top of page
Growth Mindset
สร้างทัศนคติที่นำไปสู่การเติบโตและประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับหลักสูตร

ทัศนคติ (Mindset) เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของผู้คนในองค์กร เพราะทัศนคติจะทำให้คนสองคนมองสิ่งที่ปรากฏเหมือนกัน แตกต่างกัน หากเจอความผิดพลาดเราสามารถยอมรับและเรียนรู้จากมัน หรือพยายามหลีกเลี่ยงมัน หากเจออุปสรรค์เราสามารถมองว่าเป็นความท้าทาย หรือคิดว่ามีคนกลั่นแกล้งเรา สิ่งเหล่านี้ล้วนขึ้นอยู่กับทัศนคติที่เรามี

การมีแนวความคิดที่ดีจะช่วยทำให้องค์กรเปิดรับต่อความคิดเห็นที่หลากหลาย ยอมรับความผิดพลาด และทำให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ พัฒนาภายในองค์กร

ปัญหาที่พบในองค์กร

 • บุคลากรไม่เปิดรับต่อคำวิจารณ์ ต่างคนต่างรู้สึกแย่เมื่อได้รับความคิดเห็น feedback จนทำให้แต่ละคนไม่กล้าที่จะให้ feedback ที่ตรงไปตรงมา

 • ไม่มีพื้นที่ให้กับความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาตนเอง ทุกคนอยากทำสิ่งเดิมๆ ทำอะไรเหมือนเดิม รู้สึกอยากมีความคิดสร้างสรรค์แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่มีพื้นที่สำหรับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ หรือการพัฒนาตนเอง

 • บุคลากรรู้สึกท้อแท้เมื่อเจอปัญหาในงาน  ต่างคนต่างนำปัญหามาระบายใส่กันโดยไม่ข่วยทำให้บรรยากาศการทำงานดีขึ้น ไม่ได้มองว่าปัญหาเป็นเรื่องท้าทายที่ทำให้เราได้เรียนรู้ แต่มองว่าปัญหาเป็นเรื่องยุ่งยากที่ทำให้เราต้องเหนื่อย

เป้าหมายของหลักสูตร

 • เรียนรู้ความสำคัญของทัศนคติ (mindset) 

 • เห็นความแตกต่างระหว่าง mindset ที่เป็นประโยชน์และบั่นทอน

 • เข้าใจผลกระทบของ mindset ที่มีต่อการทำงาน

 • เตรียมความพร้อม mindset ให้แก่ทีม

ระยะเวลา

 • ระยะสั้น 3 ชั่วโมง

 • มาตรฐาน 1 วัน

จำนวนผู้เข้าร่วม

 • ขนาดเล็ก 15-20 คน

 • ขนาดกลาง ไม่เกิน 30 คน

 • ขนาดใหญ่ ไม่เกิน 50 คน

เนื้อหาในหลักสูตร

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับทัศนคติ (Mindset) ด้วย Growth Mindset

 • ความสำคัญของ mindset

 • ความแตกต่างระหว่าง growth mindset และ fixed mindset

 • การมี growth mindset ทำให้ชีวิตและการทำงานเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไร?

 • การรับ feedback และคำวิจารณ์ด้วย growth mindset

 • เปลี่ยนมุมมองที่มีต่อความผิดพลาดให้เป็นการเรียนรู้

 • มองเห็นว่าความยากลำบากคือโอกาสในการพัฒนา

 • วิธีการเปลี่ยนแปลง mindset ของตัวเอง

 • การนำ growth mindset ไปใช้ในการดูแลลูกน้อง คนในทีม


สิ่งที่จะได้รับจากหลักสูตร

 • บุคลากรได้สำรวจทัศนคติทีมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ของตัวเอง

 • สร้างทัศนคติที่เอื้ออำนวยต่อการรับคำวิจารณ์และ feedback ในทีม

 • ทำให้เกิดบรรยากาศการทำงานเชิงบวก

 • บุคลากรเห็นแนวทางในการรับมือกับปัญหาด้วย mindset ที่ช่วยทำให้เกิดการเรียนรู้

ติดต่อปรึกษา/สอบถามเพิ่มเติม

 • LINE_APP
 • iconfinder_Facebook_Messenger_1298720
bottom of page