top of page

Burnout to Balance

จากหมดไฟสู่สมดุลย์

หากคุณรู้สึกไม่อยากไปทำงาน เหนื่อยตลอดเวลา หรือไม่มีความสุขกับการทำงาน ทั้งๆ ที่งานนั้นเป็นงานที่ตัวเองเคยมีความสุข เป็นงานที่รัก นั่นอาจเป็นสัญญาณของว่าคุณกำลังมีสภาวะหมดไฟ (burnout)

ซึ่งแต่ละคนมีจุดที่ทำให้เกิดสภาวะนี้แตกต่างกัน

 • มีเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเครียดที่มากผิดปกติอย่างต่อเนื่อง

 • เกิดความผิดพลาดขึ้นในงาน งานที่ทำไม่ตรงความคาดหวัง

 • เกิดปัญหากับเพื่อนร่วมงาน

 • ถูกทำให้ผิดหวังจากบางเรื่องในการทำงาน

Sunset Yoga

เวิร์คช็อปนี้ออกแบบมาให้คนที่เริ่มมีสัญญาณ หรือกำลังอยู่ในสภาวะ burnout ได้ระบายสิ่งเหล่านั้นออกมา หยุดพักเพื่อกลับมาตั้งคำถามกับตัวเอง และทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะ burnout เพื่อที่จะช่วยให้ตัวเองมีความพร้อมมากขึ้นในการกลับไปทำงาน ตัดสินใจ หรือเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้ง

หากคุณเป็นคนทำงานคนหนึ่งที่...

 • รู้สึก burnout จากการทำงาน และต้องการเยียวยาตัวเอง
 • ไม่อยากไปทำงาน ไม่รู้สึกจดจ่อกับงาน จากที่เคยเป็น
 • รู้สึกเหนื่อย ว่างเปล่า จากการทำงาน
 • รู้สึกหมด passion ในการทำงาน ไม่อยากทำอะไรเลย จนอยากลาออก
Stressed Man

"กลับมาเชื่อมโยงกับตัวเอง ก่อนที่คุณจะหมดไฟในชีวิตไปมากกว่านี้"

เป้าหมายในเวิร์คช็อปนี้
 • ทำความเข้าใจกับสภาวะหมดไฟ (burnout)

 • ระบายความรู้สึก ความเหนื่อยล้า ของตัวเองออกมา

 • รู้เท่าทัน เพื่อป้องกันไม่เผลอทำ สิ่งที่ไม่ควรทำในช่วงเวลาที่กำลังหมดไฟ 

 • เชื่อมโยงตัวเองกับคุณค่า เป้าหมาย ของตนเองอีกครั้ง

ความรู้พื้นฐาน
 • ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อน

Workshop นี้เหมาะสำหรับใคร?
 • เจ้าของธุรกิจส่วนตัว ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย

 • คนที่กำลังอยู่ในสภาวะหมดไฟ หรือคนที่รู้ตัวว่ากำลังจะเข้าสู่สภาวะหมดไฟ

 • คนที่เผชิญความเครียดอย่างต่อเนื่อง และเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้า ว่างเปล่า

 • คนที่ได้รับความกดดันสูงจากการทำงานหรือภาระส่วนตัว เป็นระยะเวลานาน

"อย่าเพิ่งตัดสินใจทำอะไร
หากคุณกำลัง burnout
แต่ควรรู้เท่าทัน ก่อนที่จะตัดสินใจ"

สิ่งที่จะได้รับจากการเข้าร่วมเวิร์คช็อป
 • ระบายความรู้สึก ความเหนื่อยล้า ของตัวเองออกมา

 • กลับมาเชื่อมโยงกับตัวเองอีกครั้ง

 • ค้นหาความเชื่อมโยงเกี่ยวกับชีวิตของตัวเอง และการทำงาน

 • เรียนรู้เกี่ยวกับสภาวะ burnout และแนวทางการป้องกันในเบื้องต้น

ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
ตารางกิจกรรม

ยังไม่ปรากฏ

bottom of page