top of page

Shadow Sides of the Strengths

ด้านมืดของจุดแข็ง

เรามักจะรู้จักตัวเองในด้านที่ง่ายต่อการทำความรู้จักและเป็นไปในกรอบความเชื่อของตัวเอง แต่มีอีกด้านหนึ่งที่จะช่วยทำให้เราเติบโตและพัฒนาตัวเองได้ นั่นคือด้านตรงข้างของจุดแข็งหรือความเชื่อของตัวเอง

ในเวิร์คช็อปนี้เราจะมาเรียนรู้การมีอยู่ของอีกด้านหนึ่งของจุดแข็ง คุณค่า หรือความเชื่อของเราเพื่อที่จะเท่าทันและไม่ทำให้มันกลายเป็นสิ่งที่ทิ่มแทงตัวเองหรือคนรอบตัว โดยที่เราไม่รู้ตัว

Shadow

 หากคุณเป็นคนที่...

 • ต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้น รู้จักตัวเองมากขึ้น
 • สนใจการพัฒนาตัวเอง ในทุกมิติ
 • ต้องการอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุขมากขึ้น
Light and Shadow Portrait

"เรียนรู้อีกด้านที่มาพร้อมกับจุดแข็ง ก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อของมันในอนาคต"

เป้าหมายในเวิร์คช็อปนี้
 • ค้นหาด้าน shadow side ที่มาพร้อมกับจุดแข็ง หรือคุณค่าพื้นฐานที่คุณยึดถือ

 • ตระหนักรู้การดำรงอยู่ของด้าน shadow side

 • เรียนรู้วิธีการปรับตัวในการดูแลทั้งสองด้าน

ความรู้พื้นฐาน
 • ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐาน

Workshop นี้เหมาะสำหรับใคร?
 • หัวหน้า ผู้บริหาร  เจ้าของธุรกิจ HR

 • คนที่ต้องการพัฒนาตัวเองในระยะยาว

 • คนที่ต้องการเครื่องมือในการเรียนรู้ เข้าใจตัวเอง

 • คนที่อยากมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับคนรอบข้าง เข้าใจพฤติกรรมและการแสดงออกของคนรอบตัวมากขึ้น 

 • คนที่อยากพัฒนาและปรับตัว ให้เข้ากับครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หัวหน้าได้มากขึ้น

"ทำความรู้จักกับอีกด้านของตัวเอง
ที่ซ่อนอยู่ในเงามืด"

สิ่งที่จะได้รับจากการเข้าร่วมเวิร์คช็อป
 • รู้จักอีกด้านหนึ่งที่ไม่เคยรู้จัก ซึ่งเกิดขึ้นมาพร้อมกับจุดแข็ง

 • การเท่าทันด้านขั้วตรงข้ามกับขั้วตรงข้ามของคุณค่าที่เราให้ความสำคัญ

 • รู้วิธีการดูแลด้านตรงข้ามของตัวเอง

ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
ตารางกิจกรรม

ยังไม่ปรากฏ

bottom of page