ 8 คนหนึ่งต้องการทานอาหารเผ็ด ก็อยากจะทานอาหารแบบเผ็ดแบบสุดๆ จนทนแทบไม่ไหวไปเลย ซึ่งพวกเขาก็มีความสุขลึกๆ กับการทำสิ่งสุดโต่งเหล่านี้


นอกจากนั้นความกำหนัดของคนลักษณ์ 8 สามารถเกิดขึ้นกับสิ่งที่ไม่ใช่ความต้องการทางกายภาพได้เช่น แนวความคิด ความรัก สภาวะอารมณ์ ซึ่งเมื่อพวกเขาได้รับสิ่งเหล่านี้เข้มข้นมากเกินพอตามที่ความกำหนัดของพวกเขาต้องการแล้วก็พวกเขาก็อาจใส่ใจสิ่งเหล่านี้ลดลงได้อย่างรวดเร็ว


ลักษณ์ย่อย (Subtype) ของลักษณ์ 8

ลักษณ์ย่อย (subtype) คือ รูปแบบของบุคลิกภาพที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละลักษณ์ ซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด 3 รูปแบบด้วยกันตามความสนใจและสภาพแวดล้อม โดยลักษณ์ย่อยของนพลักษณ์จะทำให้คนลักษณ์ต่างๆ มีลักษณะนิสัย แสดงออก และบุคลิกภาพแตกต่างออกไป


ลักษณ์ 8 แบบผดุงตน (Self-preservation, 8 sp)

ลักษณ์ 8 ที่มีลักษณ์ย่อยแบบผดุงตน (self-preservation, 8 sp) มักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดหรือแสดงความรู้สึกออกมากนัก เพราะเขารู้วิธีในการได้มาซึ่งสิ่งที่พวกเขาต้องการโดยไม่ต้องแสดงออกมากนัก จนดูเหมือนเป็นคนที่มีนิสัยเงียบๆ ค่อนข้างเก็บตัว


ลักษณ์ 8 ที่มีลักษณ์ย่อยแบบผดุงตน (self-preservation, 8 sp) มีแสดงออกความกำหนัดซึ่งเป็นกิเลสของคนลักษณ์ 8 ผ่านความพอใจเชิงกายภาพ เช่นการเป็นเจ้าของสิ่งของ การสะสมทรัพย์สิน และพวกเขาสามารถทำทุกวิถีทางในการทำให้เขาได้สิ่งที่เขาต้องการ โดยไม่สนใจผู้คน ความรู้สึก หรือกฎกติกาอะไรมากนัก


ลักษณ์ 8 แบบความสัมพันธ์ (One-to-one/sexual/1-1, 8 sx)

ลักษณ์ 8 ที่มีลักษณ์ย่อยแบบความสัมพันธ์ (one-to-one/sexual/1-1, 8 sx) มักจะเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงมาก ชอบแสดงออกถึงพลังอำนาจของตัวเอง และมีลักษณะที่ชอบต่อต้านมากกว่าคนลักษณ์ 8 แบบอื่นๆ พวกเขามักจะรู้สึกต่อต้านกฎระเบียบ ธรรมเนียม หรืออำนาจ และต้องการแสดงออกว่าตัวเองมีอำนาจมากแค่ไหน


ลักษณ์ 8 แบบความสัมพันธ์ (one-to-one/sexual/1-1, 8 sx) มักจะแสดงออกความมีอำนาจผ่านการทำให้ตัวเองดูมีเสน่ห์ เพื่อที่จะให้พวกเขาได้สิ่งที่ต้องการในชีวิตไม่ว่าจะเป็น ความรัก ชื่อเสียง อำนาจ หรือความพอใจของตัวเอง ในความสัมพันธ์ พวกเขาต้องการให้คนอื่นพึ่งพาเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ราวกับว่าเขาเป็นศูนย์กลางของชีวิต


ลักษณ์ 8 แบบสังคม (Social, 8 so)

ลักษณ์ 8 ที่มีลักษณ์ย่อยแบบสังคม (social, 8 so) มักจะเป็นคนที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้คน รับใช้สังคม และการปกป้องผู้อ่อนแอ ทำให้พวกเขาเป็นคนที่ดูก้าวร้าวน้อยกว่าคนลักษณ์ 8 แบบอื่นๆ และแสดงคุณลักษณะของการเป็นผู้ปกป้องออกมาแทน


ลักษณ์ 8 ที่มีลักษณ์ย่อยแบบสังคม (social, 8 so) มีความสามารถในการตรวจสอบว่าสิ่งต่างๆ เป็นไปอย่างยุติธรรมหรือไม่ และรับรู้ว่าใครเป็นผู้มีอำนาจในกลุ่ม และพวกเขาก็พยายามที่จะปกป้องคนที่ดูเหมือนว่าจะมีอำนาจน้อยกว่า พวกเขาชอบพลังของความเป็นกลุ่มและรู้สึกสบายที่จะได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นแบบกลุ่มมากกว่าการมีปฏิสัมพันธ์แบบตัวต่อตัว


สภาวะปีก (Wing) ของลักษณ์ 8

สภาวะปีก (wing) ที่ลักษณ์ 8 มีคือ ปีกลักษณ์ 7 และปีกลักษณ์ 9 ซึ่งคนลักษณ์ 8 บางคนอาจไม่พบสภาวะปีกอยู่ก็ได้เช่นกัน โดยสภาวะปีกจะทำให้พวกเขามีการแสดงออกที่แตกต่างกันออกไป


ลักษณ์ 8 ปีก 7 (8w7)

ลักษณ์ 8 ปีก 7 (8w7) เป็นลักษณ์ 8 ที่มีความสนุกสนาน ร่าเริง มักชอบเข้าสังคม อยู่กับกลุ่มเพื่อน มีความคิดสร้างสรรค์ คนลักษณ์ 8 ปีก 7 มักจะชอบการออกไปข้างนอก ผจญภัย และทำกิจกรรมที่หลากหลายมากกว่า


ลักษณ์ 8 ปีก 9 (8w9)

ลักษณ์ 8 ปีก 9 (8w9) เป็นลักษณ์ 8 ที่แสดงความเป็นกันเอง สบายๆ อ่อนโยนมากขึ้น พวกเขามักจะเข้าใจคนที่อยู่รอบข้าง รู้สึกโอนอ่อนตาม แต่ในขณะเดียวกันก็เกิดความขัดแย้งภายในจากความเป็นลักษณ์ของตัวเองที่ต้องการควบคุม คนลักษณ์ 8 ปีก 9 มักจะเป็นคนที่พูดน้อยและชอบเก็บตัวมากกว่าคนลักษณ์ 8 แบบทั่วๆ ไป


สภาวะลูกศร (Arrow Line) ของลักษณ์ 8

สภาวะลูกศร (arrow line) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคนในลักษณ์นั้นกำลังอยู่ในสภาวะที่มั่นคง หรือไม่มั่นคง ซึ่งจะทำให้มีพฤติกรรมและการแสดงออกเหมือนคนในลักษณ์อื่น สำหรับคนลักษณ์ 8 จะมีสภาวะลูกศรไปยังลักษณ์ 2 เมื่อมีความมั่นคง และลักษณ์ 5 เมื่อมีความไม่มั่นคง

 • ในสภาวะที่มั่นคง ลักษณ์ 8 มีลูกศรไปยังลักษณ์ 2 ทำให้ได้รับอิทธิพลและการแสดงออกของลักษณ์ 2 เช่น การใส่ใจในความสัมพันธ์ เข้าอกเข้าใจคนอื่น นุ่มนวล และมีความอบอุ่นมากขึ้น เป็นต้น

 • ในสภาวะที่ไม่มั่นคง ลักษณ์ 8 มีลูกศรไปยังลักษณ์ 5 ทำให้ได้รับอิทธิพลและการแสดงออกของลักษณ์ 5 เช่น การจัดระบบหมวดหมู่ การต้องการความชัดเจน ความรักอิสระ การมีโลกส่วนตัว การจดจ่ออยู่กับบางสิ่งเพียงอย่างเดียว เป็นต้น


คนลักษณ์ 8 ในที่ทำงาน

คนลักษณ์ 8 เป็นคนที่มักจะเป็นผู้นำในงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานที่เขาได้แสดงศักยภาพออกมา พวกเขาพร้อมที่จะเข้าไปจัดการสิ่งต่างๆ ให้สิ่งเหล่านั้นเป็นไปในแบบที่ควรจะเป็น มีความรวดเร็วในการทำงาน และกล้าที่จะบอกถึงปัญหาที่หลายคนไม่ค่อยอยากเข้าไปยุ่ง พวกเขาเป็นคนที่ทำอะไรทำจริง เด็ดขาด จนอาจทำให้เขาเป็นคนหนึ่งที่มักจะทำงานมากเกินไป

 • สิ่งที่คนลักษณ์ 8 ช่วยเหลือได้ดีในที่ทำงาน คือ การขับเคลื่อนการทำงาน การจัดระบบในภาพใหญ่ พวกเขาสามารถผลักดันให้งานเดินไปข้างหน้าพร้อมกับเพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องคนอื่นได้อย่างยอดเยี่ยม เพราะพวกเขามีทักษะหลายอย่างที่พร้อมสำหรับการเป็นผู้นำ โดยเฉพาะเมื่อเขามีความอ่อนโยนมากขึ้นจากการเรียนรู้สภาวะปีกหรือลูกศรของเขา

 • ปัญหาที่อาจเกิดจากคนลักษณ์ 8 ในที่ทำงาน คือ เรื่องความสัมพันธ์ในที่ทำงาน พวกเขามักจะเป็นคนที่เสียงดัง ตรงไปตรงมา จนทำให้เพื่อนร่วมงานคนอื่นคิดว่าพฤติกรรมของเขาก้าวร้าว รุนแรง จนอาจทำให้คนอื่นไม่กล้าเข้าใกล้ พยายามตีตัวออกห่าง นอกจากนั้นคนลักษณ์ 8 อาจดูเหมือนเป็นคนที่กระหายอำนาจ เอาตัวเองเป็นใหญ่ ในสายตาคนอื่นๆ


แนวทางการพัฒนาตัวเองของคนลักษณ์ 8

คนลักษณ์ 8 สามารถพัฒนาตัวเองได้ด้วยวิธีต่างๆ เหล่านี้

 • รู้ทันอารมณ์โกรธของตัวเอง และเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถรับแรงปะทะความโกรธได้อย่างตรงไปตรงมา

 • ตระหนักรู้เมื่อตัวเองต้องการเข้าไปควบคุมสถานการณ์ ออกกฎกติกา กำลังจะใช้คำสั่งกับคนอื่น

 • เรียนรู้ว่าคนอื่นเองก็มีเหตุผลในการทำสิ่งต่างๆ เหมือนกัน พยายามรับรู้ความคิดเห็นที่แตกต่างจากตัวเอง และไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง

 • สังเกตตัวเองที่พยายามปฏิเสธความอ่อนแอ ความเปราะบาง

 • ตระหนักรู้ความรู้สึกของตัวเอง เรียนรู้ที่จะอนุญาตให้ความรู้สึกที่ลึกซึ้งได้เข้ามามีบทบาทในชีวิต


เวิร์คช็อปนพลักษณ์ขั้นต้น (Enneagram Workshop)

แหล่งอ้างอิงและข้อมูลเพิ่มเติม

 • Chestnut, Beatrice. 2013. The complete Enneagram. Berkeley: She Writes Press.

 • Palmer, Helen. 1991. The Enneagram: Understanding Yourself and the Others In Your Life.

 • Wagele, Elizabeth, and Renee Baron. 1995. Are You My Type, Am I Yours? : Relationships Made Easy Through The Enneagram.

 • https://www.enneagraminstitute.com/

 • https://theenneagramatwork.com/

 

Urbinner เป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้เติบโตจากการเรียนรู้ในทุกช่วงเวลาของชีวิต โดยทีมนักจัดกระบวนการจะพาคุณไปเรียนรู้ทักษะที่นำไปสู่การเข้าใจตัวเอง สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการตระหนักรู้ร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถทำในสิ่งที่มีคุณค่าและความหมายสำหรับตัวเอง องค์กร และชุมชนของเราได้

Comments


Facebook group Banner.jpg
bottom of page