top of page
NLP Emotional Intelligence
เวิร์คช็อป พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้วย NLP

เกี่ยวกับหลักสูตร

ความเครียดและความกดดันเป็นสิ่งที่บั่นทอนการทำงาน ซึ่งต้องหาวิธีการดูแลและระบายออกมาก่อนที่จะทำให้ความเครียดเหล่านี้ทำร้ายพนักงานในระยะยาว

เวิร์คช็อป พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้วย NLP (NLP: Emotional Intelligence) เป็นเวิร์คช็อปที่ออกแบบมาเพื่อให้พนักงานได้มีเครื่องมือในการจัดการกับสภาวะ ปัญหา ความเครียด หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในของตัวเอง เพื่อที่จะสามารถออกจากปัญหาเหล่านั้น และมีสภาวะที่ดีขึ้นได้

ปัญหาที่พบในองค์กร

 • ความเครียดและกัดดันจากการทำงาน พนักงานได้รับความกดดันจากการทำงานเป็นระยะเวลานาน

 • เรื่องราวและปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตส่วนตัว ทำให้สภาวะจิตใจของพนักงานผิดปกติ เครียดง่าย มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ หรือมีข่าวที่รุนแรงเกิดขึ้นเป็นระยะเวลานาน

 • ไม่มีเครื่องมือในการจัดการกับสภาวะที่ย่ำแย่ หลีกหนีปัญหาแทนที่จะหาทางเผชิญหน้ากับปัญหา ไม่รู้ว่าต้องออกจากสภาวะที่แย่อย่างไร

เป้าหมายของหลักสูตร

 • เรียนรู้เครื่องมือ NLP เพื่อการจัดการสภาวะอารมณ์ ความเครียด

 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

 • ดูแลสภาวะความเครียดของบุคลากร

 • พัฒนาทักษะการตระหนักรู้ในตัวเอง (self-awareness)

ระยะเวลา

 • มาตรฐาน 1-3 วัน

 • หลักสูตรต่อเนื่อง 3-6 เดือน

จำนวนผู้เข้าร่วม

 • ขนาดเล็ก ไม่เกิน 15 คน

 • ขนาดกลาง ไม่เกิน 30 คน

เนื้อหาในหลักสูตร

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ NLP

 • ที่มาของ NLP

 • กระบวนการที่ใช้ใน NLP

เรียนรู้กระบวนการ NLP

 • เข้าใจองค์ประกอบในการรับรู้ VAK

 • รู้จักเครื่องมือ (NLP framework) ที่ใช้จัดการกับสภาวะความเครียด ปัญหา

 • แผนที่และพลวัตของความรู้สึก

 • จุดศูนย์รวมความสนใจของเวลา

 • ทำความรู้จักกับ Timeline

ในเวิร์คช็อปนี้ผู้เข้าร่วมจะได้ทดลองทำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

สิ่งที่จะได้รับจากหลักสูตร

 • บุคลากรได้ระบายความเครียด ปัญหา ผ่านการใช้ศิลปะ

 • พนักงานได้รู้จักเครื่องมือทาง NLP ในการดูแลตัวเอง

 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน

 • เพิ่มการมีส่วนร่วมภายในองค์กร

ติดต่อปรึกษา/สอบถามเพิ่มเติม

 • LINE_APP
 • iconfinder_Facebook_Messenger_1298720
bottom of page