top of page

ส. 17 มิ.ย.

|

Zoom Application

MBTI: Cognitive Functions

เรียนรู้ Cognitive Function เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เหนือกว่าความเป็นไทป์

ตอนนี้มีผู้สมัครเต็มแล้ว (Registration is Closed)
See other activities
MBTI: Cognitive Functions
MBTI: Cognitive Functions

เวลาและสถานที่

17 มิ.ย. 2566 09:00

Zoom Application

แขกร่วมงาน

เกี่ยวกับอีเวนท์

Introduction

MBTI: Cognitive Functions & Developments  พัฒนาศักยภาพคนทั้ง 16 แบบขั้นสูง เป็นเวิร์คช็อปต่อเนื่องจาก MBTI: 16 Personality Types (เข้าใจตัวตนในบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบ) ที่จะทำให้คุณได้เข้าใจการทำงานของ cognitive function ทั้ง 8 แบบเพื่อพัฒนาตัวเองให้หลุดพ้นจากความเป็นไทป์ โดยในเวิร์คช็อปนี้คุณจะได้

 • เรียนรู้ทฤษฎีบุคลิกภาพเชิงลึกและรู้จัก cognitive function ทั้ง 8 แบบ 
 • พัฒนากระบวนการรับรู้ข้อมูลและการตัดสินใจตามบุคลิกภาพ
 • เข้าใจว่าทำไมคนที่มีบุคลิกภาพแบบเดียวกันจึงมีการแสดงออก พฤติกรรม การมองโลกที่แตกต่างกัน
 • สร้างทักษะการในสื่อสารและความเข้าใจคนที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกัน
 • รู้วิธีการหลีกเลี่ยงสภาวะที่เป็นอันตรายต่อการใช้ชีวิตและการทำงาน

ผ่านการเรียนรู้ด้วยการเข้าใจทฤษฎีแลกเปลี่ยนและลงมือทำกิจกรรมในเวิร์คช็อป เรียนรู้แนวทางในการพัฒนาตัวเอง และการสื่อสารกับคนที่แตกต่างได้อย่างเข้าใจ 

วิทยากร

ณัฐพล ศรีพธูราษฎร์

ประวัติและประสบการณ์

กระบวนกรที่เชื่อว่า การสร้างความเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มต้นจากการตระหนักรู้ในตนเอง (self-awareness) โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เพื่อทำให้องค์กรเกิดการเรียนรู้และเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนร่วมกันได้ มีประสบการณ์ทำงานขับเคลื่อนสังคมภายใต้โปรเจคที่ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ก่อนที่จะมาเป็นนักจัดกระบวนการเรียนรู้ของ Urbinner 

Workshop นี้เหมาะสำหรับใคร?

 • คนที่รู้ไทป์ของตัวเองตาม MBTI หรือบุคลิกภาพ 16 แบบ คุณจะได้ประเมินศักยภาพของตัวเองเบื้องต้นด้วย cognitive function  และรู้แนวทางพัฒนาตัวเองตามไทป์ในเชิงลึก เข้าใจความแตกต่างของไทป์ที่ใกล้เคียงกันในเชิงลึก 
 • คนที่ต้องการพัฒนาตัวเองในระยะยาว  คุณจะได้เห็นกลไกป้องกันตัวเองที่คนแต่ละไทป์มักจะใช้เพื่อรับมือกับความเครียดหรือปัญหาที่เข้ามาในชีวิต ซึ่งกลไกเหล่านี้มักเกิดขึ้นอย่างไม่รู้ตัวและส่งผลเสียต่อการใช้ชีวิต ความสัมพันธ์ และงาน
 • หัวหน้าทีม ผู้จัดการ หรือผู้บริหาร คุณจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างความยืดหยุ่นให้กับวิธีการคิด พฤติกรรม การตัดสินใจ และการดูแลลูกน้อง เพื่อนร่วมงานจากกระบวนการทำงานของ cognitive function และเรียนรู้วิธีการพัฒนาฟังก์ชันด้อยของคนแต่ละไทป์

วันเวลา

 • เข้าร่วมเวิร์คช็อป 1 วัน  (วันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2566)
 • Follow-up คลาส 1 ครั้ง (วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566) - optional
 • Private session จำนวน 45 นาที นัดหมายตามตารางที่ว่างได้ในระยะเวลา 1 เดือน หลังจากที่เข้าร่วมเวิร์คช็อปวันแรก โดยสามารถเลือกได้หลังจากที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว - optional

โปรแกรมที่ใช้ในการพบกัน

 • Zoom โดยจะได้ลิงค์เพื่อเข้าร่วมเวิร์คช็อปจากเจ้าหน้าที่ หลังจากที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

ตารางกิจกรรม

วันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2566

9:00 น. แนะนำ cognitive function ทั้ง 8

 • ทำไมคนไทป์เดียวกันถึงมีพฤติกรรมและการแสดงออกที่แตกต่างกัน
 • ประเภทของฟังชัน
 • ลำดับฟังก์ชันในแต่ละไทป์

10:00 น. ฟังก์ชันประเภทรับรู้ (perceiving function)

 • เข้าใจไทป์ที่มี perceiving function เป็น dominant function
 • อิทธิพลต่อการใช้ชีวิตและการทำงาน
 • สภาวะ healthy และ unhealthy จากการใช้ฟังก์ชัน

11:00 น. การพัฒนา cognitive function เพื่อมีชีวิตที่ดีขึ้น

12:00 น. พักเที่ยง

13:30 น. ฟังก์ชันประเภทตัดสินใจ (judging function)

 • เข้าใจไทป์ที่มี judging function เป็น dominant function
 • อิทธิพลต่อการตัดสินใจและมีปฏิสัมพันธ์ในการทำงาน
 • สภาวะ healthy และ unhealthy จากการใช้ฟังก์ชัน

15:00 น. แนวทางการพัฒนา cognitive function ที่ช่วยเสริมสร้าง

 • ทักษะการตัดสินใจ
 • ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์

16:00 น. สภาวะที่เป็นอันตรายต่อการใช้ชีวิตและการทำงาน

 • กลไกตอบสนองต่อความกดดันอย่างผิดพลาด (Exaggerate)
 • สภาวะขาดความสมดุลในการใช้ฟังก์ชัน (Loop)
 • ยึดติดกับฟังก์ชันด้อย (Grip)

17:00 น. เลิกกิจกรรม

วันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2566 - optional

9:00 น. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และคำถาม

10:00 น. ปัญหาจากการละเลยการพัฒนาฟังก์ชันด้อยในการทำงาน

11:00 น. การพัฒนาฟังก์ชันด้อย (inferior function) และใช้ชีวิตอย่างสมดุล

12:00 น. เลิกกิจกรรม

* ตารางกิจกรรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

ความรู้พื้นฐาน

 • ผ่านการเข้าร่วมเวิร์คช็อป MBTI: 16 Personality Types (เข้าใจตัวตนในบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบ)  หรือทราบไทป์ของตนเอง

ภาษา

 • ไทย

จำนวนผู้เข้าร่วม

 • ไม่เกิน 15 คน

สอบถามเพิ่มเติม

บัตรเข้างาน

 • Normal - บัตรเข้าร่วมคลาส

  สำหรับผู้เข้าร่วมที่ตารางเวลาแน่นอน ไม่เปลี่ยนแปลงวันเวลาเข้าร่วมกิจกรรม

  ฿2,800.00
  ปิดจำหน่ายแล้ว
 • Flexible - บัตรเข้าร่วมคลาส

  บัตรเข้าร่วมคลาส Flexible สามารถเปลี่ยนแปลงวันเข้าร่วมกิจกรรมได้ 2 ครั้งภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากวันที่ลงทะเบียน และเปลี่ยนเป็นเวิร์คช็อปอื่นที่มีมูลค่าเท่ากับหรือน้อยกว่าได้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้

  ฿3,800.00
  ปิดจำหน่ายแล้ว

ทั้งหมด

฿0.00

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page