เสียงวิจารณ์ภายใน หรือ Critical Inner Voice คืออะไร?

Updated: Jan 30, 2020

Highlight

 • เสียงวิจารณ์ภายใน (Critical Inner Voice) คือเสียงความคิดลบที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ที่มีต่อตัวเองหรือคนอื่น

 • อาจเกิดขึ้นได้ในหลายแง่มุมเช่น ความสามารถ ตัวตน หรือความสัมพันธ์ ก็ได้

 • หากคุณมีเสียงนี้เป็นเวลานานอาจทำให้ความมั่นใจ และ self-esteem ตกต่ำลงจนเป็นปัญหากับการใช้ชีวิตได้

คุณคงจะเคยได้ยินเสียงของตัวเองที่เหมือนอยู่ข้างหลังของใจตลอดเวลา บางครั้งมันอาจดังขึ้นตอนที่ดีใจ บางครั้งอาจดังขึ้นเมื่อตอนที่ไม่พอใจ กังวล เป็นเรื่องปกติที่มีเสียงเหล่านี้แต่ว่าคุณอาจต้องใส่ใจเสียงเหล่านี้มากขึ้นหากเสียงเหล่านี้เป็นกลายเป็นเสียงที่ดังที่ทำร้ายตัวเองเราเรียกเสียงซ้ำๆ ความคิดลบที่ทำลายตัวเองหรือคนอื่นก็ตามว่าเสียงวิจารณ์ภายใน (Critical Inner Voice) และนำไปสู่การวิจารณ์ตนเอง (self-critism) ในที่สุด


หลายคนอาจคิดว่าตนเองไม่มีเสียงวิจารณ์ภายในเพราะบางครั้งการบอกคนอื่นว่าคุณมีเสียงเหล่านี้อาจแสดงว่าตนเองเป็นคนอ่อนแอในสายตาคนอื่น และทำให้คุณรู้สึกเสียตัวตนบางอย่างไป แต่แท้จริงแล้วเป็นเรื่องปกติที่เราจะมีเสียงเหล่านี้ได้


ตัวอย่างของเสียงวิจารณ์ภายใน

เสียงวิจารณ์ภายใน (Critical Inner Voice) อาจมีได้ในหลากหลายแง่มุมขึ้นอยู่กับบุคคล ลองมาสำรวจกันว่าคุณมีเสียงเหล่านี้ในแง่มุมใดบ้างหรือไม่


เสียงวิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถ

 • เธอมันโง่

 • ไม่มีใครดีใจกับงานของฉันหรอก

 • เธอคงจะเอาดีไม่ได้

 • อย่างฉันไม่มีทางจะประสบความสำเร็จได้หรอก

 • งานที่ฉันทำมันจะไปดีได้ยังไง


เสียงวิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวตน

 • ฉันไม่น่าเกิดมาเลย

 • หุ่นของเธอมันแย่

 • ใบหน้าฉันมันอัปลักษณ์


เสียงวิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์

 • เขาไม่มีทางใส่ใจเรื่องของเราหรอก

 • ใครมันจะไปสนใจเรื่องของเธอ

 • ฉันไม่คู่ควรพอสำหรับเขา

เสียงวิจารณ์ภายในส่งผลอย่างไรกับชีวิตของเรา

เสียงวิจารณ์ภายในสามารถทำให้เรารู้สึกแย่ในชีวิตได้ โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องความมั่นใจ และ self-esteem หากคุณเป็นคนที่มีเสียงวิจารณ์ภายในจำนวนมาก คุณอาจมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการทำงาน ความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือโรงเรียน


เพราะความคิดลบเหล่านี้จะค่อยๆ ก่อตัวให้เกิดการวิจารณ์ตนเองซึ่งไม่เป็นประโยชน์ ความไม่เชื่อใจในตัวเอง การปฏิเสธตัวเอง ในที่สุด


หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีเสียงวิจารณ์ภายใน อาจถึงเวลาที่ตั้งคำถามกับตัวเองแล้วว่า เสียงวิจารณ์ภายในเหล่านี้มันทำให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือไม่? หากไม่ แล้วจริงๆ เสียงวิจารณ์เหล่านี้มีที่มาที่ไปอย่างไร?


สัญญาณที่เริ่มเป็นอันตรายจากเสียงวิจารณ์ภายใน

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เริ่มได้รับผลกระทบเหล่านี้จากเสียงวิจารณ์ภายใน คุณควรประเมินสถานการณ์ของตนเองและอาจต้องได้รับคำปรึกษาจากผู้เขี่ยวชาญ

 • ไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งที่ทำได้

 • ทำอะไรไม่เสร็จ

 • เริ่มทำบางสิ่งได้ลดลงเพรา ความกังวล

 • ไม่มีแรงบันดาลใจ

 • รู้สึกผิด อับอายติดต่อกันปริมาณมากเป็นระยะเวลานาน


Related Topics

#CriticalInnerVoice #InnerVoice


แหล่งอ้างอิงและข้อมูลเพิ่มเติม

0 comments
 • LINE_APP
 • Facebook

Terms of Service | Privacy Policy | Coppyright ©2019 by Urbinner

E-mail: Urbinner.co@gmail.com | Bangkok, Thailand