top of page

ส. 17 ก.ย.

|

Zoom Application

MBTI: 16 Personality Types

รู้จักเพื่อนร่วมงาน ทำงานให้เข้ากับคนอื่น อยู่ร่วมกับคนที่แตกต่างตามบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบ

ตอนนี้มีผู้สมัครเต็มแล้ว (Registration is Closed)
See other activities
MBTI: 16 Personality Types
MBTI: 16 Personality Types

เวลาและสถานที่

17 ก.ย. 2565 09:00

Zoom Application

เกี่ยวกับอีเวนท์

Introduction

MBTI: 16 Personality Types เข้าใจตัวตนในบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบ เป็นเวิร์คช็อปที่ทำให้คุณได้เรียนรู้บุคลิกภาพและความแตกต่างผู้คนด้วย MBTI หรือบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรมากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ในเวิร์คช็อปนี้คุณจะได้

 • รู้จักและเข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางการพัฒนาตัวเอง
 • เข้าใจคน รู้จักความแตกต่างตามบุคลิกภาพและความถนัด
 • ทำงานได้เข้ากับหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน ลดความขัดแย้ง
 • พัฒนาการสื่อสาร เข้าใจวิธีการทำงานและอยู่ร่วมกับคนที่แตกต่างตามบุคลิกภาพ
 • สร้างทีม ดูแลลูกน้อง ตามความถนัดของแต่ละคน

ผ่านการเรียนรู้ด้วยการเข้าใจทฤษฎีแลกเปลี่ยนและลงมือทำกิจกรรมในเวิร์คช็อป เรียนรู้แนวทางในการพัฒนาตัวเอง และการสื่อสารกับคนที่แตกต่างได้อย่างเข้าใจ 

วิทยากร

ณัฐพล ศรีพธูราษฎร์

ประวัติและประสบการณ์

กระบวนกรที่เชื่อว่า การสร้างความเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มต้นจากการตระหนักรู้ในตนเอง (self-awareness) โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เพื่อทำให้องค์กรเกิดการเรียนรู้และเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนร่วมกันได้ มีประสบการณ์ทำงานขับเคลื่อนสังคมภายใต้โปรเจคที่ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ก่อนที่จะมาเป็นนักจัดกระบวนการเรียนรู้ของ Urbinner 

นอกจากนั้นยังเป็น Certified MBTI® Global ใน Step I และ Step II ซึ่งเป็นที่ยอมรับให้ใช้เครื่องมือ MBTI  (Myers-Briggs Type Indicator)  แบบสากลในระดับนานาชาติ และได้รับการยอมรับจาก The Myers & Briggs Foundation อีกด้วย

Workshop นี้เหมาะสำหรับใคร?

 • คนที่กำลังเปลี่ยนงาน หรือมองหางานใหม่ เวิร์คช็อปนี้จะช่วยทำให้คุณรู้จักจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองตามสไตล์ของบุคลิกภาพ รู้จักวิธีการมองโลกของผู้สัมภาษณ์ตามบุคลิกภาพ เข้าใจสไตล์การทำงานของที่ทำงานใหม่อย่างรวดเร็ว
 • คนที่กำลังทำงานร่วมกับคนอื่น คุณจะเห็นว่าคนแต่ละแบบมีวิธีการมองโลก การแสดงออก และการตัดสินใจที่แตกต่างกันอย่างไร ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองที่ทำให้พวกเขามีคำนิยามของคำว่า “ดี” แตกต่างกัน และเข้าใจบุคลิกภาพ การแสดงออกของเพื่อนร่วมงาน รู้จักสไตล์การทำงานของหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานตามบุคลิกภาพ
 • หัวหน้าทีม ผู้จัดการ หรือผู้บริหาร คุณจะได้รู้วิธีการดูแลลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน คนในทีม รู้จักวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะกับคนแต่ละสไตล์ มองเห็นด้านที่เป็นจุดบอดของตัวเอง เป็นเพื่อที่จะพัฒนาทีมให้มีประสิทธิภาพได้

วันเวลา

 • เข้าร่วมเวิร์คช็อป 1 วัน  (วันเสาร์ ที่ 17 กันยายน 2565)
 • Follow-up คลาส 1 ครั้ง (วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565) - optional
 • Private session จำนวน 45 นาที นัดหมายตามตารางที่ว่างได้ในระยะเวลา 1 เดือน หลังจากที่เข้าร่วมเวิร์คช็อปวันแรก โดยสามารถเลือกได้หลังจากที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว - optional

โปรแกรมที่ใช้ในการพบกัน

 • Zoom โดยจะได้ลิงค์เพื่อเข้าร่วมเวิร์คช็อปจากเจ้าหน้าที่ หลังจากที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

ตารางกิจกรรม

วันเสาร์ ที่ 17 กันยายน 2565 

9:00 น.  แนะนำ MBTI และบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบ

10:00 น. รู้จัก Type Theory และวิธีการค้นหาบุคลิกภาพ ความถนัด บุคลิกภาพ

 • ทิศทางในการใช้พลังงานและรับพลังงาน
 • วิธีการรับรู้ข้อมูล

11:00 น. ทำความเข้าใจวิธีการคิด การใช้ชีวิต และการมองโลกของคนแต่ละแบบ

12:00 น. พักเที่ยง

13:30 น. ค้นหาและทำความรู้จักกับกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในของตัวเอง

 • วิธีการตัดสินใจและนำไปสู่ข้อสรุป
 • วิธีการรับมือกับโลกภายนอก

14:30 น. เข้าใจที่มาของความขัดแย้ง และวิธีการสื่อสาร ปรับตัว เมื่อต้องอยู่กับคนแต่ละแบบ

15:30 น. รู้จักจุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางการเติบโตของบุคลิกภาพของตัวเอง

17:00 น. เลิกกิจกรรม

วันเสาร์ ที่ 24 กันยายน 2565 (follow-up) - optional

9:00 น. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และคำถาม

10:00 น. วิธีการปรับตัวให้เข้ากับการทำงานของหัวหน้า สไตล์ความเป็นผู้นำ

11:00 น. การสร้างทีม การสอนงาน วิธีการเรียนรู้ของคนแต่ละบุคลิกภาพ

12:00 น. เลิกกิจกรรม

* ตารางกิจกรรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

ความรู้พื้นฐาน

 • ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ MBTI มาก่อน

ภาษา

 • ไทย

จำนวนผู้เข้าร่วม

 • ไม่เกิน 15 คน

สอบถามเพิ่มเติม

บัตรเข้างาน

 • Normal - บัตรเข้าร่วมคลาส

  สำหรับผู้เข้าร่วมที่ตารางเวลาแน่นอน ไม่เปลี่ยนแปลงวันเวลาเข้าร่วมกิจกรรม

  ฿2,800.00
  ปิดจำหน่ายแล้ว
 • Flexible - บัตรเข้าร่วมคลาส

  บัตรเข้าร่วมคลาส Flexible สามารถเปลี่ยนแปลงวันเข้าร่วมกิจกรรมได้ 2 ครั้งภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากวันที่ลงทะเบียน ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้

  ฿3,800.00
  ปิดจำหน่ายแล้ว

ทั้งหมด

฿0.00

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page